T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

KapsamParametreMetot AdıMetot Numarası
Arıtma ÇamuruMetaller ( Kadmiyum , Kurşun , Bakır , Krom , Nikel
, Çinko, Kobalt, Demir )
AAS-Alev MetoduSM 3111 B
Arıtma ÇamuruMetaller ( Kurşun , Bakır , Krom , Nikel , Kadmiyum )AAS-Grafit Fırın MetoduSM 3113 B
Arıtma ÇamuruMetaller ( Civa )AAS-Soğuk Buhar MetoduSM 3112 B
Arıtma ÇamuruLAS (Lineer Alkilbenzin Sülfonat) Ön İşlemArıtma Çamurundan Özütleme Metoduİşletme İçi Metot
Arıtma Çamurue- KoliÇoklu Tüp MetoduSM 9221 F
Arıtma ÇamurupHElektrometrik MetotTS ISO 10390
Arıtma ÇamuruİletkenlikElektrometrik MetotTS ISO 11265
Arıtma ÇamuruPCB (Poliklorlubifeniller) (7
Türdeş) (28, 52, 101, 118,
138, 153, 180)
GC-ECD MetoduEPA 8082
Arıtma ÇamuruNPE (Nonil Fenol Etoksilatlar)GC-MS MetoduCEN TS 16182
Arıtma ÇamuruDEHP (Diftalat(2-ethylhexyl)GC-MS MetoduEPA 8270
Arıtma ÇamuruPAH (Poli Aromatik Hidrokarbonlar)GC-MS MetoduEPA 8270
Arıtma ÇamuruAzotGeliştirilmiş Kjeldalhl MetoduTS 8337 ISO 11261
Arıtma ÇamuruKuru Madde , Nem (%)Gravimetrik Metot
Gravimetrik Metot
İşletme İçi Metot
TS 9546 EN 12880
Arıtma ÇamuruOrganik Madde (%)Gravimetrik MetotTS 8336
Arıtma ÇamuruYanma KaybıGravimetrik MetotTS EN 12879
İşletme İçi Metot
Arıtma ÇamuruOrganik Analizlere Hazırlama TekniğiHeadspace MetoduEPA 5021 A
Arıtma ÇamuruKalay, Selenyum, Molibden,ArsenikICP-OES MetoduEPA 200.7
Arıtma ÇamuruMetaller ( Fosfor , Kadmiyum , Bakır , Kurşun , Krom , Çinko , Civa , Nikel )ICP-OES MetoduEPA 200.7
Arıtma ÇamuruC/NKarbon ve Azot İle HesaplamaHesaplama Yöntemi
Arıtma ÇamuruMetal Ön İşlemMikrodalga ile Özütleme MetoduEPA 3051 A
Arıtma ÇamuruAOX (Adsorblanabilen Organik Halojenler)Mikrokolumetri MetoduTS EN 16166
Arıtma ÇamuruOrganik Ön İşlemSokslet Ekstraksiyon MetoduEPA 3540
Arıtma ÇamuruLAS (Lineer Alkilbenzin Sülfonat)Spektrofotometrik MetotSM 5540 C
Arıtma ÇamuruFosforSpektrofotometrik MetotTS 8338
AtıkMetaller ( Kurşun , Kadmiyum , Nikel , Çinko , Krom , Bakır )AAS-Alev MetoduSM 3111 B
AtıkMetaller ( Molibden )AAS-Alev MetoduSM 3111 D
AtıkMetaller ( Nikel , Selenyum , Molibden , Kurşun , Kadmiyum , Krom , Baryum
, Bakır , Antimon , Arsenik )
AAS-Grafit Fırın MetoduSM 3113 B
AtıkMetaller ( Civa )AAS-Soğuk Buhar MetoduSM 3112 B
AtıkÇözünmüş Organik KarbonÇözünmüş Organik Karbon TayiniSM 5310 B
AtıkFlorür Ön İşlemDistilasyon MetoduSM 4500 F ⁻ B
AtıkpHElektrometrik MetotTS ISO 10390
AtıkİletkenlikElektrometrik MetotTS ISO 11265
AtıkPCB (Poliklorlubifeniller) (7
Türdeş) (28, 52, 101, 118,
138, 153, 180)
GC-ECD MetoduEPA 8082
AtıkMineral Yağ (C10-C40)GC-FID MetoduTS EN 14039
AtıkToplam Çözünmüş MaddeGravimetrik MetotSM 2540 C
AtıkNem OranıGravimetrik MetotTS 9546 EN 12880
AtıkNemGravimetrik MetotTS 9546 EN 12880
AtıkYanma KaybıGravimetrik MetotTS EN 12879
AtıkBTEX (Benzene,Toluene, Etilbenzene, Xylene(m,p,o))Headspace / GC-FID MetoduEPA 5021 A ve EPA 8015
AtıkOrganik Analizlere Hazırlama TekniğiHeadspace MetoduEPA 5021 A
AtıkAnyonlar ( Klorür , Florür , Sülfat )IC MetoduSM 4110 B
AtıkMetaller ( Kadmiyum , Kurşun , Civa , Arsenik , Baryum , Krom , Nikel , Antimon , Çinko , Molibden , Selenyum , Bakır )ICP-OES MetoduEPA 200.7
AtıkEluat HazırlamaKatıdan Özütleme MetoduTS 12457-4
AtıkOrganik Ön İşlemSokslet Ekstraksiyon MetoduEPA 3540
AtıkFlorürSpektrofotometrik MetotSM 4500 F ⁻ D
AtıkSülfatSpektrofotometrik MetotSM 4500 SO ₄ ² ⁻ E
AtıkFenol İndeksiSpektrofotometrik MetotTS 6227 ISO 6439
AtıkKlorürTitrimetrik MetotSM 4500 Cl ⁻ B
SM 4500 Cl C
AtıkToplam Organik KarbonToplam Organik Karbon TayiniTS 12089 EN 13137
Atık SuBiyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ)5 Günlük BOİ MetoduSM 5210 B
Atık SuMetaller ( Magnezyum , Kalsiyum , Nikel , Kadmiyum , Çinko , Krom , Talyum , Bakır , Kurşun , Mangan , Kobalt , Demir , Sodyum , Gümüş )AAS-Alev MetoduSM 3111 B
Atık SuMetaller ( Vanadyum , Alüminyum )AAS-Alev MetoduSM 3111 D
Atık SuMetaller ( Arsenik , Nikel , Bakır , Krom , Kurşun , Kadmiyum , Mangan , Selenyum , Kobalt , Demir , Kalay , Alüminyum , Baryum
, Gümüş )
AAS-Grafit Fırın MetoduSM 3113 B
Atık SuMetaller ( Civa )AAS-Soğuk Buhar MetoduSM 3112 B
Atık SuKimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)Açık Reflaks-Titrimetrik MetotSM 5220 B
Atık SuMetal Ön İşlemAsitle Özütleme Metodu
Mikrodalga ile Özütleme Metodu
