Tehlikeli Atık Analizleri

Atık su arıtma tesislerinden kaynaklanan arıtma çamurlarının veya prosesten kaynaklanan tehlikeli arıkların, düzenli depolama tesislerine depolanabilme kriterleri sınıfları: 

* İnert Atık 

* Tehlikesiz Atık 

* Tehlikeli Atık 

İle ilgili olarak eluatta ve orijinal numunede ,’Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ek-11 A’ ve Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik kapsamında ‘Ek-2’ yer alan tüm parametrelerin analizleri ve uygunluk testleri modern analitik laboratuvarımızda yapılmaktadır. 

* Atıkların Depolanabilme Kriter Analizleri 

* Tehlikeli Atıkların Atık Yakma Tesisine Alınabilmesi İçin Gerekli Analizler 

 Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Yönelik Ölçüm Ve Analizler 

Evsel ve Kentsel atık sularının arıtılması sonucu ortaya çıkan arıtma çamurlarının toprağa, bitkiye, hayvana ve insana zarar vermeyecek şekilde, toprakta kontrollü kullanımına ilişkin ‘Evsel Ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik’ kapsamındaki numune alma, ölçüm ve analizler laboratuvarımızda yapılmaktadır. 

İlgili yönetmeliklere http://www.artekcevre.com.tr/mevzuat.php ulaşabilirsiniz

Translate »