Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kapsam Listesi

KapsamParametreMetot AdıMetot Numarası
Arıtma ÇamuruMetaller ( Kadmiyum , Kurşun , Bakır , Krom , Nikel
, Çinko, Kobalt, Demir )
AAS-Alev MetoduSM 3111 B
Arıtma ÇamuruMetaller ( Kurşun , Bakır , Krom , Nikel , Kadmiyum )AAS-Grafit Fırın MetoduSM 3113 B
Arıtma ÇamuruMetaller ( Civa )AAS-Soğuk Buhar MetoduSM 3112 B
Arıtma ÇamuruLAS (Lineer Alkilbenzin Sülfonat) Ön İşlemArıtma Çamurundan Özütleme Metoduİşletme İçi Metot
Arıtma Çamurue- KoliÇoklu Tüp MetoduSM 9221 F
Arıtma ÇamurupHElektrometrik MetotTS ISO 10390
Arıtma ÇamuruİletkenlikElektrometrik MetotTS ISO 11265
Arıtma ÇamuruPCB (Poliklorlubifeniller) (7
Türdeş) (28, 52, 101, 118,
138, 153, 180)
GC-ECD MetoduEPA 8082
Arıtma ÇamuruNPE (Nonil Fenol Etoksilatlar)GC-MS MetoduCEN TS 16182
Arıtma ÇamuruDEHP (Diftalat(2-ethylhexyl)GC-MS MetoduEPA 8270
Arıtma ÇamuruPAH (Poli Aromatik Hidrokarbonlar)GC-MS MetoduEPA 8270
Arıtma ÇamuruAzotGeliştirilmiş Kjeldalhl MetoduTS 8337 ISO 11261
Arıtma ÇamuruKuru Madde , Nem (%)Gravimetrik Metot
Gravimetrik Metot
İşletme İçi Metot
TS 9546 EN 12880
Arıtma ÇamuruOrganik Madde (%)Gravimetrik MetotTS 8336
Arıtma ÇamuruYanma KaybıGravimetrik MetotTS EN 12879
İşletme İçi Metot
Arıtma ÇamuruOrganik Analizlere Hazırlama TekniğiHeadspace MetoduEPA 5021 A
Arıtma ÇamuruKalay, Selenyum, Molibden,ArsenikICP-OES MetoduEPA 200.7
Arıtma ÇamuruMetaller ( Fosfor , Kadmiyum , Bakır , Kurşun , Krom , Çinko , Civa , Nikel )ICP-OES MetoduEPA 200.7
Arıtma ÇamuruC/NKarbon ve Azot İle HesaplamaHesaplama Yöntemi
Arıtma ÇamuruMetal Ön İşlemMikrodalga ile Özütleme MetoduEPA 3051 A
Arıtma ÇamuruAOX (Adsorblanabilen Organik Halojenler)Mikrokolumetri MetoduTS EN 16166
Arıtma ÇamuruOrganik Ön İşlemSokslet Ekstraksiyon MetoduEPA 3540
Arıtma ÇamuruLAS (Lineer Alkilbenzin Sülfonat)Spektrofotometrik MetotSM 5540 C
Arıtma ÇamuruFosforSpektrofotometrik MetotTS 8338
AtıkMetaller ( Kurşun , Kadmiyum , Nikel , Çinko , Krom , Bakır )AAS-Alev MetoduSM 3111 B
AtıkMetaller ( Molibden )AAS-Alev MetoduSM 3111 D
AtıkMetaller ( Nikel , Selenyum , Molibden , Kurşun , Kadmiyum , Krom , Baryum
, Bakır , Antimon , Arsenik )
AAS-Grafit Fırın MetoduSM 3113 B
AtıkMetaller ( Civa )AAS-Soğuk Buhar MetoduSM 3112 B
AtıkÇözünmüş Organik KarbonÇözünmüş Organik Karbon TayiniSM 5310 B
AtıkFlorür Ön İşlemDistilasyon MetoduSM 4500 F ⁻ B
AtıkpHElektrometrik MetotTS ISO 10390
AtıkİletkenlikElektrometrik MetotTS ISO 11265
AtıkPCB (Poliklorlubifeniller) (7
Türdeş) (28, 52, 101, 118,
138, 153, 180)
GC-ECD MetoduEPA 8082
AtıkMineral Yağ (C10-C40)GC-FID MetoduTS EN 14039
AtıkToplam Çözünmüş MaddeGravimetrik MetotSM 2540 C
AtıkNem OranıGravimetrik MetotTS 9546 EN 12880
AtıkNemGravimetrik MetotTS 9546 EN 12880
AtıkYanma KaybıGravimetrik MetotTS EN 12879
AtıkBTEX (Benzene,Toluene, Etilbenzene, Xylene(m,p,o))Headspace / GC-FID MetoduEPA 5021 A ve EPA 8015
AtıkOrganik Analizlere Hazırlama TekniğiHeadspace MetoduEPA 5021 A
AtıkAnyonlar ( Klorür , Florür , Sülfat )IC MetoduSM 4110 B
AtıkMetaller ( Kadmiyum , Kurşun , Civa , Arsenik , Baryum , Krom , Nikel , Antimon , Çinko , Molibden , Selenyum , Bakır )ICP-OES MetoduEPA 200.7
AtıkEluat HazırlamaKatıdan Özütleme MetoduTS 12457-4
AtıkOrganik Ön İşlemSokslet Ekstraksiyon MetoduEPA 3540
AtıkFlorürSpektrofotometrik MetotSM 4500 F ⁻ D
AtıkSülfatSpektrofotometrik MetotSM 4500 SO ₄ ² ⁻ E
AtıkFenol İndeksiSpektrofotometrik MetotTS 6227 ISO 6439
AtıkKlorürTitrimetrik MetotSM 4500 Cl ⁻ B
SM 4500 Cl C
AtıkToplam Organik KarbonToplam Organik Karbon TayiniTS 12089 EN 13137
Atık SuBiyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ)5 Günlük BOİ MetoduSM 5210 B
Atık SuMetaller ( Magnezyum , Kalsiyum , Nikel , Kadmiyum , Çinko , Krom , Talyum , Bakır , Kurşun , Mangan , Kobalt , Demir , Sodyum , Gümüş )AAS-Alev MetoduSM 3111 B
Atık SuMetaller ( Vanadyum , Alüminyum )AAS-Alev MetoduSM 3111 D
Atık SuMetaller ( Arsenik , Nikel , Bakır , Krom , Kurşun , Kadmiyum , Mangan , Selenyum , Kobalt , Demir , Kalay , Alüminyum , Baryum
, Gümüş )
AAS-Grafit Fırın MetoduSM 3113 B
Atık SuMetaller ( Civa )AAS-Soğuk Buhar MetoduSM 3112 B
Atık SuKimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)Açık Reflaks-Titrimetrik MetotSM 5220 B
Atık SuMetal Ön İşlemAsitle Özütleme Metodu
Mikrodalga ile Özütleme Metodu
SM 3030 D
SM 3030 E
SM 3030 F
SM 3030 G
SM 3030 H
SM 3030 I
SM 3030 K
Atık SuToplam Fosfor Ön İşlemAsitle Özütleme MetoduSM 4500 P B
Atık SuDebiDebi MetoduEPA 841-B-97-003
Atık SuSiyanür Ön İşlemDistilasyon MetoduSM 4500 CN ⁻ C
Atık SuToplam Siyanür Ön İşlemDistilasyon MetoduSM 4500 CN ⁻ C
Atık SuFlorür Ön İşlemDistilasyon MetoduSM 4500 F ⁻ B
Atık SuAmonyak/ Amonyak Azotu; Amonyum/ Amonyum Azotu
- Ön İşlem
Distilasyon MetoduSM 4500 NH ₃ B
Atık SuFenol Ön İşlemDistilasyon MetoduSM 5530 B
Atık SuTuzlulukElektriksel İletkenlik MetoduSM 2520 B
Atık SuİletkenlikElektrometrik MetotSM 2510 B
Atık SuSıcaklıkElektrometrik MetotSM 2550 B
Atık SupHElektrometrik MetotSM 4500 H ⁺ B
Atık SuToplam KoliformEn Muhtemel Sayı (EMS) Metodu
Membran Süzme Metodu
SM 9221 B
TS EN ISO 9308-1
Atık SuFekal KoliformEn Muhtemel Sayı (EMS) Metodu
Membran Süzme Metodu
SM 9221 E
SM 9222 D
Atık SuOrganikler/Klorlu Pestisitler ( Trifluralin , Hekzaklorobenzen , Isodrin , Hekzaklorosiklohekzan, Endrin , Dieldrin , Aldrin , DDT , Endosülfan )GC-ECD MetoduEPA 8081
Atık SuOrganikler/Organik Bileşikler ( Alachlor )GC-ECD MetoduEPA 8081
Atık SuMecopropGC-ECD MetoduEPA 8151
Atık SuOrganikler/Klorlu Pestisitler ( Bentazone , 2,4-D (nonester) , 2,4-D (ester) )GC-ECD MetoduEPA 8151
Atık SuOrganikler/Organik Bileşikler ( Ksilen (m, p, o) , Toluen , Benzen )GC-FID MetoduEPA 8015
Atık SuFenoller (4-Chloro-3- methylphenol, 2-
Chlorophenol, 2,4-
Dichlorophenol, 2,4-
Dimethylphenol, 2-
Methylphenol (o-Cresol), 3-
Methylphenol (m-Cresol), 4- Methylphenol (p-Cresol),
2,4-Dinitrophenol, 2-
Methyl-4,6-dinitrophenol, 2- Nitrophenol, 4-Nitrophenol, Pentachlorophenol)
GC-FID MetoduEPA 8041
Atık SuOrganikler/Fenoller ( M- Klorofenol , o-Klorofenol , Fenol , Fenol , p-Klorofenol , 2,4,6-trichlorophenol , pentachlorophenol )GC-FID MetoduEPA 8041
Atık SuPetrol HidrokarbonlarıGC-FID MetoduTS EN ISO 9377-2
Atık SuHidrokarbonlarGC-FID Metodu
Gravimetrik Metot
TS EN ISO 9377-2
SM 5520 F
Atık SuKatran ve Petrol Kökenli YağlarGC-FID MetoduTS EN ISO 9377-2
Atık SuOctylphenolsGC-MS MetoduASTM D7065
Atık SuOrganikler/Fenoller ( 4- (para)-nonlyfenoller , Para- tret-octylphenol , Nonylfenoller )GC-MS MetoduASTM D7065
Atık SuDi(2-ethylhexyl) phthalatGC-MS MetoduEPA 8270
Atık SuOrganikler/Organik Bileşikler ( Pentaklorobenzen
)
GC-MS MetoduEPA 8270
Atık SuOrganikler/PAH ( Benzo(g,h,i)perylene , Benzo(b)floretan , Antrasen , Fluorantin , İnden-1,2,3-c,d- piren , Naftalin , Benzo(k)floranten , Benzo(a)piren )GC-MS MetoduEPA 8270
Atık SuOrganikler/Fosforlu Pestisitler ( Atrazine , Dichlorvos , Fenitrothion , Demetons , Malathion , Azinphos-methyl , Mevinphos , Simazin )GC-NPD MetoduEPA 8141
Atık SuYüzer MaddeGörsel Metotİşletme İçi Metot
Atık SuToplam Çözünmüş MaddeGravimetrik MetotSM 2540 C
Atık SuToplam Askıda Katı Madde (AKM)Gravimetrik MetotSM 2540 D
Atık SuAskıda Katı Madde (AKM)Gravimetrik MetotSM 2540 D
Atık SuYağlarGravimetrik Metot
Sokslet Ekstraksiyon Metodu
SM 5520 B
SM 5520 D
Atık SuYağ ve GresGravimetrik Metot
Sokslet Ekstraksiyon Metodu
SM 5520 B
SM 5520 D
Atık SuÇökebilir Katı MaddeHacimsel-Gravimetrik MetotSM 2540 F
Atık SuOrganikler/Organik Bileşikler ( 1,2-Dikloroetan , Kloroform (Triklormetan) , Hekzaklorbutadin ,
Triklorobenzen , Trikloretilen
, Perkloroetilen )
Headspace / GC-FID MetoduEPA 5021 A ve EPA 8015
Atık SuOrganik Analizlere Hazırlama TekniğiHeadspace MetoduEPA 5021 A
Atık SuAnyonlar ( Fosfat Fosforu , Sülfat , Klorür , Nitrat/Nitrat Azotu , Brom , Florür , Nitrit/Nitrit Azotu )IC MetoduSM 4110 B
Atık SuMetaller ( Toplam Fosfor , Kalay , Civa , Talyum , Arsenik , Çinko , Nikel , Bakır , Krom , Kurşun , Kadmiyum , Bor , Demir , Baryum , Vanadyum , Alüminyum , Kobalt , Berilyum , Sodyum , Gümüş
, Kalsiyum , Antimon , Selenyum , Molibden , Mangan , Magnezyum , Lityum )
ICP-OES MetoduEPA 200.7
Atık SuBulanıklıkIşık Geçirgenliği MetoduSM 2130 B
Atık SuToplam Kjeldahl AzotuMakro Kjeldahl MetoduSM 4500 Norg B
Atık SuÇözünmüş Oksijen/Oksijen DoygunluğuMembrane Elektrot MetoduSM 4500 O G
Atık SuSodyum Adsorpsiyon Oranı (SAR)Na, Ca, Mg İle Hesaplama MetoduSodyum Adsorpsiyon Oranı (SAR)
Atık SuToplam AzotNitrit, Nitrat ve Kjeldahl Azotu İle HesaplamaHesaplama Yöntemi
Atık SuSalmonellaSalmonella TayiniISO 19250
Atık SuOrganik Ön İşlemSıvı Sıvı Ekstraksiyon MetoduEPA 3510
Atık SuHidrazinSpektrofotometrik MetotASTM D1385
Atık SuKrom ⁺⁶Spektrofotometrik MetotASTM D1687-A
SM 3500 Cr B
Atık SuRenkSpektrofotometrik MetotSM 2120 C
TS EN ISO 7887
Atık SuBorSpektrofotometrik MetotSM 4500 B B
SM 4500 B C
Atık SuSerbest Klor/Aktif Klor/Bakiye KlorSpektrofotometrik Metot
Titrimetrik Metot
SM 4500 Cl G
SM 4500 Cl F
Atık SuSiyanürSpektrofotometrik MetotSM 4500 CN ⁻ E
Atık SuSerbest SiyanürSpektrofotometrik MetotSM 4500 CN ⁻ E
Atık SuToplam SiyanürSpektrofotometrik MetotSM 4500 CN ⁻ E
Atık SuFlorürSpektrofotometrik MetotSM 4500 F ⁻ D
Atık SuAmonyak/ Amonyak Azotu; Amonyum/ Amonyum AzotuSpektrofotometrik Metot
Titrimetrik Metot
SM 4500 NH ₃ F SM 4500 NH ₃ C
Atık SuNitrit/Nitrit AzotuSpektrofotometrik MetotSM 4500 NO ₂⁻ B
Atık SuNitrat/Nitrat AzotuSpektrofotometrik MetotSM 4500 NO ₃⁻ E
Atık SuFosfat FosforuSpektrofotometrik MetotSM 4500 P C
SM 4500 P E
Atık SuToplam FosforSpektrofotometrik MetotSM 4500 P C
SM 4500 P E
Atık SuSülfürSpektrofotometrik Metot
Titrimetrik Metot ( Spektrofotometrik Metot ile birlikte verilebilir)
SM 4500 S² ⁻ D SM 4500 S² ⁻ F
Atık SuSülfitSpektrofotometrik Metot
Titrimetrik Metot ( Spektrofotometrik Metot ile birlikte verilebilir)
SM 4500 SO ₃ ² ⁻ C SM 4500 SO ₃ ² ⁻ B
Atık SuSülfatSpektrofotometrik MetotSM 4500 SO ₄ ² ⁻ E
Atık SuFenolSpektrofotometrik MetotSM 5530 C
SM 5530 D
Atık SuSentetik sülfanat (İyonik)Spektrofotometrik MetotSM 5540 C
Atık SuYüzey Aktif Madde (MBAS)Spektrofotometrik MetotSM 5540 C
Atık SuSentetik sülfanat (İyonik olmayan)Spektrofotometrik MetotSM 5540 D
Atık SuKlorofil-aSpektrofotometrik MetotTS 9092 ISO 10260
Atık SuKlorürTitrimetrik MetotSM 4500 Cl ⁻ B SM 4500 Cl ⁻ C
Atık SuBalık Biyodeneyi (ZSF)Zehirlilik DeneyleriTS 5676
Atık YağMetaller ( Kurşun , Krom , Kadmiyum )AAS-Alev MetoduSM 3111 B
Atık YağMetaller ( Arsenik )AAS-Grafit Fırın MetoduSM 3113 B
Atık YağPCB (Poliklorlubifeniller)GC-ECD MetoduTS EN 12766-1 ve 2
TS EN 61619
Atık YağPCT (Poliklorlu terfenil)GC-ECD MetoduTS EN 12766-3
Atık YağAnyonlar ( Klorür , Toplam Halojenler )IC MetoduEPA 9056 A
Atık YağMetaller ( Kurşun , Krom , Kadmiyum , Arsenik )ICP-OES MetoduEPA 200.7
Atık YağHalojenler ve Klorür Ön İşlemKalorimetre MetoduEPA 5050
Atık YağParlama NoktasıKapalı Kap MetoduASTM D93
Atık YağMetal Ön İşlemMikrodalga ile Özütleme MetoduEPA 3051 A
Atık YağKlorürTitrimetrik MetotEPA 9253
Balık ÇiftlikleriToplam Fosfor Ön İşlemAsitle Özütleme MetoduSM 4500 P B
Balık ÇiftlikleriAmonyak/ Amonyak Azotu; Amonyum/ Amonyum Azotu
- Ön İşlem
Distilasyon MetoduSM 4500 NH ₃ B
Balık ÇiftlikleriTuzlulukElektriksel İletkenlik MetoduSM 2520 B
Balık ÇiftlikleriSıcaklıkElektrometrik MetotSM 2550 B
Balık ÇiftlikleripHElektrometrik MetotSM 4500 H ⁺ B
Balık ÇiftlikleriAskıda Katı Madde (AKM)Gravimetrik MetotSM 2540 D
Balık ÇiftlikleriTRİXHesaplama MetoduÇözünmüş Oksijen, Klorofil- a, Toplam İnorganik Azot (NO3+NO2+NH4), Toplam
Fosfor
Balık ÇiftlikleriKjeldahl AzotuMakro Kjeldahl MetoduSM 4500 Norg B
Balık ÇiftlikleriÇözünmüş Oksijen/Oksijen DoygunluğuMembrane Elektrot MetoduSM 4500 O G
Balık ÇiftlikleriToplam AzotNitrit, Nitrat ve Kjeldahl Azotu İle HesaplamaHesaplama Yöntemi
Balık ÇiftlikleriIşık Geçirgenliği / Seki Diski DerinliğiSeki Disk MetoduEPA 841-B-97-003
Balık ÇiftlikleriAmonyak/ Amonyak Azotu; Amonyum/ Amonyum AzotuSpektrofotometrik MetotSM 4500 NH ₃ F
Balık ÇiftlikleriNitrit/Nitrit AzotuSpektrofotometrik MetotSM 4500 NO ₂⁻ B
Balık ÇiftlikleriNitrat/Nitrat AzotuSpektrofotometrik Metot-
SM 4500 NO 3 E
Balık ÇiftlikleriToplam FosforSpektrofotometrik MetotSM 4500 P C
SM 4500 P E
Balık ÇiftlikleriKlorofil-aSpektrofotometrik MetotTS 9092 ISO 10260
Balık ÇiftlikleriToplam Organik KarbonToplam Organik Karbon
Toplam ve Çözünmüş Organik Karbon Tayini
SM 5310 B
TS 8195 EN 1484
BiyotaMetaller ( Kadmiyum )AAS-Grafit Fırın MetoduSM 3113 B
BiyotaMetaller ( Civa )AAS-Soğuk Buhar MetoduSM 3112 B
BiyotaHekzaklorosiklohekzanGC-ECD MetoduEPA 8081
BiyotaOrganikler/Klorlu Pestisitler ( DDT , Dieldrin , Aldrin , Endrin )GC-ECD MetoduEPA 8081
BiyotaOrganikler/Organik Bileşikler ( Hekzaklorobenzen )GC-ECD MetoduEPA 8081
BiyotaOrganikler/Fenoller ( Pentaklorofenol )GC-FID MetoduEPA 8041
BiyotaMetaller ( Kadmiyum , Civa )ICP-OES MetoduEPA 200.7
BiyotaMetal Ön İşlemMikrodalga ile Özütleme MetoduEPA 3051 A
BiyotaOrganik Ön İşlemSokslet Ekstraksiyon MetoduEPA 3540
Deniz SuyuParçalanabilir Organik Kirleticiler5 Günlük BOİ MetoduSM 5210 B
Deniz SuyuMetaller ( Kadmiyum , Bakır
, Kurşun , Krom , Çinko , Nikel )
AAS-Alev MetoduSM 3111 C
Deniz SuyuMetaller ( Civa )AAS-Soğuk Buhar MetoduSM 3112 B
Deniz SuyuKimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) (Yüksek Klorürlü)Açık Reflaks-Titrimetrik MetotTS 2789-Ek2
Deniz SuyuToplam Fosfor Ön İşlemAsitle Özütleme MetoduSM 4500 P B
Deniz SuyuToplam Siyanür Ön İşlemDistilasyon MetoduSM 4500 CN ⁻ C
Deniz SuyuSiyanür Ön İşlemDistilasyon MetoduSM 4500 CN ⁻ C
Deniz SuyuFlorür Ön İşlemDistilasyon MetoduSM 4500 F ⁻ B
Deniz SuyuAmonyak/ Amonyak Azotu; Amonyum/ Amonyum Azotu
- Ön İşlem
Distilasyon MetoduSM 4500 NH ₃ B
Deniz SuyuToplam FenolDistilasyon Metodu
Spektrofotometrik Metot
SM 5530 B
SM 5530 C
Deniz SuyuSıcaklıkElektrometrik MetotSM 2550 B
Deniz SuyupHElektrometrik MetotSM 4500 H ⁺ B
Deniz SuyuOrganikler/Klorlu Pestisitler ( Dieldrin , Pestisitler(HCH, Dieldrin) )GC-ECD MetoduEPA 8081
Deniz SuyuFenoller (4-Chloro-3- methylphenol, 2-
Chlorophenol, 2,4-
Dichlorophenol, 2,4-
Dimethylphenol, 2-
Methylphenol (o-Cresol), 3-
Methylphenol (m-Cresol), 4- Methylphenol (p-Cresol),
2,4-Dinitrophenol, 2-
Methyl-4,6-dinitrophenol, 2- Nitrophenol, 4-Nitrophenol, Pentachlorophenol)
GC-FID MetoduEPA 8041
Deniz SuyuOrganikler/Fenoller ( Fenoller (Phenol, 2- chlorophenol, 2-nitrophenol, 2,4-dimethylphenol, 2,4- dichlorophenol, 4-chloro-3- methylphenol, 2,4,6- trichlorophenol) , P- chlorophenol , M-Klorofenol
, Fenol , Fenol , Pentaklorofenol , 2,4,6- Triklorofenol , o-Klorofenol )
GC-FID MetoduEPA 8041
Deniz SuyuHam petrol ve petrol türevleriGC-FID MetoduTS EN ISO 9377-2
Deniz SuyuPetrol HidrokarbonlarıGC-FID MetoduTS EN ISO 9377-2
Deniz SuyuMineral yağlarGC-FID MetoduTS EN ISO 9377-2
Deniz SuyuDi(2-ethylhexyl) phthalatGC-MS MetoduEPA 8270
Deniz SuyuOrganikler/Organik Bileşikler ( Pentaklorobenzen
)
GC-MS MetoduEPA 8270
Deniz SuyuOrganikler/PAH ( Benzo(g,h,i)perylene , Antrasen , Benzo(b)floretan , Benzo(k)floranten , Fluorantin , Naftalin , Benzo(a)piren , İnden-1,2,3- c,d-piren )GC-MS MetoduEPA 8270
Deniz SuyuYüzer MaddeGörsel Metotİşletme İçi Metot
Deniz SuyuAskıda Katı Madde (AKM)Gravimetrik MetotSM 2540 D
Deniz SuyuYağlarGravimetrik Metot
Sokslet Ekstraksiyon Metodu
SM 5520 B
SM 5520 D
Deniz SuyuMetaller ( Berilyum , Kalay , Vanadyum , Baryum , Alüminyum , Kobalt , Bor , Demir , Bakır , Arsenik , Civa , Kurşun , Kadmiyum , Krom , Çinko , Nikel )ICP-OES MetoduEPA 200.7
Deniz SuyuBulanıklıkIşık Geçirgenliği MetoduSM 2130 B
Deniz SuyuKjeldahl AzotuMakro Kjeldahl MetoduSM 4500 Norg B
Deniz SuyuToplam KoliformMembran Süzme MetoduSM 9221 B
TS EN ISO 9308-1
Deniz SuyuFekal KoliformMembran Süzme MetoduSM 9222 D
Deniz SuyuFekal StreptokokMembran Süzme MetoduTS EN ISO 7899-2
Deniz SuyuÇözünmüş Oksijen/Oksijen DoygunluğuMembrane Elektrot Metodu
Titrimetrik Metot
SM 4500 O G
SM 4500 O G
Deniz SuyuSalmonellaSalmonella TayiniTS EN ISO 19250
Deniz SuyuIşık Geçirgenliği / Seki Diski DerinliğiSeki Disk MetoduEPA 841-B-97-003
Deniz SuyuOrganik Ön İşlemSıvı Sıvı Ekstraksiyon MetoduEPA 3510
Deniz SuyuKrom ⁺⁶Spektrofotometrik MetotASTM D1687-A
SM 3500 Cr B
Deniz SuyuRenkSpektrofotometrik MetotSM 2120 C
TS EN ISO 7887
Deniz SuyuToplam SiyanürSpektrofotometrik MetotSM 4500 CN ⁻ E
Deniz SuyuSiyanürSpektrofotometrik MetotSM 4500 CN ⁻ E
Deniz SuyuFlorürSpektrofotometrik MetotSM 4500 F ⁻ D
Deniz SuyuAmonyak/ Amonyak Azotu; Amonyum/ Amonyum AzotuSpektrofotometrik MetotSM 4500 NH ₃ F
Deniz SuyuNitrit/Nitrit AzotuSpektrofotometrik MetotSM 4500 NO ₂⁻ B
Deniz SuyuNitrat/Nitrat AzotuSpektrofotometrik MetotSM 4500 NO ₃⁻ E
Deniz SuyuToplam FosforSpektrofotometrik MetotSM 4500 P C SM 4500 P E
Deniz SuyuToplam AzotNitrit, Nitrat ve Kjeldahl Azotu İle HesaplamaHesaplama Yöntemi
Deniz SuyuFosfatSpektrofotometrik MetotSM 4500 P C
SM 4500 P E
Deniz SuyuOrganikler/Fosforlu Pestisitler( paratilon )GC-NPD MetoduEPA 8141
Deniz SuyuSülfürSpektrofotometrik MetotSM 4500 S² ⁻ D
Deniz SuyuSülfatSpektrofotometrik MetotSM 4500 SO ₄ ² ⁻ E
Deniz SuyuSentetik sülfanat (İyonik)Spektrofotometrik MetotSM 5540 C
Deniz SuyuYüzey Aktif Madde (MBAS)Spektrofotometrik MetotSM 5540 C
Deniz SuyuSentetik sülfanat (İyonik olmayan)Spektrofotometrik MetotSM 5540 D
Deniz SuyuKlorofil-aSpektrofotometrik MetotTS 9092 ISO 10260
Deniz SuyuKlorSpektrofotometrik Metot
Titrimetrik Metot
SM 4500 Cl G
SM 4500 Cl F
Deniz SuyuKlorürTitrimetrik MetotSM 4500 Cl ⁻ B
SM 4500 Cl C
Deniz SuyuZehirlilikZehirlilik DeneyleriTS 5676
EmisyonMetaller ( Antimon , Talyum
, Kadmiyum , Mangan , Kurşun , Nikel , Bakır , Kobalt , Krom , Arsenik , Civa , Selenyum , Çinko , Gümüş , Baryum )
AAS MetoduEPA 29
EmisyonKalsiyum Oksit (Çimento ve Kireç Tesisleri)AAS Metodu
ICP-OES Metodu
İşletme İçi Metot
İşletme İçi Metot
EmisyonMagnezyum OksitAAS Metodu ICP-OES Metoduİşletme İçi Metot İşletme İçi Metot
EmisyonMetaller ( Talyum , Vanadyum , Kurşun , Nikel , Mangan , Krom , Bakır , Kobalt , Kadmiyum , Arsenik
, Antimon )
AAS MetoduTS EN 14385
EmisyonKrom ⁺⁶ Numune AlmaAbsorpsiyon MetoduCARB 425
EmisyonSiyanürler Numune AlmaAbsorpsiyon MetoduCARB 426
EmisyonFormaldehit Numune AlmaAbsorpsiyon MetoduEPA 323
EmisyonH ₂ SO ₄ , SO ₂ , SO ₃ Numune
Alma
Absorpsiyon MetoduEPA 8
EmisyonNH ₃ Numune AlmaAbsorpsiyon MetoduEPA CTM 027
EmisyonH ₂ S Numune AlmaAbsorpsiyon MetoduVDI 3486 Bölüm 2
EmisyonHF, F ₂ Numune AlmaAdsorbsiyon MetoduISO 15713
EmisyonHCl Numune AlmaAdsorbsiyon MetoduTS EN 1911
EmisyonUçucu Organik Bileşikler Numune AlmaAdsorpsiyon Metodu
Numune Alma
EPA 18
TSE CEN/TS 13649
EmisyonToplam Organik KarbonAlev İyonizasyon Analizör MetoduTS EN 12619
EmisyonCO ₂Elektrokimyasal Metot (Hesaplama Metodu)TS ISO 12039
EmisyonNO (NO ₂ , NOₓ)Elektrokimyasal MetotEPA CTM 022
EmisyonO ₂Elektrokimyasal Metot
Paramanyetizma Metodu
TS ISO 12039
TS EN 14789
EmisyonCOElektrokimyasal Metot
NDIR Metodu
TS ISO 12039
TS EN 15058
EmisyonSO ₂Elektrokimyasal Metot
Titrimetrik Metot
TS ISO 7935
TS EN 14791
EmisyonOrganikler (1,1-Dikloroetan (Etilenklorür) (75-34-3),
1,2,4-Trimetilbenzen (95-63-
6), 1,3,5-Trimetilbenzen
(108-67-8), Naftalin, n-
Pentan (109-66-0), n-Hegzan
(110-54-3), 1,1,2-
GC MetoduEPA 18
EmisyonTrikloroetan (79-00-5),
Tetrakloroetilen (127-18-4),
Vinil asetat (108-05-4),
Dietileter (60-29-7),
Etilasetat (141-78-6), Anilin
(62-53-3) , Siklohegzan (110-
82-7) , Trikloroetilen (79-01-
6) , 1,2-Dikloropropan (78- 87-5) , Metil isobütil karbinol (108-11-2) , 2-Bütanon (78- 93-3) , Aseton (67-64-1) , n-
Bütil alkol (71-36-3 ) , İsobütilalkol (78-83-1) ,
Dioksan (123-91-1) , Asetonitril , Kloroform (Triklormetan) (67-66-3) ,
Klorobenzen (108-90-7) ,
Toluen (108-88-3) ,
Etilbenzen (100-41-4) ,
Benzen (71-43-2) , 1,2-
Dikloretilen (540-59-0) , N,N
GC MetoduEPA 18
Emisyondimetilanilin (121-69-7) ,
Etilen klorohidrin (107-07-3)
, Vinil klorür (75-01-4) , Florotrikloro metan (75-69-4)