SM 3030 D
SM 3030 E
SM 3030 F
SM 3030 G
SM 3030 H
SM 3030 I
SM 3030 K
Atık SuToplam Fosfor Ön İşlemAsitle Özütleme MetoduSM 4500 P B
Atık SuDebiDebi MetoduEPA 841-B-97-003
Atık SuSiyanür Ön İşlemDistilasyon MetoduSM 4500 CN ⁻ C
Atık SuToplam Siyanür Ön İşlemDistilasyon MetoduSM 4500 CN ⁻ C
Atık SuFlorür Ön İşlemDistilasyon MetoduSM 4500 F ⁻ B
Atık SuAmonyak/ Amonyak Azotu; Amonyum/ Amonyum Azotu
- Ön İşlem
Distilasyon MetoduSM 4500 NH ₃ B
Atık SuFenol Ön İşlemDistilasyon MetoduSM 5530 B
Atık SuTuzlulukElektriksel İletkenlik MetoduSM 2520 B
Atık SuİletkenlikElektrometrik MetotSM 2510 B
Atık SuSıcaklıkElektrometrik MetotSM 2550 B
Atık SupHElektrometrik MetotSM 4500 H ⁺ B
Atık SuToplam KoliformEn Muhtemel Sayı (EMS) Metodu
Membran Süzme Metodu
SM 9221 B
TS EN ISO 9308-1
Atık SuFekal KoliformEn Muhtemel Sayı (EMS) Metodu
Membran Süzme Metodu
SM 9221 E
SM 9222 D
Atık SuOrganikler/Klorlu Pestisitler ( Trifluralin , Hekzaklorobenzen , Isodrin , Hekzaklorosiklohekzan, Endrin , Dieldrin , Aldrin , DDT , Endosülfan )GC-ECD MetoduEPA 8081
Atık SuOrganikler/Organik Bileşikler ( Alachlor )GC-ECD MetoduEPA 8081
Atık SuMecopropGC-ECD MetoduEPA 8151
Atık SuOrganikler/Klorlu Pestisitler ( Bentazone , 2,4-D (nonester) , 2,4-D (ester) )GC-ECD MetoduEPA 8151
Atık SuOrganikler/Organik Bileşikler ( Ksilen (m, p, o) , Toluen , Benzen )GC-FID MetoduEPA 8015
Atık SuFenoller (4-Chloro-3- methylphenol, 2-
Chlorophenol, 2,4-
Dichlorophenol, 2,4-
Dimethylphenol, 2-
Methylphenol (o-Cresol), 3-
Methylphenol (m-Cresol), 4- Methylphenol (p-Cresol),
2,4-Dinitrophenol, 2-
Methyl-4,6-dinitrophenol, 2- Nitrophenol, 4-Nitrophenol, Pentachlorophenol)
GC-FID MetoduEPA 8041
Atık SuOrganikler/Fenoller ( M- Klorofenol , o-Klorofenol , Fenol , Fenol , p-Klorofenol , 2,4,6-trichlorophenol , pentachlorophenol )GC-FID MetoduEPA 8041
Atık SuPetrol HidrokarbonlarıGC-FID MetoduTS EN ISO 9377-2
Atık SuHidrokarbonlarGC-FID Metodu
Gravimetrik Metot
TS EN ISO 9377-2
SM 5520 F
Atık SuKatran ve Petrol Kökenli YağlarGC-FID MetoduTS EN ISO 9377-2
Atık SuOctylphenolsGC-MS MetoduASTM D7065
Atık SuOrganikler/Fenoller ( 4- (para)-nonlyfenoller , Para- tret-octylphenol , Nonylfenoller )GC-MS MetoduASTM D7065
Atık SuDi(2-ethylhexyl) phthalatGC-MS MetoduEPA 8270
Atık SuOrganikler/Organik Bileşikler ( Pentaklorobenzen
)
GC-MS MetoduEPA 8270
Atık SuOrganikler/PAH ( Benzo(g,h,i)perylene , Benzo(b)floretan , Antrasen , Fluorantin , İnden-1,2,3-c,d- piren , Naftalin , Benzo(k)floranten , Benzo(a)piren )GC-MS MetoduEPA 8270
Atık SuOrganikler/Fosforlu Pestisitler ( Atrazine , Dichlorvos , Fenitrothion , Demetons , Malathion , Azinphos-methyl , Mevinphos , Simazin )GC-NPD MetoduEPA 8141
Atık SuYüzer MaddeGörsel Metotİşletme İçi Metot
Atık SuToplam Çözünmüş MaddeGravimetrik MetotSM 2540 C
Atık SuToplam Askıda Katı Madde (AKM)Gravimetrik MetotSM 2540 D
Atık SuAskıda Katı Madde (AKM)Gravimetrik MetotSM 2540 D
Atık SuYağlarGravimetrik Metot
Sokslet Ekstraksiyon Metodu
SM 5520 B
SM 5520 D
Atık SuYağ ve GresGravimetrik Metot
Sokslet Ekstraksiyon Metodu
SM 5520 B
SM 5520 D
Atık SuÇökebilir Katı MaddeHacimsel-Gravimetrik MetotSM 2540 F
Atık SuOrganikler/Organik Bileşikler ( 1,2-Dikloroetan , Kloroform (Triklormetan) , Hekzaklorbutadin ,
Triklorobenzen , Trikloretilen
, Perkloroetilen )
Headspace / GC-FID MetoduEPA 5021 A ve EPA 8015
Atık SuOrganik Analizlere Hazırlama TekniğiHeadspace MetoduEPA 5021 A
Atık SuAnyonlar ( Fosfat Fosforu , Sülfat , Klorür , Nitrat/Nitrat Azotu , Brom , Florür , Nitrit/Nitrit Azotu )IC MetoduSM 4110 B
Atık SuMetaller ( Toplam Fosfor , Kalay , Civa , Talyum , Arsenik , Çinko , Nikel , Bakır , Krom , Kurşun , Kadmiyum , Bor , Demir , Baryum , Vanadyum , Alüminyum , Kobalt , Berilyum , Sodyum , Gümüş
, Kalsiyum , Antimon , Selenyum , Molibden , Mangan , Magnezyum , Lityum )
ICP-OES MetoduEPA 200.7
Atık SuBulanıklıkIşık Geçirgenliği MetoduSM 2130 B
Atık SuToplam Kjeldahl AzotuMakro Kjeldahl MetoduSM 4500 Norg B
Atık SuÇözünmüş Oksijen/Oksijen DoygunluğuMembrane Elektrot MetoduSM 4500 O G
Atık SuSodyum Adsorpsiyon Oranı (SAR)Na, Ca, Mg İle Hesaplama MetoduSodyum Adsorpsiyon Oranı (SAR)
Atık SuToplam AzotNitrit, Nitrat ve Kjeldahl Azotu İle HesaplamaHesaplama Yöntemi
Atık SuSalmonellaSalmonella TayiniISO 19250
