ATIK YAĞ ANALİZLERİ

Atık yağ üreticisi olan tüm sanayi kuruluşları atık yağlarını; çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesini önlenmekle yükümlüdürler.

Ayrıca bu kuruluşlar atık yağlarının çevre ve insan sağlığına zarar vermeden geçici depolanması, taşıması ve bertaraf edilmesi ile ilgili programlar belirlerler.

Atık yağ üreticileri, ürettikleri yağların geri kazanılıp kazanılamayacağı veya ilave yakıt olarak kullanılıp kullanamayacağını veya tehlikeli atık bertaraf tesisinde yakılmasının gerekli olup olmadığını belirlemek için “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” EK-1 kapsamında analizler yaptırırlar.

Atık yağların ‘’ I. Sınıf, II. Sınıf ve III. Sınıf kategorilerinin belirlenmesi’’ ile ilgili yönetmelikte yer alan parametrelerin tamamı laboratuvarımızda analiz edilmektedir.

Translate »