, Dikloro diflorometan (75- 71-8) , 2-metilbromür (74-
83-9) , p-Ksilen (106-42-3) ,
m-Ksilen (108-38-3) , o-
Ksilen (95-47-6) , 1,2,3-
Trikloropropan (96-18-4) ,
1,3-Bütadien (106-99-0) ,
stiren (100-42-5) ,
Hegzaklorobütadin (87-68-3)
, 1,4- Diklorbenzen (106-46-
7) , 1,2 diklorbenzen (95-50-
1) , Etilen dibromür (106-93- 4) , klor toluen (95-49-8) ,
Karbontetraklorür (56-23-5) ,
Metil iyodür (74-88-4) , 2- Hegzanon (591-78-6) , İzo- propanol (67-63-0) , 2-
GC MetoduEPA 18
EmisyonNitropropan (79-46-9) , n-
Amyl asetat (628-63-7) , n- Bütil asetat (123-86-4) , Pridin (110-86-1) ,
Pentakloroetan (76-01-7) , Metil metakrilat (80-62-6) ,
Gilkol - Ethylene glycol (107-21-1) , Metil klorür (74-
87-3) , Kümen (İzopropil Benzen) (98-82-8) , 1,1-
Dikloroeten (viniliden klorür) (75-35-4) ,
Tribrommetan (75-25-2) ,
Klorobromometan (74-97-5) , Metil-tartar-bütileter (MTBE) (1634-04-4) , İzopropil asetat (108-21-4) , N,N-
dimetilformamit (68-12-2) ,
N,N- dimetilasetamit (127-
19-5) , n-Propanol (71-23-8) , Isoamil alkol (123-51-3) ,
GC MetoduEPA 18
Emisyonsec-Bütilalkol (78-92-2) ,
Etilklorür (75-00-3) , 1-
Metoksi-2-propanol (107-98-
2) , Bütanal (123-72-8) ,
Propanal (123-38-6) , 1,1,2,2-
Tetrakloroetan (79-34-5) , n- propilbenzen (103-65-1) ,
Bromodiklorometan (75-27-
4) , Ter-bütanol (75-65-0) , o- Toludin (95-53-4) , Metil akrilat (96-33-3) ,
Benzilklorür (100-44-7) )
GC MetoduEPA 18
EmisyonOrganikler ( Dioktil ftalat (117-81-7) , Bütilbenzilftalat İzoforon )GC MetoduEPA 8270
EmisyonOrganikler ( Siklohegzan (110-82-7) , Metil iyodür (74-88-4) , n-Amyl asetat (628-63-7) , Dioksan (123-
91-1), n-Propanol (71-23-8),
GC MetoduTSE CEN/TS 13649
EmisyonBütadien (106-99-0) N,N-
dimetilformamit (68-12-2) , İzopropil asetat (108-21-4) , Aseton (67-64-1) ,
Siklohegzanon (108-94-1) ,
2-Hegzanon (591-78-6) , Metil asetat (79-20-9) , Metil akrilat (96-33-3) , Metil klorür (74-87-3) , Metil- tartar-bütileter (MTBE) (1634-04-4) , Pridin (110-86-
1) , Vinil klorür (75-01-4) , 1,1-Dikloroeten (viniliden
klorür) (75-35-4) , Kloroform (Triklormetan) (67-66-3) ,
1,1-Dikloroetan (Etilenklorür) (75-34-3) ,
1,1,1-Trikloroetan (71-55-6) ,
1,1,2-Trikloroetan (79-00-5) ,
Trikloroetilen (79-01-6) ,
1,1,2,2-Tetrakloroetan (79-
GC MetoduTSE CEN/TS 13649
Emisyon34-5) , Tetrakloroetilen (127-
18-4) , Klorobenzen (108-90-
7) , 1,2-Dikloropropan (78- 87-5) , Toluen (108-88-3) , Asetonitril (75-05-8) , Ter-
bütanol (75-65-0) , İzo- propanol (67-63-0) , Etanol (Etil alkol) (64-17-5) , n- Bütil alkol (71-36-3) , İsobütilalkol (78-83-1) , sec- Bütilalkol (78-92-2) , Isoamil alkol (123-51-3) , Metil isobütil karbinol (108-11-2) , Dikloro diflorometan (75-71-
8) , n-Bütil asetat (123-86-4)
, Etilasetat (141-78-6) , Etilklorür (75-00-3) , Etilen klorohidrin (107-07-3) ,
Florotrikloro metan (75-69-4)
, Siklohegzen (110-83-8) , Etilbenzen (100-41-4) ,
GC MetoduTSE CEN/TS 13649
EmisyonKsilen (1330-20-7) ,
Klorobromometan (74-97-5) ,
1,2-Dikloretilen (540-59-0) ,
Hegzakloroetan (67-72-1) ,
1,2,3-Trikloropropan (96-18-
4) , Akrilonitril (107-13-1) , Benzen (71-43-2) ,
Diklorometan (75-09-2) , 2- Bütanon (78-93-3) , o- Klortoluen (95-49-8) , 1,4-
Diklorbenzen (106-46-7) ,
1,2- Diklorbenzen (95-50-1) ,
n-propilbenzen (103-65-1) ,
1,3,5-Trimetilbenzen (108-
67-8) , 1,2,4-Trimetilbenzen
(95-63-6) , Dietileter (60-29-
7) , n-Hegzan (110-54-3) , n-
Heptan (142-82-5) , n-Pentan (109-66-0) ,
Bromodiklorometan (75-27-
4) , 4-Nitrotoluene (99-99-0)
GC MetoduTSE CEN/TS 13649
Emisyon, 2-Nitropropan (79-46-9) ,
Pentakloroetan (76-01-7) , 1-
Metoksi-2-propanol (107-98-
2) , Bromoform (75-25-2) ,
stiren (100-42-5) ,
Trimetilbenzen (526-73-8) , Kümen (İzopropil Benzen) (98-82-8) , Karbontetraklorür
(56-23-5) , o-Ksilen (95-47-
6) , m-Ksilen (108-38-3) , p-
Ksilen (106-42-3) ,
Benzilklorür (100-44-7) ,
Vinilasetsat (108-05-4) , Metil metakrilat (80-62-6) , N,N- dimetilasetamit (127- 19-5) , N,N dimetilanilin (121-69-7) ,
Hegzaklorobütadin (87-68-3)
, o-Toludin (95-53-4) , Anilin (62-53-3) , Etilen dibromür
GC MetoduTSE CEN/TS 13649
Emisyon(106-93-4) , Metanol (67-56-
1) )
GC MetoduTSE CEN/TS 13649
EmisyonOrganikler/PAH (Benzo[a]piren , Asenaftilen Piren , Fenantren , İnden- 1,2,3-c,d-piren , Floren , Floren , Florenten , Naftalin , Dibenzo(a,h)antrasen , Krisen , Benzo(k)florenten , Benzo(g,h,i)perilen , Benzo(B)florenten ,
Benzo(a)antrasen , Antrasen , Asenaften )
GC-MS MetoduISO 11338-2
EmisyonNemGravimetrik Metot Nem Probu ile (≤ 180 0C)EN 14790
EPA 4
İşletme İçi Metot
EmisyonPartikül Madde/Toplam TozGravimetrik MetotEPA 17
EPA 5
TS EN 13284-1
TS ISO 9096
EmisyonHCI, HF, HBr, Cl2, Br2IC MetoduEPA 26 A
EmisyonNH ₃IC MetoduEPA CTM 027
EmisyonMetaller ( Nikel , Bakır , Kobalt , Krom , Arsenik , Talyum , Kadmiyum , Mangan , Kurşun , Antimon
, Selenyum , Fosfor , Gümüş
, Çinko , Berilyum , Baryum)
ICP MetoduEPA 29
EmisyonMetaller ( Vanadyum , Antimon , Arsenik , Bakır , Kadmiyum , Krom , Nikel , Talyum , Kobalt , Mangan , Kurşun )ICP MetoduTS EN 14385
EmisyonHF, F₂İyon Seçici Elektrot MetoduISO 15713
EmisyonOrganik Bileşikler Numune Almaİzokinetik Numune AlmaEPA 0010
EmisyonPCDD/F (Poliklorlu Dibenzo Dioksin/Dibenzo Furan) Numune Almaİzokinetik Numune Alma
PCDD/F XAD-2 ile Numune Alma Metodu
EPA 23 A
EPA 23 A
TS EN 1948-1
EmisyonHCI, HF, HBr, Cl2, Br2
Numune Alma
İzokinetik Numune AlmaEPA 26 A
EmisyonMetaller ( Antimon, Arsenik, Bakır, Baryum, Berilyum, Civa, Çinko, Gümüş, Fosfor, Kadmiyum, Kobalt, Krom,İzokinetik Numune AlmaEPA 29
EmisyonKurşun, Mangan, Nikel,
Selenyum, Talyum - Numune Alma )
İzokinetik Numune AlmaEPA 29
EmisyonPAH Numune Alma (Metot B)İzokinetik Numune AlmaISO 11338-1
EmisyonArsenik, Antimon, Bakır, Kadmiyum, Krom, Kobalt, Mangan, Nikel, Kurşun, Talyum, Vanadyum - Numune Almaİzokinetik Numune AlmaTS EN 14385
EmisyonNOₓ (NO,NO ₂ )Kimyasal Işıma MetoduTS EN 14792
EmisyonKoku KonsantrasyonuOlfaktometrik MetotTS EN 13725/AC
EmisyonPCDD/F (Poliklorlu Dibenzo Dioksin/Dibenzo Furan) Ön İşlemPCDD/F Ekstraksiyon ve Temizleme MetoduTS EN 1948-2
EmisyonPCDD/F (Poliklorlu Dibenzo Dioksin/Dibenzo Furan) AnalizPCDD/F GC- HRMS
Metodu
TS EN 1948-3
EmisyonHızPitot Tüpü ile
S Tipi Pitot Tüp ile
TS ISO 10780
EPA 2
EmisyonİsililikRenk Karşılaştırma Metodu (Bacharach Skalası)TS 9503
EmisyonOrganik Ön İşlemSokslet Ekstraksiyon MetoduEPA 3542
EmisyonKrom ⁺⁶Spektrofotometrik MetotCARB 425
EmisyonSiyanürlerSpektrofotometrik MetotCARB 426
EmisyonFormaldehitSpektrofotometrik MetotEPA 323
EmisyonHClSpektrofotometrik MetotTS EN 1911
EmisyonH ₂ SO ₄ , SO₂ , SO₃Titrimetrik MetotEPA 8
EmisyonH ₂ STitrimetrik MetotVDI-3486-2
GürültüSes Basıncı SeviyesiÇevresel Gürültü Düzeyinin TespitiTS 9315 ISO 1996 – 1
TS 9315 ISO 1996 – 1 / T1
TS ISO 1996 – 2
GürültüSes Basıncı SeviyesiÇevresel Gürültü Düzeyinin TespitiTS ISO 1996 – 2 / T1
GürültüSes Gücü SeviyesiÇoklu Gürültü Kaynağına Sahip Sanayi Tesislerinde Yapılan Ses Basıncı Düzeyi Ölçümlerinden Ses Gücü Düzeyinin Tespiti
Gözlem Yöntemi Kullanılarak Gürültü Kaynaklarından Yapılan Ses Basıncı Düzeyi Ölçümlerinden Ses Gücü Düzeyinin Tespiti
Mühendislik Metodu Kullanılarak Gürültü Kaynaklarından Yapılan Ses Basıncı Düzeyi Ölçümlerinden Ses Gücü Düzeyinin Tespiti
TS ISO 8297 TS EN ISO 3746 TS EN ISO 3744
GürültüSes Gücü SeviyesiSesin Açık Alanda Yayılımında Etkili Azaltım Faktörlerinin ve Çevresel Gürültü Düzeyinin TespitiTS ISO 9613-2
İmisyonMetaller ( PM 10’da Arsenik
, PM 10’da Nikel , PM 10’da Kurşun , PM 10’da Kadmiyum )
AAS MetoduVDI 2267-1
İmisyonMetaller ( Çöken Tozda Kadmiyum , Çöken Tozda Kurşun )AAS Metodu ICP-OES MetoduVDI 2267-16
VDI 2267-14
İmisyonMetaller ( Çöken Tozda Talyum )AAS MetoduVDI 2267-7
İmisyonMerkaptanlar Numune AlmaAbsorpsiyon MetoduTS 9628
İmisyonUçucu Organik Bileşikler Numune AlmaAktif Karbon İle Adsorblama MetoduASTM D 3686-08
Pasif Numune Alma MetoduTS EN13528-1,2
İmisyonToplam Organik Bileşikler (TOC)GC MetoduASTM D3687
İmisyonOrganikler (Etilbenzen, Benzen,Siklohegzan İsopropil benzene (Kumen) , Siklohegzanon , Metilterbütileter , 1,3- Bütadien , 2,3-Dimetilheptan
, Benzen , n-Hegzan , Ksilen
, Toplam Organik Bileşikler (TOC) , Kumol(İzopropil benzen) , 2,3-Dimetilpentan , Trimetilbenzen , Toluen ,
GC MetoduTS EN13528-1,2,3
İmisyonn-Heptan , Etilbenzen , n- Oktan )GC MetoduTS EN13528-1,2,3
İmisyonPM 10Gravimetrik MetotEPA 40 CFR Bölüm 50
TS EN 12341
İmisyonÇöken TozGravimetrik MetotTS 2341
İmisyonPartikül MaddeGravimetrik MetotTS EN 12341
İmisyonSO ₂IC metodu
Pasif Numune Alma Metodu
TS EN13528-1,2,3
TS EN13528-1,2
İmisyonMetaller ( PM 10’da Kurşun , PM 10’da Nikel , PM 10’da Arsenik , PM 10’da Kadmiyum )ICP MetoduVDI 2267-1
İmisyonOrganikler ( Benzen , 1,2,4- Trimetilbenzen , 1,3,5- Trimetilbenzen , n-Heptan , n-Hegzan , Siklohegzan ,Numune Alma/ GC MetoduASTM D 3686 /ASTM D 3687
İmisyonKsilen , İzopropilbenzen , Toluen , Etilbenzen )Numune Alma/ GC MetoduASTM D 3686 /ASTM D 3687
İmisyonBTEX (Benzene,Toluene, Etilbenzene, Xylene(m,p,o))Pasif Numune Alma MetoduTS EN13528-1,2
İmisyonO ₃Pasif Numune Alma Metodu
Spektofotometrik Metot
TS EN13528-1,2
TS EN13528-1,2,3
İmisyonNO ₂Pasif Numune Alma Metodu
Spektofotometrik Metot
TS EN13528-1,2
TS EN13528-1,2,3
İmisyonNHₓPasif Numune Alma MetoduTS EN13528-1,2
İmisyonH ₂ SPasif Numune Alma MetoduTS EN13528-1,2
İmisyonHClPasif Numune Alma MetoduTS EN13528-1,2
İmisyonHFPasif Numune Alma MetoduTS EN13528-1,2
İmisyonToplam Organik Bileşikler (TOC) Numune AlmaSorbent Tüp ile Numune AlmaASTM D3686
İmisyonMerkaptanlarSpektrofotometrik MetotTS 9628
Numune AlmaAtık Sulardan Numune AlmaAtık Sulardan Numune Alma KurallarıTS ISO 5667-10
Numune AlmaPetrol Sıvıları- Boru Hattından Numune AlmaBoru Hattından Otomatik Numune Alma KurallarıTS 900-2 EN ISO 3171
Numune AlmaÇamur Numunesi AlmaÇamur Numunesi Alma KurallarıTS EN ISO 5667-13
Numune AlmaDeniz Sularından Numune AlmaDeniz Sularından Numune Alma KurallarıTS ISO 5667-9
Numune AlmaDip Sedimentlerinden Numune AlmaDip Sedimenlerinden Numune Alma KurallarıTS 9547 ISO 5667-12
Numune AlmaPetrol Sıvıları - Elle Numune AlmaElle Numune Alma KurallarıTS 900-1 EN ISO 3170
Numune AlmaGöl ve Göletlerden Numune AlmaGöl ve Göletlerden Numune Alma KurallarıTS 6291
Numune AlmaKatı Atıklardan Numune AlmaKatı Atıklardan Numune Alma KurallarıTS 12090
Numune AlmaNehirden ve Akarsulardan Numune AlmaNehirden ve Akarsulardan Numune Alma KurallarıTS ISO 5667-6
Numune AlmaTopraktan Numune AlmaTopraktan Numune Alma
Yüzey Topraktan Numune Alma Kuralları
TS ISO 10381-2
TS 9923
Numune AlmaYalıtım Sıvılarından Numune AlmaYalıtım Sıvılarının Numune Alma KurallarıTS EN 60475 (EN)
Numune AlmaYeraltı Sularından Numune AlmaYeraltı Sularından Numune Alma KurallarıTS ISO 5667-11
SedimentMetaller ( Kadmiyum )AAS-Grafit Fırın MetoduSM 3113 B
SedimentMetaller ( Civa )AAS-Soğuk Buhar MetoduSM 3112 B
SedimentOrganikler/Klorlu Pestisitler ( Hekzaklorosiklohekzan, Endrin , Dieldrin , Hekzaklorobenzen , Aldrin )GC-ECD MetoduEPA 8081
SedimentMetaller ( Kadmiyum , Civa )ICP-OES MetoduEPA 200.7
SedimentMetal Ön İşlemMikrodalga ile Özütleme MetoduEPA 3051 A
SedimentOrganik Ön İşlemSokslet Ekstraksiyon MetoduEPA 3540
SEÖSHF Numune AlmaAdsorbsiyon MetoduISO 15713
SEÖSHCl Numune AlmaAdsorbsiyon MetoduTS EN 1911
SEÖSSu BuharıGravimetrik MetotTS EN 14790
SEÖSPartikül MaddeGravimetrik MetotTS ISO 9096
Gravimetrik Metot - TS EN 13284-1
SEÖSHFİyon Seçici Elektrot MetoduISO 15713
SEÖSNOₓ (NO,NO ₂ )Kimyasal Işıma MetoduTS EN 14792
SEÖSCONDIR MetoduTS EN 15058
SEÖSSabit Kaynak Emisyonları- Otomatik Ölçüm Sistemlerinin Kalite GüvencesiOtomatik Ölçüm Sistemlerinin Kalite GüvencesiTS EN 14181
SEÖSO ₂Paramanyetizma MetoduTS EN 14789
SEÖSHızPitot Tüpü ileTS ISO 10780
SEÖSToplam Organik Bileşikler (TOC)Portatif FID MetoduTS EN 12619
SEÖSHClSpektrofotometrik MetotTS EN 1911
SEÖSSO ₂Titrimetrik MetotTS EN 14791
SuMetaller ( Demir , Krom , Çinko , Kurşun , Nikel , Kobalt , Kadmiyum , Bakır )AAS-Alev MetoduSM 3111 B
SuMetaller ( Vanadyum , Alüminyum )AAS-Alev MetoduSM 3111 D
SuMetaller ( Arsenik , Demir , Krom , Kalay , Kurşun , Nikel , Kobalt , Baryum , Alüminyum , Kadmiyum , Bakır )AAS-Grafit Fırın MetoduSM 3113 B
SuMetaller ( Civa )AAS-Soğuk Buhar MetoduSM 3112 B
SuMetal Ön İşlemAsitle Özütleme Metodu
Mikrodalga ile Özütleme Metodu
SM 3030 D
SM 3030 E
SM 3030 F
SM 3030 G
SM 3030 H
SM 3030 I
SM 3030 K
SuToplam Fosfor Ön İşlemAsitle Özütleme MetoduSM 4500 P B
SuToplam Siyanür Ön İşlemDistilasyon MetoduSM 4500 CN ⁻ C
SuSiyanür Ön İşlemDistilasyon MetoduSM 4500 CN ⁻ C
SuFlorür Ön İşlemDistilasyon MetoduSM 4500 F ⁻ B
SuAmonyak/ Amonyak Azotu; Amonyum/ Amonyum Azotu
- Ön İşlem
Distilasyon MetoduSM 4500 NH ₃ B
SuToplam FenolDistilasyon Metodu
Spektrofotometrik Metot
SM 5530 B
SM 5530 C
SuİletkenlikElektrometrik MetotSM 2510 B
SuSıcaklıkElektrometrik MetotSM 2550 B
SupHElektrometrik MetotSM 4500 H ⁺ B
SuToplam KoliformEn Muhtemel Sayı (EMS) Metodu
Membran Süzme Metodu
SM 9221 B
TS EN ISO 9308-1
SuFekal KoliformEn Muhtemel Sayı (EMS) Metodu
Membran Süzme Metodu
SM 9221 E
SM 9222 D
SuFekal StreptokokEn Muhtemel Sayı (EMS) Metodu
Membran Süzme Metodu
SM 9230 B
TS EN ISO 7899-2
SuPestisitler(HCH, Dieldrin)GC-ECD MetoduEPA 8081
SuOrganikler/Klorlu Pestisitler ( Alachlor, Trifluralin ,
Endosülfan , Endosülfan Alfa
, Endrin , Isodrin , Aldrin , DDT , Hekzaklorobenzen , Dieldrin )
GC-ECD MetoduEPA 8081
SuMecopropGC-ECD MetoduEPA 8151
SuOrganikler/Klorlu Pestisitler ( Bentazone , 2,4-D (nonester) , 2,4-D (ester) )GC-ECD MetoduEPA 8151
SuOrganikler/Organik Bileşikler ( Toluen , Ksilen (m, p, o) , Benzen )GC-FID MetoduEPA 8015
SuOrganikler/Fenoller ( 2- chlorophenol , 4-chloro-3- methyl-phenol , o-Klorofenol
, p-Klorofenol , M- Klorofenol )
GC-FID MetoduEPA 8041
SuPetrol HidrokarbonlarıGC-FID MetoduTS EN ISO 9377-2
SuMineral yağlarGC-FID MetoduTS EN ISO 9377-2
SuOrganikler/Fenoller ( Octylphenols, 4-(para)- nonlyfenoller , Para-tret- octylphenol , Nonylfenoller )GC-MS MetoduASTM D7065
SuDi(2-ethylhexyl) phthalatGC-MS MetoduEPA 8270
SuOrganikler/Organik Bileşikler ( Pentaklorobenzen
)
GC-MS MetoduEPA 8270
SuOrganikler/PAH ( Benzo(g,h,i)perylene , İnden- 1,2,3-c,d-piren , Benzo(k)floranten , Benzo(b)floretan , Benzo(a)piren , Antrasen , Fluorantin , Naftalin )GC-MS MetoduEPA 8270
SuOrganikler/Fosforlu Pestisitler ( Demetons , Simazin , Malathion , Mevinphos , Fenitrothion , Azinphos-methyl , Dichlorvos , Atrazine, paratilon)GC-NPD MetoduEPA 8141
SuYüzer MaddeGörsel Metotİşletme İçi Metot
SuYağlarGravimetrik Metot
Sokslet Ekstraksiyon Metodu
SM 5520 B
SM 5520 D
SuOrganikler/Organik Bileşikler ( 1,2 Dikloretan , Hekzaklorbutadin , Kloroform (Triklormetan) , Triklorobenzen , Perkloroetilen , Trikloretilen
)
Headspace / GC-FID MetoduEPA 5021 A ve EPA 8015
SuOrganik Analizlere Hazırlama TekniğiHeadspace MetoduEPA 5021 A
SuFlorürIC Metodu
Spektrofotometrik Metot
SM 4110 B SM 4500 F ⁻ D
SuNitrat/Nitrat AzotuIC Metodu
Spektrofotometrik Metot
SM 4110 B SM 4500 NO ₃⁻ E
SuBromIC MetoduSM 4110 B
SuSülfatIC Metodu
Spektrofotometrik Metot
SM 4110 B SM 4500 SO ₄ ² ⁻ E
SuKlorürIC Metodu Titrimetrik MetotSM 4110 B
SM 4500 Cl ⁻ B SM 4500 Cl C
SuFosfatIC Metodu Spektrofotometrik MetotSM 4110 B SM 4500 P C
SM 4500 P E
SuMetaller ( Demir , Krom , Çinko , Civa , Bor , Nikel , Kurşun , Kalay , Berilyum , Kobalt , Bakır , Vanadyum , Alüminyum , Kadmiyum , Baryum , Arsenik )ICP-OES MetoduEPA 200.7
SuBulanıklıkIşık Geçirgenliği MetoduSM 2130 B
SuKjeldahl AzotuMakro Kjeldahl MetoduSM 4500 Norg B
Sue- KoliMembran Süzme MetoduTS EN ISO 9308-1
SuSalmonellaSalmonella TayiniISO 19250
TS EN ISO 19250
SuIşık Geçirgenliği / Seki Diski DerinliğiSeki Disk MetoduEPA 841-B-97-003
SuOrganik Ön İşlemSıvı Sıvı Ekstraksiyon MetoduEPA 3510
SuKrom ⁺⁶Spektrofotometrik MetotASTM D1687-A
SM 3500 Cr B
SuRenkSpektrofotometrik MetotSM 2120 C
TS EN ISO 7887
SuBorSpektrofotometrik MetotSM 4500 B B
SM 4500 B C
SuSerbest Klor/Aktif Klor/Bakiye KlorSpektrofotometrik Metot
Titrimetrik Metot
SM 4500 Cl G
SM 4500 Cl F
SuToplam SiyanürSpektrofotometrik MetotSM 4500 CN ⁻ E
SuSiyanürSpektrofotometrik MetotSM 4500 CN ⁻ E
SuAmonyak/ Amonyak Azotu; Amonyum/ Amonyum AzotuSpektrofotometrik MetotSM 4500 NH ₃ F
SuNitrit/Nitrit AzotuSpektrofotometrik MetotSM 4500 NO ₂⁻ B
SuToplam FosforSpektrofotometrik MetotSM 4500 P C
SM 4500 P E
SuSülfürSpektrofotometrik Metot
Titrimetrik Metot ( Spektrofotometrik Metot ile birlikte verilebilir)
SM 4500 S² ⁻ D SM 4500 S² ⁻ F
SuSülfitSpektrofotometrik MetotSM 4500 SO ₃ ² ⁻ C
SuSentetik sülfanat (İyonik)Spektrofotometrik MetotSM 5540 C
SuYüzey Aktif Madde (MBAS)Spektrofotometrik MetotSM 5540 C
SuSentetik sülfanat (İyonik olmayan)Spektrofotometrik MetotSM 5540 D
SuKlorofil-aSpektrofotometrik MetotTS 9092 ISO 10260
SuÇözünmüş Oksijen/Oksijen DoygunluğuTitrimetrik MetotSM 4500 O G
TitreşimÇevresel Titreşim SeviyesiBinalarda Titreşimin Ölçülmesi ve Binalara Etkilerinin Değerlendirilmesi
Madencilik Faaliyetleri Sonucunda Oluşan Hava Şoku ve Yer Titreşiminin Ölçülmesi
TS ISO 4866
TS 10354
ToprakMetaller ( Bakır, Kobalt, Kurşun , Krom , Nikel , Çinko , Kadmiyum )AAS MetoduTS ISO 11047
ToprakMetaller ( Çinko , Kurşun , Nikel , Krom , Kadmiyum , Bakır , Kobalt , Talyum , Gümüş )AAS-Alev MetoduSM 3111 B
ToprakMetaller ( Vanadyum )AAS-Alev MetoduSM 3111 D
ToprakMetaller ( Arsenik , Kurşun , Nikel , Krom , Kadmiyum , Bakır , Selenyum , Kobalt , Antimon , Kalay , Molibden , Talyum , Baryum )AAS-Grafit Fırın MetoduSM 3113 B
ToprakMetaller ( Civa )AAS-Soğuk Buhar MetoduSM 3112 B
ToprakKrom ⁺⁶ Ön IslemAlkali Özütleme MetoduEPA 3060 A
ToprakAOX (Adsorblanabilen Organik Halojenler)AOX (Adsorblanabilen Organik Halojenler)TS EN 16166
ToprakSiyanür Ön İşlemDistilasyon MetoduSM 4500 CN ⁻ C
ToprakİletkenlikElektrometrik MetotISO 11265
TS ISO 11265
ToprakpHElektrometrik MetotTS ISO 10390
ToprakOrganikler/Klorlu Pestisitler ( Klordan , γ-HCH (Lindan) , Hekzaklorosiklopentadien ,
Toksafen , DDE , DDD , DDT , Metoksiklor , Aldrin , Heptaklorepoksit , Heptaklor
, Heptaklor , Hekzaklorobenzen , ß-HCH (ß-BHC) , α-HCH (α-BHC) ,
Endrin , Endosülfan , Endosülfan , Dieldrin )
GC-ECD MetoduEPA 8081
ToprakPCB (Poliklorlubifeniller)GC-ECD MetoduEPA 8082
ToprakPCB (Poliklorlubifeniller) (7
Türdeş) (28, 52, 101, 118,
138, 153, 180)
GC-ECD MetoduEPA 8082
ToprakPCB (Poliklorlubifeniller) (Sadece Aroklor 1016 karisimlari için)GC-ECD MetoduEPA 8082
ToprakPCB (Poliklorlubifeniller) (Aroklor 1016 disinda kalan tüm karisimlar)GC-ECD MetoduEPA 8082
ToprakOrganikler/Klorlu Pestisitler ( MCPA , 2,4-Diklorofenoksi
asetik asit )
GC-ECD MetoduEPA 8151
ToprakstirenGC-FID Headspace MetoduISO 22155
ToprakOrganikler/Organik Bileşikler ( 1,1-Dikloroetan (Etilenklorür) )GC-FID Headspace MetoduISO 22155
ToprakOrganikler/Fenoller ( Fenol
, 2,4-dichlorophenol, 2,4-
dimethylphenol, 2,4
dinitrophenol, 2- chlorophenol, 2-nitrophenol, 4-nitrophenol,
GC-FID MetoduEPA 8041
Toprakpentachlorophenol, 2,4,6
trichlorophenol, 2,4,5- trichlorophenol)
GC-FID MetoduEPA 8041
ToprakKrizen (Chrysene)GC-MS MetoduEPA 8270
ToprakİzoforonGC-MS MetoduEPA 8270
ToprakOrganikler/Klorlu Pestisitler ( Hekzaklorobenzen )GC-MS MetoduEPA 8270
ToprakOrganikler/Organik Bileşikler ( 1,2- difenilhidrazin , Karbaril , 2,4-Dinitrotoluen ,
Hekzakloro-1,3-bütadien , N- Nitrozodifenilamin , p- Kloroanilin , Karbofuran ,
2,6-Dinitrotoluen , Di-n-oktil fitalat , Bis(2-kloroetil)eter ,
GC-MS MetoduEPA 8270
ToprakDi-n-butil fitalat ,
Dimetilfitalat , Butil benzil fitalat , Bis(2-etilhekzil)fitalat
, Karbazol , Dietilfitalat , Nitrobenzen , Hekzakloroetan , Bis(2- kloroetoksi)metan , Pentaklorobenzen , N- Nitrozo-di-N-propilamin , N- Nitrozodimetilamin )
GC-MS MetoduEPA 8270
ToprakOrganikler/PAH (Benzo(a)antrasen , beta- Kloronaftalin , İnden(1,2,3- c,d)piren , Florenten , Antrasen , Piren , Asenaften , Fluoren , Krisen , Naftalin , Dibenz(a,h)antrasen , Benzo(k)floranten , Benzo(b)floranten , Benzo(a)piren )GC-MS MetoduEPA 8270
ToprakAtrazineGC-NPD MetoduEPA 8141