Atık SuOrganik Ön İşlemSıvı Sıvı Ekstraksiyon MetoduEPA 3510
Atık SuHidrazinSpektrofotometrik MetotASTM D1385
Atık SuKrom ⁺⁶Spektrofotometrik MetotASTM D1687-A
SM 3500 Cr B
Atık SuRenkSpektrofotometrik MetotSM 2120 C
TS EN ISO 7887
Atık SuBorSpektrofotometrik MetotSM 4500 B B
SM 4500 B C
Atık SuSerbest Klor/Aktif Klor/Bakiye KlorSpektrofotometrik Metot
Titrimetrik Metot
SM 4500 Cl G
SM 4500 Cl F
Atık SuSiyanürSpektrofotometrik MetotSM 4500 CN ⁻ E
Atık SuSerbest SiyanürSpektrofotometrik MetotSM 4500 CN ⁻ E
Atık SuToplam SiyanürSpektrofotometrik MetotSM 4500 CN ⁻ E
Atık SuFlorürSpektrofotometrik MetotSM 4500 F ⁻ D
Atık SuAmonyak/ Amonyak Azotu; Amonyum/ Amonyum AzotuSpektrofotometrik Metot
Titrimetrik Metot
SM 4500 NH ₃ F SM 4500 NH ₃ C
Atık SuNitrit/Nitrit AzotuSpektrofotometrik MetotSM 4500 NO ₂⁻ B
Atık SuNitrat/Nitrat AzotuSpektrofotometrik MetotSM 4500 NO ₃⁻ E
Atık SuFosfat FosforuSpektrofotometrik MetotSM 4500 P C
SM 4500 P E
Atık SuToplam FosforSpektrofotometrik MetotSM 4500 P C
SM 4500 P E
Atık SuSülfürSpektrofotometrik Metot
Titrimetrik Metot ( Spektrofotometrik Metot ile birlikte verilebilir)
SM 4500 S² ⁻ D SM 4500 S² ⁻ F
Atık SuSülfitSpektrofotometrik Metot
Titrimetrik Metot ( Spektrofotometrik Metot ile birlikte verilebilir)
SM 4500 SO ₃ ² ⁻ C SM 4500 SO ₃ ² ⁻ B
Atık SuSülfatSpektrofotometrik MetotSM 4500 SO ₄ ² ⁻ E
Atık SuFenolSpektrofotometrik MetotSM 5530 C
SM 5530 D
Atık SuSentetik sülfanat (İyonik)Spektrofotometrik MetotSM 5540 C
Atık SuYüzey Aktif Madde (MBAS)Spektrofotometrik MetotSM 5540 C
Atık SuSentetik sülfanat (İyonik olmayan)Spektrofotometrik MetotSM 5540 D
Atık SuKlorofil-aSpektrofotometrik MetotTS 9092 ISO 10260
Atık SuKlorürTitrimetrik MetotSM 4500 Cl ⁻ B SM 4500 Cl ⁻ C
Atık SuBalık Biyodeneyi (ZSF)Zehirlilik DeneyleriTS 5676
Atık YağMetaller ( Kurşun , Krom , Kadmiyum )AAS-Alev MetoduSM 3111 B
Atık YağMetaller ( Arsenik )AAS-Grafit Fırın MetoduSM 3113 B
Atık YağPCB (Poliklorlubifeniller)GC-ECD MetoduTS EN 12766-1 ve 2
TS EN 61619
Atık YağPCT (Poliklorlu terfenil)GC-ECD MetoduTS EN 12766-3
Atık YağAnyonlar ( Klorür , Toplam Halojenler )IC MetoduEPA 9056 A
Atık YağMetaller ( Kurşun , Krom , Kadmiyum , Arsenik )ICP-OES MetoduEPA 200.7
Atık YağHalojenler ve Klorür Ön İşlemKalorimetre MetoduEPA 5050
Atık YağParlama NoktasıKapalı Kap MetoduASTM D93
Atık YağMetal Ön İşlemMikrodalga ile Özütleme MetoduEPA 3051 A
Atık YağKlorürTitrimetrik MetotEPA 9253
Balık ÇiftlikleriToplam Fosfor Ön İşlemAsitle Özütleme MetoduSM 4500 P B
Balık ÇiftlikleriAmonyak/ Amonyak Azotu; Amonyum/ Amonyum Azotu
- Ön İşlem
Distilasyon MetoduSM 4500 NH ₃ B
Balık ÇiftlikleriTuzlulukElektriksel İletkenlik MetoduSM 2520 B
Balık ÇiftlikleriSıcaklıkElektrometrik MetotSM 2550 B
Balık ÇiftlikleripHElektrometrik MetotSM 4500 H ⁺ B
Balık ÇiftlikleriAskıda Katı Madde (AKM)Gravimetrik MetotSM 2540 D
Balık ÇiftlikleriTRİXHesaplama MetoduÇözünmüş Oksijen, Klorofil- a, Toplam İnorganik Azot (NO3+NO2+NH4), Toplam
Fosfor
Balık ÇiftlikleriKjeldahl AzotuMakro Kjeldahl MetoduSM 4500 Norg B
Balık ÇiftlikleriÇözünmüş Oksijen/Oksijen DoygunluğuMembrane Elektrot MetoduSM 4500 O G
Balık ÇiftlikleriToplam AzotNitrit, Nitrat ve Kjeldahl Azotu İle HesaplamaHesaplama Yöntemi
Balık ÇiftlikleriIşık Geçirgenliği / Seki Diski DerinliğiSeki Disk MetoduEPA 841-B-97-003
Balık ÇiftlikleriAmonyak/ Amonyak Azotu; Amonyum/ Amonyum AzotuSpektrofotometrik MetotSM 4500 NH ₃ F
Balık ÇiftlikleriNitrit/Nitrit AzotuSpektrofotometrik MetotSM 4500 NO ₂⁻ B
Balık ÇiftlikleriNitrat/Nitrat AzotuSpektrofotometrik Metot-
SM 4500 NO 3 E
Balık ÇiftlikleriToplam FosforSpektrofotometrik MetotSM 4500 P C
SM 4500 P E
Balık ÇiftlikleriKlorofil-aSpektrofotometrik MetotTS 9092 ISO 10260
Balık ÇiftlikleriToplam Organik KarbonToplam Organik Karbon
Toplam ve Çözünmüş Organik Karbon Tayini
SM 5310 B
TS 8195 EN 1484
BiyotaMetaller ( Kadmiyum )AAS-Grafit Fırın MetoduSM 3113 B
BiyotaMetaller ( Civa )AAS-Soğuk Buhar MetoduSM 3112 B
BiyotaHekzaklorosiklohekzanGC-ECD MetoduEPA 8081
BiyotaOrganikler/Klorlu Pestisitler ( DDT , Dieldrin , Aldrin , Endrin )GC-ECD MetoduEPA 8081
BiyotaOrganikler/Organik Bileşikler ( Hekzaklorobenzen )GC-ECD MetoduEPA 8081
BiyotaOrganikler/Fenoller ( Pentaklorofenol )GC-FID MetoduEPA 8041
BiyotaMetaller ( Kadmiyum , Civa )ICP-OES MetoduEPA 200.7
