Sıkça Sorulan Sorular

1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yetkisi Nedir? Kimlere verilir?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlilik Belgesi, Çevre Mevzuatı Kapsamında Çevre izni alan tesislerin izin alabilmek için yaptırması gereken ölçüm ve analizleri yapmaya yeterli olan Ölçüm Laboratuvarlarına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından verilen yeterlilik Belgesidir.

Türkak Akreditasyonuna sahip, yapılan denetimlerde ölçüm ve analizi yapabilmek için ihtiyaç duyulan gereklilikleri sağlayan Ölçüm Laboratuvarlarına verilir

2. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yetkisi Nedir?

İş hijyeni Ölçüm, Test, Analizleri konusunda faaliyet gösteren Ölçüm Laboratuvarlarına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen Yeterlilik Belgesidir.

3. Asgari Fiyat Tarifesi Nedir?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlilik Belgesi kapsamında yapılan ölçüm ve analizlerde uyulması zorunlu olan, her yıl Ocak ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan asgari fiyat tarifesidir.

Asgari Fiyat Tarifesi için tıklayınız.

4. Emisyon ölçümleri ne kadar sürede bir tekrarların?

Emisyon Ölçümleri, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliğinin Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda 2 Yılda 1 kez tekrarlanır.

5. Atık su Analiz numune alma periyodu nasıl belirlenir?

Atık su numune alma periyotu , eğer tesis alıcı ortama deşarj yapıyorsa ve Su Kirliliğini Kontrolü Yönetmeliğine tabi ise Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği Tablo1: Debiye göre numune alma tablosu doğrultusunda belirlenir.

6. Atık su analizlerinde Deşarj Limitleri Nasıl Belirlenir?

Atık su Deşarjının nereye yapıldığına bağlı olarak  ilgili kanalın tabi olduğu yönetmelikte belirlenen sınır değerler kullanılır. Deşarj Alıcı Ortam a yapılıyorsa Su kirliği kontrol yönetmeliğinde belirtilen sınır değerler kullanılır.

7. Çevre İzni Nedir? Kimlerin alması Gerekir?

Çevre İzni; Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; hava emisyonu, çevresel gürültü, atık su deşarjı ve derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren izindir.

Çevre İzin ve Lisans yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, faaliyette bulunabilmeleri için, öncelikle geçici faaliyet belgesi almak zorundadır, geçici faaliyet belgesi alan işletmeler belge tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi almak zorundadır.

8. İşveren, iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerini ne zamanda bir tekrarlar?

İş yeri ortamının veya işin gereği olarak kişisel maruziyetlerde farklılık oluştuğunda,  risk değerlendirme sonuçlarına göre iş yeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının gerekli görmesi halinde  iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri tekrarlanır.

9. Raporlarımız ne kadar süre ile muhafaza edilir?

Çevre Mevzuatı Kapsamında yapılan işler için 5 yıl, İş Hijyeni kapsamında yapılan işler için 10 yıl arşiv süresi bulunmaktadır.

10. Atık yağ Kategori Belirleme Analizi nedir?

Atık yağların kontrolü yönetmeliği Ek-1 kapsamında yapılan, Atık yağların bertarafa gönderilirken hangi kategoriye göre bertaraf edileceğinin belirlenmesi için kullanılan analiz belgesidir.

11. Atık Analizlerimi Nerede Yaptırabilirim?

Atıkların Düzenli Depolanması Hakkında yönetmelik Ek-2 kapsamında yapılan Atık analizleri , Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetki vermiş olduğu laboratuvarlarda yaptırılmalıdır. Atıktan alınacak numunenin, bakanlıktan numune alma sertifikası almış laboratuvar personeli tarafından alınması gerekmektedir. Aksi halde analiz Çevre Mevzuatı kapsamında yapılacak resmi işlemlerde kullanılamaz.

12. Havuz Suyu Analizi yapabiliyor musunuz?

Sağlık Bakanlığından aldığımız Yüzme Havuzu Numune Alma ve Analiz Yapma yetki belgemiz kapsamında İstanbul ilinde yer alan havuzlarda analiz yapabilmekteyiz.

13. Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmeliğine hangi tesisler tabidir?

Ek-2, Tablo 2’de yer alan faaliyetleri yürüten faaliyet sahipleri bu yönetmeliğin gerekliliklerini yerine getirmelidir.

Translate »