ToprakToplam Petrol Hidrokarbonları (Aromatik)(EC16> - EC35)GC-FID MetoduTNRCC 1005 / TNRCC 1006
ToprakToplam Petrol Hidrokarbonları (Aromatik)(EC9> - EC16)GC-FID MetoduTNRCC 1005 / TNRCC 1006
ToprakToplam Petrol Hidrokarbonları (Alifatik) (EC8> - EC16)GC-FID MetoduTNRCC 1005 / TNRCC 1006
ToprakToplam Petrol Hidrokarbonları (Alifatik) (EC6 - EC8)GC-FID MetoduTNRCC 1005 / TNRCC 1006
ToprakToplam Petrol Hidrokarbonları (Aromatik) (EC6 - EC9)GC-FID MetoduTNRCC 1005 / TNRCC 1006
ToprakYanma KaybıGravimetrik MetotTS EN 12879
ToprakBTEX (Benzene,Toluene, Etilbenzene, Xylene(m,p,o))Headspace / GC-FID MetoduEPA 5021 A ve EPA 8015
ToprakOrganikler/Organik Bileşikler ( Bromoform )Headspace / GC-FID MetoduEPA 5021 A ve EPA 8015
ToprakOrganikler/Organik Bileşikler ( Trikloroetilen , Tetrakloroetilen , 1,2-cis- Dikloroetilen , 1,2-trans- Dikloroetilen , 1,2- Dikloropropan , Metil-tartar- bütileter (MTBE) , Klorobenzen )Headspace / GC-FID MetoduISO 22155
ToprakOrganik Analizlere Hazırlama TekniğiHeadspace MetoduEPA 5021 A
ToprakMetaller ( Arsenik , Bor , Fosfor , Civa , Kurşun , Nikel
, Krom , Çinko , Bakır , Kadmiyum , Baryum ,
ICP-OES MetoduEPA 200.7
ToprakSelenyum , Gümüş , Kobalt ,
Antimon , Kalay , Vanadyum
, Molibden , Berilyum , Titanyum , Talyum )
ICP-OES MetoduEPA 200.7
ToprakC/NKarbon ve Azot İle HesaplamaHesaplama Yöntemi
ToprakMetal Ön İşlemMikrodalga ile Özütleme MetoduEPA 3051 A
ToprakToplam Organik Halojen (TOX)Mikrokolumetri MetoduTS EN 16166
ToprakOrganik Ön İşlemSokslet Ekstraksiyon MetoduEPA 3540
ToprakYağ ve GresSokslet Ekstraksiyon MetoduSM 5520 E
ToprakKrom ⁺⁶Spektrofotometrik MetotEPA 7196 A
ToprakSiyanürSpektrofotometrik MetotISO 11262 SM 4500 CN ⁻ E
ToprakTiyosiyanatSpektrofotometrik Metotİşletme İçi Metot SM 4500 CN ⁻ M
ToprakFosforSpektrofotometrik MetotTS 8338
ToprakToprak BünyesiSuya Doygunluk TayiniTS 8333

Türk Akreditasyon Kurumu Kapsam Listesi

Deneyi Yapılan Malzemeler / ÜrünlerDeney AdıDeney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar, işletme içi metodlar)
Baca Gazı -
Emisyon
(TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259
şartlarına uygun)
Sabit Kaynak Emisyonları- PCDDs/PCDFs ve Dioksin Benzeri PCBs Bileşiklerinin Kütle Derişimlerinin Tayini
Bölüm 1: Numune Alma
Bölüm 2: Ekstraksiyon ve Temizleme Bölüm 3: Tanımlama ve Kantitatif Tayin Bölüm 4: PCB Benzeri Dioksinlerinden Numune Alınması ve Analizi
Ön İşlem: Ekstraksiyon ve Temizleme
Ölçüm: HRGC-HRMS Metodu
TS EN 1948-1
İşletme İçi Metot (PR.504.36/ TS EN 1948-2) TS EN 1948-3
TS EN 1948-4
Baca Gazı -
Emisyon
(TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259
şartlarına uygun)
Sabit kaynak emisyonları-Oksijen (O₂) ve Karbonmonoksit (CO) Tayini
Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu Karbondioksit (CO₂) Tayini Hesaplama
Metodu
TS ISO 12039
Baca Gazı -
Emisyon
(TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259
şartlarına uygun)
Karbon Monoksit (CO) Kütle Derişiminin Tayini
Ölçüm: Referans Metot: Yayılma Özelliği
Olmayan Kızıl Ötesi Spektrometri (NDIR)
TS EN 15058
Baca Gazı -
Emisyon
(TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259
şartlarına uygun)
Oksijenin (O₂) hacim derişiminin tayini - Ölçüm: Referans metot - ParamanyetizmaTS EN 14789
Baca Gazı -
Emisyon
(TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259
şartlarına uygun)
Sabit Kaynak Emisyonları - Kükürtdioksidin Kütle Derişiminin (SO₂) TayiniTS ISO 7935
Baca Gazı -
Emisyon
(TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259
şartlarına uygun)
Kükürdioksit (SO₂) Kütle Derişiminin Tayini
İyon Kromatografi ve/veya Thorin (Titrasyon) Metodu
TS EN 14791
Baca Gazı -
Emisyon
(TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259
şartlarına uygun)
Sabit Kaynak Emisyonları - Sulfirik Asit (H₂SO₄) Buharı,
Sülfürtrioksit (SO₃) ve
Kükürtdioksit (SO₂) Miktarının Tayini Titrimetrik Metot ve/veya İyon Kromatografi Metodu
EPA Metot 8
Baca Gazı -
Emisyon
(TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259
şartlarına uygun)
Azot monoksit (NO), Azotdioksit (NO ₂ ) ve Azot Oksit (NO x ) Emisyonlarının Tayini - Elektrokimyasal Hücre MetoduEPA CTM 022
Baca Gazı -
Emisyon
(TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259
şartlarına uygun)
Azot oksitlerin (NO x ) kütle derişiminin tayini
Ölçüm: Kemiluminesans Yöntem
TS EN 14792
Baca Gazı -
Emisyon
(TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259
şartlarına uygun)
Duman Yoğunluğunun (İslilik) Tayini Bacharach YöntemiTS 9503
Baca Gazı -
Emisyon
(TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259
şartlarına uygun)
Ringelman Skalası ile İslilik TayiniIC 8333
Baca Gazı -
Emisyon
(TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259
şartlarına uygun)
Nominal Referans Sıcaklık Koşullarında Toz Emisyon Miktarının TayiniEPA Metot 5
Baca Gazı -
Emisyon
(TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259
şartlarına uygun)
Sıcaklık ve Basınç Değişimleri Dikkate Alınarak Toz Emisyon Miktarının Tayini Ön İşlem-Ölçüm: Gravimetrik YöntemEPA Metot 17
Baca Gazı -
Emisyon
(TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259
şartlarına uygun)
Sabit Kaynak Emisyonları - Tanecikli Maddenin Kütle Derişiminin Elle Tayini (20-1000 mg/m³)TS ISO 9096
Baca Gazı -
Emisyon
(TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259
şartlarına uygun)
Sabit Kaynak Emisyonları - Tozun Düşük Aralıktaki Kütle Derişiminin Tayini (<50 mg/m³)TS EN 13284-1
Baca Gazı -
Emisyon
(TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259
şartlarına uygun)
Nem Probu ile Nem Tayini
( ≤ 180 °C baca sıcaklığı için)
İşletme içi metot (PR.504.11)
Baca Gazı -
Emisyon
(TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259
şartlarına uygun)
Bacagazında Nem TayiniEPA Metot 4
Baca Gazı -
Emisyon
(TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259
şartlarına uygun)
Bacagazında Su Buharı TayiniTS EN 14790
Baca Gazı -
Emisyon
(TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259
şartlarına uygun)
Hidrojen Sülfür Örneklemesi ve Tayini Ölçüm: Titrimetrik MetotVDI 3486-2
Baca Gazı -
Emisyon
(TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259
şartlarına uygun)
Sabit Kaynak Emisyonları - Bacalarda Gaz Akışlarının Hız ve Debisinin Ölçülmesi Gaz Akışlarının Hız ve Debisinin Tayini
L ve S Tipi Pitot Tüpü ile
TS ISO 10780
Baca Gazı -
Emisyon
(TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259
şartlarına uygun)
S Tipi Pitot Tüp ile ı Hızının TayiniEPA Metot 2
Baca Gazı -
Emisyon
(TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259
şartlarına uygun)
Sabit Kaynak Emisyonları - Gaz Halindeki Münferit Organik Bileşiklerin (VOC) Kütle Derişimlerinin Tayini
(Acetonitrile, Allyl chloride, 1,4-Dioxane, Ethyl methacrylate, Isobutyl alcohol, Methacrylonitrile, Methyl methacrylate, Nitrobenzene, Pentachloroethane, Propionitrile, Pyridine, Etilasetat, Butilasetat, Isopropilasetat, Pentilasetat, Benzyl Chloride)
Ön İşlem: Aktif Karbon (Örnekleme Tüpü) ve Çözücü Desorpsiyonu Metodu
Ölçüm: Gaz Kromatografi-GC FID
Dedektör ile
TS EN 13649
EPA Metot 18
Baca Gazı -
Emisyon
(TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259
şartlarına uygun)
Sabit Kaynak Emisyonları - Gaz Halindeki Münferit Organik Bileşiklerin (VOC) Kütle Derişimlerinin Tayini
(1,2:3,4-Diepoxybutane, Diethyl ether, Nitrobenzene,
2-Nitropropane,1-Chlorobutane,
1-Chlorohexane, Dibromofluoromethane, Methyl acrylate, MTBE, Pentafluorobenzene, o-Toluidin,
n-Propilamin, 2-Picoline,
N-Nitrosodi-n-Butılamin, t-Butanol, 1,3-Dichloro-2-propanol, Isopropanol, Propargyl alcohol, Acetone,
2-Butanone (MEK), Carbon disulfide, 2-Chloroethylvinyl ether, 2-Hexanone, Iodomethane, 4-Methyl-2-pentanone (MIBK), Vinyl acetate)
Ön İşlem: Aktif Karbon (Örnekleme Tüpü) ve Çözücü Desorpsiyonu Metodu
Ölçüm: Gaz Kromatografi-GC FID
Dedektör ile
TS EN 13649
EPA Metot 18
Baca Gazı -
Emisyon
(TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259
şartlarına uygun)
Sabit Kaynak Emisyonları - Gaz Halindeki Münferit Organik Bileşiklerin (VOC) Kütle Derişimlerinin Tayini
(Benzene, Bromobenzene, Bromochloromethane, Bromodichloromethane, Bromoform, n-Butylbenzene, sec-Butylbenzene,
tert-Butylbenzene, Carbon tetrachloride, Chlorobenzene, Chloroform,
2-Chlorotoluene, 4-Chlorotoluene, Dibromochloromethane,
1,2-Dibromo-3-chloropropane,
1,2-Dibromoethane, Dibromomethane, 1,2-Dichlorobenzene,
1,3-Dichlorobenzene, 1,4-Dichlorobenzene, 1,1-Dichloroethane, 1,2-Dichloroethane, 1,1-Dichloroethene,
cis-1,2-Dichloroethene, trans-1,2-Dichloroethene)
Ön İşlem: Aktif Karbon (Örnekleme Tüpü) ve Çözücü Desorpsiyonu Metodu
Ölçüm: Gaz Kromatografi-GC FID
Dedektör ile
TS EN 13649
EPA Metot 18
Baca Gazı -
Emisyon
(TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259
şartlarına uygun)
Sabit Kaynak Emisyonları - Gaz Halindeki Münferit Organik Bileşiklerin (VOC) Kütle Derişimlerinin Tayini
(1,2-Dichloropropane, 1,3-Dichloropropane, 2,2-Dichloropropane, 1,1-Dichloropropene,
cis-1,3-Dichloropropene, trans-1,3-Dichloropropene,
Ethylbenzene, Hexachlorobutadiene, Isopropylbenzene, p-Isopropyltoluene, Dichloromethane, Naphthalene, Propylbenzene, Styrene,
1,1,1,2-Tetrachloroethane, 1,1,2,2-Tetrachloroethane, Tetrachloroethene, Toluene, 1,2,3-Trichlorobenzene, 1,2,4-Trichlorobenzene, 1,1,1-Trichloroethane,
1,1,2-Trichloroethane, Trichloroethene)
Ön İşlem: Aktif Karbon (Örnekleme Tüpü) ve Çözücü Desorpsiyonu Metodu
Ölçüm: Gaz Kromatografi-GC FID
Dedektör ile
TS EN 13649
EPA Metot 18
Baca Gazı -
Emisyon
(TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259
şartlarına uygun)
Sabit Kaynak Emisyonları - Gaz Halindeki Münferit Organik Bileşiklerin (VOC) Kütle Derişimlerinin Tayini
(N,N-Dimethylaniline, Dimethylformamide, Metanol, Etanol, n-Hekzan,
n-Heptan, n-Oktan, n-Nonan, n-Dekan, Propanal, Butanal,
Pentanal, Hekzanal, Siklohekzanon, Heptanal, Oktanal, Benzaldehit, Nonanal, Dekanal, n-Propan,
n-Bütan, n-Pentan, Siklohekzan,
2,3-Dimetilpentan, 2.3-Dimetilheptan, n-Undekan, n-Dodekan, n-Tridekan,
n-Tetradekan, Akrilonitril,
1-Metoksi-2-propanol, Etilenglikol, 1,3-Butadien, 1,3,5-Triklorobenzen)
Ön İşlem: Aktif Karbon (Örnekleme Tüpü) ve Çözücü Desorpsiyonu Metodu
Ölçüm: Gaz Kromatografi-GC FID
Dedektör ile
TS EN 13649
EPA Metot 18
Baca Gazı -
Emisyon
(TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259
şartlarına uygun)
Sabit Kaynak Emisyonları - Gaz Halindeki Münferit Organik Bileşiklerin (VOC) Kütle Derişimlerinin Tayini
(1,2,3-Trichloropropane, 1,2,4-Trimethylbenzene, 1,3,5-Trimethylbenzene, o-Xylene, p/m-Xylene,
Bromomethane, Chloroethane, Chloromethane, Dichlorodifluoromethane, Trichlorofluoromethane,
Vinyl chloride, Metilmerkaptan, Etilmerkaptan, 2-Butanol,
2-Methyl-2-butanol, 1-Butanol, 2-Pentanol, 3-Pentanol,
3-Methyl-1-butanol, 2-Kloroetanol, 2-Methyl-1-butanol, 1-Pentanol, Isopropyalchol, 1-Propilalkol, Aniline, N,N-Dimethylacetamide)
Ön İşlem: Aktif Karbon (Örnekleme Tüpü) ve Çözücü Desorpsiyonu Metodu
Ölçüm: Gaz Kromatografi-GC FID
Dedektör ile
TS EN 13649
EPA Metot 18
Baca Gazı -
Emisyon
(TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259
şartlarına uygun)
Halojen (HCl, HF, HBr, Cl₂, Br₂) Emisyonlarının Tayini
Analiz: İyon Kromatografisi Metodu
EPA Metot 26A
Baca Gazı -
Emisyon
(TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259
şartlarına uygun)
Sabit Kaynak Emisyonları - HCl Olarak Tanımlanan Gaz Halindeki Klorürlerin Kütle Konsantrasyonunun Tayini Ölçüm: Gümüş Titrasyonu - Mercuric Thiocyanate SpektrometriTS EN 1911
Baca Gazı -
Emisyon
(TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259
şartlarına uygun)
Yarı Uçucu Organik (SVOC) Bileşik Tayini (N-nitrozdimetilamin,
N-nitrozo-di-n-propilamin, N-nitrosodifenilamin,
1,2-difenilhidrazin, Karbofuran, Karbaril,1,3-dinitrobenzen,
Bis-(2-kloroetil)eter, Hegzakloroetan, Nitrobenzen, İzoforon,
Bis (2-kloroetoksi) metan,
p-kloroanilin, Hegzaklorobutadien, 1.2.4.5-tetraklorobenzen,
2-kloronaftalen, 1-kloronaftalen, Dimetilftalat, 2,6-dinitrotoluen, 2,4-dinitrotoluen, Dietil ftalat, Hegzaklorobenzen, Karbazol, Dibutilftalat, Benzilbutil ftalat,
Bis (2-etilhegzil) ftalat, Di-n-oktil ftalat,
Pentachlorobenzene)
EPA Metot 0010 EPA Metot 3542 A EPA Metot 8270D
Baca Gazı -
Emisyon
(TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259
şartlarına uygun)
Hidrojen Florür (HF) Örneklenmesi ve Gaz Halindeki Florürlerin Kütle Konsantrasyonunun Tayini
İyon Seçici Elektrot Metodu
ISO/FDIS 15713
Baca Gazı -
Emisyon
(TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259
şartlarına uygun)
Gaz ve Partikül Fazında Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların (PAH) Kütle Derişiminin Tayini
Ön İşlem: Ekstraksiyon ve Temizleme
Ölçüm: HPLC ve GC-MS Metodu
ISO 11338-1
ISO 11338-2
Baca Gazı -
Emisyon
(TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259
şartlarına uygun)
Amonyak Örneklemesi ve Tayini Ölçüm: İyon KromatografiEPA Metot CTM 027
Baca Gazı -
Emisyon
(TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259
şartlarına uygun)
Hidrojen Siyanür (HCN) Örneklemesi ve Tayini
Ölçüm: Titrimetrik Yöntem
CARB 426
Baca Gazı -
Emisyon
(TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259
şartlarına uygun)
Sabit Kaynak Emisyonları - Baca Gazlarında Düşük Derişimlerde Bulunan Gaz Halindeki Toplam Organik Karbonun (TOC) Kütle Derişiminin Tayini
Ölçüm: Alev İyonlaştırma Detektörü
TS EN 12619
Baca Gazı -
Emisyon
(TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259
şartlarına uygun)
Doğal Gaz Kullanan Sabit Kaynaklarda Formaldehit Örneklemesi ve Tayini Ölçüm: Spektrofotometrik YöntemEPA Metot 323
Baca Gazı -
Emisyon
(TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259
şartlarına uygun)
Sabit Kaynak Emisyonlarında Ağır Metallerin Tayini
Gümüş (Ag), Arsenik (As), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Kadmiyum (Cd),
Kobalt (Co), Krom (Cr), Bakır (Cu), Civa (Hg), Mangan (Mn), Nikel (Ni), Fosfor (P), Kurşun (Pb), Antimon (Sb), Selenyum (Se), Talyum (Tl), Çinko (Zn)
Ölçüm: ICP-OES/AAS/MS
EPA Metot 29
Baca Gazı -
Emisyon
(TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259
şartlarına uygun)
Sabit Kaynak Emisyonlarında Ağır Metallerin Tayini
Arsenik (As), Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr), Bakır (Cu),
Mangan (Mn), Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Antimon (Sb), Talyum (Tl),
Vanadyum (V)
Ölçüm: ICP-OES/AAS/MS
TS EN 14385
Baca Gazı -
Emisyon
(TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259
şartlarına uygun)
Metal Örneklemesi ve Tayini (CaO, MgO) Ön işlem: Metaller için sindirme metodu Ölçüm: Doğrudan hava asetilen AAS Metodu-ICP OES Metoduİşletme içi Metod PR.504.180
Baca Gazı -
Emisyon
(TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259
şartlarına uygun)
Krom VI Örneklemesi ve Tayini Ölçüm: Spektrofotometrik YöntemCARB Metot 425
Baca Gazı -
Emisyon
(TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259
şartlarına uygun)
Dinamik Oflaktometre İle Koku Derişiminin TayiniEN 13725
VDI 3880
Baca Gazı -
Emisyon
(TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259
şartlarına uygun)
Fosforik Asit (H₃PO₄) Örnekleme ve Tayini Ölçüm: Spektrofotometrik YöntemNMX-AA-90-1986
Baca Gazı -
Emisyon
(TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259
şartlarına uygun)
Azot Oksit Emisyonlarının (NOx) Tayini Ölçüm: Kolorimetrik Metot
İyon Kromatografi Metodu
EPA Metot 7D
Sürekli Emisyon Ölçüm SistemleriOtomatik Ölçüm Sistemlerinde Toz (PM), Oksijen (O ₂ ), Karbonmonoksit (CO),
Azot Oksitler (NO x ), Kükürtdioksit (SO ₂ ) , Nem, Hız (v) , Flor (F), Klor (CI) ve Toplam Organik Karbon (TOC)
Ölçümlerinde Kalite Güvencesi
(KGS2 ve YGT) Testleri
TS EN 14181 (QAL 2 - AST)
(Sabit Kaynak Emisyonları - Otomatik Ölçüm Sistemlerinin Kalite Güvencesi)
İmisyon (Çevre Havası)PCDD/PCDF’lerin (Poliklorludibenzodioksin/ dibenzofuranlar)
Kütle Derişimlerinin Tayini
EPA TO-9A
İmisyon (Çevre Havası)Merkaptanların Örneklenmesi ve TayiniTS 9628
İmisyon (Çevre Havası)Askıdaki Tanecikli Maddenin PM 10 Kesrinin Tayini
Gravimetrik Yöntem
EPA 40 CFR 50 AppJ-M
İmisyon (Çevre Havası)Askıdaki Tanecikli Maddelerin PM 10 veya PM 2,5 Kütle Derişimlerinin Tayini Gravimetrik YöntemTS EN 12341
İmisyon (Çevre Havası)PM 10 Kesrinde Ağır Metallerin Tayini Arsenik (As), Kadmiyum (Cd),
Kobalt (Co), Krom (Cr), Bakır (Cu), Mangan (Mn), Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Antimon (Sb), Talyum (Tl),
GF AAS ve/veya Alev- AAS Yöntemi
VDI 2267-1
İmisyon (Çevre Havası)PM 10 Kesrinde Ağır Metallerin Tayini Aluminyum (Al), Arsenik (As), Berilyum (Be), Kalsiyum (Ca), Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co),
Krom (Cr), Bakır (Cu), Demir (Fe), Potasyum (K), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Sodyum (Na), Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Antimon (Sb),
Vanadyum (V), Çinko (Zn)
ICP-OES Yöntemi
VDI 2267-1
İmisyon (Çevre Havası)Çöken Toz Tayini Gravimetrik YöntemTS 2341
İmisyon (Çevre Havası)Çöken Tozda Ağır Metallerin Tayini Aluminyum (Al), Arsenik (As), Kalsiyum (Ca), Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr), Bakır (Cu), Demir (Fe), Potasyum (K), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Sodyum (Na), Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Vanadyum (V), Çinko (Zn)
ICP-OES Yöntemi
VDI 2267-14
İmisyon (Çevre Havası)Çöken Tozda Talyum (Tl) Tayini AAS YöntemiVDI 2267-7
İmisyon (Çevre Havası)Çöken Tozda Ağır Metallerin Tayini Arsenik (As), Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr), Bakır (Cu),
Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Antimon (Sb), Vanadyum (V), Çinko (Zn)
AAS Yöntemi
VDI 2267-16
İmisyon (Çevre Havası)Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini (Acetonitrile, Allyl chloride, 1,4-Dioxane, Ethyl methacrylate, Isobutyl alcohol, Methacrylonitrile, Methyl methacrylate, Nitrobenzene, Pentachloroethane, Propionitrile, Pyridine, Etilasetat, Butilasetat, Isopropilasetat, Pentilasetat, Benzyl Chloride,
1,2:3,4-Diepoxybutane, Diethyl ether) Ön İşlem: Aktif Karbon ve Çözücü Desorpsiyonu Metodu
Ölçüm: Gaz Kromatografi-GC FID
Dedektör
ASTM D 3686
ASTM D 3687
İmisyon (Çevre Havası)Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini (Nitrobenzene, 2-Nitropropane, 1-Chlorobutane, 1-Chlorohexane, Dibromofluoromethane, MTBE, Methyl acrylate, o-Toluidin, Pentafluorobenzene, 2-Picoline,
n-Propilamin, t-Butanol, Isopropanol, N-Nitrosodi-n-Butılamin,
1,3-Dichloro-2-propanol,
Propargyl alcohol, Carbon disulfide, Acetone, 2-Butanone (MEK),
2-Chloroethylvinyl ether)
Ön İşlem: Aktif Karbon ve Çözücü Desorpsiyonu Metodu
Ölçüm: Gaz Kromatografi-GC FID
Dedektör
ASTM D 3686
ASTM D 3687
İmisyon (Çevre Havası)Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini (2-Hexanone, Iodomethane,
4-Methyl-2-pentanone(MIBK),
Vinyl acetate, Benzene, Bromoform, Bromobenzene, Bromochloromethane, Bromodichloromethane,
n-Butylbenzene, sec-Butylbenzene, tert-Butylbenzene, Chlorobenzene, Carbon tetrachloride, Chloroform, 2-Chlorotoluene, 4-Chlorotoluene, Dibromochloromethane, Dibromomethane,
1,2-Dibromo-3-chloropropane, 1,2-Dibromoethane,
1,2-Dichlorobenzene, 1,3-Dichlorobenzene, 1,4-Dichlorobenzene, 1,1-Dichloroethane)
Ön İşlem: Aktif Karbon ve Çözücü Desorpsiyonu Metodu
Ölçüm: Gaz Kromatografi-GC FID
Dedektör
ASTM D 3686
ASTM D 3687
İmisyon (Çevre Havası)Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini (1,2-Dichloroethane,
1,1-Dichloroethene,
cis-1,2-Dichloroethene, trans-1,2-Dichloroethene, 1,2-Dichloropropane,
1,3-Dichloropropane, 2,2-Dichloropropane, 1,1-Dichloropropene,
cis-1,3-Dichloropropene, trans-1,3-Dichloropropene,
Ethylbenzene, Hexachlorobutadiene, Isopropylbenzene, p-Isopropyltoluene, Dichloromethane, Naphthalene, Propylbenzene, Styrene)
Ön İşlem: Aktif Karbon ve Çözücü Desorpsiyonu Metodu
Ölçüm: Gaz Kromatografi-GC FID
Dedektör
ASTM D 3686
ASTM D 3687