BiyotaMetal Ön İşlemMikrodalga ile Özütleme MetoduEPA 3051 A
BiyotaOrganik Ön İşlemSokslet Ekstraksiyon MetoduEPA 3540
Deniz SuyuParçalanabilir Organik Kirleticiler5 Günlük BOİ MetoduSM 5210 B
Deniz SuyuMetaller ( Kadmiyum , Bakır
, Kurşun , Krom , Çinko , Nikel )
AAS-Alev MetoduSM 3111 C
Deniz SuyuMetaller ( Civa )AAS-Soğuk Buhar MetoduSM 3112 B
Deniz SuyuKimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) (Yüksek Klorürlü)Açık Reflaks-Titrimetrik MetotTS 2789-Ek2
Deniz SuyuToplam Fosfor Ön İşlemAsitle Özütleme MetoduSM 4500 P B
Deniz SuyuToplam Siyanür Ön İşlemDistilasyon MetoduSM 4500 CN ⁻ C
Deniz SuyuSiyanür Ön İşlemDistilasyon MetoduSM 4500 CN ⁻ C
Deniz SuyuFlorür Ön İşlemDistilasyon MetoduSM 4500 F ⁻ B
Deniz SuyuAmonyak/ Amonyak Azotu; Amonyum/ Amonyum Azotu
- Ön İşlem
Distilasyon MetoduSM 4500 NH ₃ B
Deniz SuyuToplam FenolDistilasyon Metodu
Spektrofotometrik Metot
SM 5530 B
SM 5530 C
Deniz SuyuSıcaklıkElektrometrik MetotSM 2550 B
Deniz SuyupHElektrometrik MetotSM 4500 H ⁺ B
Deniz SuyuOrganikler/Klorlu Pestisitler ( Dieldrin , Pestisitler(HCH, Dieldrin) )GC-ECD MetoduEPA 8081
Deniz SuyuFenoller (4-Chloro-3- methylphenol, 2-
Chlorophenol, 2,4-
Dichlorophenol, 2,4-
Dimethylphenol, 2-
Methylphenol (o-Cresol), 3-
Methylphenol (m-Cresol), 4- Methylphenol (p-Cresol),
2,4-Dinitrophenol, 2-
Methyl-4,6-dinitrophenol, 2- Nitrophenol, 4-Nitrophenol, Pentachlorophenol)
GC-FID MetoduEPA 8041
Deniz SuyuOrganikler/Fenoller ( Fenoller (Phenol, 2- chlorophenol, 2-nitrophenol, 2,4-dimethylphenol, 2,4- dichlorophenol, 4-chloro-3- methylphenol, 2,4,6- trichlorophenol) , P- chlorophenol , M-Klorofenol
, Fenol , Fenol , Pentaklorofenol , 2,4,6- Triklorofenol , o-Klorofenol )
GC-FID MetoduEPA 8041
Deniz SuyuHam petrol ve petrol türevleriGC-FID MetoduTS EN ISO 9377-2
Deniz SuyuPetrol HidrokarbonlarıGC-FID MetoduTS EN ISO 9377-2
Deniz SuyuMineral yağlarGC-FID MetoduTS EN ISO 9377-2
Deniz SuyuDi(2-ethylhexyl) phthalatGC-MS MetoduEPA 8270
Deniz SuyuOrganikler/Organik Bileşikler ( Pentaklorobenzen
)
GC-MS MetoduEPA 8270
Deniz SuyuOrganikler/PAH ( Benzo(g,h,i)perylene , Antrasen , Benzo(b)floretan , Benzo(k)floranten , Fluorantin , Naftalin , Benzo(a)piren , İnden-1,2,3- c,d-piren )GC-MS MetoduEPA 8270
Deniz SuyuYüzer MaddeGörsel Metotİşletme İçi Metot
Deniz SuyuAskıda Katı Madde (AKM)Gravimetrik MetotSM 2540 D
Deniz SuyuYağlarGravimetrik Metot
Sokslet Ekstraksiyon Metodu
SM 5520 B
SM 5520 D
Deniz SuyuMetaller ( Berilyum , Kalay , Vanadyum , Baryum , Alüminyum , Kobalt , Bor , Demir , Bakır , Arsenik , Civa , Kurşun , Kadmiyum , Krom , Çinko , Nikel )ICP-OES MetoduEPA 200.7
Deniz SuyuBulanıklıkIşık Geçirgenliği MetoduSM 2130 B
Deniz SuyuKjeldahl AzotuMakro Kjeldahl MetoduSM 4500 Norg B
Deniz SuyuToplam KoliformMembran Süzme MetoduSM 9221 B
TS EN ISO 9308-1
Deniz SuyuFekal KoliformMembran Süzme MetoduSM 9222 D
Deniz SuyuFekal StreptokokMembran Süzme MetoduTS EN ISO 7899-2
Deniz SuyuÇözünmüş Oksijen/Oksijen DoygunluğuMembrane Elektrot Metodu
Titrimetrik Metot
SM 4500 O G
SM 4500 O G
Deniz SuyuSalmonellaSalmonella TayiniTS EN ISO 19250
Deniz SuyuIşık Geçirgenliği / Seki Diski DerinliğiSeki Disk MetoduEPA 841-B-97-003
Deniz SuyuOrganik Ön İşlemSıvı Sıvı Ekstraksiyon MetoduEPA 3510
Deniz SuyuKrom ⁺⁶Spektrofotometrik MetotASTM D1687-A
SM 3500 Cr B
Deniz SuyuRenkSpektrofotometrik MetotSM 2120 C
TS EN ISO 7887
Deniz SuyuToplam SiyanürSpektrofotometrik MetotSM 4500 CN ⁻ E
Deniz SuyuSiyanürSpektrofotometrik MetotSM 4500 CN ⁻ E
Deniz SuyuFlorürSpektrofotometrik MetotSM 4500 F ⁻ D
Deniz SuyuAmonyak/ Amonyak Azotu; Amonyum/ Amonyum AzotuSpektrofotometrik MetotSM 4500 NH ₃ F
Deniz SuyuNitrit/Nitrit AzotuSpektrofotometrik MetotSM 4500 NO ₂⁻ B
Deniz SuyuNitrat/Nitrat AzotuSpektrofotometrik MetotSM 4500 NO ₃⁻ E
Deniz SuyuToplam FosforSpektrofotometrik MetotSM 4500 P C SM 4500 P E
Deniz SuyuToplam AzotNitrit, Nitrat ve Kjeldahl Azotu İle HesaplamaHesaplama Yöntemi
Deniz SuyuFosfatSpektrofotometrik MetotSM 4500 P C
SM 4500 P E
Deniz SuyuOrganikler/Fosforlu Pestisitler( paratilon )GC-NPD MetoduEPA 8141
Deniz SuyuSülfürSpektrofotometrik MetotSM 4500 S² ⁻ D
Deniz SuyuSülfatSpektrofotometrik MetotSM 4500 SO ₄ ² ⁻ E
Deniz SuyuSentetik sülfanat (İyonik)Spektrofotometrik MetotSM 5540 C
Deniz SuyuYüzey Aktif Madde (MBAS)Spektrofotometrik MetotSM 5540 C
