Toprak Analizleri

Laboratuvarımız, toprak kirliliğinin önlenmesi, kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel sahaların ve sektörlerin tespiti, kayıt altına alınması, kirlenmiş toprakların ve sahaların temizlenmesi ve izlenmesine ilişkin teknik ve idari usuller çerçevesinde ‘ Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik’ kapsamındaki tüm çalışma ve analizleri gerçekleştirmektedir.  

 * Ağır Metal Analizleri 

* Poliaromatik Hidrokarbonların Analizleri 

* Azot, Fosfor, Sülfit, Yağ Ve Gres Vb. Maddelerin Analizleri 

* Petrol Kökenli Kirleticilerin Ölçümleri (TPH Ve BTEX) 

* Poliklorlu Bifenillerin (PCB) Analizleri 

* Organoklorlu Bileşiklerin Analizleri 

* Tarımsal Mücadele İlaçların (Pestisit) Analizleri 

* Toplam Organik Halojenler (TOX) 

* Asbest

Translate »