İmisyon (Çevre Havası)Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini (Tetrachloroethene, Toluene, 1,1,1,2-Tetrachloroethane, 1,1,2,2-Tetrachloroethane,
1,2,3-Trichlorobenzene, 1,2,4-Trichlorobenzene, 1,1,1-Trichloroethane, 1,1,2-Trichloroethane, 1,2,3-Trichloropropane, 1,2,4-Trimethylbenzene, 1,3,5-Trimethylbenzene,
Trichloroethene, Bromomethane,
o-Xylene, p/m-Xylene, Vinyl chloride, Chloroethane, Chloromethane, Dichlorodifluoromethane, Trichlorofluoromethane, Metilmerkaptan, Etilmerkaptan)
Ön İşlem: Aktif Karbon ve Çözücü Desorpsiyonu Metodu
Ölçüm: Gaz Kromatografi-GC FID
Dedektör
ASTM D 3686
ASTM D 3687
İmisyon (Çevre Havası)Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini Benzaldehit, Nonanal, Dekanal, n-Propan, n-Bütan, n-Pentan, Siklohekzan, 2,3-Dimetilpentan, 2.3-Dimetilheptan, n-Undekan,
n-Dodekan, n-Tridekan, n-Tetradekan, Akrilonitril, 1-Metoksi-2-propanol, Etilenglikol, 1,3-Butadien,
1,3,5-Triklorobenzen)
Ön İşlem: Aktif Karbon ve Çözücü Desorpsiyonu Metodu
Ölçüm: Gaz Kromatografi-GC FID
Dedektör
ASTM D 3686
ASTM D 3687
İmisyon (Çevre Havası)Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini (2-Butanol, 2-Methyl-2-butanol,
1-Butanol, 2-Pentanol, 3-Pentanol,
3-Methyl-1-butanol, 2-Methyl-1-butanol, 1-Pentanol, Isopropyalchol,
1-Propilalkol, 2-Kloroetanol, Aniline, N,N-Dimethylacetamide, N,N-Dimethylaniline,
Dimethylformamide, Metanol, Etanol, n-Hekzan, n-Heptan, n-Oktan,
n-Nonan, n-Dekan, Propanal, Butanal, Pentanal, Hekzanal, Siklohekzanon, Heptanal, Oktanal)
Ön İşlem: Aktif Karbon ve Çözücü Desorpsiyonu Metodu
Ölçüm: Gaz Kromatografi-GC FID Dedektör
ASTM D 3686
ASTM D 3687
İmisyon (Çevre Havası)NO₂, SO₂, BTEX, VOC, Ozon (O₃), HF
Örnekleme ve Tayini
TS EN 13528 - 1, 2 , 3
İşletme içi metot- PR.504.175
İşletme içi
metot-PR.504.172 İşletme içi metot- PR.504.304
Akustik- GürültüGözlem Yöntemi Kullanılarak Gürültü Kaynaklarından Yapılan
Ses Basıncı Düzeyi Ölçümlerinden Ses Gücü Düzeyinin
(L peq , T , ΔL s , K ₁ , K ₂ , L pf , L W ) Tespiti
TS EN ISO 3746
Akustik- GürültüMühendislik Metodu Kullanılarak Gürültü Kaynaklarından Yapılan
Ses Basıncı Düzeyi Ölçümlerinden Ses Gücü Düzeyinin
(L peq , T , ΔL s , K ₁ , K ₂ , L pf , L W ) Tespiti
TS EN ISO 3744
Akustik- GürültüÇoklu Gürültü Kaynağına Sahip Sanayi Tesislerinde Yapılan
Ses Basıncı Düzeyi Ölçümlerinden Ses Gücü Düzeyinin
(ΔL s , ΔL F , ΔL M , ΔL α , Lp A , L w ) Tespiti
TS ISO 8297
Akustik- GürültüÇevresel Gürültü Düzeyinin (L aeq , L aeqt , L regt , L day , L den , L evening , L AFNT , L E , L afmax , L cenmax , L rdn , L rden ) TespitiTS 9315 ISO 1996-1
TS 9315 ISO 1996-1/T1 TS ISO 1996-2
TS ISO 1996-2/T1
Akustik- GürültüSesin Dışarıda Yayılırken Azalması Bölüm 2: Genel Hesaplama YöntemiTS ISO 9613-2
TitreşimMadencilik Faaliyetleri Sonucunda Oluşan Hava Şoku ve Yer Titreşiminin Ölçülmesi (a, v)TS 10354
TitreşimBinalarda titreşimin ölçülmesi ve yapı hasarının tespiti (τr, a,V)TS ISO 4866
TitreşimHidrolik Güç Kaynakları ve Pompa Tesisatlarındaki Makine Setlerinin Dönmeyen
Parçalarında Titreşimin Ölçülmesi
ve Değerlendirilmesi (V rms )
ISO 10816-5
İş Hijyeni
Çalışma Ortamında Ağır Metal
Ağır Metallerin Tayini Alüminyum (Al), Kalsiyum (Ca), Lantanyum (La), Nikel (Ni), Stronsiyum (Sr), Tungsten (W),
Antimon (Sb), Krom (Cr), Lityum (Li), Potasyum (K), Tellür (Te), Vanadyum (V), Arsenik (As), Kobalt (Co),
Magnezyum (Mg), Fosfor (P), Kalay (Sn), Yittriyum (Y), Baryum (Ba), Bakır (Cu), Mangan (Mn), Selenyum (Se),
Talyum (Tl), Çinko (Zn), Berilyum (Be), Demir (Fe), Molibden (Mo), Gümüş (Ag), Titanyum (Ti), Zirkonyum (Zr), Kadmiyum (Cd), Kurşun (Pb) Örnekleme: Pompa ile filtreye numune alma
Analiz: Nitrik Asit/Perklorik Asit ile yakma
sonrası ICP-AES
NIOSH - NMAM 7300
İş Hijyeni
Çalışma Ortamında Ağır Metal
Bor (B), Sodyum (Na) Tayini Örnekleme: Pompa ile filtreye numune alma
Analiz: Hidroklorik Asit /Nitrik Asit ile
yakma sonrası ICP-OES
NIOSH - NMAM 7303
İş Hijyeni
Anlık Gaz Ölçümü
Oksijen (O₂)Tayini
Örnekleme ve Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu
NIOSH-NMAM 6601
İş Hijyeni Hidrojen SiyanürHidrojen Siyanür (HCN) Tayini Örnekleme : Pompa ile sorbent tüpe numune alma
Analiz: Görünür Bölge (VIS)
Spektrofotometresi
NIOSH-NMAM 6010
İş Hijyeni Alkalin TozlarıAlkalin Tozlarının Tayini (Sodyum Hidroksit (NaOH), Potasyum Hidroksit (KOH), Lityum Hidroksit (LiOH))
Örnekleme: Pompa ile filtreye numune alma
Analiz: Titrasyon
NIOSH-NMAM 7401
İş Hijyeni Krom VIKrom VI Tayini Önişlem: Ekstraksiyon
Analiz: Spektrofotometre
NIOSH 7600
İş Hijyeni
Formik asit, Asetik Asit
Formik asit, Asetik Asit
Örnekleme: Aktif Karbon desorpsiyon Analiz: İyon Kromotografi (IC)
OSHA ID 186SG
İş Hijyeni FenolFenol Tayini
Örnekleme: Pompa ile sorbent tüpe numune alma
Analiz: GC Metot
NIOSH 2546
İş Hijyeni Formaldehit AnalizFormaldehit Tayini
Örnekleme: Pompa ile filtre+impingera numune alma
Analiz: Görünür Bölge (VIS)
Spektrofotometresi
NIOSH 3500
İş Hijyeni AzotoksitlerAzot Oksit (NO) ve Azotdioksit (NO₂) Tayini
Örnekleme: Pompa ile sorbent tüpe numune alma
Analiz: Spektrofotometre
NIOSH 6014
İş Hijyeni PAHPAH Tayini
Örnekleme: Pompa ile sorbent tüpe numune alma
Analiz: GC-FID
NIOSH 5515
İş Hijyeni Uçucu Organik BileşiklerUçucu Organik Bileşiklerin Tayini (Acetonitrile, Allyl chloride,
1,4-Dioxane, Ethyl methacrylate, Isobutyl alcohol, Methacrylonitrile,
Methyl methacrylate, Pentachloroethane, Propionitrile, Pyridine, Etilasetat, Butilasetat, Isopropilasetat, Pentilasetat, Benzyl Chloride, 1,2:3,4-Diepoxybutane, Diethyl ether, Nitrobenzene,
2-Nitropropane, 1-Chlorobutane,
1-Chlorohexane, Dibromofluoromethane, Methyl acrylate, MTBE)
Örnekleme: Pompa ile sorbent tüpe numune alma
Analiz: Çözücü desorbsiyonu sonrası Gaz
Kromotografi (GC)
TS 16200-1
İş Hijyeni Uçucu Organik BileşiklerUçucu Organik Bileşiklerin Tayini; (Pentafluorobenzene, o-Toluidin, n-Propilamin, 2-Picoline,
N-Nitrosodi-n-Butılamin, t-Butanol, 1,3-Dichloro-2-propanol, Isopropanol, Propargyl alcohol, Acetone,
2-Butanone (MEK), Carbon disulfide, 2-Chloroethylvinyl ether, 2-Hexanone, Iodomethane, 4-Methyl-2-pentanone (MIBK), Vinyl acetate)
Örnekleme: Pompa ile sorbent tüpe numune alma
Analiz: Çözücü desorbsiyonu sonrası Gaz Kromotografi (GC)
TS 16200-1
İş Hijyeni Uçucu Organik BileşiklerUçucu Organik Bileşiklerin Tayini; (Benzene, Bromobenzene, Bromochloromethane, Bromoform, Bromodichloromethane,
n-Butylbenzene, sec-Butylbenzene,
tert-Butylbenzene, Carbon tetrachloride, Chlorobenzene, Chloroform,
2-Chlorotoluene, 4-Chlorotoluene, Dibromochloromethane,
1,2-Dichlorobenzene, 1,3-Dichlorobenzene, 1,4-Dichlorobenzene, 1,1-Dichloroethane, 1,2-Dichloroethane, 1,1-Dichloroethene)
Örnekleme: Pompa ile sorbent tüpe numune alma
Analiz: Çözücü desorbsiyonu sonrası Gaz
Kromotografi (GC)
TS 16200-1
İş Hijyeni Uçucu Organik BileşiklerUçucu Organik Bileşiklerin Tayini; (cis-1,2-Dichloroethene,
trans-1,2-Dichloroethene, 1,2-Dichloropropane,
1,3-Dichloropropane, 2,2-Dichloropropane, 1,1-Dichloropropene,
cis-1,3-Dichloropropene, trans-1,3-Dichloropropene,
Ethylbenzene, Hexachlorobutadiene, Isopropylbenzene, p-Isopropyltoluene, Dichloromethane, Naphthalene, Propylbenzene, Styrene,)
Örnekleme: Pompa ile sorbent tüpe numune alma
Analiz: Çözücü desorbsiyonu sonrası Gaz
Kromotografi (GC)
TS 16200-1
İş Hijyeni Uçucu Organik BileşiklerUçucu Organik Bileşiklerin Tayini; (1,1,1,2-Tetrachloroethane, 1,1,2,2-Tetrachloroethane, Tetrachloroethene, Toluene, 1,2,3-Trichlorobenzene,
1,2,4-Trichlorobenzene, 1,1,1-Trichloroethane, 1,1,2-Trichloroethane, Trichloroethene,
1,2,3-Trichloropropane, 1,2,4-Trimethylbenzene, 1,3,5-Trimethylbenzene, o-Xylene, p/m-Xylene)
Örnekleme: Pompa ile sorbent tüpe numune alma
Analiz: Çözücü desorbsiyonu sonrası Gaz
Kromotografi (GC)
TS 16200-1
İş Hijyeni Uçucu Organik BileşiklerUçucu Organik Bileşiklerin Tayini; (Bromomethane, Chloroethane, Chloromethane, Dichlorodifluoromethane, Trichlorofluoromethane, Vinyl chloride, Aniline, N,N-Dimethylacetamide,
N,N-Dimethylaniline, Dimethylformamide, n-Hekzan, n-Heptan, n-Oktan, n-Nonan,
n-Dekan, Metilmerkaptan, Etilmerkaptan, 2-Butanol, 2-Methyl-2-butanol, 1-Butanol, 2-Pentanol, 3-Pentanol)
Örnekleme: Pompa ile sorbent tüpe numune alma
Analiz: Çözücü desorbsiyonu sonrası Gaz
Kromotografi (GC)
TS 16200-1
İş Hijyeni Uçucu Organik BileşiklerUçucu Organik Bileşiklerin Tayini;
(3-Methyl-1-butanol, 2-Methyl-1-butanol, 1-Pentanol, Metanol, Etanol, Propana, Butanal, Pentanal, Hekzanal, Oktanal, Siklohekzanon, Heptanal, Benzaldehit, Nonana, Dekanal, n-Propan, n-Bütan,
n-Pentan, Siklohekzan, n-Undekan
2,3-Dimetilpentan, 2.3-Dimetilheptan, n-Dodekan, n-Tridekan, n-Tetradekan, Akrilonitril, 1-Metoksi-2-propanol, Etilenglikol, 1,3-Butadien,
1,3,5-Triklorobenzen, 2-Kloroetanol) Örnekleme: Pompa ile sorbent tüpe numune alma
Analiz: Çözücü desorbsiyonu sonrası Gaz
Kromotografi (GC)
TS 16200-1
İş Hijyeni Karbon SiyahıKarbon Siyahı Tayini Gravimetrik MetotNIOSH 5000
İş Hijyeni Lastik BuharıLastik Buharı Tayini Ön İşlem: Ekstraksiyon
Analiz: Gravimetrik Metot
MDHS 47/2
İş Hijyeni
Anlık Gaz Ölçümü
Karbon Monoksit (CO) Tayini Örnekleme ve Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre MetoduNIOSH-NMAM 6604
İş Hijyeni Toz ÖlçümüÇalışma Ortamında Bulunan Aerosollerin Tayini
Analiz: Doğrudan Fotometrik Okuma
CEN/TR 16013-3
İş Hijyeni Toz ÖlçümüToplam ve Solunabilir Tozun Tayini Örnekleme: Pompa ile filtreye numune alma
Analiz: Gravimetrik
HSE-MDHS 14/3
İş Hijyeni MikrobiyolojiBakteri, Küf Maya Örneklemesi ve TayiniNIOSH 0800
İş Hijyeni GürültüKişilerin maruz kaldığı gürültü düzeyinin ölçülmesi
ve işitme kayıplarının tespiti
TS 2607 ISO 1999
İş Hijyeni GürültüBir İş İstasyonunda Ve Belirtilen Diğer Konumlarda Emisyon Ses Basınç Seviyelerinin Ölçülmesi -
Çevresel Düzeltmeler Gerektiren Yöntemi
TS EN ISO 11204
İş Hijyeni Gürültüİhmal Edilebilir Düzeydeki Çevresel Düzeltmelerle Yansıtıcı Bir Düzlem Üzerinde Esas Olarak Açık Bir Alandaki İş Mahallinde Ve Belirtilen Diğer Konumlardaki
Emisyon Ses Basınç Seviyelerinin Tayini
TS EN ISO 11201
İş Hijyeni TitreşimHareketli Makinaların Deneye Tâbi Tutulması ile Titreşim Emisyon Değerinin TespitiTS EN 1032+A1
İş Hijyeni TitreşimKişilerin Maruz Kaldığı, Elle İletilen Titreşimin Ölçülmesi Ve DeğerlendirilmesiTS EN ISO 5349-1 TS EN ISO 5349-2
İş Hijyeni TitreşimTüm Vücudun Titreşime Maruz Kalmasının Ölçülmesi ve DeğerlendirilmesiTS ISO 2631-1
(TS EN 1032+A1 ile birlikte)
İş Hijyeni Aydınlatmaİş Yerlerindeki Aydınlatma/Işık Şiddeti Düzeyinin ÖlçümüCOHSR 928-1-IPG-039
İş Hijyeni Termal KonforOrta Dereceli Termal Ortamlar için PMV ve PPD İndislerinin Tayini,
Termal Rahatlık Şartlarının Belirlenmesi
TS EN ISO 7730
İş Hijyeni Termal KonforTermal Çevrenin Ergonomisi - WBGT (Islak Ampul Küresel Sıcaklık) Endeksi Kullanılarak Isı Stresinin DeğerlendirilmesiTS EN ISO 7243
İş Hijyeni Silis-Silika KristalleriKristal Silika (SiO₂) Tayini
Örnekleme: Pompa ile filtreye numune alma
Analiz: Görünür Bölge (VIS) Absorbsiyon
Spektrofotometresi
NIOSH-NMAM 7601
İş Hijyeni
İnorganik Asit
Partikül Florür ve Hidroflorik Asit (HF) TayiniNIOSH 7906
İş Hijyeni
İnorganik Asit
Hidroklorik Asit (HCl), Hidrobromik Asit (HBr), Nitrik Asit (HNO₃) TayiniNIOSH 7907
İş Hijyeni
İnorganik Asit
Sülfürik Asit (H₂SO₄), Fosforik Asit (H₃PO₄) TayiniNIOSH 7908
İş Hijyeni Dedektör Tüple Anlık Gaz ÖlçümüZehirli Gaz veya Buhar Konsantrasyonlarının Tayini
(Amonyak, Yağ Buharı, Vinil Klorür, Ozon, Sülfürdioksit, Klor, Karbondioksit, Karbonmonoksit, Hidrojen, Nitrik Oksit, Nitrojen Dioksit)
Örnekleme ve Ölçüm: Dedektör Tüple
Anlık Ölçüm
ASTM D 4490-96
SuNehirlerden ve Akarsulardan Numune AlmaTS ISO 5667-6
SuYeraltı Sularından Numune AlmaTS ISO 5667-11
SuGöl ve Göletlerden Numune AlmaTS 6291
SuMikrobiyolojik Analizler İçin Numune AlmaTS EN ISO 19458
SupH Tayini Elektrometrik MetotSM 4500-H⁺ B TS EN ISO 10523
SuSıcaklık Tayini
Laboratuvar ve Saha Metodu
SM 2550 B
SuBulanıklık Tayini Nefelometrik MetotTS EN ISO 7027-1 SM 2130 B
Suİletkenlik Tayini Laboratuvar Metodu Elektrot MetoduSM 2510 B
TS 9748 EN 27888
SuDebi Ölçümü Debi MetotlarıEPA 841-B-97-003
SuKoku Tayini Koku Eşik TestiSM 2150 B
SuIşık Geçirgenliği Tayini Secchi Diski MetoduEPA 841-B-97-003
SuRenk Tayini
Görsel Karşılaştırma Metodu
SM 2120 B
SuRenk Tayini Spektrometrik MetotSM 2120 C
TS EN ISO 7887
SuTuzluluk Tayini
Elektriksel İletkenlik Metodu
SM 2520 B
SuYağ ve Gres Tayini Gravimetrik MetotSM 5520 B
SuYağ ve Gres Tayini
Sokslet Ekstraksiyon Metodu
SM 5520 D
TS 8312
SuHidrokarbonlar Tayini Sokslet Ekstraksiyon MetoduSM 5520 D, F
SuToplam Petrol Hidrokarbonları (TPH) (Katran ve Petrol Kökenli Yağların Tayini, Ham Petrol ve Petrol Türevleri,
Mineral Yağlar)
GC-FID Metodu
TS EN ISO 9377-2
SuKimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Açık Reflaks - Titrimetrik MetotSM 5220 B
TS 2789
SuKimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Kapalı Reflaks-Titrimetrik MetotSM 5220 C
SuBiyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini 5 Günlük BOİ TestiSM 5210 B
TS ISO 10707
SuÇözünmüş Oksijen, Oksijen Doygunluğu Tayini
Membran Elektrot Metodu
SM 4500-O G
SuÇözünmüş Oksijen, Oksijen Doygunluğu Tayini
Elektrokimyasal Sonda Metodu
TS EN ISO 5814
SuFenol Tayini
Ön İşlem: Distilasyon
Ölçüm: Spektrometrik Metot
SM 5530 B
SM 5530 C
SM 5530 D
SuFenol, Fenol İndeksi Tayini Spektrometrik MetotTS 6227 ISO 6439
SuHidrazin Tayini Spektrometrik MetotASTM D1385
SuKloroformla Ayrıştırılabilen Maddelerin Tayiniİşletme İçi Metot-
PR.504.171 (SM 5520 B)
SuToplam Krom (Cr) Tayini Spektrometrik MetotTS 3654
SuAskıda Katı Madde (AKM) Tayini Gravimetrik MetotSM 2540 D
TS EN 872
SuÇökebilir Katı Madde Tayini Hacimsel-Gravimetrik MetotSM 2540 F
TS 7092
SuToplam Katı Madde Tayini Gravimetrik MetotSM 2540 B
SuToplam Çözünmüş Madde Tayini Gravimetrik MetotSM 2540 C
SuSabit ve Uçucu Katı Madde Tayini Gravimetrik MetotSM 2540 E
SuAsidite Tayini Titrimetrik MetotSM 2310 B
SuAlkalinite Tayini Titrimetrik MetotSM 2320 B
SuKarbondioksit ve Alkalinite Çeşitleri Tayini Titrimetrik Metot
Hesaplama Metodu
SM 4500-CO₂ C SM 4500-CO₂ D
SuKarbonat ve Bikarbonat Tayini Titrimetrik Metot
Hesaplama Metodu
SM 2320 B
SM 4500-CO₂ D
SuKalsiyum (Ca) Tayini EDTA Titrimetrik MetotSM 3500-Ca B
SuMagnezyum (Mg) Tayini Hesaplama MetoduSM 3500-Mg B
SuSertlik (Kalsiyum ve Magnezyum Sertliği) Tayini Hesaplama MetoduSM 2340 B
SuSertlik Tayini
EDTA Titrimetrik Metot
SM 2340 C
SuPermanganat İndeksi (Organik Madde) Tayini Titrimetrik MetotTS 6288 EN ISO 8467
SuYüzey Aktif Madde (MBAS), Sentetik Sülfonat (İyonik) Spektrometrik MetotSM 5540 C
Suİyonik Olmayan Yüzey Aktif Madde, (CTAS, Sentetik Sülfonat)Tayini Spektrofotometrik MetotSM 5540 D
SuToplam, Kompleks, Serbest Siyanür Tayini Ön İşlem: Ön Hazırlık Ön işlem: Distilasyon
Ölçüm: Spektrometrik Metot
SM 4500-CN⁻ B SM 4500-CN⁻ C SM 4500-CN⁻ E
SuAdsorblanabilen Organik Halojenler (AOX) Tayini
Mikrokolumetrik Yöntem
ISO 9562
SuToplam Organik Halojenler(TOX)Tayini Mikrokolumetrik YöntemEPA 9020B
SuToplam Organik Karbon (TOK) / Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) Tayini Yüksek Sıcaklıkta Yakma MetotlarıSM 5310 B
TS 8195 EN 1484
SuKlorofil-a, Üretkenlik Tayini Spektrometrik MetotTS 9092 ISO 10260
SuSülfit Tayini Titrimetrik MetotSM 4500-SO₃⁻² B
SuSülfit Tayini Spektrometrik MetotSM 4500-SO₃⁻² C
SuSülfat Tayini Spektrometrik MetotSM 4500-SO₄⁻² E
SuSülfür Tayini Spektrometrik MetoduSM 4500-S⁻² D
SuSülfür Tayini Titrimetrik MetotSM 4500-S⁻² F
SuHidrojen Sülfür Hesaplama MetoduSM 4500-S⁻² D SM 4500-S⁻² H
SuKlorür Tayini Titrimetrik MetotSM 4500-Cl⁻ B
SuKlorür Tayini Titrimetrik MetotSM 4500-Cl⁻ C
SuFlorür Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Ölçüm: SPADNS Metodu
SM 4500-F⁻ B SM 4500-F⁻ D
SuSerbest Klor, Aktif klor,
Bakiye Klor, Toplam Klor Tayini Titrimetrik Metot
SM 4500-Cl F
SuSerbest Klor, Aktif klor,
Bakiye Klor, Toplam Klor Tayini Spektrometrik Metot
SM 4500-Cl G
SuAmonyum/Amonyum Azotu Amonyak/Amonyak Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Ölçüm:Titrimetrik MetotSM 4500-NH₃ B SM 4500-NH₃ C
SuAmonyum/Amonyum Azotu Amonyak/Amonyak Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Ölçüm:Spektrometrik MetotSM 4500-NH₃ B SM 4500-NH₃ F
SuNitrat/Nitrat Azotu Tayini Spektrometrik MetotSM 4500-NO₃ B
SuNitrat/Nitrat Azotu Tayini Spektrometrik MetotSM 4500-NO₃ E
SuNitrit/Nitrit Azotu Tayini Spektrometrik MetotSM 4500-NO₂ B
SuToplam Kjeldahl Azotu (Organik Azot) Tayini Makro Kjeldahl MetoduSM 4500-N org B
SuFlorür, Klorür, Nitrit/Nitrit Azotu, Nitrat/Nitrat Azotu, Fosfat/Fosfat Fosforu,
Bromür ve Sülfat Tayini
İyon Kromatografi Metodu
SM 4110 B
TS EN ISO 10304-1
SuToplam Fosfor Tayini (İnorganik ve Organik Fosfor) Ön İşlem: Özütleme Metodu Ölçüm:Spektrometrik MetotSM 4500-P B SM 4500-P C
SuToplam Fosfor Tayini (İnorganik ve Organik Fosfor) Ön İşlem: Özütleme Metodu
Ölçüm: Spektrofotometrik Metot
SM 4500-P B SM 4500-P E
SuOrto Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini (Çözünebilir Reaktif Fosfor) Spektrometrik MetotSM 4500-P E
SuOrto Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini (Çözünebilir Reaktif Fosfor) Spektrometrik MetotSM 4500-P C
SuÇözünmüş İnorganik Fosfor Ön İşlem: Asit Hidroliz Metodu Ölçüm:Spektrometrik MetotSM 4500-P B SM 4500-P E
SuKrom (VI) Tayini Spektrometrik MetotSM 3500-Cr B ASTM D1687-A
SuBor (B) Tayini Spektrometrik MetotSM 4500-B B
SuBor (B) Tayini Spektrometrik MetotSM 4500-B C
SuÇinko (Zn) Tayini Spektrometrik MetotSM 3500-Zn B
SuDemir II (Fe⁺²), Demir III (Fe⁺³), Toplam Demir (Fe),
Çözünmüş Demir Tayini
Spektrometrik Metot
SM 3500-Fe B
SuGümüş (Ag), Kalsiyum (Ca),
Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr), Bakır (Cu), Demir (Fe), Potasyum (K), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Sodyum (Na), Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Talyum (Tl), Çinko (Zn) Tayini
Ön İşlem:Asitle Özütleme Metotları Ölçüm: AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev
Metodu
SM 3030 B, D-K SM 3111 B
SuAlüminyum (Al), Molibden (Mo), Silisyum (Si), Vanadyum (V) Tayini Ön İşlem:Asitle Özütleme Metotları Ölçüm: AAS-Doğrudan Nitroz Oksit Asetilen Alev MetoduSM 3030 B, D-K SM 3111 D
SuCiva (Hg) Tayini
Ön İşlem:Asitle Özütleme Metotları Ölçüm: AAS-Soğuk Buhar Metodu
SM 3030 B, D-K SM 3112 B
SuGümüş (Ag), Alüminyum (Al), Arsenik (As), Baryum (Ba),
Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr), Bakır (Cu), Demir (Fe), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Antimon (Sb), Selenyum (Se),
Kalay (Sn) Tayini
Ön İşlem:Asitle Özütleme Metotları Ölçüm: AAS-Grafit Fırın Metodu
SM 3030 B, D-K SM 3113 B
SuGümüş (Ag), Alüminyum (Al), Arsenik (As), Bor (B), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Kalsiyum (Ca),
Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr), Bakır (Cu), Demir (Fe), Civa (Hg), Potasyum (K), Lityum (Li),
Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Sodyum (Na),
Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Antimon (Sb), Selenyum (Se), Silika (SiO2),
Kalay (Sn), Stronsiyum (Sr), Titanyum (Ti), Talyum (Tl), Vanadyum (V), Çinko (Zn), Fosfor (P) Tayini
Analiz: ICP-OES Metodu
EPA 200.7
SuPCDD/PCDF (Poliklorlu Dibenzo Dioksin/Poliklorlu Dibenzo Furan) Tayini İzotop Seyreltme Tekniğiyle HRGC/HRMS MetoduEPA 1613 B
SuDioksin Benzeri Poliklorlu Bifenillerin (dl_PCB) TayiniEPA 1668
SuBTEX Tayini
(Benzen, Toluen, Etilbenzen, m-Ksilen, p-Ksilen, o-Ksilen, Butilbenzen) Headspace Metodu
GC-FID Metodu
EPA 5021 A
EPA 8015 D
SuUçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Tayini (Bromodichloromethane, Bromoform, Chloroform, Carbontetrachloride, Dibromochloromethane, Styrene, Trichloroethene, Bromomethane, Chloromethane, Vinyl chloride, Methylene chloride (Dichloromethane), Hexachlorobutadiene, Tetrachloroethene, Chlorobenzene, n-propylbenzene,
Methyl tert-butyl ether (MTBE),
İsopropylbenzene, 1,2-Dichlorobenzene, 1,3-Dichlorobenzene, 1,4-Dichlorobenzene, 1,1-Dichloroethene, 1,2-Dichloroethane, 1,3-Dichloropropene,