Deniz SuyuSentetik sülfanat (İyonik olmayan)Spektrofotometrik MetotSM 5540 D
Deniz SuyuKlorofil-aSpektrofotometrik MetotTS 9092 ISO 10260
Deniz SuyuKlorSpektrofotometrik Metot
Titrimetrik Metot
SM 4500 Cl G
SM 4500 Cl F
Deniz SuyuKlorürTitrimetrik MetotSM 4500 Cl ⁻ B
SM 4500 Cl C
Deniz SuyuZehirlilikZehirlilik DeneyleriTS 5676
EmisyonMetaller ( Antimon , Talyum
, Kadmiyum , Mangan , Kurşun , Nikel , Bakır , Kobalt , Krom , Arsenik , Civa , Selenyum , Çinko , Gümüş , Baryum )
AAS MetoduEPA 29
EmisyonKalsiyum Oksit (Çimento ve Kireç Tesisleri)AAS Metodu
ICP-OES Metodu
İşletme İçi Metot
İşletme İçi Metot
EmisyonMagnezyum OksitAAS Metodu ICP-OES Metoduİşletme İçi Metot İşletme İçi Metot
EmisyonMetaller ( Talyum , Vanadyum , Kurşun , Nikel , Mangan , Krom , Bakır , Kobalt , Kadmiyum , Arsenik
, Antimon )
AAS MetoduTS EN 14385
EmisyonKrom ⁺⁶ Numune AlmaAbsorpsiyon MetoduCARB 425
EmisyonSiyanürler Numune AlmaAbsorpsiyon MetoduCARB 426
EmisyonFormaldehit Numune AlmaAbsorpsiyon MetoduEPA 323
EmisyonH ₂ SO ₄ , SO ₂ , SO ₃ Numune
Alma
Absorpsiyon MetoduEPA 8
EmisyonNH ₃ Numune AlmaAbsorpsiyon MetoduEPA CTM 027
EmisyonH ₂ S Numune AlmaAbsorpsiyon MetoduVDI 3486 Bölüm 2
EmisyonHF, F ₂ Numune AlmaAdsorbsiyon MetoduISO 15713
EmisyonHCl Numune AlmaAdsorbsiyon MetoduTS EN 1911
EmisyonUçucu Organik Bileşikler Numune AlmaAdsorpsiyon Metodu
Numune Alma
EPA 18
TSE CEN/TS 13649
EmisyonToplam Organik KarbonAlev İyonizasyon Analizör MetoduTS EN 12619
EmisyonCO ₂Elektrokimyasal Metot (Hesaplama Metodu)TS ISO 12039
EmisyonNO (NO ₂ , NOₓ)Elektrokimyasal MetotEPA CTM 022
EmisyonO ₂Elektrokimyasal Metot
Paramanyetizma Metodu
TS ISO 12039
TS EN 14789
EmisyonCOElektrokimyasal Metot
NDIR Metodu
TS ISO 12039
TS EN 15058
EmisyonSO ₂Elektrokimyasal Metot
Titrimetrik Metot
TS ISO 7935
TS EN 14791
EmisyonOrganikler (1,1-Dikloroetan (Etilenklorür) (75-34-3),
1,2,4-Trimetilbenzen (95-63-
6), 1,3,5-Trimetilbenzen
(108-67-8), Naftalin, n-
Pentan (109-66-0), n-Hegzan
(110-54-3), 1,1,2-
GC MetoduEPA 18
EmisyonTrikloroetan (79-00-5),
Tetrakloroetilen (127-18-4),
Vinil asetat (108-05-4),
Dietileter (60-29-7),
Etilasetat (141-78-6), Anilin
(62-53-3) , Siklohegzan (110-
82-7) , Trikloroetilen (79-01-
6) , 1,2-Dikloropropan (78- 87-5) , Metil isobütil karbinol (108-11-2) , 2-Bütanon (78- 93-3) , Aseton (67-64-1) , n-
Bütil alkol (71-36-3 ) , İsobütilalkol (78-83-1) ,
Dioksan (123-91-1) , Asetonitril , Kloroform (Triklormetan) (67-66-3) ,
Klorobenzen (108-90-7) ,
Toluen (108-88-3) ,
Etilbenzen (100-41-4) ,
Benzen (71-43-2) , 1,2-
Dikloretilen (540-59-0) , N,N
GC MetoduEPA 18
Emisyondimetilanilin (121-69-7) ,
Etilen klorohidrin (107-07-3)
, Vinil klorür (75-01-4) , Florotrikloro metan (75-69-4)
, Dikloro diflorometan (75- 71-8) , 2-metilbromür (74-
83-9) , p-Ksilen (106-42-3) ,
m-Ksilen (108-38-3) , o-
Ksilen (95-47-6) , 1,2,3-
Trikloropropan (96-18-4) ,
1,3-Bütadien (106-99-0) ,
stiren (100-42-5) ,
Hegzaklorobütadin (87-68-3)
, 1,4- Diklorbenzen (106-46-
7) , 1,2 diklorbenzen (95-50-
1) , Etilen dibromür (106-93- 4) , klor toluen (95-49-8) ,
Karbontetraklorür (56-23-5) ,
Metil iyodür (74-88-4) , 2- Hegzanon (591-78-6) , İzo- propanol (67-63-0) , 2-
GC MetoduEPA 18
EmisyonNitropropan (79-46-9) , n-
Amyl asetat (628-63-7) , n- Bütil asetat (123-86-4) , Pridin (110-86-1) ,
Pentakloroetan (76-01-7) , Metil metakrilat (80-62-6) ,
Gilkol - Ethylene glycol (107-21-1) , Metil klorür (74-
87-3) , Kümen (İzopropil Benzen) (98-82-8) , 1,1-
Dikloroeten (viniliden klorür) (75-35-4) ,
Tribrommetan (75-25-2) ,
Klorobromometan (74-97-5) , Metil-tartar-bütileter (MTBE) (1634-04-4) , İzopropil asetat (108-21-4) , N,N-
dimetilformamit (68-12-2) ,
N,N- dimetilasetamit (127-
19-5) , n-Propanol (71-23-8) , Isoamil alkol (123-51-3) ,
GC MetoduEPA 18
Emisyonsec-Bütilalkol (78-92-2) ,
Etilklorür (75-00-3) , 1-
Metoksi-2-propanol (107-98-
2) , Bütanal (123-72-8) ,
Propanal (123-38-6) , 1,1,2,2-
Tetrakloroetan (79-34-5) , n- propilbenzen (103-65-1) ,
Bromodiklorometan (75-27-
4) , Ter-bütanol (75-65-0) , o- Toludin (95-53-4) , Metil akrilat (96-33-3) ,
Benzilklorür (100-44-7) )
GC MetoduEPA 18
EmisyonOrganikler ( Dioktil ftalat (117-81-7) , Bütilbenzilftalat İzoforon )GC MetoduEPA 8270
EmisyonOrganikler ( Siklohegzan (110-82-7) , Metil iyodür (74-88-4) , n-Amyl asetat (628-63-7) , Dioksan (123-
