Reach - Svhc

 

Ocak 2017 tarihi itibari ile SVHC listesi  173 adet kimyasal içeriyor. Liste AB üye ülkelerin ve Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA)’ nın önerileri doğrultusunda güncellenmekte olup, listenin yakından takip edilmesi gerekmektedir.

REACH tüzüğü kapsamında AB ülkelerine ihraç edilen eşya ve malzemelerdeki SVHC (Yüksek önem arz eden madde) içeriği %0,1 den fazla ise müşteri bilgilendirmesi ve/veya Avrupa Kimyasallar Ajansına bildirimi gerekmektedir. İhracat yapan firma, söz konusu maddeler ile ilgili yeterli bilgileri hazır bulundurarak eşyanın müşterisine ve talep edilmesi halinde 45 gün içerisinde tüketicisine yeterli bilgiyi sağlamak zorundadır. Bu bilgi eşyanın güvenli kullanımı ve eşyanın içindeki maddenin ne olduğu gibi bilgileri kapsamak zorundadır. (REACH Tüzüğü Madde 33)

 

Eşya içeriğindeki SVHC miktarı > %0,1 ve ihraç edilen eşya içindeki SVHC miktarı < 1 ton/yıl ise sadece Müşteri bilgilendirmesi;

 

Eşya içeriğindeki SVHC miktarı > %0,1 ve eşya içindeki SVHC ihracatı > 1 ton/yıl ise Müşteri bilgilendirmesi ve ECHA’ ya bildirimi;

 

Eşya içeriğindeki SVHC miktarı < % 0,1 ise sadece Müşteri bilgilendirmesi gerekmektedir. AB ülkelerine ihraç ettiğiniz eşya ve malzemelerin SVHC içerip içermediğini biliyor musunuz? Eşya ve malzemelerinizdeki SVHC içeriğinin tayini için bize ulaşabilirsiniz.

Translate »