1,1,2,2-Tetrachloroethane, 1,2,4-Trichlorobenzene, 1,2,3-Trichlorobenzene, 1,3,5-Trichlorobenzene, 1,1,1-Trichloroethane, 1,1,2-Trichloroethane,
1,1-dichloroethane,
cis-1,2-dichloroethene, trans-1,2-dichloroethene, 1,2-dichloropropane, 1,3,5-trimethylbenzene, 1,2,4- trimethylbenzene) Headspace Metodu
GC-FID Metodu
EPA 5021A EPA 8015D
SuFenollerin Tayini;
(4-Chloro-3-methylphenol,
2-Chlorophenol (o-Chlorophenol) 3-Chlorophenol (m-Chlorophenol), 4-Chlorophenol (p-Chlorophenol), 2-Cyclohexyl-4,6-dinitrophenol,
2,4-Dichlorophenol, 2,6-Dichlorophenol, 2,4-Dimethylphenol, 2,4-Dinitrophenol, 2-Methyl-4,6-dinitrophenol,
2-Methylphenol (o-Cresol), 3-Methylphenol (m-Cresol), 4-Methylphenol (p-Cresol),
2-Nitrophenol, 4-Nitrophenol, Phenol, Pentachlorophenol, 2,3,4,6-Tetrachlorophenol, 2,3,4,5-Tetrachlorophenol, 2,3,5,6-Tetrachlorophenol, 2,4,5-Trichlorophenol,
2,4,6-Trichlorophenol, 2, 3,6-trichlorophenol,
Dinoseb, 2-amino-4-chloro phenol)
Ön İşlem: Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: GC-FID Metodu
EPA 3510 C
EPA 8041 A
SuNonil fenol ile 1 ve 2 etoksi grubu olan nonil fenol etoksilatların Tayini
Nonyl phenols, Octylphenols, Nonyl phenol monoethoxylate,
Nonylphenol diethoxylate, Bisphenol A
GC-MS Metodu
ASTM D 7065
SuHerbisitlerin Tayini;
2,4-D (ester), 2,4-D (non-ester), Bentazon, mecoprop (MCPP), MCPA GC-ECD Metodu
EPA 8151 A
SuPoliklorlubifenillerin (PCBs) Tayini (18, 31, 28, 20, 52, 44, 101, 149,
118, 153, 105, 138, 180, 170, 194)
Ön İşlem: Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: GC-ECD Metodu
EPA 3510 C
EPA 8082 A
SuYarı Uçucu Organik Bileşiklerin (SVOC) Tayini;
Bis(2-chloroethoxy) methane, Bis(2-chloroethyl) ether,
Diethyl phthalate, Dimethyl phthalate,
Di-n-butyl phthalate,Di-n-octyl phthalate, Bis(2-ethylhexyl) phthalate,
Butyl benzyl phthalate,
N-Nitrosodimethylamine,
N-Nitrosodi-n-propylamine, N-Nitrosodiphenylamine,
2-Chloronaphthalene,
2,4-Dinitrotoluene, 2,6-Dinitrotoluene, Hexachlorobenzene, Hexachloroethane, Hexachlorobutadiene, Isophorone, Nitrobenzene, 1,3-dinitrobenzene
4-Chloroaniline, 1,2-Diphenylhydrazine, Carbazole, Carbofuran, Carbaryl, Pentachlorobenzene,1-Kloronaftalen, 1,2,4,5 -tetrachlorobenzene)
Ön İşlem: Sıvı-sıvı Ekstraksiyon Metodu
Ölçüm: GC/MS Metodu
EPA 3510 C
EPA 8270 D
SuPAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar) Tayini; Acenaphthene,
Acenaphthylene, Anthracene,
Benz (a) anthracene, Benzo(a)pyrene, Benzo(b) fluoranthene, Benzo(g,h,i)perylene, Benzo(k) fluoranthene, Chrysene,
Dibenz (a,h) anthracene, Fluoranthene,
Fluorene,
Indeno (1,2,3-cd)pyrene, Naphthalene, Phenanthrene,
Pyrene)
Ön İşlem: Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: GC-MS Metodu
EPA 3510 C
EPA 8270 D
SuKloroasetik Asitlerin Tayini: (Monochloroacetic Acid (MCAA), Bromochloroacetic Acid (BCAA), Bromodichloroacetic Acid (BDCAA), Chlorodibromoacetic Acid (CDBAA), Dibromoacetic Acid (DBAA), Dichloroacetic Acid (DCAA), Monobromoacetic Acid (MBAA), Tribromoacetic Acid (TBAA), Trichloroacetic Acid)
GC-ECD Metodu
EPA 552.2
SuOrganoklorlu Pestisitlerin Tayini; Aldrin, α-BHC, β-BHC, γ-BHC(Lindane), δ-BHC, α-Chlordane, γ-Chlordane, Chlorobenzilate, Chlordane, DBCP, 4,4'-DDD, 4,4'-DDE, 4,4'-DDT,
o,p'-DDT, Toplam DDT, Diallate, Dieldrin, Endosulfan I, Endosulfan II, Endosulfan sulfate, Endrin,
Endrin aldehyde, Endrin ketone, Heptachlor, Heptachlor epoxide, Hexachlorobenzene, Hexachlorocyclopentadiene, Isodrin, Methoxychlor, Toxaphene,
Alachlor, Trifluralin, Kepone (Merex), Dicofol
Ön İşlem: Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon Metodu
Ölçüm: GC-ECD Metodu
EPA 3510 C
EPA 8081 B
SuKlorlu Hidrokarbonlar; (Benzal chloride, Benzotrichloride, Benzyl chloride,
2-Chloronaphthalene, 1,2-Dichlorobenzene, 1,3-Dichlorobenzene, 1,4-Dichlorobenzene, Hexachlorobenzene
Hexachlorocyclopentadiene, Hexachloroethane, Pentachlorobenzene
1,2,3,4-Tetrachlorobenzene 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene 1,2,3,5-Tetrachlorobenzene 1, 2, 4-Trichlorobenzene
1, 2, 3-Trichlorobenzene
1, 3, 5-Trichlorobenzene)
Ön İşlem: Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: GC-ECD Metodu
EPA 3510 C
EPA 8121
SuUçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Tayini (Aseton, 1-Butanol, Pridin)
Ön İşlem: Azeotropik Distilasyon Metodu
Ölçüm: GC/MS ile Tayini
EPA 5031 A
EPA 8260 C
SuOrganofosforlu Pestisitlerin Tayini (Aspon, Atrazine, Azinphos-ethyl, Azinphos-methyl, Bolstar (Sulprofos), Carbophenothion, Chlorfenvinphos, Chlorpyrifos, Chlorpyrifos methyl, Coumaphos, Crotoxyphos, Demeton-O, Demeton-S, Diazinon,
Dichlorvos (DDVP), Dicrotophos, Dimethoate, Dioxathion, Disulfoton, EPTC, Ethion, Ethoprop, Famphur, Fenitrothion, Fensulfothion, Fenthion, Fonophos,Dichlorofenthion, Hexamethyl phosphoramide (HMPA), Leptophos, Malathion, Merphos, Mevinphose, Monocrotophos, Naled, Parathion-ethyl, Parathion-methyl, Phorate, Phosmet, Phosphamidon, Ronnel, Simazine, Sulfotepp,
Stirophos (Tetrachlorvinphos), Terbufos, Tetraethyl pyrophosphate (TEPP), Thionazin (Zinophos),
Tokuthion (Prothiofos), Trichlorfon, Trichloronate,
Tri-o-cresyl phosphate (TOCP)
Ön İşlem: Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: GC/NPD Metodu
EPA 3510 C
EPA 8141 B
SuFekal Enterekokların (Fekal Streptokok) Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 7899-2
SuFekal Enterekokların (Fekal Streptokok) Sayımı
En Muhtemel Sayı- EMS Tekniği
SM 9230 B
SuSülfit İndirgeyen Anaerobik Bakteri (Clostridia) Sporlarının Aranması ve Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
TS 8020 EN 26461-2
SuSalmonella spp AranmasıEN ISO 19250
SuFekal Koliform Sayımı Membran Filtrasyon TekniğiSM 9222 D
SuFekal Koliform Sayımı
En Muhtemel Sayı - EMS Tekniği
SM 9221 E
SuEscherichia coli (E.Coli) Sayımı Membran Filtrasyon TekniğiTS EN ISO 9308-1
SuEscherichia coli (E.Coli) Sayımı En Muhtemel Sayı -EMS TekniğiSM 9221 F
SuToplam Koliform Bakterilerin Sayımı Membran Filtrasyon TekniğiTS EN ISO 9308-1
SuKoliform Bakterilerin Sayımı
En Muhtemel Sayı - EMS Tekniği
SM 9221 B
SuHeterotrofik Koloni Sayımı Dökme PlakTekniğiSM 9215 B
SuPseudomonas aeruginosa Sayımı Membran Filtrasyon TekniğiTS EN ISO 16266
SuLegionella Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
ISO 11731
Atık SuAtık Sulardan Numune AlmaTS ISO 5667-10
Atık SuMikrobiyolojik Analizler İçin Numune AlmaTS EN ISO 19458
Atık SuJar testiASTM D2035
Atık SupH Tayini Elektrometrik MetotSM 4500-H⁺ B TS EN ISO 10523
Atık SuSıcaklık Tayini
Laboratuvar ve Saha Metodu
SM 2550 B
Atık SuBulanıklık Tayini Nefelometrik MetotSM 2130 B
TS EN ISO 7027-1
Atık Suİletkenlik Tayini Laboratuvar Metodu Elektrot MetoduSM 2510 B
TS 9748 EN 27888
Atık SuDebi Ölçümü Debi MetotlarıEPA 841-B-97-003
Atık SuKoku Tayini Koku Eşik TestiSM 2150 B
Atık SuIşık Geçirgenliği Tayini Secchi Diski MetoduEPA 841-B-97-003
Atık SuRenk Tayini Spektrometrik MetotSM 2120 C
TS EN ISO 7887
Atık SuTuzluluk Tayini
Elektriksel İletkenlik Metodu
SM 2520 B
Atık SuYağ ve Gres Tayini Gravimetrik MetotSM 5520 B
Atık SuYağ ve Gres Tayini
Sokslet Ekstraksiyon Metodu
SM 5520 D
TS 8312
Atık SuHidrokarbonlar Tayini Sokslet Ekstraksiyon MetoduSM 5520 D ve F
Atık SuToplam Petrol Hidrokarbonları (TPH) (Hidrokarbonlar, Katran ve Petrol Kökenli Yağlar)
GC-FID Metodu
TS EN ISO 9377-2
Atık SuKimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Açık Reflaks-Titrimetrik MetotSM 5220 B
TS 2789
Atık SuKimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Kapalı Reflaks-Titrimetrik MetotSM 5220 C
Atık SuBiyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini 5 Günlük BOİ TestiSM 5210 B
TS ISO 10707
Atık SuÇözünmüş Oksijen, Oksijen Doygunluğu Tayini
Membran Elektrot Metodu
SM 4500-O G
Atık SuÇözünmüş Oksijen, Oksijen Doygunluğu Tayini
Elektrokimyasal Sonda Metodu
TS EN ISO 5814
Atık SuFenol Tayini
Ön İşlem: Distilasyon
Ölçüm: Spektrometrik Metot
SM 5530 B
SM 5530 C
Atık SuFenol Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Ölçüm:Spektrometrik Metot
SM 5530 B
SM 5530 D
Atık SuFenol, Fenol İndeksi Tayini Spektrometrik MetotTS 6227 ISO 6439
Atık SuHidrazin Tayini Spektrometrik MetotASTM D1385
Atık SuKloroformla Ayrıştırılabilen Maddelerin Tayiniİşletme İçi
Metot-PR.504.171 (SM 5520 B)
Atık SuToplam Krom (Cr) Tayini Spektrometrik MetotTS 3654
Atık SuAskıda Katı Madde (AKM) Tayini Gravimetrik MetotSM 2540 D
TS EN 872
Atık SuÇökebilir Katı Madde Tayini Hacimsel-Gravimetrik MetotSM 2540 F
TS 7092
Atık SuToplam Katı Madde Tayini Gravimetrik MetotSM 2540 B
Atık SuToplam Çözünmüş Madde Tayini Gravimetrik MetotSM 2540 C
Atık SuSabit ve Uçucu Katı Madde Tayini Gravimetrik MetotSM 2540 E
Atık SuAsidite Tayini Titrimetrik MetotSM 2310 B
Atık SuAlkalinite Tayini Titrimetrik MetotSM 2320 B
Atık SuKarbondioksit ve Alkalinite Çeşitleri Tayini Titrimetrik Metot
Hesaplama Metodu
SM 4500-CO₂ C SM 4500-CO₂ D
Atık SuKarbonat ve Bikarbonat Tayini Titrimetrik Metot
Hesaplama Metodu
SM 2320 B
SM 4500-CO₂ D
Atık SuKalsiyum (Ca) Tayini EDTA Titrimetrik MetotSM 3500-Ca B
Atık SuMagnezyum (Mg) Tayini Hesaplama MetoduSM 3500-Mg B
Atık SuSertlik
(Kalsiyum ve Magnezyum Sertliği) Tayini Hesaplama Metodu
SM 2340 B
Atık SuSertlik Tayini
EDTA Titrimetrik Metot
SM 2340 C
Atık SuPermanganat İndeksi (Organik Madde) Tayini Titrimetrik MetotTS 6288 EN ISO 8467
Atık SuYüzey Aktif Madde (MBAS), Sentetik Sülfonat (İyonik) Spektrometrik MetotSM 5540 C
Atık Suİyonik Olmayan Yüzey Aktif Madde, (CTAS, Sentetik Sülfonat) Tayini Spektrofotometrik MetotSM 5540 D
Atık SuSiyanür, Toplam Siyanür, Serbest Siyanür Tayini Ön İşlem: Ön Hazırlık
Ön işlem: Distilasyon
Ölçüm: Spektrometrik Metot
SM 4500-CN⁻ B SM 4500-CN⁻ C SM 4500-CN⁻ E
Atık SuAdsorblanabilen Organik Halojenler (AOX) Tayini
Mikrokolumetrik Yöntem
ISO 9562
Atık SuToplam Organik Halojenler(TOX) Tayini Mikrokolumetrik YöntemEPA 9020B
Atık SuToplam Organik Karbon (TOK)/ Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) Tayini Yüksek Sıcaklıkta Yakma MetotlarıSM 5310 B
TS 8195 EN 1484
Atık SuBalık biyodeneyi (ZSF) TayiniTS 5676
SKKY Numune Alma ve Analiz MetotlarıTebliği EK-1
Atık SuSülfit Tayini Titrimetrik MetotSM 4500-SO₃⁻² B
Atık SuSülfit Tayini Spektrometrik MetotSM 4500-SO₃⁻² C
Atık SuSülfat Tayini Spektrometrik MetotSM 4500-SO₄⁻² E
Atık SuSülfür Tayini Spektrometrik MetoduSM 4500-S⁻² D
Atık SuSülfür Tayini Titrimetrik MetotSM 4500-S⁻² F
Atık SuHidrojen Sülfür Hesaplama MetoduSM 4500-S⁻² D, SM 4500-S⁻² H
Atık SuKlorür Tayini Titrimetrik MetotSM 4500-Cl⁻ B
Atık SuKlorür Tayini Titrimetrik MetotSM 4500-Cl⁻ C
Atık SuFlorür Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Ölçüm: SPADNS Metodu
SM 4500-F⁻ B SM 4500-F⁻ D
Atık SuSerbest Klor, Aktif klor, Bakiye Klor, Toplam Klor Tayini
Titrimetrik Metot
SM 4500-Cl F
Atık SuSerbest Klor, Aktif klor, Bakiye Klor, Toplam Klor Tayini
Spektrometrik Metot
SM 4500-Cl G
Atık SuAmonyum/Amonyum Azotu Amonyak/Amonyak Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Ölçüm:Titrimetrik MetotSM 4500-NH₃ B SM 4500-NH₃ C
Atık SuAmonyum/Amonyum Azotu Amonyak/Amonyak Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Ölçüm:Spektrometrik MetotSM 4500-NH₃ B SM 4500-NH₃ F
Atık SuNitrat/Nitrat Azotu Tayini Spektrometrik MetotSM 4500-NO₃ B
Atık SuNitrat/Nitrat Azotu Tayini Spektrometrik MetoduSM 4500-NO₃ E
Atık SuNitrit /Nitrit Azotu Tayini Spektrometrik MetotSM 4500-NO₂ B
Atık SuToplam Kjeldahl Azotu Tayini Makro Kjeldahl MetoduSM 4500-N org B
Atık SuFlorür, Klorür, Nitrit/Nitrit Azotu, Nitrat/Nitrat Azotu, Fosfat/Fosfat Fosforu,
Bromür ve Sülfat Tayini
İyon Kromatografi Metodu
SM 4110 B
TS EN ISO 10304-1
Atık SuToplam Fosfor Tayini
Ön İşlem: Özütleme Metodu Ölçüm:Spektrometrik Metot
SM 4500-P B SM 4500-P C
Atık SuToplam Fosfor Tayini
Ön İşlem: Özütleme Metodu Ölçüm: Spektrometrik Metot
SM 4500-P B SM 4500-P E
Atık SuFosfat/Fosfat Fosforu Tayini Spektrometrik MetotSM 4500-P C
Atık SuFosfat/Fosfat Fosforu Tayini Spektrometrik MetotSM 4500-P E
Atık SuÇözünmüş İnorganik Fosfor Ön İşlem: Asit Hidroliz Metodu Ölçüm:Spektrometrik MetotSM 4500-P B SM 4500-P E
Atık SuKrom (VI) Tayini Spektrometrik MetotSM 3500-Cr B ASTM D1687-A
Atık SuBor (B) Tayini Spektrometrik MetotSM 4500-B B
Atık SuBor (B) Tayini Spektrometrik MetotSM 4500-B C
Atık SuDemir II (Fe⁺²), Demir III (Fe⁺³) Tayini Fenantrolin-Spektrometrik MetotSM 3500-Fe B
Atık SuGümüş (Ag), Kalsiyum (Ca),
Kadmiyum (Cd), Cobalt (Co), Krom (Cr), Bakır (Cu), Demir (Fe), Potasyum (K), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Sodyum (Na), Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Talyum (Tl), Çinko (Zn
Ön İşlem:Asitle Özütleme Metodu
Ölçüm: AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev Metodu
SM 3030 B, D-K SM 3111 B
Atık SuAlüminyum (Al), Molibden (Mo), Silisyum (Si), Vanadyum (V) Tayini Ön İşlem:Asitle Özütleme Metodu Ölçüm: AAS-Doğrudan Nitroz Oksit Asetilen Alev MetoduSM 3030 B, D-K SM 3111 D
Atık SuCiva (Hg) Tayini
Ön İşlem:Asitle Özütleme Metodu Ölçüm: AAS-Soğuk Buhar Metodu
SM 3030 B, D-K SM 3112 B
Atık SuGümüş (Ag), Alüminyum (Al), Arsenik (As), Baryum (Ba), Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr), Bakır (Cu), Demir (Fe), Mangan (Mn), Molibden (Mo),
Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Antimon (Sb), Selenyum (Se), Kalay (Sn) Tayini
Ön İşlem:Asitle Özütleme Metodu
Ölçüm: AAS-Grafit Fırın Metodu
SM 3030 B, D-K SM 3113 B
Atık SuGümüş (Ag), Alüminyum (Al), Arsenik (As), Bor (B), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Kalsiyum (Ca),
Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr), Bakır (Cu), Demir (Fe), Civa (Hg), Potasyum (K), Lityum (Li),
Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Sodyum (Na), Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Antimon (Sb),
Selenyum (Se), Silika (SiO2), Kalay (Sn), Stronsiyum (Sr), Titanyum (Ti),
Talyum (Tl), Vanadyum (V), Çinko (Zn), Fosfor (P) Tayini
Ölçüm: ICP-OES Metodu
EPA 200.7
Atık SuSerbest Kükürt Tayini Ölçüm: ICP-OES MetoduTS EN ISO 11885
Atık SuPCDD/F (Poliklorludibenzodioksin/ dibenzofuranlar) Tayini
İzotop Seyreltme Tekniğiyle
HRGC/HRMS Metodu
EPA 1613 B
Atık SuDioksin Benzeri Poliklorlu Bifenillerin (dl_PCB) TayiniEPA 1668
Atık SuBTEX Tayini
(Benzen, Toluen, Etilbenzen, m-Ksilen, p-Ksilen, o-Ksilen, Butilbenzen)
Ön İşlem: Headspace Metodu
Ölçüm:GC-FID Metodu
EPA 5021A EPA 8015D
Atık SuUçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Tayini (Bromodichloromethane, Bromoform, Chloroform, Carbontetrachloride, Dibromochloromethane, Styrene, Trichloroethene, Bromomethane, Chloromethane, Vinyl chloride, Methylene chloride (Dichloromethane), Hexachlorobutadiene, Tetrachloroethene, Chlorobenzene, n-propylbenzene,
Methyl tert-butyl ether (MTBE),
İsopropylbenzene, 1,2-Dichlorobenzene, 1,3-Dichlorobenzene, 1,4-Dichlorobenzene, 1,1-Dichloroethene, 1,2-Dichloroethane, 1,3-Dichloropropene,
1,1,2,2-Tetrachloroethane, 1,2,4-Trichlorobenzene, 1,2,3-Trichlorobenzene, 1,3,5-Trichlorobenzene, 1,1,1-Trichloroethane, 1,1,2-Trichloroethane,
1,1-dichloroethane,
cis-1,2-dichloroethene, trans-1,2-dichloroethene, 1,2-dichloropropane, 1,3,5-trimethylbenzene, 1,2,4- trimethylbenzene) Headspace Metodu
GC-FID Metodu
EPA 5021A EPA 8015D
Atık SuFenollerin Tayini;
(4-Chloro-3-methylphenol,
2-Chlorophenol (o-Chlorophenol), 3-Chlorophenol (m-Chlorophenol), 4-Chlorophenol (p-Chlorophenol), 2-Cyclohexyl-4,6-dinitrophenol,
2,4-Dichlorophenol, 2,6-Dichlorophenol, 2,4-Dimethylphenol, 2,4-Dinitrophenol, 2-Methyl-4,6-dinitrophenol,
2-Methylphenol (o-Cresol), 3-Methylphenol (m-Cresol), 4-Methylphenol (p-Cresol),
2-Nitrophenol, 4-Nitrophenol, Phenol, Pentachlorophenol, 2,3,4,6-Tetrachlorophenol, 2,3,4,5-Tetrachlorophenol, 2,3,5,6-Tetrachlorophenol, 2,4,5-Trichlorophenol,
2,4,6-Trichlorophenol, 2,3,6-trichlorophenol,
2-amino-4-chloro phenol, Dinoseb)
Ön İşlem: Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon Metodu
Ölçüm: GC-FID Metodu
EPA 3510C EPA 8041A
Atık SuNonil fenol ile 1 ve 2 etoksi grubu olan nonil fenol etoksilatların Tayini
Nonyl phenols (NP), Nonyl phenol monoethoxylate (NP1EO), nonylphenol diethoxylate (NP2EO), Octylphenols (OP),
bisphenol A (BPA)
GC/MS Metodu
ASTM D 7065
Atık SuHerbisitlerin Tayini;
2,4-D (ester), 2,4-D (non-ester), Bentazon, Mecoprop (MCPP), MCPA GC/ECD Metodu
EPA 8151 A
Atık SuPCB (Poliklorlu Bifeniller) Tayini
PCB (18, 31, 28, 20, 52, 44, 101, 149,
118, 153, 105, 138, 180, 170, 194)
Ön İşlem: Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: GC-ECD Metodu
EPA 3510 C
EPA 8082 A
Atık SuYarı Uçucu Organik Bileşiklerin (SVOC) Tayini;
(Bis(2-chloroethoxy) methane, Bis(2-chloroethyl) ether,
Diethyl phthalate, Dimethyl phthalate,
Di-n-butyl phthalate,Di-n-octyl phthalate, Bis(2-ethylhexyl) phthalate,
Butyl benzyl phthalate,
N-Nitrosodimethylamine,
N-Nitrosodi-n-propylamine, N-Nitrosodiphenylamine,
2-Chloronaphthalene,
2,4-Dinitrotoluene, 2,6-Dinitrotoluene, Hexachlorobenzene, Hexachloroethane, Hexachlorobutadiene, Isophorone, Nitrobenzene,1,3-dinitrobenzene,
4-Chloroaniline, 1,2-Diphenylhydrazine, Carbazole, Carbofuran, Carbaryl, Pentachlorobenzene,1-Kloronaftalen, 1,2,4,5 -tetrachlorobenzene)
Ön İşlem: Sıvı-sıvı Ekstraksiyon Metodu
Ölçüm: GC/MS Metodu
EPA 3510 C
EPA 8270 D
Atık SuPAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar) Tayini (Acenaphthene, Acenaphthylene, Anthracene, Benz(a)anthracene, Benzo(a)pyrene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(g,h,i)perylene, Benzo(k)fluoranthene,
Chrysene, Dibenz(a,h)anthracene, Fluoranthene, Fluorene,
Indeno(1,2,3-cd)pyrene, Naphthalene, Phenanthrene, Pyrene)
Ön İşlem: Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon Metodu
Ölçüm: GC-MS Metodu
EPA 3510 C
EPA 8270 D
Atık SuKloroasetik Asitlerin Tayini: (Monochloroacetic Acid (MCAA), Bromochloroacetic Acid (BCAA), Bromodichloroacetic Acid (BDCAA), Chlorodibromoacetic Acid (CDBAA), Dibromoacetic Acid (DBAA), Dichloroacetic Acid (DCAA), Monobromoacetic Acid (MBAA), Tribromoacetic Acid (TBAA), Trichloroacetic Acid)
GC-ECD Metodu
EPA 552.2
Atık SuOrganoklorlu Pestisitlerin Tayini (Aldrin, α-BHC, β-BHC, γ-BHC (Lindane), δ-BHC, α-Chlordane, γ-Chlordane, Chlorobenzilate, Chlordane, DBCP,
4,4'-DDD, 4,4'-DDE, 4,4'-DDT,
o,p'-DDT, Toplam DDT, Diallate, Dieldrin, Endosulfan I, Endosulfan II, Endosulfan sulfate, Endrin,
Endrin aldehyde, Endrin ketone, Heptachlor, Heptachlor epoxide, Hexachlorobenzene, Hexachlorocyclopentadiene, Isodrin, Methoxychlor, Toxaphene,
Alachlor, Trifluralin, Kepone (Merex), Dicofol)
Ön İşlem: Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon Metodu
Ölçüm: GC-ECD Metodu
EPA 3510 C
EPA 8081 B
Atık SuKlorlu Hidrokarbonlar; (Benzal chloride Benzotrichloride Benzyl chloride
2-Chloronaphthalene 1,2-Dichlorobenzene 1,3-Dichlorobenzene 1,4-Dichlorobenzene Hexachlorobenzene
Hexachlorocyclopentadiene Hexachloroethane Pentachlorobenzene 1,2,3,4-Tetrachlorobenzene 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene 1,2,3,5-Tetrachlorobenzene 1, 2, 4-Trichlorobenzene
1, 2, 3-Trichlorobenzene
1, 3, 5-Trichlorobenzene)
Ön İşlem: Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: GC-ECD Metodu
EPA 3510 C
EPA 8121
Atık SuOrganofosforlu Pestisitlerin Tayini (Aspon, Atrazine, Azinphos-ethyl, Azinphos-methyl, Bolstar (Sulprofos), Carbophenothion, Chlorfenvinphos, Chlorpyrifos, Chlorpyrifos methyl, Coumaphos, Crotoxyphos,
Demeton-O, Demeton-S, Diazinon, Dichlorvos (DDVP), Dicrotophos, Dimethoate, Dioxathion, Disulfoton, EPTC, Ethion, Ethoprop, Famphur, Fenitrothion, Fensulfothion, Fenthion, Fonophos,
Hexamethyl phosphoramide (HMPA), Dichlorofenthion, Leptophos, Malathion, Merphos, Mevinphose, Monocrotophos, Naled,
Parathion-ethyl, Parathion-methyl, Phorate, Phosmet, Phosphamidon, Ronnel, Simazine, Sulfotepp,
Stirophos (Tetrachlorvinphos), Terbufos, Tetraethyl pyrophosphate (TEPP), Thionazin (Zinophos), Trichloronate, Tokuthion (Prothiofos), Trichlorfon,
Tri-o-cresyl phosphate (TOCP))
Ön İşlem: Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: GC/NPD Metodu