91-1), n-Propanol (71-23-8),
GC MetoduTSE CEN/TS 13649
EmisyonBütadien (106-99-0) N,N-
dimetilformamit (68-12-2) , İzopropil asetat (108-21-4) , Aseton (67-64-1) ,
Siklohegzanon (108-94-1) ,
2-Hegzanon (591-78-6) , Metil asetat (79-20-9) , Metil akrilat (96-33-3) , Metil klorür (74-87-3) , Metil- tartar-bütileter (MTBE) (1634-04-4) , Pridin (110-86-
1) , Vinil klorür (75-01-4) , 1,1-Dikloroeten (viniliden
klorür) (75-35-4) , Kloroform (Triklormetan) (67-66-3) ,
1,1-Dikloroetan (Etilenklorür) (75-34-3) ,
1,1,1-Trikloroetan (71-55-6) ,
1,1,2-Trikloroetan (79-00-5) ,
Trikloroetilen (79-01-6) ,
1,1,2,2-Tetrakloroetan (79-
GC MetoduTSE CEN/TS 13649
Emisyon34-5) , Tetrakloroetilen (127-
18-4) , Klorobenzen (108-90-
7) , 1,2-Dikloropropan (78- 87-5) , Toluen (108-88-3) , Asetonitril (75-05-8) , Ter-
bütanol (75-65-0) , İzo- propanol (67-63-0) , Etanol (Etil alkol) (64-17-5) , n- Bütil alkol (71-36-3) , İsobütilalkol (78-83-1) , sec- Bütilalkol (78-92-2) , Isoamil alkol (123-51-3) , Metil isobütil karbinol (108-11-2) , Dikloro diflorometan (75-71-
8) , n-Bütil asetat (123-86-4)
, Etilasetat (141-78-6) , Etilklorür (75-00-3) , Etilen klorohidrin (107-07-3) ,
Florotrikloro metan (75-69-4)
, Siklohegzen (110-83-8) , Etilbenzen (100-41-4) ,
GC MetoduTSE CEN/TS 13649
EmisyonKsilen (1330-20-7) ,
Klorobromometan (74-97-5) ,
1,2-Dikloretilen (540-59-0) ,
Hegzakloroetan (67-72-1) ,
1,2,3-Trikloropropan (96-18-
4) , Akrilonitril (107-13-1) , Benzen (71-43-2) ,
Diklorometan (75-09-2) , 2- Bütanon (78-93-3) , o- Klortoluen (95-49-8) , 1,4-
Diklorbenzen (106-46-7) ,
1,2- Diklorbenzen (95-50-1) ,
n-propilbenzen (103-65-1) ,
1,3,5-Trimetilbenzen (108-
67-8) , 1,2,4-Trimetilbenzen
(95-63-6) , Dietileter (60-29-
7) , n-Hegzan (110-54-3) , n-
Heptan (142-82-5) , n-Pentan (109-66-0) ,
Bromodiklorometan (75-27-
4) , 4-Nitrotoluene (99-99-0)
GC MetoduTSE CEN/TS 13649
Emisyon, 2-Nitropropan (79-46-9) ,
Pentakloroetan (76-01-7) , 1-
Metoksi-2-propanol (107-98-
2) , Bromoform (75-25-2) ,
stiren (100-42-5) ,
Trimetilbenzen (526-73-8) , Kümen (İzopropil Benzen) (98-82-8) , Karbontetraklorür
(56-23-5) , o-Ksilen (95-47-
6) , m-Ksilen (108-38-3) , p-
Ksilen (106-42-3) ,
Benzilklorür (100-44-7) ,
Vinilasetsat (108-05-4) , Metil metakrilat (80-62-6) , N,N- dimetilasetamit (127- 19-5) , N,N dimetilanilin (121-69-7) ,
Hegzaklorobütadin (87-68-3)
, o-Toludin (95-53-4) , Anilin (62-53-3) , Etilen dibromür
GC MetoduTSE CEN/TS 13649
Emisyon(106-93-4) , Metanol (67-56-
1) )
GC MetoduTSE CEN/TS 13649
EmisyonOrganikler/PAH (Benzo[a]piren , Asenaftilen Piren , Fenantren , İnden- 1,2,3-c,d-piren , Floren , Floren , Florenten , Naftalin , Dibenzo(a,h)antrasen , Krisen , Benzo(k)florenten , Benzo(g,h,i)perilen , Benzo(B)florenten ,
Benzo(a)antrasen , Antrasen , Asenaften )
GC-MS MetoduISO 11338-2
EmisyonNemGravimetrik Metot Nem Probu ile (≤ 180 0C)EN 14790
EPA 4
İşletme İçi Metot
EmisyonPartikül Madde/Toplam TozGravimetrik MetotEPA 17
EPA 5
TS EN 13284-1
TS ISO 9096
EmisyonHCI, HF, HBr, Cl2, Br2IC MetoduEPA 26 A
EmisyonNH ₃IC MetoduEPA CTM 027
EmisyonMetaller ( Nikel , Bakır , Kobalt , Krom , Arsenik , Talyum , Kadmiyum , Mangan , Kurşun , Antimon
, Selenyum , Fosfor , Gümüş
, Çinko , Berilyum , Baryum)
ICP MetoduEPA 29
EmisyonMetaller ( Vanadyum , Antimon , Arsenik , Bakır , Kadmiyum , Krom , Nikel , Talyum , Kobalt , Mangan , Kurşun )ICP MetoduTS EN 14385
EmisyonHF, F₂İyon Seçici Elektrot MetoduISO 15713
EmisyonOrganik Bileşikler Numune Almaİzokinetik Numune AlmaEPA 0010
EmisyonPCDD/F (Poliklorlu Dibenzo Dioksin/Dibenzo Furan) Numune Almaİzokinetik Numune Alma
PCDD/F XAD-2 ile Numune Alma Metodu
EPA 23 A
EPA 23 A
TS EN 1948-1
EmisyonHCI, HF, HBr, Cl2, Br2
Numune Alma
İzokinetik Numune AlmaEPA 26 A
EmisyonMetaller ( Antimon, Arsenik, Bakır, Baryum, Berilyum, Civa, Çinko, Gümüş, Fosfor, Kadmiyum, Kobalt, Krom,İzokinetik Numune AlmaEPA 29
EmisyonKurşun, Mangan, Nikel,
Selenyum, Talyum - Numune Alma )
İzokinetik Numune AlmaEPA 29
EmisyonPAH Numune Alma (Metot B)İzokinetik Numune AlmaISO 11338-1
EmisyonArsenik, Antimon, Bakır, Kadmiyum, Krom, Kobalt, Mangan, Nikel, Kurşun, Talyum, Vanadyum - Numune Almaİzokinetik Numune AlmaTS EN 14385
EmisyonNOₓ (NO,NO ₂ )Kimyasal Işıma MetoduTS EN 14792
