Sediment - Biota Analizleri

Tehlikeli Maddelerin Su Ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği’ nde yer alan hükümlerin uygulanması ile birlikte sediment ve biotalarda kirlilik oranının artmaması amaçlanmaktadır.

Belirlenen limit değerlerin uygulanması ile zaman içinde tehlikeli madde oranı sediment ve/veya biotalarda (yumuşakçalarda ve/veya kabuklu deniz canlılarında) kontrol edilerek kirliliğin artmaması sağlanır. Bu konu ile ilgili olarak ilgili idare tarafından gerekli tedbir alınır/aldırılır.

Her bir tehlikeli maddeye ilişkin olarak bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 sinde yer alan tehlikeli maddelere ilişkin kalite kriterlerinin yüzeysel sularda, haliç kıyı ve bölgesel sularda, sediment ve biotalarda izlenmesi ve kontrolü bu Yönetmelik hükümleri kapsamında yapılarak, sonuçları Bakanlığa her yıl düzenli olarak rapor edilir.

Laboratuvarımız Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ‘Tehlikeli Maddelerin Su Ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği’ kapsamındaki ve Orman ve Su Bakanlığı kapsamındaki yönetmelikler dahilinde sediment ve biotada bir çok analizi gerçekleştirmektedir.

Translate »