EPA 3510 C
EPA 8141 B
Atık SuFekal Enterekokların (Fekal Streptokok) Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 7899-2
Atık SuFekal Enterekokların (Fekal Streptokok) Sayımı
En Muhtemel Sayı - EMS Tekniği
SM 9230 B
Atık SuSalmonella spp AranmasıEN ISO 19250
Atık SuSülfit İndirgeyen Anaerobik Bakteri (Clostridia) Sporlarının Aranması ve Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
TS 8020 EN 26461-2
Atık SuFekal Koliform Bakterilerin Sayımı Membran Filtrasyon TekniğiSM 9222 D
Atık SuFekal Koliform Sayımı
En Muhtemel Sayı - EMS Tekniği
SM 9221 E
Atık SuEscherichia coli (E.Coli) Sayımı Membran Filtrasyon TekniğiTS EN ISO 9308-1
Atık SuEscherichia coli (E.Coli) Sayımı En Muhtemel Sayı - EMS TekniğiSM 9221 F
Atık SuToplam Koliform Bakterilerin Sayımı Membran Filtrasyon TekniğiTS EN ISO 9308-1
Atık SuKoliform Bakterilerin Sayımı
En Muhtemel Sayı - EMS Tekniği
SM 9221 B
Atık SuHeterotrofik Koloni Sayımı Dökme PlakTekniğiSM 9215 B
Deniz SuyuDeniz Sularından Numune AlmaTS ISO 5667-9
Deniz SuyuMikrobiyolojik Analizler İçin Numune AlmaTS EN ISO 19458
Deniz SuyuRenk Tayini
Görsel Karşılaştırma Metodu
SM 2120 B
Deniz SuyuRenk Tayini Spektrometrik MetotSM 2120 C
TS EN ISO 7887
Deniz SuyuSıcaklık
Laboratuvar ve Saha Metodu
SM 2550 B
Deniz SuyuKoku Tayini Koku Eşik TestiSM 2150 B
Deniz SuyuIşık Geçirgenliği, Seki Disk Derinliği Tayini Secchi Diski MetoduEPA 841-B-97-003
Deniz SuyupH Tayini Elektrometrik MetotSM 4500-H⁺ B TS EN ISO 10523
Deniz SuyuBulanıklık Tayini Nefelometrik MetotTS EN ISO 7027-1 SM 2130 B
Deniz SuyuYağ ve Gres Tayini Gravimetrik MetotSM 5520 B
Deniz SuyuYağ ve Gres Tayini
Sokslet Ekstraksiyon Metodu
SM 5520 D
TS 8312
Deniz SuyuHidrokarbonların Tayini Sokslet Ekstraksiyon MetoduSM 5520 D, F
Deniz SuyuYüzey Aktif Madde (MBAS), Sentetik Sülfonat (İyonik) Tayini Spektrometrik MetotSM 5540 C
Deniz Suyuİyonik Olmayan Yüzey Aktif Madde, (CTAS, Sentetik Sülfonat) Tayini Spektrofotometrik MetotSM 5540 D
Deniz SuyuToplam Fenol, Fenollerin Tayini Ön İşlem: Distilasyon
Ölçüm: Spektrometrik Metot
SM 5530 B
SM 5530 C
Deniz SuyuToplam Fenol, Fenollerin Tayini Ön İşlem: Distilasyon
Ölçüm: Spektrometrik Metot
SM 5530 B
SM 5530 D
Deniz SuyuFenol, Fenol İndeksi (Fenolik Bileşikler) Tayini Spektrometrik MetotTS 6227 ISO 6439
Deniz SuyuÇözünmüş Oksijen, Oksijen Doygunluğu Tayini
Membran Elektrot Metodu
SM 4500-O G
Deniz SuyuÇözünmüş Oksijen, Oksijen Doygunluğu Tayini
Elektrokimyasal Sonda Metodu
TS EN ISO 5814
Deniz SuyuAskıda Katı Madde (AKM) Tayini Gravimetrik MetotSM 2540 D
TS EN 872
Deniz SuyuBiyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ), Parçalanabilir Organik Kirleticilerin Tayini 5 Günlük BOİ Testi MetoduSM 5210 B
Deniz SuyuKlorofil-a, Üretkenlik Tayini Spektrometrik MetotTS 9092 ISO 10260
Deniz SuyuZehirlilik TayiniTS 5676
SKKY Numune Alma ve Analiz MetotlarıTebliği EK-1
Deniz SuyuKrom (VI) Tayini Spektrometrik MetotSM 3500-Cr B ASTM D1687-A
Deniz Suyuİletkenlik Tayini Laboratuvar Metodu Elektrot MetoduSM 2510 B
TS 9748 EN 27888
Deniz SuyuTuzluluk Tayini
Elektriksel İletkenlik Metodu
SM 2520 B
Deniz SuyuAmonyum/Amonyum Azotu Amonyak/Amonyak Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Ölçüm:Titrimetrik MetotSM 4500-NH₃ B SM 4500-NH₃ C
Deniz SuyuAmonyum/Amonyum Azotu Amonyak/Amonyak Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Ölçüm:Spektrometrik MetotSM 4500-NH₃ B SM 4500-NH₃ F
Deniz SuyuNitrat/Nitrat Azotu Tayini Spektrometrik MetotSM 4500-NO₃ B
Deniz SuyuNitrat/Nitrat Azotu Tayini Spektrometrik MetotSM 4500-NO₃ E
Deniz SuyuNitrit/Nitrit Azotu Tayini Spektrometrik MetotSM 4500-NO₂ B
Deniz SuyuToplam Kjeldahl Azotu, Organik Azot Tayini Makro Kjeldahl MetoduSM 4500-N org B
Deniz SuyuToplam Fosfor Tayini
Ön İşlem: Özütleme Metodu Ölçüm:Spektrometrik Metot
SM 4500-P B SM 4500-P C
Deniz SuyuToplam Fosfor Tayini
Ön İşlem: Özütleme Metodu Ölçüm: Spektrometrik Metot
SM 4500-P B SM 4500-P E
Deniz SuyuOrto Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini (Çözünebilir Reaktif Fosfor Spektrometrik MetotSM 4500-P C
Deniz SuyuOrto Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini (Çözünebilir Reaktif Fosfor Spektrometrik MetotSM 4500-P E
Deniz SuyuÇözünmüş İnorganik Fosfor Ön İşlem: Özütleme Metodu Ölçüm:Spektrometrik MetotSM 4500-P B SM 4500-P E
Deniz SuyuKlorür Tayini Titrimetrik MetotSM 4500-Cl⁻ B
Deniz SuyuKlorür Tayini Titrimetrik MetotSM 4500-Cl⁻ C
Deniz SuyuFlorür Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Ölçüm: SPADNS Metodu
SM 4500-F⁻ B SM 4500-F⁻ D
Deniz SuyuSülfat Tayini Spektrometrik MetotSM 4500-SO₄⁻² E
Deniz SuyuSülfit Tayini Titrimetrik MetotSM 4500-SO₃⁻² B
Deniz SuyuSülfür Tayini Spektrometrik MetotSM 4500-S⁻² D
Deniz SuyuHidrojen Sülfür Hesaplama MetoduSM 4500-S⁻² D SM 4500-S⁻² H
Deniz SuyuToplam Klor, Serbest Klor, Aktif Klor, Bakiye Klor Tayini
Titrimetrik Metot
SM 4500-Cl F
Deniz SuyuToplam Klor, Serbest Klor, Aktif Klor, Bakiye Klor Tayini
Spektrometrik Metot
SM 4500-Cl G
Deniz SuyuToplam Organik Karbon (TOK)/ Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) Tayini Yüksek Sıcaklıkta Yakma MetoduSM 5310 B
TS 8195 EN 1484
Deniz SuyuToplam Siyanür, Siyanür Tayini Ön İşlem: Ön Hazırlık
Ön işlem: Distilasyon
Ölçüm: Spektrometrik Metot
SM 4500-CN⁻ B SM 4500-CN⁻ C SM 4500-CN⁻ E
Deniz SuyuKimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Açık Reflaks-Titrimetrik MetotSM 5220 B
TS 2789 - EK 2
Deniz SuyuÇinko (Zn) Tayini Spektrometrik MetotSM 3500-Zn B
Deniz SuyuGümüş (Ag), Alüminyum (Al), Arsenik (As), Bor (B), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Kalsiyum (Ca),
Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr), Bakır (Cu), Demir (Fe), Civa (Hg),
Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Selenyum (Se), Çinko (Zn), Mangan (Mn), Kalay (Sn), Vanadyum (V) Tayini
Ön İşlem: Methods of Seawater Analysis
Ölçüm: ICP-OES Metodu
EPA 200.7
Deniz SuyuGümüş (Ag), Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr), Bakır (Cu),
Demir (Fe), Kurşun (Pb), Mangan (Mn), Nikel (Ni), Çinko (Zn) Tayini
AAS-Ekstraksiyon Hava-Asetilen Alev
Metodu
SM 3111 A-C
Deniz SuyuCiva (Hg) Tayini
Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu
Ölçüm: AAS-Soğuk Buhar Metodu
SM 3030 K
SM 3112 B
Deniz SuyuArsenik (As), Kadmiyum (Cd)
Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu
Ölçüm: AAS-Grafit Fırın Metodu
SSM 3030 K
SM 3113 B
Deniz SuyuPCDD/PCDF (Poliklorlu Dibenzo Dioksin/ Poliklorlu Dibenzo Furan) Tayini
İzotop Seyreltme Tekniğiyle HRGC/HRMS
Metodu
EPA 1613 B
Deniz SuyuDioksin Benzeri Poliklorlu Bifenillerin (dl_PCB) TayiniEPA 1668
Deniz SuyuPAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar) Tayini Naphthalene
Acenaphthylene Acenaphtene Fluorene Anthracene Phenanthrene Carbazole Fluoranthene Pyrene Benz(a)anthracene Chrysene
Benzo(b)fluoranthene Benzo(k)fluoranthene Benzo(a)pyrene Indeno(1,2,3-cd)pyrene Dibenz(a,h)anthracene Benzo(g,h,i)perylene
Önişlem: Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon Metodu
Ölçüm: GC-MS Metodu
EPA 3510 C
EPA 8270 D
Deniz SuyuUçucu Organik Bileşiklerin tayini: Hexachlorbutadine (HCBD), Carbontetrachloride, Triklormethane (chloroform), 1,2 Dichlorethane, Trichlorethylene, Tetrachloroethene,
1,2,4 -Trichlorbenzene,
1,2,3- Trichlorbenzene 1,3,5-Trichlorobenzene, 1,1,1-Trichloroethane, 1,1,2-Trichloroethane
Dichloromethane (Methylene Chloride), Benzene
Toluene, m-Xylene, o-Xylene, p-Xylene,
Headspace Metodu
GC FID Metodu
EPA 5021 A
EPA 8015 D
Deniz SuyuYarı Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini Di (2-ethylhexyl) phthalat, Pentaklorobenzen
Önişlem: Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon Metodu
Ölçüm: GC-MS Metodu
EPA 3510 C
EPA 8270 D
Deniz SuyuKloroasetik Asitlerin Tayini: (Monochloroacetic Acid (MCAA), Bromochloroacetic Acid (BCAA), Bromodichloroacetic Acid (BDCAA), Chlorodibromoacetic Acid (CDBAA), Dibromoacetic Acid (DBAA), Dichloroacetic Acid (DCAA), Monobromoacetic Acid (MBAA), Tribromoacetic Acid (TBAA), Trichloroacetic Acid)
GC-ECD Metodu
EPA 552.2
Deniz SuyuFenollerin Tayini;
(4-Chloro-3-methylphenol, 2-Chlorophenol,
3-Chlorophenol, 4- Chlorophenol,
2-Cyclohexyl-4,6-dinitrophenol, 2,4-Dichlorophenol,
2,6-Dichlorophenol, 2,4-Dimethylphenol, 2,4-Dinitrophenol,
2-Methyl-4,6-dinitrophenol, 2-Methylphenol (o-Cresol), 3-Methylphenol (m-Cresol), 4-Methylphenol (p-Cresol), 2-Nitrophenol,
4-Nitrophenol, Pentachlorophenol, Phenol,
2,3,4,6-Tetrachlorophenol, 2,3,4,5-tetrachlorophenol, 2,3,5,6-tetrachlorophenol, 2,4,5-Trichlorophenol, 2,4,6-Trichlorophenol,
2-amino-4-chloro phenol
Önişlem: Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: GC-FID Metodu
EPA 3510 C
EPA 8041 A
Deniz SuyuNonlyfenollerin Tayini
4-(para)-nonlyfenoller, Octylphenoller Para-tert-octylphenol
GC-MS Metodu
ASTM D 7065
Deniz SuyuHerbisitlerin Tayini
2,4-D (ester), 2,4-D (non-ester), Bentazon, mecoprop (MCPP) GC-ECD Metodu
EPA 8151A
Deniz SuyuToplam Petrol Hidrokarbonları (TPH) (Katran ve Petrol Kökenli Yağların Tayini, Ham Petrolve Petrol Türevleri,
Mineral Yağlar)
GC-FID Metodu
TS EN ISO 9377-2
Deniz SuyuPoliklorlubifenillerin (PCBs) Tayini PCB (18, 31, 28, 20, 52, 44, 101, 149,
118, 153, 105, 138, 180, 170, 194)
Ön İşlem: Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: GC-ECD Metodu
EPA 3510 C
EPA 8082 A
Deniz SuyuOrganoklorlu Pestisitlerin Tayini Aldrin, α-BHC, β-BHC, γ-BHC (Lindane), δ-BHC, α-Chlordane, γ-Chlordane, Chlorobenzilate, Chlordane, DBCP, 4,4'-DDD, 4,4'-DDE, 4,4'-DDT, Diallate,
Dieldrin, Endosulfan I, Endosulfan II, Endosulfan sulfate, Endrin,
Endrin aldehyde, Endrin ketone, Heptachlor, Heptachlor epoxide, Hexachlorobenzene, Hexachlorocyclopentadiene, Isodrin, Methoxychlor, Toxaphene, Alachlor, Trifluralin)
Önişlem: Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon Metodu
Ölçüm: GC-ECD Metodu
EPA 3510 C
EPA 8081 B
Deniz SuyuOrganofosforlu Pestisitlerin Tayini; Aspon, Atrazine, Azinphos-ethyl, Azinphos-methyl, Bolstar (Sulprofos), Carbophenothion, Chlorfenvinphos, Chlorpyrifos, Chlorpyrifos methyl, Coumaphos, Crotoxyphos, Diazinon, Demeton-O, Demeton-S, Dicrotophos, Dichlorvos (DDVP), Dimethoate, Dioxathion, Disulfoton, EPTC,
Ethion, Ethoprop, Famphur, Fonophos, Fenitrothion, Fensulfothion, Fenthion, Hexamethyl phosphoramide (HMPA), Dichlorofenthion, Leptophos, Malathion, Merphos, Mevinphose, Monocrotophos, Naled, Parathion-ethyl,Parathion-methyl, Phorate, Phosmet, Phosphamidon, Ronnel, Simazine, Sulfotepp,
Stirophos (Tetrachlorvinphos), Terbufos, Thionazin (Zinophos), Tetraethyl pyrophosphate (TEPP), Tokuthion (Prothiofos), Trichlorfon, Trichloronate,
Tri-o-cresyl phosphate (TOCP) Önişlem: Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon Metodu
Ölçüm: GC/NPD Metodu
EPA 3510 C
EPA 8141 B
Deniz SuyuFekal Enterekokların (Fekal Streptokok) Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 7899-2
Deniz SuyuFekal Enterekokların (Fekal Streptokok) Sayımı
En Muhtemel Sayı - EMS Tekniği
SM 9230 B
Deniz SuyuSülfit İndirgeyen Anaerobik Bakteri (Clostridia) Sporlarının Aranması ve Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
TS 8020 EN 26461-2
Deniz SuyuSalmonella spp AranmasıEN ISO 19250
Deniz SuyuFekal Koliform Bakterilerin Sayımı Membran Filtrasyon TekniğiSM 9222 D
Deniz SuyuFekal Koliform Sayımı
En Muhtemel Sayı - EMS Tekniği
SM 9221 E
Deniz SuyuEscherichia coli (E.Coli) Sayımı Membran Filtrasyon TekniğiTS EN ISO 9308-1
Deniz SuyuEscherichia coli (E.Coli) Sayımı En Muhtemel Sayı - EMS TekniğiSM 9221 F
Deniz SuyuToplam Koliform Bakterilerin Sayımı Membran Filtrasyon TekniğiTS EN ISO 9308-1
Deniz SuyuKoliform Bakterilerin Sayımı
En Muhtemel Sayı - EMS Tekniği
SM 9221 B
Deniz SuyuHeterotrofik Koloni Sayımı Dökme PlakTekniğiSM 9215 B
Deniz SuyuPseudomonas aeruginosa Sayımı Membran Filtrasyon TekniğiTS EN ISO 16266
Havuz SuyuMikrobiyolojik Analizler İçin Numune AlmaTS EN ISO 19458
Havuz SuyupH Tayini Elektrometrik MetotSM 4500-H⁺ B TS EN ISO 10523
Havuz SuyuSıcaklık
Laboratuvar ve Saha Metodu
SM 2550 B
Havuz SuyuBulanıklık Tayini Nefelometrik MetotTS EN ISO 7027-1 SM 2130 B
Havuz SuyuRenk Tayini Spektrometrik MetotSM 2120 C
Havuz SuyuToplam Alkalinite Tayini Titrimetrik MetotSM 2320 B
Havuz SuyuAmonyum Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Ölçüm:Spektrometrik Metot
SM 4500-NH₃ B SM 4500-NH₃ F
Havuz SuyuNitrit Tayini Spektrometrik MetotSM 4500-NO₂ B
Havuz SuyuNitrat Tayini Spektrometrik MetotSM 4500-NO₃ B
Havuz SuyuNitrit, Nitrat Tayini
İyon Kromatografi Metodu
SM 4110 B
Havuz SuyuSerbest Klor, Bağlı Klor, Toplam Klor Tayini Titrimetrik MetotSM 4500-Cl F
Havuz SuyuSerbest Klor, Bağlı Klor, Toplam Klor Tayini Spektrometrik MetotSM 4500-Cl G
Havuz SuyuSiyanürik Asit Tayini Spektrometrik Metotİşletme İçi Metot PR.504.300
(Water Res.Vol.18. No.3 pp.277-280.1984'den
modifiye)
Havuz SuyuAlüminyum (Al), Bakır (Cu) Tayini ICP-OES MetoduEPA 200.7
Havuz SuyuAlüminyum (Al), Bakır (Cu) Tayini AAS-Grafit Fırın MetoduSM 3113 B
Havuz SuyuBakır (Cu) Tayini
AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev Metodu
SM 3111 B
Havuz SuyuAlüminyum (Al) Tayini
AAS-Doğrudan Nitroz Oksit Asetilen Alev Metodu
SM 3111 D
Havuz SuyuHeterotrofik Koloni Sayımı Dökme PlakTekniğiSM 9215 B
Havuz SuyuToplam Koloni Sayımı (22⁰C ve 37⁰C)TS EN ISO 6222
Havuz SuyuEscherichia coli (E. Coli) Sayımı Membran Filtrasyon TekniğiTS EN ISO 9308-1
Havuz SuyuKoliform Bakterilerin Sayımı Membran Filtrasyon TekniğiTS EN ISO 9308-1
Havuz SuyuPseudomonas aeruginosa Sayımı Membran Filtrasyon TekniğiTS EN ISO 16266
SedimentDip Sedimentlerinden Numune AlmaTS 9547 ISO 5667-12
SedimentC10-C40 Aralığındaki Hidrokarbonların Tayini
GC-FID Metodu
TS EN 14039
SedimentUçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Tayini; (Hexachlorobutadiene,
1,2,4-Trichlorobenzene, 1,2,3-Trichlorobenzene, 1,3,5-Trichlorobenzene) Headspace Metodu
GC-FID Metot
EPA 5021 A
EPA 8015 D
SedimentFenollerin Tayini; Pentachlorophenol Ön işlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: GC-FID MetotEPA 3540 C
EPA 8041 A
SedimentOrganoklorlu Pestisitlerin Tayini; (Aldrin, α-BHC, β-BHC,
γ-BHC (Lindane), δ-BHC, 4,4'-DDT,
Dieldrin, Endrin, Hexachlorobenzene) Ön işlem: Sokslet Metodu
Ölçüm: GC-ECD Metot
EPA 3540 C
EPA 8081 B
SedimentCiva (Hg) Tayini
Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu
Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu
Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu
Ön işlem: Asit ile Özütleme Metodu
Ölçüm: AAS-Soğuk Buhar Metodu
EPA 3050 B
EPA 3051 A
TS EN 13656
TS EN 13657
SM 3112 B
SedimentArsenik (As), Bor (B), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr), Bakır (Cu), Demir (Fe), Civa (Hg), Molibden (Mo), Sodyum (Na), Nikel (Ni), Fosfor (P), Kurşun (Pb), Antimon (Sb),
Selenyum (Se), Kalay (Sn), Talyum (Tl), Titanyum (Ti), Çinko (Zn) Tayini
Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu
Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu
Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu
Ön işlem: Asit ile Özütleme Metodu
Ölçüm: ICP-OES Metodu
EPA 3050 B
EPA 3051 A
TS EN 13656
TS EN 13657
EPA 200.7
SedimentKadmiyum (Cd) Tayini
Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu
Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu
Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu
Ön işlem: Asit ile Özütleme Metodu Ölçüm: AAS-Grafit Fırın (Elektrotermal)
Metot
EPA 3050 B
EPA 3051 A
TS EN 13656
TS EN 13657
SM 3113 B
SedimentToplam Organik Karbon Tayini Yüksek Sıcaklıkta Yakma MetoduTS 12089 EN 13137
SedimentDioksin Benzeri Poliklorlu Bifenillerin (dl_PCB) TayiniEPA 1668
SedimentPCDD/PCDF (Poliklorlu Dibenzo Dioksin/ Poliklorlu Dibenzo Furan) Tayini
İzotop Seyreltme Tekniğiyle HRGC/HRMS
Metodu
EPA 1613
BiotaC10-C40 Aralığındaki Hidrokarbonların Tayini
GC-FID Metot
TS EN 14039
BiotaUçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Tayini; (Hexachlorobutadiene,
1,2,4-Trichlorobenzene, 1,2,3-Trichlorobenzene, 1,3,5-Trichlorobenzene) Headspace Metodu
GC-FID Metot
EPA 5021 A
EPA 8015 D
BiotaFenollerin Tayini; Pentachlorophenol Ön işlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: GC-FID MetotEPA 3540 C
EPA 8041 A
BiotaOrganoklorlu Pestisitlerin Tayini; (Aldrin, α-BHC, β-BHC, γ-BHC (Lindane), δ-BHC,
4,4'-DDT, Dieldrin, Endrin, Hexachlorobenzene)
Ön işlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu
Ölçüm: GC-ECD Metot
EPA 3540 C
EPA 8081 B
BiotaCiva (Hg) Tayini
Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu
Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu
Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu
Ön işlem: Asit ile Parçalama Metodu
Ölçüm: AAS-Soğuk Buhar Metodu
EPA 3050 B
EPA 3051 A
TS EN 13656
TS EN 13657
SM 3112 B
BiotaArsenik (As), Bor (B), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr), Bakır (Cu), Demir (Fe), Civa (Hg), Molibden (Mo), Sodyum (Na), Nikel (Ni), Fosfor (P), Kurşun (Pb), Antimon (Sb),
Selenyum (Se), Kalay (Sn),
Talyum (Tl), Titanyum (Ti), Çinko (Zn) Tayini
Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu
Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu
Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu
Ön işlem: Asit ile Özütleme Metodu
Ölçüm: ICP-OES Metodu
EPA 3050 B
EPA 3051 A
TS EN 13656
TS EN 13657
EPA 200.7
BiotaKadmiyum (Cd) Tayini
Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu
Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu
Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu
Ön işlem: Asit ile Özütleme Metodu Ölçüm: AAS-Grafit Fırın (Elektrotermal)
Metot
EPA 3050 B
EPA 3051 A
TS EN 13656
TS EN 13657
SM 3113 B
BiotaToplam Organik Karbon TayiniTS 12089 EN 13137
BiotaDioksin Benzeri Poliklorlu Bifenillerin (dl_PCB) TayiniEPA 1668
BiotaPCDD/PCDF (Poliklorlu Dibenzo Dioksin
/Poliklorlu Dibenzo Furan) Tayini
İzotop Seyreltme Tekniğiyle HRGC/ HRMS Metodu
EPA 1613
Atık YağAtık Yağlardan ve Petrol Sıvılarından Elle Numune AlmaTS 900-1 EN ISO 3170
Atık YağPetrol sıvıları-Boru Hatlarından Otomatik Numune AlmaTS 900-2 EN ISO 3171
Atık YağKlorür Tayini
Ön İşlem: Halojenler ve Klorür için Ön
İşlem
Ölçüm: İyon Kromatografi Metodu
EPA 5050
EPA 9056 A
Atık YağKlorür Tayini
Ön İşlem: Halojenler ve Klorür İçin Ön
İşlem
Ölçüm: Titrimetrik Metot
EPA 5050
EPA 9253
Atık YağToplam Halojenlerin Tayini
Ön İşlem: Halojenler ve Klorür İçin Ön
İşlem
Ölçüm: İyon Kromatografi Metodu
EPA 5050
EPA 9056 A
Atık YağParlama Noktası Tayini Kapalı Kap MetoduASTM D93-16a
Atık YağArsenik (As) Tayini Önişlem: Asitle Özütleme
Önişlem: Mikrodalga ile Özütleme
Ölçüm: AAS-Grafit Fırın Metodu
EPA 3031
EPA 3051 A
SM 3113 B
Atık YağKadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kurşun (Pb) Tayini Önişlem: Asitle Özütleme
Önişlem: Mikrodalga ile Özütleme Ölçüm: AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev
Metodu
EPA 3031
EPA 3051 A
SM 3111 B
Atık YağArsenik (As), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kurşun (Pb) Tayini Önişlem: Asitle Özütleme Önişlem: Mikrodalga ile Özütleme Ölçüm: ICP-OES MetoduEPA 3031
EPA 3051 A
EPA 200.7
Atık YağPoliklorlubifenillerin (PCB) TayiniTS EN 12766-1
Atık YağPCB (18, 31, 28, 52, 44, 101, 149,
Atık Yağ118, 153, 138, 180, 170, 194)TS EN 12766-2
Atık YağGC-ECD Metodu
Atık YağPoliklorlubifenillerin (PCB) TayiniEPA 3580 A
Atık YağPCB (18, 31, 28, 52, 44, 101, 149,
Atık Yağ118, 153, 138, 180, 170, 194)
Atık YağÖn işlem: Seyreltme MetoduEPA 8082 A
Atık YağÖlçüm: GC-ECD Metodu
Atık YağPoliklorluterfeniller (PCT) GC-ECD MetoduTS EN 12766-3
Atık YağFtalatların GC ile Tayini Önişlem: Seyreltme Metodu Ölçüm: GC/MS MetoduEPA 3580 A
EPA 8270 D
EPA 8061 A
Atık Yağ (İzolasyon Sıvıları)Yalıtkan Sıvılar için Numune AlmaEN 60475
Atık Yağ (İzolasyon Sıvıları)Poliklorlubifenillerin (PCB) TayiniTS EN 61619
Atık Yağ (İzolasyon Sıvıları)PCB (18, 31, 28, 52, 44, 101, 149,
Atık Yağ (İzolasyon Sıvıları)118, 153, 138, 180, 170, 194)
Atık Yağ (İzolasyon Sıvıları)Ön işlem: Seyreltme Metodu