EmisyonKoku KonsantrasyonuOlfaktometrik MetotTS EN 13725/AC
EmisyonPCDD/F (Poliklorlu Dibenzo Dioksin/Dibenzo Furan) Ön İşlemPCDD/F Ekstraksiyon ve Temizleme MetoduTS EN 1948-2
EmisyonPCDD/F (Poliklorlu Dibenzo Dioksin/Dibenzo Furan) AnalizPCDD/F GC- HRMS
Metodu
TS EN 1948-3
EmisyonHızPitot Tüpü ile
S Tipi Pitot Tüp ile
TS ISO 10780
EPA 2
EmisyonİsililikRenk Karşılaştırma Metodu (Bacharach Skalası)TS 9503
EmisyonOrganik Ön İşlemSokslet Ekstraksiyon MetoduEPA 3542
EmisyonKrom ⁺⁶Spektrofotometrik MetotCARB 425
EmisyonSiyanürlerSpektrofotometrik MetotCARB 426
EmisyonFormaldehitSpektrofotometrik MetotEPA 323
EmisyonHClSpektrofotometrik MetotTS EN 1911
EmisyonH ₂ SO ₄ , SO₂ , SO₃Titrimetrik MetotEPA 8
EmisyonH ₂ STitrimetrik MetotVDI-3486-2
GürültüSes Basıncı SeviyesiÇevresel Gürültü Düzeyinin TespitiTS 9315 ISO 1996 – 1
TS 9315 ISO 1996 – 1 / T1
TS ISO 1996 – 2
GürültüSes Basıncı SeviyesiÇevresel Gürültü Düzeyinin TespitiTS ISO 1996 – 2 / T1
GürültüSes Gücü SeviyesiÇoklu Gürültü Kaynağına Sahip Sanayi Tesislerinde Yapılan Ses Basıncı Düzeyi Ölçümlerinden Ses Gücü Düzeyinin Tespiti
Gözlem Yöntemi Kullanılarak Gürültü Kaynaklarından Yapılan Ses Basıncı Düzeyi Ölçümlerinden Ses Gücü Düzeyinin Tespiti
Mühendislik Metodu Kullanılarak Gürültü Kaynaklarından Yapılan Ses Basıncı Düzeyi Ölçümlerinden Ses Gücü Düzeyinin Tespiti
TS ISO 8297 TS EN ISO 3746 TS EN ISO 3744
GürültüSes Gücü SeviyesiSesin Açık Alanda Yayılımında Etkili Azaltım Faktörlerinin ve Çevresel Gürültü Düzeyinin TespitiTS ISO 9613-2
İmisyonMetaller ( PM 10’da Arsenik
, PM 10’da Nikel , PM 10’da Kurşun , PM 10’da Kadmiyum )
AAS MetoduVDI 2267-1
İmisyonMetaller ( Çöken Tozda Kadmiyum , Çöken Tozda Kurşun )AAS Metodu ICP-OES MetoduVDI 2267-16
VDI 2267-14
İmisyonMetaller ( Çöken Tozda Talyum )AAS MetoduVDI 2267-7
İmisyonMerkaptanlar Numune AlmaAbsorpsiyon MetoduTS 9628
İmisyonUçucu Organik Bileşikler Numune AlmaAktif Karbon İle Adsorblama MetoduASTM D 3686-08
Pasif Numune Alma MetoduTS EN13528-1,2
İmisyonToplam Organik Bileşikler (TOC)GC MetoduASTM D3687
İmisyonOrganikler (Etilbenzen, Benzen,Siklohegzan İsopropil benzene (Kumen) , Siklohegzanon , Metilterbütileter , 1,3- Bütadien , 2,3-Dimetilheptan
, Benzen , n-Hegzan , Ksilen
, Toplam Organik Bileşikler (TOC) , Kumol(İzopropil benzen) , 2,3-Dimetilpentan , Trimetilbenzen , Toluen ,
GC MetoduTS EN13528-1,2,3
İmisyonn-Heptan , Etilbenzen , n- Oktan )GC MetoduTS EN13528-1,2,3
İmisyonPM 10Gravimetrik MetotEPA 40 CFR Bölüm 50
TS EN 12341
İmisyonÇöken TozGravimetrik MetotTS 2341
İmisyonPartikül MaddeGravimetrik MetotTS EN 12341
İmisyonSO ₂IC metodu
Pasif Numune Alma Metodu
TS EN13528-1,2,3
TS EN13528-1,2
İmisyonMetaller ( PM 10’da Kurşun , PM 10’da Nikel , PM 10’da Arsenik , PM 10’da Kadmiyum )ICP MetoduVDI 2267-1
İmisyonOrganikler ( Benzen , 1,2,4- Trimetilbenzen , 1,3,5- Trimetilbenzen , n-Heptan , n-Hegzan , Siklohegzan ,Numune Alma/ GC MetoduASTM D 3686 /ASTM D 3687
İmisyonKsilen , İzopropilbenzen , Toluen , Etilbenzen )Numune Alma/ GC MetoduASTM D 3686 /ASTM D 3687
İmisyonBTEX (Benzene,Toluene, Etilbenzene, Xylene(m,p,o))Pasif Numune Alma MetoduTS EN13528-1,2
İmisyonO ₃Pasif Numune Alma Metodu
Spektofotometrik Metot
TS EN13528-1,2
TS EN13528-1,2,3
İmisyonNO ₂Pasif Numune Alma Metodu
Spektofotometrik Metot
TS EN13528-1,2
TS EN13528-1,2,3
İmisyonNHₓPasif Numune Alma MetoduTS EN13528-1,2
İmisyonH ₂ SPasif Numune Alma MetoduTS EN13528-1,2
İmisyonHClPasif Numune Alma MetoduTS EN13528-1,2
İmisyonHFPasif Numune Alma MetoduTS EN13528-1,2
İmisyonToplam Organik Bileşikler (TOC) Numune AlmaSorbent Tüp ile Numune AlmaASTM D3686
İmisyonMerkaptanlarSpektrofotometrik MetotTS 9628
Numune AlmaAtık Sulardan Numune AlmaAtık Sulardan Numune Alma KurallarıTS ISO 5667-10
Numune AlmaPetrol Sıvıları- Boru Hattından Numune AlmaBoru Hattından Otomatik Numune Alma KurallarıTS 900-2 EN ISO 3171
Numune AlmaÇamur Numunesi AlmaÇamur Numunesi Alma KurallarıTS EN ISO 5667-13
Numune AlmaDeniz Sularından Numune AlmaDeniz Sularından Numune Alma KurallarıTS ISO 5667-9
Numune AlmaDip Sedimentlerinden Numune AlmaDip Sedimenlerinden Numune Alma KurallarıTS 9547 ISO 5667-12
Numune AlmaPetrol Sıvıları - Elle Numune AlmaElle Numune Alma KurallarıTS 900-1 EN ISO 3170
Numune AlmaGöl ve Göletlerden Numune AlmaGöl ve Göletlerden Numune Alma KurallarıTS 6291
