Atık Su Analizleri

Laboratuvarımızda atık su kapsamındaki tüm analizler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkisi dahilinde gerçekleştirilmektedir. Atık Su Numuneleri yetkili Atık su numune alma personelleri tarafından alınarak, uygun süre ve saklama koşullarında Atık sular laboratuvara taşınmakta ve yetkili analistler tarafından analiz edilmektedir.

İlgili Yönetmelikler

  • -Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
  • -Tehlikeli Maddelerin Su Ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği.
  • -Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği
  • -Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği 
  • -Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği 
  • -Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik

Akreditasyon kapsamımızda bulunan parametrelere buradan ulaşabilirsiniz.

Translate »