Atık Yağ (İzolasyon Sıvıları)Ölçüm: GC-ECD Metodu
AtıkKatı Atıklardan Numune AlmaTS 12090
AtıkpH Tayini Elektrometrik MetotTS ISO 10390
AtıkKuru Madde (%) Muhtevası/Nem Tayini (%)
Gravimetrik Metot
TS 9546 EN 12880
TS EN 14346
AtıkElektriksel İletkenlik Tayini Elektrometrik MetotTS ISO 11265
AtıkKuru Kütlenin Kızdırma Kaybı (LOI) (Yanma Kaybı,
Kül, Uçucu Katı Madde) Tayini
Gravimetrik Metot
TS EN 12879
AtıkYanma Kaybı (LOI) (775 ᵒC’ de) Tayini Gravimetrik Metotİşletme İçi Metot (PR.504.223 ASTM
D7348'den modifiye)
AtıkToplam, Sabit, Uçucu Katı Tayini Gravimetrik MetotSM 2540 G
AtıkToplam Çözünmüş Katı Madde Tayini Ön işlem: Katıdan Özütleme Metodu Ölçüm: Gravimetrik MetotTS EN 12457-4
SM 2540 C
AtıkKlorür, Florür, Bromür, Sülfat Tayini Ön işlem: Katıdan Özütleme Metodu Ölçüm: İyon Kromatografi MetoduTS EN 12457-4
SM 4110 B
AtıkKlorür Tayini
Ön işlem: Katıdan Özütleme Metodu Ölçüm: Argentometrik Metot
TS EN 12457-4 SM 4500-Cl⁻ B
AtıkKlorür Tayini
Ön işlem: Katıdan Özütleme Metodu Ölçüm: Titrimetrik Metot
TS EN 12457-4 SM 4500-Cl⁻ C
AtıkFlorür Tayini
Ön işlem: Katıdan Özütleme Metodu + Distilasyon
Ölçüm: İyon Seçici Elektrot Metodu
TS EN 12457-4 SM 4500-F⁻ B SM 4500-F⁻ C
AtıkFlorür Tayini
Ön işlem: Katıdan Özütleme Metodu + Distilasyon
Ölçüm: SPADNS Metodu
TS EN 12457-4 SM 4500-F⁻ B SM 4500-F⁻ D
AtıkSülfat Tayini
Ön işlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: Türbidimetrik Metot
TS EN 12457-4 SM 4500-SO₄⁻² E
AtıkÇözünmüş Organik Karbon Tayini Ön işlem: Katıdan Özütleme
Ölçüm: Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu
TS EN 12457-4
TS 8195 EN 1484
SM 5310 B
AtıkToplam Organik Karbon (TOK) Tayini Yüksek Sıcaklıkta Yakma MetoduTS 12089 EN 13137
AtıkFenol İndeksi Tayini
Ön işlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: Spektrometrik Metot
TS EN 12457-4
TS 6227 ISO 6439
AtıkAdsorblanabilen Organik Halojenlerin (AOX) Tayini
Mikrokolumetri Metodu
EN 16166
AtıkToplam Organik Halojenlerin (TOX) Tayini Mikrokolumetri MetoduEPA 9020 B
AtıkMineral Yağ Tayini
Sokslet Ekstraksiyon Metodu Ekstraksiyon Sonrası Silika Jel Metodu
SM 5520 E
SM 5520 F
AtıkToplam Azot Tayini Geliştiirlmiş Kjeldahl MetoduTS 8337 ISO 11261
AtıkOrganik Madde Tayini Titrimetrik MetoduTS 8336
AtıkOrganik Madde Tayini Gravimetrik metotASTM D2974
AtıkC/N Oranı Tayini
Geliştirilmiş Kjeldahl Metodu Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu
TS 8337 ISO 11261
TS 12089 EN 13137
AtıkAsit Potansiyeli ve Nötralleşme Potansiyeliİşletme İçi Metot ( Mend manuel Volume 3) (PR.504.325)
AtıkSülfür Tayiniİşletme içi Metot (PR.504.105)
AtıkKadmiyum (Cd), Toplam Krom (Cr), Bakır (Cu), Demir (Fe), Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Çinko (Zn) Tayini
Ön işlem: Katıdan Özütleme
Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu
Ölçüm: AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev
Metodu
TS EN 12457-4
EPA 3051 A
EPA 3050 B
SM 3111 B
AtıkMolibden (Mo) Tayini
Ön işlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: AAS-Doğrudan Nitroz Oksit Asetilen Alev Metodu
TS EN 12457-4
SM 3111 D
AtıkCiva (Hg) Tayini
Ön işlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: AAS-Soğuk Buhar Metodu
TS EN 12457-4
SM 3112 B
AtıkArsenik (As), Baryum (Ba), Kadmiyum (Cd), Toplam Krom (Cr),
Bakır (Cu), Demir (Fe), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Kalay (Sn), Antimon (Sb),
Selenyum (Se) Tayini
Ön işlem: Katıdan Özütleme
Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu
Ölçüm: AAS-Grafit Fırın Metodu
TS EN 12457-4
EPA 3051 A
EPA 3050 B
SM 3113 B
AtıkArsenik (As), Bor (B), Baryum (Ba),TS EN 12457-4
AtıkBerilyum (Be), Kadmiyum (Cd),EPA 3051 A
AtıkToplam Krom (Cr), Bakır (Cu),EPA 3050 B
AtıkDemir (Fe), Civa (Hg), Molibden (Mo),EPA 200.7
AtıkNikel (Ni), Kurşun (Pb), Kalay (Sn),
AtıkAntimon (Sb),
AtıkSelenyum (Se), Titanyum (Ti),
AtıkÇinko (Zn) Tayini
AtıkÖn işlem: Katıdan Özütleme
AtıkÖn işlem: Mikrodalga ile Özütleme
AtıkÖn İşlem: Mikrodalga ile Özütleme
AtıkMetodu
AtıkÖlçüm: ICP-OES Metodu
AtıkMineral Yağların Tayini GC-FID MetoduTS EN 14039
AtıkBTEX Tayini (Benzen, Toluen, Etilbenzen, Ksilen)
Önişlem: Headspace
Ölçüm: GC-FID Metodu
EPA 5021 A
EPA 8015 D
AtıkPoliklorlubifenillerin (PCBs) Tayini (18, 31, 28, 20, 52, 44, 101, 149, 118,
153, 105, 138, 180, 170, 194)
Önişlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: GC-ECD Metodu
EPA 3540 C
EPA 8082 A
AtıkPCDD/PCDF Tayini (Poliklorlu Dibenzo Dioksin/Poliklorlu Dibenzo Furan)
İzotop Seyreltme Tekniğiyle HRGC/HRMS
Metodu
EPA 1613 B
AtıkDioksin Benzeri Poliklorlu Bifenillerin (dl_PCB) TayiniEPA 1668
AtıkPAH
(Poliaromatik Hidrokarbonlar) Tayini; Acenaphthene,
Acenaphthylene, Anthracene, Benz(a)anthracene, Benzo(a)pyrene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(g,h,i)perylene, Benzo(k)fluoranthene, Carbazole,
Chrysene, Dibenz(a,h)anthracene, Fluoranthene, Fluorene,
Indeno(1,2,3-cd)pyrene, Naphthalene, Phenanthrene,
Pyrene
Önişlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: GC/MS Metodu
EPA 3540 C
EPA 8270 D
AtıkUçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Tayini; Bromodichloromethane, Bromoform, Carbon tetrachloride, Chloroform, Dibromochloromethane, Hexachlorobutadiene, Vinyl chloride, Tetrachloroethene, Trichloroethene, Methylene chloride (Dichloromethane), Bromomethane, Chloromethane, Chlorobenzene, MTBE, Styrene,
n-propylbenzene, Isopropylbenzene, 1,2-Dichlorobenzene
1,3-Dichlorobenzene, 1,4-Dichlorobenzene, 1,1-dichloroethene, 1,2-Dichloroethane, 1,3-dichloroprophene,
1,1,2,2-Tetrachloroethane, 1,2,4-Trichlorobenzene, 1,2,3-trichlorobenzene, 1,3,5-Trichlorobenzene, 1,1,1-Trichloroethane, 1,1,2-Trichloroethane,
1,1-dichloroethane,
cis-1,2-dichloroethene, trans-1,2-dichloroethene, 1,2-dichloropropane, 1,3,5-trimethylbenzene,
1,2,4- trimethylbenzene Tayini Önişlem: Headspace Metodu
Ölçüm: Gaz Kromatografik Metod
EPA 5021 A
EPA 8015 D
AtıkKlorlu Hidrokarbonlar; Benzal chloride, Benzotrichloride, Benzyl chloride,
2-Chloronaphthalene, 1,2-Dichlorobenzene 1,3-Dichlorobenzene, 1,4-Dichlorobenzene Hexachlorobenzene,
Hexachlorocyclopentadiene Hexachloroethane, Pentachlorobenzene 1,2,3,4-Tetrachlorobenzene 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene 1,2,3,5-Tetrachlorobenzene 1,2,4-Trichlorobenzene 1,2,3-Trichlorobenzene 1,3,5-Trichlorobenzene)
Önişlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu
Ölçüm: GC-ECD Metodu
EPA 3540 C
EPA 8121
AtıkFenollerin Tayini;
4-Chloro-3-methylphenol,
2-Chlorophenol (o-chlorophenol) 3-Chlorophenol (m-chlorophenol), 4-Chlorophenol (p-chlorophenol), 2-Cyclohexyl-4,6-dinitrophenol,
2,4-Dichlorophenol, 2,6-Dichlorophenol, 2,4-Dimethylphenol, 2,4-Dinitrophenol, 2-Methyl-4,6-dinitrophenol,
2-Methylphenol (o-Cresol), 3-Methylphenol (m-Cresol), 4-Methylphenol (p-Cresol),
2-Nitrophenol, 4-Nitrophenol, Phenol, Pentachlorophenol, 2,3,4,6-Tetrachlorophenol, 2,3,4,5-tetrachlorophenol, 2,3,5,6- tetrachlorophenol, 2,4,5-Trichlorophenol,
2,4,6-Trichlorophenol,
2,3,6-trichlorophenol, Dinoseb Önişlem:Sokslet Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: GC-FID Metodu
EPA 3540 C
EPA 8041 A
AtıkYarı Uçucu Organik Bileşiklerin (SVOC) Tayini;
Bis (2-chloroethoxy) methane, Bis(2-chloroethyl) ether,
Diethyl phthalate, Dimethyl phthalate,
Di-n-butyl phthalate,Di-n-octyl phthalate, Butyl benzyl phthalate,
Bis(2-ethylhexyl) phthalate, N-Nitrosodimethylamine,
N-Nitrosodi-n-propylamine, N-Nitrosodiphenylamine,
2-Chloronaphthalene, 2,4-Dinitrotoluene, 2,6-Dinitrotoluene, Hexachlorobenzene, Hexachloroethane, Isophorone, Hexachlorobutadiene, Nitrobenzene,
4-Chloroaniline,1,2-Diphenylhydrazine, Carbazole, Carbofuran, Carbaryl, Pentaklorobenzen,1-Kloronaftalen,
1,3-dinitrobenzene,
1,2,4,5 -tetrachlorobenzene,
Önişlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: GC/MS Metot
EPA 3540 C
EPA 8270 D
AtıkEscherichia (E. coli) Sayımı
En Muhtemel Sayı- EMS Tekniği
SM 9221 F
ToprakYüzey Topraktan Numune Alma, Numuneleri Taşıma ve MuhafazasıTS 9923
ToprakToprak Kalitesi - Numune Alma - Kısım 1: Numune Alma Teknikleri İle İlgili KılavuzTS ISO 10381-2
ToprakpH Tayini Elektrometrik MetotTS ISO 10390
ToprakKuru Madde (%) Muhtevası/ Nem (%) Tayini
Gravimetrik Metot
TS 9546 EN 12880
ToprakElektriksel İletkenlik Tayini Elektrometrik MetotTS ISO 11265
ToprakElektriksel İletkenlik, Toplam Tuz Tayini Elektrot MetotTS 8334
ToprakKızdırma Kaybı (LOI) (Yanma Kaybı, Kül,
Uçucu Katı Madde) Tayini
Gravimetrik Metot
TS EN 12879
ToprakToplam, Sabit, Uçucu Katı Tayini Gravimetrik MetotSM 2540 G
ToprakToprak Bünyesi (Suyla Doygunluk) TayiniTS 8333
ToprakAdsorblanabilen Organik Halojenlerin (AOX), Toplam Organik Halojenlerin (TOX) Tayini
Mikrokolumetri Metodu
EN 16166
ToprakToplam Organik Halojenlerin (TOX) Tayini Mikrokolumetri MetoduEPA 9020 B
ToprakMineral Yağ, Yağ ve Gres Tayini Sokslet Ekstraksiyon Metodu Ekstraksiyon Sonrası Silika Jel MetoduSM 5520 E
SM 5520 F
ToprakToplam Azot Tayini Geliştiirlmiş Kjeldahl MetoduTS 8337 ISO 11261
ToprakFosfor Tayini
Modifiye Bray ve Kurtz Metodu
TS 8338
ToprakOrganik Madde Tayini Gravimetrik metotASTM D2974
ToprakOrganik Madde Tayini Titrimetrik MetotTS 8336
ToprakC/N Oranı Tayini
Geliştirilmiş Kjeldahl Metodu Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu
TS 8337 ISO 11261
TS 12089 EN 13137
ToprakKrom VI Tayini
Ön İşlem: Alkali Parçalama Metodu Analiz: Spektrofotometrik Metot
EPA 3060 A
EPA 7196 A
ToprakKrom III Tayiniİşletme İçi
Metot-PR.504.302
ToprakToplam Krom ve Krom VI Tayini Ön İşlem Metodu
Ölçüm: Spektrofotometrik Tayin
İşletme İçi
Metot-PR.504.301
(TS 10308 ISO 11464'den
modifiye)
SM 3500-Cr B
ToprakTiyosiyanat Tayini Ön İşlem Metodu
Ölçüm: Spektrofotometrik Tayin
İşletme İçi
Metot-PR.504.301
(TS 10308 ISO 11464'den
modifiye)
SM 4500-CN M
ToprakLAS (Lineer Alkilbenzin Sülfonat) Tayini Ön İşlem Metodu
Ölçüm: Spektrofotometrik Metot
İşletme İçi
Metot-PR.504.301
(TS 10308 ISO 11464'den
modifiye) SM 5540 C
ToprakKlorür, Florür, Bromür, Sülfat Tayini Ön İşlem Metodu
Ölçüm: İyon Kromatografi Metodu
İşletme İçi
Metot-PR.504.301
(TS 10308 ISO 11464'den
modifiye) SM 4110 B
ToprakSülfat Tayini
Ön İşlem Metodu
Ölçüm: Türbidimetrik Metot
İşletme İçi
Metot-PR.504.301
(TS 10308 ISO 11464'den
modifiye)
SM 4500-SO₄⁻² E
ToprakSülfür Tayini
Ön İşlem Metodu
Ölçüm: Spektrometrik Metot
İşletme İçi
Metot-PR.504.301
(TS 10308 ISO 11464'den
modifiye)
SM 4500-S⁻² D
ToprakKlorür Tayini
Ön İşlem Metodu
Ölçüm: Titrimetrik Metot
İşletme İçi
Metot-PR.504.301
(TS 10308 ISO 11464'den
modifiye) SM 4500-Cl C
ToprakKlorür Tayini
Ön İşlem Metodu
Ölçüm: Argentometrik Metot
İşletme İçi
Metot-PR.504.301
(TS 10308 ISO 11464'den
modifiye) SM 4500-Cl B
ToprakFlorür Tayini
Ön İşlem Metodu Önişlem: Distilasyon
Ölçüm: İyon Seçici Elektrot Metodu
İşletme İçi
Metot-PR.504.301
(TS 10308 ISO 11464'den
modifiye)
SM 4500-F⁻ B SM 4500-F⁻ C
ToprakFlorür Tayini
Ön İşlem Metodu Önişlem: Distilasyon Ölçüm: SPADNS Metodu
İşletme İçi
Metot-PR.504.301
(TS 10308 ISO 11464'den
modifiye)
SM 4500-F⁻ B SM 4500-F⁻ D
ToprakÇözünmüş Organik Karbon (DOC) Tayini Ön İşlem Metodu
Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metotları
İşletme İçi Metot PR.504.301
(TS 10308 ISO 11464'den
modifiye) SM 5310 B
TS 8195 EN 1484
ToprakToplam Organik Karbon (TOK) TayiniTS 12089 EN 13137
ToprakToplam Çözünmüş Katı Madde (TÇK) Tayini
Ön İşlem Metodu Gravimetrik Metot
İşletme İçi
Metot-PR.504.301
(TS 10308 ISO 11464'den
modifiye) SM 2540 C
ToprakSiyanür Tayini
Ön işlem: Destilasyon Ön İşlem: Absorbsiyon
Ölçüm: Spektrometrik Metot
SM 4500-CN⁻ B SM 4500-CN⁻ C SM 4500-CN⁻ E
ToprakSiyanür Tayini Spektrometrik MetotISO 11262
ToprakFenol İndeksi Tayini Spektrometrik Metotİşletme İçi
Metot-PR.504.301
(TS 10308 ISO 11464'den
modifiye)
TS 6227 ISO 6439
ToprakKadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr), Bakır (Cu), Mangan (Mn), Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Çinko (Zn) Tayini
Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Ön İşlem: Asitle Özütleme Metodu Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu
Ölçüm: Alevli ve Elektrotermal AAS
Metodu
TS EN 13656
TS EN 13657
EPA 3051 A
EPA 3050 B
TS ISO/DIS 11047
ToprakGümüş (Ag), Kalsiyum (Ca),
Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr), Bakır (Cu), Demir (Fe), Potasyum (K), Magnezyum (Mg), Sodyum (Na),
Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Talyum (Tl), Çinko (Zn) Tayini
Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Ön İşlem: Asitle Özütleme Metodu Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu
Ölçüm: AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev
Metodu
TS EN 13656
TS EN 13657
EPA 3051 A
EPA 3050 B
SM 3111 B
ToprakAluminyum (Al), Molibden (Mo), Silisyum (Si), Vanadyum (V) Tayini Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Ön İşlem: Asitle Özütleme Metodu Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu
Ölçüm: AAS-Doğrudan Nitroz Oksit
Asetilen Alev Metodu
TS EN 13656
TS EN 13657
EPA 3051 A
EPA 3050 B
SM 3111 D
ToprakCiva (Hg) Tayini
Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Ön İşlem: Asitle Özütleme Metodu Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu
Ölçüm: AAS-Soğuk Buhar Metodu
TS EN 13656
TS EN 13657
EPA 3051 A
EPA 3050 B
SM 3112 B
ToprakArsenik (As), Baryum (Ba), Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr), Bakır (Cu), Demir (Fe),
Molibden (Mo), Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Antimon (Sb), Selenyum (Se),
Kalay (Sn), Talyum (Tl) Tayini
Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Ön İşlem: Asitle Özütleme Metodu Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu
Ölçüm: AAS-Grafit Fırın Metodu
TS EN 13656
TS EN 13657
EPA 3051 A
EPA 3050 B
SM 3113 B
ToprakAluminyum (Al), Arsenik (As), Gümüş (Ag), Bor (B), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Kalsiyum (Ca), Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr), Bakır (Cu), Demir (Fe), Civa (Hg), Potasyum (K), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn),
Molibden (Mo), Sodyum (Na), Nikel (Ni), Fosfor (P), Kurşun (Pb), Antimon (Sb), Selenyum (Se), Silisyum (Si),
Kalay (Sn), Talyum (Tl), Titanyum (Ti), Çinko (Zn), Vanadyum (V) Tayini
Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Ön İşlem: Asitle Özütleme Metodu Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu
Ölçüm: ICP-OES Metodu
TS EN 13656
TS EN 13657
EPA 3051 A
EPA 3050 B
EPA 200.7
ToprakPCDD/PCDF Tayini
(Poliklorlu Dibenzo Dioksin/Poliklorlu Dibenzo Furan)
İzotop Seyreltme Tekniğiyle
HRGC/HRMS Metodu
EPA 1613 B
ToprakDioksin Benzeri Poliklorlu Bifenillerin (dl_PCB) TayiniEPA 1668
ToprakToplam Petrol Hidrokarbonları Tayini (Alifatik C₅-C₈, C₈>-C₁₆, C₁₆>-C₃₅) (Aromatik C₅-C₉,C₉>-C₁₆, C₁₆>-C₃₅)
GC Metodu
TNRCC 1005
TNRCC 1006
ToprakMineral Yağ,
Toplam Petrol Hidrokarbonları Tayini GC-FID Metodu
TS EN 14039
ToprakBTEX ve Butil benzenTayini; Benzen, Toluen, Etilbenzen, o-ksilen, p-ksilen, m-ksilen Önişlem: Headspace Ölçüm: GC-FID MetoduEPA 5021 A
EPA 8015 D
ToprakPoliklorlubifenillerin (PCBs) TayiniEPA 3540 C
ToprakPCB (18, 31, 28, 20, 52, 44, 101, 149,EPA 8082 A
Toprak118, 153, 105, 138, 180, 170, 194)
ToprakAroklor (1016, 1221, 1232, 1242,
Toprak1248, 1254, 1260)
ToprakÖnişlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu
ToprakÖlçüm: GC-ECD Metodu
ToprakUçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Tayini; Bromodichloromethane, Bromoform, Carbon tetrachloride, Chloroform, Dibromochloromethane, Hexachlorobutadiene,Tetrachloroethene, Methylene chloride (Dichloromethane), Trichloroethene, Bromomethane, Chloromethane, Vinyl chloride, Chlorobenzene, MTBE, Styrene,
n-propylbenzene, İsopropylbenzene, 1,2-Dichlorobenzene,
1,3-Dichlorobenzene, 1,4-Dichlorobenzene, 1,1-dichloroethene, 1,2-Dichloroethane, 1,3-dichloroprophene,
1,1,2,2-Tetrachloroethane, 1,2,4-Trichlorobenzene, 1,2,3-trichlorobenzene, 1,3,5-Trichlorobenzene 1,1,1-Trichloroethane, 1,1,2-Trichloroethane,
1,1-dichloroethane,
cis-1,2-dichloroethene, trans-1,2-dichloroethene, 1,2-dichloropropane, 1,3,5-trimethylbenzene,
1,2,4- trimethylbenzene Tayini Önişlem: Headspace
Ölçüm: GC-FID Metodu
EPA 5021 A
EPA 8015 D
ToprakOrganoklorlu ve Aromatik Bileşiklerin Tayini;
Metil tersiyer-bütil eter (MTBE), 1,1-Dikloroetan,
1,2-cis-Dikloroetilen, 1,2-trans-Dikloroetilen, 1,2-Dikloropropan, Klorobenzen,
Stiren, Tetrakloroetilen, Trikloroetilen
Headspace-Gaz Kromatografik Metot
ISO 22155
ToprakKlorlu Hidrokarbonlar; Benzal chloride, Benzotrichloride Benzyl chloride,
2-Chloronaphthalene 1,2-Dichlorobenzene, 1,3-Dichlorobenzene 1,4-Dichlorobenzene, Hexachlorobenzene
Hexachlorocyclopentadiene, Hexachloroethane Pentachlorobenzene
1,2,3,4-Tetrachlorobenzene 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene 1,2,3,5-Tetrachlorobenzene 1,2,4-Trichlorobenzene 1,2,3-Trichlorobenzene 1,3,5-Trichlorobenzene
Ön işlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu
Ölçüm: GC-ECD Metodu
EPA 3540 C
EPA 8121
ToprakFenollerin Tayini;
4-Chloro-3-methylphenol, 2-Chlorophenol,
3-Chlorophenol (m-chlorophenol), 4-Chlorophenol (p-chlorophenol), 2-Cyclohexyl-4,6-dinitrophenol, 2,4-Dichlorophenol,
2,6-Dichlorophenol, 2,4-Dimethylphenol, 2,4-Dinitrophenol,
2-Methyl-4,6-dinitrophenol, 2-Methylphenol (o-Cresol), 3-Methylphenol (m-Cresol), 4-Methylphenol (p-Cresol), 2-Nitrophenol,
4-Nitrophenol, Pentachlorophenol, Phenol,
2,3,4,6-Tetrachlorophenol, 2,3,4,5-tetrachlorophenol, 2,3,5,6- tetrachlorophenol, 2,4,5-Trichlorophenol, 2,4,6-Trichlorophenol,
2, 3, 6-trichlorophenol, Dinoseb
Önişlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu
Ölçüm: GC-FID Metodu
EPA 3540 C
EPA 8041 A
ToprakHerbisitlerin Tayini; 2,4-D (ester),
2,4-D (non-ester), Bentazon, Mecoprop (MCPP), MCPA
GC-ECD Metodu
EPA 8151 A
ToprakYarı Uçucu Organik Bileşiklerin (SVOC) Tayini;
Bis (2-chloroethoxy) methane, Bis(2-chloroethyl) ether,
Diethyl phthalate, Dimethyl phthalate,
Di-n-butyl phthalate,Di-n-octyl phthalate, Butyl benzyl phthalate,
Bis(2-ethylhexyl) phthalate, N-Nitrosodimethylamine,
N-Nitrosodi-n-propylamine, N-Nitrosodiphenylamine,
2-Chloronaphthalene, 2,4-Dinitrotoluene, 2,6-Dinitrotoluene, Hexachlorobenzene, Hexachloroethane,Hexachlorobutadiene, Isophorone, Nitrobenzene,
4-Chloroaniline,1,2-Diphenylhydrazine, Carbazole, Carbofuran, Carbaryl,
1-Kloronaftalen, Pentaklorobenzen, 1,3-dinitrobenzene,
1,2,4,5 -tetrachlorobenzene,
Önişlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: GC/MS Metot
EPA 3540 C
EPA 8270 D
ToprakNonil fenol ile 1 ve 2 etoksi grubu olan nonil fenol etoksilatların Tayini
Nonyl phenols (NP),
Nonyl phenol monoethoxylate (NP1EO), nonylphenol diethoxylate (NP2EO), Octylphenols (OP), Bisphenol A (BPA) GC-MS Metodu
CEN/TS 16182
ToprakUçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Tayini Aseton, 1-Butanol, Pridin
Önişlem: Azotropik Distilasyon
Ölçüm: GC/MS Metodu
EPA 5031 A
EPA 8260 C
ToprakPAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar) Tayini; Acenaphthene,
Acenaphthylene, Anthracene, Benz(a)anthracene, Benzo(a)pyrene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(g,h,i)perylene, Benzo(k)fluoranthene, Carbazole,
Chrysene, Dibenz(a,h)anthracene, Fluoranthene, Fluorene,
Indeno(1,2,3-cd)pyrene, Naphthalene, Phenanthrene,
Pyrene
Önişlem: Sokslet Ekstraksiyon Ölçüm: GC/MS Metodu
EPA 3540 C
EPA 8270 D
ToprakOrganoklorlu Pestisitlerin Tayini; Aldrin,α-BHC, β-BHC, γ-BHC (Lindane), δ-BHC, α-Chlordane, γ-Chlordane, Chlorobenzilate, Chlordane, DBCP,
4,4'-DDD, 4,4'-DDE, 4,4'-DDT, o,p'-DDT,
Toplam DDT, Diallate, Dieldrin, Endosulfan I, Endosulfan II, Endosulfan sulfate, Endrin, Endrin aldehyde, Endrin ketone, Heptachlor, Heptachlor epoxide, Hexachlorobenzene,
Hexachlorocyclopentadiene, Isodrin, Methoxychlor, Toxaphene, Alachlor, Trifluralin, Kepone (Merex), Dicofol, Önişlem: Sokslet Ekstraksiyon
Ölçüm: GC-ECD Metodu
EPA 3540 C
EPA 8081 B
ToprakOrganofosforlu Pestisitlerin Tayini; Aspon, Atrazine, Azinphos-ethyl, Azinphos-methyl, Bolstar (Sulprofos), Carbophenothion, Chlorfenvinphos, Chlorpyrifos, Chlorpyrifos methyl, Coumaphos, Crotoxyphos,
Demeton-O, Demeton-S, Diazinon, Dichlorvos (DDVP), Dicrotophos, Dimethoate, Dioxathion, Disulfoton, EPTC, Ethion, Ethoprop, Famphur, Fenitrothion, Fensulfothion, Fenthion, Fonophos, Dichlorofenthion, Hexamethyl phosphoramide (HMPA), Leptophos, Malathion, Merphos, Mevinphose, Monocrotophos,
Naled, Parathion-ethyl,
Parathion-methyl, Phorate, Phosmet, Phosphamidon, Ronnel, Simazine, Sulfotepp, Stirophos (Tetrachlorvinphos), Terbufos, Thionazin (Zinophos), Tetraethyl pyrophosphate (TEPP), Tokuthion (Prothiofos), Trichlorfon, Trichloronate, Tri-o-cresyl phosphate (TOCP)
Önişlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu
Ölçüm: GC-NPD Metodu
EPA 3540 C
EPA 8141 B
ToprakEscherichia coli (E.Coli) Sayımı En Muhtemel Sayı - EMS TekniğiSM 9221 F
Arıtma ÇamuruKanalizasyon ve Su Arıtma Tesislerinden Çamur Numunesi AlmaTS EN ISO 5667-13
Arıtma ÇamurupH Tayini Elektrometrik MetotTS ISO 10390
Arıtma ÇamuruKuru Madde (%) Muhtevası/ Nem (%) Tayini
Gravimetrik Metot
TS 9546 EN 12880
TS EN 14346
Arıtma ÇamuruElektriksel İletkenlik Tayini Elektrometrik MetotTS ISO 11265
Arıtma ÇamuruElektriksel İletkenlik, Toplam Tuz Tayini Elektrometrik MetotTS 8334
Arıtma ÇamuruKızdırma Kaybı (LOI) (Yanma Kaybı, Kül, Uçucu Katı Madde) Tayini
Gravimetrik Metot
TS EN 12879
Arıtma ÇamuruYanma Kaybı (LOI) (775 ᵒC’ de) Tayini Gravimetrik Metotİşletme İçi Metot (PR.504.223/ASTM
D7348'den modifiye)
Arıtma ÇamuruToplam, Sabit, Uçucu Katı Tayini Gravimetrik MetotSM 2540 G
Arıtma ÇamuruToprak Bünyesi (Suyla Doygunluk) TayiniTS 8333
Arıtma ÇamuruAdsorblanabilen Organik Halojenlerin (AOX) Tayini
Mikrokolumetrik Metot
EN 16166
Arıtma ÇamuruToplam Azot Tayini Geliştirilmiş Kjeldahl MetoduTS 8337 ISO 11261
Arıtma ÇamuruOrganik MaddeTayini Titrimetrik MetotTS 8336
Arıtma ÇamuruFosfor Tayini
Modifiye Bray ve Kurtz Metodu
TS 8338
Arıtma ÇamuruOrganik Madde Tayini Gravimetrik MetotASTM D2974
Arıtma ÇamuruC/N Oranı Tayini
Geliştirilmiş Kjeldahl Metodu Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu
TS 8337 ISO 11261
TS 12089 EN 13137
Arıtma ÇamuruKrom VI Tayini
Ön işlem: Alkali Parçalama Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot
EPA 3060 A
EPA 7196 A
Arıtma ÇamuruLAS (Lineer Alkilbenzin Sülfonat) Tayini Ön İşlem Metodu
Spektrofotometrik Metot
İşletme İçi
Metot-PR.504.301 SM 5540 C
Arıtma ÇamuruKlorür, Florür, Bromür, Sülfat Tayini Ön işlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: İyon Kromatografi MetoduTS EN 12457-4
SM 4110 B
Arıtma ÇamuruKlorür Tayini
Ön işlem: Katıdan Özütleme Ölçüm:Titrimetrik Metot
TS EN 12457-4 SM 4500-Cl⁻ C
Arıtma ÇamuruKlorür Tayini
Ön işlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: Argentometrik Metot
TS EN 12457-4 SM 4500-Cl⁻ B
Arıtma ÇamuruFlorür Tayini
Ön işlem: Katıdan Özütleme + Distilasyon Ölçüm: İyon Seçici Elektrot Metodu
TS EN 12457-4 SM 4500-F⁻ B SM 4500-F⁻ C
Arıtma ÇamuruFlorür Tayini
Ön işlem: Katıdan Özütleme + Distilasyon Ölçüm: SPADNS Metodu
TS EN 12457-4 SM 4500-F⁻ B SM 4500-F⁻ D
Arıtma ÇamuruSülfat Tayini
Ön işlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: Türbidimetrik Metot
TS EN 12457-4 SM 4500-SO₄⁻² E
Arıtma ÇamuruÇözünmüş Organik Karbon Tayini Ön işlem: Katıdan Özütleme
Ölçüm: Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu
TS EN 12457-4
TS 8195 EN 1484
SM 5310 B
Arıtma ÇamuruToplam Organik Karbon (TOK) Tayini Yüksek Sıcaklıkta Yakma MetoduTS 12089 EN 13137
Arıtma ÇamuruToplam Çözünmüş Katı Madde Tayini Ön işlem: Katıdan Özütleme
Ölçüm: Gravimetrik Metot
TS EN 12457-4
SM 2540 C
Arıtma ÇamuruFenol İndeksi Tayini
Ön işlem: Katıdan Özütleme Analiz: Spektrometrik Metot
TS EN 12457-4
TS 6227 ISO 6439
Arıtma ÇamuruMineral Yağ, Yağ ve Gres Tayini Sokslet Ekstraksiyon Metodu Ekstraksiyon Sonrası Silika Jel MetoduSM 5520 E
SM 5520 F
Arıtma ÇamuruMineral Yağ Tayini Ölçüm: GC-FID MetoduTS EN 14039
Arıtma ÇamuruSiyanür Tayini
Ön işlem: Destilasyon Ölçüm: Kolorimetrik Metot Ölçüm: Spektrometrik Metot
SM 4500-CN⁻ B SM 4500-CN⁻ C SM 4500-CN⁻ E
Arıtma ÇamuruSiyanür Tayini Spektrometrik MetotISO 11262
Arıtma ÇamuruSülfür Tayini
Ön İşlem Metodu Spektrometrik Metot
İşletme İçi
Metot-PR.504.301
(TS 10308 ISO 11464'den
modifiye)
SM 4500-S⁻² D
Arıtma ÇamuruKadmiyum (Cd), Toplam Krom (Cr), Bakır (Cu), Demir (Fe), Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Çinko (Zn) Tayini
Ön işlem: Katıdan Özütleme
Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu
Ölçüm: AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev
Metodu
TS EN 12457-4
EPA 3051 A
EPA 3050 B
SM 3111 B
Arıtma ÇamuruGümüş (Ag), Kalsiyum (Ca), Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr), Bakır (Cu), Demir (Fe), Potasyum (K), Magnezyum (Mg),
Sodyum (Na), Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Talyum (Tl), Çinko (Zn) Tayini
Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Ön İşlem: Asitle Özütleme Metodu Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu
Ölçüm: AAS Alev Metodu
TS EN 13656
TS EN 13657
EPA 3051 A
EPA 3050 B
SM 3111 B
Arıtma ÇamuruMolibden (Mo) Tayini
Ön işlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: AAS-Doğrudan Nitroz Oksit Asetilen Alev Metodu
TS EN 12457-4
SM 3111 D
Arıtma ÇamuruCiva (Hg) Tayini
Ön işlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: AAS-Soğuk Buhar Metodu
TS EN 12457-4
SM 3112 B
Arıtma ÇamuruCiva (Hg) Tayini
Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Ön İşlem: Asitle Özütleme Metodu Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu
Ölçüm: AAS-Soğuk Buhar Metodu
TS EN 13656
TS EN 13657
EPA 3051 A
EPA 3050 B
SM 3112 B
Arıtma ÇamuruArsenik (As), Baryum (Ba), Kadmiyum (Cd), Toplam Krom (Cr),
Bakır (Cu), Demir (Fe), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Antimon (Sb), Selenyum (Se) Tayini
Ön işlem: Katıdan Özütleme
Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu
Ölçüm: AAS-Grafit Fırın Metodu
TS EN 12457-4
EPA 3051 A
EPA 3050 B
SM 3113 B
Arıtma ÇamuruArsenik (As), Baryum (Ba),
Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr), Bakır (Cu), Demir (Fe), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Antimon (Sb), Selenyum (Se), Kalay (Sn),
Talyum (Tl) Tayini
Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Ön İşlem: Asitle Özütleme Metodu Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu
Ölçüm: AAS-Grafit Fırın Metodu
TS EN 13656
TS EN 13657
EPA 3051 A
EPA 3050 B
SM 3113 B
Arıtma ÇamuruArsenik (As), Bor (B), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Kadmiyum (Cd), Toplam Krom (Cr), Bakır (Cu),
Demir (Fe), Civa (Hg), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Antimon (Sb), Selenyum (Se), Titanyum (Ti),
Çinko (Zn) Tayini
Ön işlem: Katıdan Özütleme
Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu
Ölçüm: ICP-OES Metodu
TS EN 12457-4
EPA 3051 A
EPA 3050 B
EPA 200.7
Arıtma ÇamuruAluminyum (Al), Arsenik (As), Gümüş (Ag), Bor (B), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Kalsiyum (Ca),
Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr), Bakır (Cu), Demir (Fe), Civa (Hg), Potasyum (K), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Sodyum (Na), Nikel (Ni), Fosfor (P), Kurşun (Pb), Antimon (Sb),
Selenyum (Se), Silisyum (Si),
Kalay (Sn), Talyum (Tl), Titanyum (Ti), Çinko (Zn), Vanadyum (V) Tayini
Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Ön İşlem: Asitle Özütleme Metodu Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu
Ölçüm: ICP-OES Metodu
TS EN 13656
TS EN 13657
EPA 3051 A
EPA 3050 B
EPA 200.7
Arıtma ÇamuruPCDD/PCDF Tayini
(Poliklorlu Dibenzo Dioksin/Poliklorlu Dibenzo Furan)
İzotop Seyreltme Tekniğiyle
HRGC/HRMS Metodu
EPA 1613 B
Arıtma ÇamuruDioksin Benzeri Poliklorlu Bifenillerin (dl_PCB) TayiniEPA 1668
Arıtma ÇamuruToplam Petrol Hidrokarbonları Tayini (Alifatik C₅-C₈, C₈>-C₁₆, C₁₆>-C₃₅) (Aromatik C₅-C₉,C₉>-C₁₆,C₁₆>-C₃₅)
GC Metodu
TNRCC 1005
TNRCC 1006
Arıtma ÇamuruBTEX (Benzen, Toluen, Etilbenzen, Ksilen) Tayini;
Önişlem: Headspace
Ölçüm: GC-FID Metodu
EPA 5021 A
EPA 8015 D
Arıtma ÇamuruPoliklorlubifenillerin (PCBs) Tayini (18, 31, 28, 20, 52, 44, 101, 149, 118,
153, 105, 138, 180, 170, 194)
Önişlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: GC-ECD Metodu
EPA 3540 C
EPA 8082 A
Arıtma ÇamuruPAH
(Poliaromatik Hidrokarbonlar) Tayini; Acenaphthene, Acenaphthylene, Anthracene, Benz(a)anthracene, Benzo(a)pyrene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(g,h,i)perylene, Benzo(k)fluoranthene, Carbazole, Chrysene, Dibenz(a,h)anthracene, Fluoranthene, Fluorene,
Indeno(1,2,3-cd)pyrene, Naphthalene, Phenanthrene, Pyrene
Önişlem: Sokslet Ekstraksiyon
Ölçüm: GC/MS Metodu
EPA 3540 C
EPA 8270 D
Arıtma ÇamuruYarı Uçucu Organik Bileşiklerin (SVOC) Tayini;
Bis (2-chloroethoxy) methane, Bis(2-chloroethyl) ether,
Diethyl phthalate, Dimethyl phthalate,
Di-n-butyl phthalate,Di-n-octyl phthalate, Butyl benzyl phthalate,
Bis(2-ethylhexyl) phthalate, N-Nitrosodimethylamine,
N-Nitrosodi-n-propylamine, N-Nitrosodiphenylamine,
2-Chloronaphthalene,
2,4-Dinitrotoluene, 2,6-Dinitrotoluene, Hexachlorobenzene, Hexachloroethane, Hexachlorobutadiene, Isophorone, Nitrobenzene, 4-Chloroaniline,
1,2-Diphenylhydrazine, Carbazole, Carbofuran, Carbaryl, Pentaklorobenzen, 1-Kloronaftalen, 1,2,4,5 -tetrachlorobenzene,
1,3-dinitrobenzene
Önişlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: GC/MS Metot
EPA 3540 C
EPA 8270 D
Arıtma ÇamuruNonil fenol ile 1 ve 2 etoksi grubu olan nonil fenol etoksilatların Tayini
Nonyl phenols (NP),
Nonyl phenol monoethoxylate (NP1EO), nonylphenol diethoxylate (NP2EO), Octylphenols (OP), Bisphenol A (BPA) GC-MS Metodu
CEN/TS 16182
Arıtma ÇamuruUçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Tayini; Bromodichloromethane, Bromoform, Carbon tetrachloride, Chloroform, Dibromochloromethane, Hexachlorobutadiene,
Methylene chloride (Dichloromethane), Trichloroethene, Tetrachloroethene, Bromomethane, Chloromethane,
Vinyl chloride, Chlorobenzene, MTBE, Styrene, n-propylbenzene, Isopropylbenzene,
1,2-Dichlorobenzene, 1,3-dichlorobenzene, 1,4-Dichlorobenzene, 1,1-Dichloroethene, 1,2-Dichloroethane, 1,3-dichloroprophene,
1,1,2,2-Tetrachloroethane, 1,2,4-Trichlorobenzene, 1,2,3-trichlorobenzene, 1,3,5-Trichlorobenzene 1,1,1-Trichloroethane, 1,1,2-Trichloroethane,
1,1-dichloroethane,
cis-1,2-dichloroethene, trans-1,2-dichloroethene, 1,2-dichloropropane, 1,3,5-trimethylbenzene,
1,2,4- trimethylbenzene Tayini Önişlem: Headspace
Ölçüm: GC-FID Metod
EPA 5021 A
EPA 8015 D
Arıtma ÇamuruOrganoklorlu ve Aromatik Bileşiklerin Tayini;
Metil tersiyer-bütil eter (MTBE), 1,1-Dikloroetan,
1,2-cis-Dikloroetilen, 1,2-trans-Dikloroetilen, 1,2-Dikloropropan, Klorobenzen,
Stiren, Tetrakloroetilen, Trikloroetilen
Headspace-GC-FID Metot
ISO 22155
Arıtma ÇamuruKlorlu Hidrokarbonlar; Benzal chloride, Benzotrichloride Benzyl chloride,
2-Chloronaphthalene 1,2-Dichlorobenzene, 1,3-Dichlorobenzene 1,4-Dichlorobenzene, Hexachlorobenzene
Hexachlorocyclopentadiene, Hexachloroethane Pentachlorobenzene
1,2,3,4-Tetrachlorobenzene 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene 1,2,3,5-Tetrachlorobenzene 1,2,4-Trichlorobenzene 1,2,3-Trichlorobenzene 1,3,5-Trichlorobenzene
Ön işlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu
Ölçüm: GC-ECD Metodu
EPA 3540 C
EPA 8121
Arıtma ÇamuruFenollerin Tayini;
4-Chloro-3-methylphenol,
2-Chlorophenol (o-chlorophenol), 3-Chlorophenol (m-chlorophenol), 4-Chlorophenol (p-chlorophenol), 2-Cyclohexyl-4,6-dinitrophenol,
2,4-Dichlorophenol, 2,6-Dichlorophenol, 2,4-Dimethylphenol, 2,4-Dinitrophenol, 2-Methyl-4,6-dinitrophenol,
2-Methylphenol (o-Cresol), 3-Methylphenol (m-Cresol), 4-Methylphenol (p-Cresol),
2-Nitrophenol, 4-Nitrophenol, Phenol, Pentachlorophenol, 2,3,4,6-Tetrachlorophenol, 2,3,4,5-tetrachlorophenol, 2,3,5,6- tetrachlorophenol, 2,4,5-Trichlorophenol,
2,4,6-Trichlorophenol,
2, 3, 6-trichlorophenol, Dinoseb Önişlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: GC-FID Metodu
EPA 3540 C
EPA 8041 A
Arıtma ÇamuruOrganoklorlu Pestisitlerin Tayini; Aldrin,α-BHC, β-BHC, γ-BHC (Lindane), δ-BHC, α-Chlordane, γ-Chlordane, Chlorobenzilate, Chlordane, DBCP, 4,4'-DDD, 4,4'-DDE, 4,4'-DDT,
o,p'-DDT, Toplam DDT, Diallate, Dieldrin, Endosulfan I, Endosulfan II, Endosulfan sulfate, Endrin,
Endrin aldehyde, Endrin ketone, Heptachlor, Heptachlor epoxide, Hexachlorobenzene, Hexachlorocyclopentadiene, Isodrin, Methoxychlor, Toxaphene,
Alachlor, Trifluralin, Kepone (Merex), Dicofol,
Önişlem: Sokslet Ekstraksiyon
Ölçüm: GC-ECD Metodu
EPA 3540 C
EPA 8081 B
Arıtma ÇamuruOrganofosforlu Pestisitlerin Tayini; Aspon, Atrazine, Azinphos-ethyl, Azinphos-methyl, Bolstar (Sulprofos), Carbophenothion, Chlorfenvinphos, Chlorpyrifos, Chlorpyrifos methyl, Coumaphos, Crotoxyphos,
Demeton-O, Demeton-S, Diazinon, Dichlorvos (DDVP), Dicrotophos, Dimethoate, Dioxathion, Disulfoton, EPTC, Ethion, Ethoprop, Famphur, Fenitrothion, Fensulfothion, Fenthion, Hexamethyl phosphoramide (HMPA), Fonophos,Dichlorofenthion, Leptophos, Malathion, Merphos, Mevinphose, Monocrotophos, Naled, Parathion-ethyl, Parathion-methyl, Phorate, Phosmet, Phosphamidon, Ronnel, Simazine, Sulfotepp, Stirophos (Tetrachlorvinphos), Terbufos, Thionazin (Zinophos), Tokuthion (Prothiofos)
Tetraethyl pyrophosphate (TEPP), Trichlorfon, Trichloronate,
Tri-o-cresyl phosphate (TOCP) Önişlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu
Ölçüm: GC-NPD Metodu
EPA 3540 C
EPA 8141 B
Arıtma ÇamuruEscherichia coli (E.Coli) Sayımı En Muhtemel Sayı - EMS TekniğiSM 9221 F

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Yeterlik Kapsamı

KapsamParametreİş Hijyeni Ölçüm/ Test / Analiz
Metodunun Adı
Metot Numarası ve Tarihi
Fiziksel Etkenlerİşyeri Ortamı Gürültü ÖlçümleriAkustik - Makina ve donanımdan yayılan gürültü - İhmal edilebilir düzeydeki çevresel düzeltmelerle yansıtıcı bir düzlem üzerinde esas olarak açık bir alandaki iş mahallinde ve belirtilen diğer konumlardaki emisyon ses basınç seviyelerinin tayiniTS EN ISO 11201 – 14.06.2012
Fiziksel Etkenlerİşyeri Ortamı Gürültü ÖlçümleriAkustik - Makina ve donanımdan yayılan gürültü - Bir iş istasyonundaki ve doğru çevresel düzeltmeler uygulanmış belirtilen diğer konumlardaki emisyon ses basınç seviyelerinin tayiniTS EN ISO 11204 – 12.04.2012
Fiziksel Etkenlerİşyeri Ortamı Gürültü ÖlçümüAkustik – Çevre Gürültüsünün Tarifi, Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi – Bölüm:2 Çevresel Gürültü Seviyelerinin TayiniTS ISO 1996-2 – 26.03.2009
Fiziksel EtkenlerEl – Kol Titreşim Maruziyeti ÖlçümüMekanik titreşim-Kişilerin maruz kaldığı elle iletilen titreşimin ölçülmesi ve değerlendirilmesi-Bölüm 1 Genel kurallarTS EN ISO 5349-1 – 27.12.2005
Fiziksel EtkenlerEl – Kol Titreşim Maruziyeti ÖlçümüMekanik titreşim – Kişilerin maruz kaldığı, elden vücuda iletilen titreşimin ölçülmesi ve değerlendirilmesi – Bölüm 2. İş yerlerinde ölçme yapmak için pratik kılavuzTS EN ISO 5349-2 – 29.04.2004
Fiziksel EtkenlerTüm Vücut Titreşim Maruziyeti ÖlçümüMekanik Titreşim – Titreşim Emisyon Değerinin Belirlenmesi Amacıyla Hareketli Makinelerin Deneye Tabi TutulmasıTS EN 1032 + A1 – 22.11.2011
Fiziksel EtkenlerTüm Vücut Titreşim Maruziyeti ÖlçümüMekanik Titreşim ve Şok – Tüm Vücut Titreşime Maruz Kalma Değerlendirilmesi- Bölüm 1: Genel KurallarTS ISO 2631-1 – 25.04.2013
Kimyasal EtkenlerHavadaki Kresol İzomerleri ve Fenol Konsantrasyonu Tayini (Kişisel ve İşyeri Ortamı)Cresol isomers and PhenolNIOSH 2546 – 15.08.1998
Kimyasal EtkenlerHavadaki PAH Bileşikleri Konsantrasyonu Tayini (Kişisel ve İşyeri Ortamı)Polynuclear Aromatic Hydrocarbons by GCNIOSH 5515 – 15.08.1994
Kimyasal EtkenlerHavadaki Azot Oksit ve Azot Dioksit Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı)Nitric Oxide And Nitrogen DioxideNIOSH 6014 – 15.08.1994
Kimyasal EtkenlerHavadaki Formaldehit Konsantrasyonu Tayini ( Kişisel ve İşyeri Ortamı)Formaldehyde by VISNIOSH 3500 - 1994
Kimyasal EtkenlerHavadaki Asit Konsantrasyonu Tayini ( Kişisel ve İşyeri Ortamı)Particulate Fluorides and Hydrofluoric Acid (HF)NIOSH 7906 – 20.05.2014
Fiziksel EtkenlerTermal Konfor ÖlçümüOrta dereceli termal ortamlar- Pmv ve ppd indislerinin tayini termal rahatlık için şartların belirlenmesiTS EN ISO 7730 – 25.04.2006
Fiziksel EtkenlerTermal Konfor ÖlçümüTermal çevrenin ergonomisi - WBGT (ıslak ampul küresel sıcaklık) endeksi (ISO 7243: 2017) kullanılarak ısı stresinin değerlendirilmesiTS EN ISO 7243 – 18.12.2017
Fiziksel EtkenlerAydınlatma ÖlçümüMeasurement of Lighting Levels in the Work PlaceCOHSR 928-1-IPG-039 – 102009
Kimyasal EtkenlerSolunabilir Toz Konsantrasyonu Tayini (Kişisel ve İşyeri Ortamı)General methods for sampling and gravimetric analysis of respirable and inhalable dustMDHS 14/3 – 02.2000
Kimyasal EtkenlerHavadaki Kauçuk Proses Tozu ve Kauçuk Dumanı Konsantrasyonu Tayini (Kişisel ve İşyeri Ortamı)Determination of rubber process dust and rubber fume (measured as cyclohexane-soluble material) in airMDHS 47/3 - 2015
Kimyasal EtkenlerHavadaki Alkali Tozların Konsantrasyonu Tayini (Kişisel ve İşyeri Ortamı)Alkalıne DustNIOSH 7401 – 15.08.1994
Kimyasal EtkenlerHavadaki Ağır Metal Konsantrasyonu Tayini ( Kişisel ve İşyeri Ortamı)Elements by ICP 15.03.2003
Kimyasal EtkenlerHavadaki Ağır Metal Konsantrasyonu Tayini ( Kişisel ve İşyeri Ortamı)Elements by ICPNIOSH 7303- 15.03.2003
Kimyasal EtkenlerToplam Toz Konsantrasyonu Tayini (Kişisel ve İşyeri Ortamı)General methods for sampling and gravimetric analysis of respirable and inhalable dustMDHS 14/3 – 02.2000
Kimyasal EtkenlerRenk Karşılaştırma Metodu ile Gaz ve Buhar Konsantrasyonu TayiniStandard Practice For Measuring The Concentration Of Toxic Gases Or Vapors Using Detector TubesASTM D4490-96 : 2016
Kimyasal EtkenlerKarbon Karası Konsantrasyonu ve Tayini (Kişisel ve İşyeri Ortamı)Carbon BlackOSHA Method ID-196 - 2007
Kimyasal Etkenlerİşyeri Ortamı Havası Aerosol Konsantrasyonu TayiniWorkplace exposure – Guide for the use of direct-reading instruments for aerosol monitoring. Evaluation of airbourne particle concentrations using photometersCEN/TR 16013-3 – 10.2012
Kimyasal EtkenlerHavadaki Asit Konsantrasyonu Tayini ( Kişisel ve İşyeri Ortamı)Volatile Acids by Ion Chromatography (Hydrogen Chloride, Hydrogen Bromide, Nitric Acid) HCl, HBr, HNO3NIOSH 7907 – 20.05.2014
Kimyasal EtkenlerHavadaki Asit Konsantrasyonu Tayini ( Kişisel ve İşyeri Ortamı)Non Volatile Acids ( Sulfiric Acid and Phosphoric Acid) H2SO4, H3PO4NIOSH 7908 – 10.05.2014
Kimyasal EtkenlerToz İçerisindeki Serbest Silis Konsantrasyonu Tayini (Kişisel ve İşyeri Ortamı)Silica, Crystallıne, by VISNIOSH 7601 – 15.03.2003
Kimyasal EtkenlerHavadaki Hidrojen Siyanür Konsantrasyonu Tayini (Kişisel ve İşyeri Ortamı)Hydrogen CyanıdeNIOSH 6010 – 15.08.1994
Kimyasal EtkenlerHavadaki Krom +6 Konsantrasyonu Tayini (Kişisel ve İşyeri Ortamı)Chromıum, HexavalentNIOSH 7600 - 15.08.1994
Kimyasal EtkenlerHavadaki Oksijen Konsantrasyonu Tayini (Kişisel ve İşyeri Ortamı)OxygenNIOSH 6601 – 15.08.1994
Kimyasal EtkenlerHavadaki Karbonmonoksit Konsantrasyonu Tayini (Kişisel ve İşyeri Ortamı)Carbon MonoxideNIOSH 6604 – 15.05.1996
Kimyasal EtkenlerHavadaki Uçucu Organik Birleşik Konsantrasyonu Tayini (Kişisel ve İşyeri Ortamı)İşyeri hava kalitesi-Uçucu organik bileşiklerden numune alma ve çözücü desorpsiyonu/gaz kromatografisiyle analiz-Bölüm 1: Pompa ile numune alma yöntemiTS 16200-1 – 5.03.2003
Kimyasal EtkenlerHavadaki Formik Asit Konsantrasyonu Tayini(Kişisel ve İşyeri Ortamı)Acetic and Formic Acids in Workplace AtmospheresOSHA ID 186SG - 1993
Biyolojik EtkenlerHavadaki Bakteri, Küf ve Maya Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı)Bioaerosol Sampling (Indoor Air)NIOSH 0800 - 1998
Biyolojik EtkenlerHavadaki Bakteri, Küf ve Maya Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı)Havadaki Bakteri, Küf ve Maya Konsantrasyonu AnaliziPR.504.305 (İşletme içi Metot)
Translate »