Numune AlmaKatı Atıklardan Numune AlmaKatı Atıklardan Numune Alma KurallarıTS 12090
Numune AlmaNehirden ve Akarsulardan Numune AlmaNehirden ve Akarsulardan Numune Alma KurallarıTS ISO 5667-6
Numune AlmaTopraktan Numune AlmaTopraktan Numune Alma
Yüzey Topraktan Numune Alma Kuralları
TS ISO 10381-2
TS 9923
Numune AlmaYalıtım Sıvılarından Numune AlmaYalıtım Sıvılarının Numune Alma KurallarıTS EN 60475 (EN)
Numune AlmaYeraltı Sularından Numune AlmaYeraltı Sularından Numune Alma KurallarıTS ISO 5667-11
SedimentMetaller ( Kadmiyum )AAS-Grafit Fırın MetoduSM 3113 B
SedimentMetaller ( Civa )AAS-Soğuk Buhar MetoduSM 3112 B
SedimentOrganikler/Klorlu Pestisitler ( Hekzaklorosiklohekzan, Endrin , Dieldrin , Hekzaklorobenzen , Aldrin )GC-ECD MetoduEPA 8081
SedimentMetaller ( Kadmiyum , Civa )ICP-OES MetoduEPA 200.7
SedimentMetal Ön İşlemMikrodalga ile Özütleme MetoduEPA 3051 A
SedimentOrganik Ön İşlemSokslet Ekstraksiyon MetoduEPA 3540
SEÖSHF Numune AlmaAdsorbsiyon MetoduISO 15713
SEÖSHCl Numune AlmaAdsorbsiyon MetoduTS EN 1911
SEÖSSu BuharıGravimetrik MetotTS EN 14790
SEÖSPartikül MaddeGravimetrik MetotTS ISO 9096
Gravimetrik Metot - TS EN 13284-1
SEÖSHFİyon Seçici Elektrot MetoduISO 15713
SEÖSNOₓ (NO,NO ₂ )Kimyasal Işıma MetoduTS EN 14792
SEÖSCONDIR MetoduTS EN 15058
SEÖSSabit Kaynak Emisyonları- Otomatik Ölçüm Sistemlerinin Kalite GüvencesiOtomatik Ölçüm Sistemlerinin Kalite GüvencesiTS EN 14181
SEÖSO ₂Paramanyetizma MetoduTS EN 14789
SEÖSHızPitot Tüpü ileTS ISO 10780
SEÖSToplam Organik Bileşikler (TOC)Portatif FID MetoduTS EN 12619
SEÖSHClSpektrofotometrik MetotTS EN 1911
SEÖSSO ₂Titrimetrik MetotTS EN 14791
SuMetaller ( Demir , Krom , Çinko , Kurşun , Nikel , Kobalt , Kadmiyum , Bakır )AAS-Alev MetoduSM 3111 B
SuMetaller ( Vanadyum , Alüminyum )AAS-Alev MetoduSM 3111 D
SuMetaller ( Arsenik , Demir , Krom , Kalay , Kurşun , Nikel , Kobalt , Baryum , Alüminyum , Kadmiyum , Bakır )AAS-Grafit Fırın MetoduSM 3113 B
SuMetaller ( Civa )AAS-Soğuk Buhar MetoduSM 3112 B
SuMetal Ön İşlemAsitle Özütleme Metodu
Mikrodalga ile Özütleme Metodu
SM 3030 D
SM 3030 E
SM 3030 F
SM 3030 G
SM 3030 H
SM 3030 I
SM 3030 K
SuToplam Fosfor Ön İşlemAsitle Özütleme MetoduSM 4500 P B
SuToplam Siyanür Ön İşlemDistilasyon MetoduSM 4500 CN ⁻ C
SuSiyanür Ön İşlemDistilasyon MetoduSM 4500 CN ⁻ C
SuFlorür Ön İşlemDistilasyon MetoduSM 4500 F ⁻ B
SuAmonyak/ Amonyak Azotu; Amonyum/ Amonyum Azotu
- Ön İşlem
Distilasyon MetoduSM 4500 NH ₃ B
SuToplam FenolDistilasyon Metodu
Spektrofotometrik Metot
SM 5530 B
SM 5530 C
SuİletkenlikElektrometrik MetotSM 2510 B
SuSıcaklıkElektrometrik MetotSM 2550 B
SupHElektrometrik MetotSM 4500 H ⁺ B
SuToplam KoliformEn Muhtemel Sayı (EMS) Metodu
Membran Süzme Metodu
SM 9221 B
TS EN ISO 9308-1
SuFekal KoliformEn Muhtemel Sayı (EMS) Metodu
Membran Süzme Metodu
SM 9221 E
SM 9222 D
SuFekal StreptokokEn Muhtemel Sayı (EMS) Metodu
Membran Süzme Metodu
SM 9230 B
TS EN ISO 7899-2
SuPestisitler(HCH, Dieldrin)GC-ECD MetoduEPA 8081
SuOrganikler/Klorlu Pestisitler ( Alachlor, Trifluralin ,
Endosülfan , Endosülfan Alfa
, Endrin , Isodrin , Aldrin , DDT , Hekzaklorobenzen , Dieldrin )
GC-ECD MetoduEPA 8081
SuMecopropGC-ECD MetoduEPA 8151
SuOrganikler/Klorlu Pestisitler ( Bentazone , 2,4-D (nonester) , 2,4-D (ester) )GC-ECD MetoduEPA 8151
SuOrganikler/Organik Bileşikler ( Toluen , Ksilen (m, p, o) , Benzen )GC-FID MetoduEPA 8015
SuOrganikler/Fenoller ( 2- chlorophenol , 4-chloro-3- methyl-phenol , o-Klorofenol
, p-Klorofenol , M- Klorofenol )
GC-FID MetoduEPA 8041
SuPetrol HidrokarbonlarıGC-FID MetoduTS EN ISO 9377-2
SuMineral yağlarGC-FID MetoduTS EN ISO 9377-2
SuOrganikler/Fenoller ( Octylphenols, 4-(para)- nonlyfenoller , Para-tret- octylphenol , Nonylfenoller )GC-MS MetoduASTM D7065
SuDi(2-ethylhexyl) phthalatGC-MS MetoduEPA 8270
SuOrganikler/Organik Bileşikler ( Pentaklorobenzen
)
GC-MS MetoduEPA 8270
SuOrganikler/PAH ( Benzo(g,h,i)perylene , İnden- 1,2,3-c,d-piren , Benzo(k)floranten , Benzo(b)floretan , Benzo(a)piren , Antrasen , Fluorantin , Naftalin )GC-MS MetoduEPA 8270
SuOrganikler/Fosforlu Pestisitler ( Demetons , Simazin , Malathion , Mevinphos , Fenitrothion , Azinphos-methyl , Dichlorvos , Atrazine, paratilon)GC-NPD MetoduEPA 8141
SuYüzer MaddeGörsel Metotİşletme İçi Metot
SuYağlarGravimetrik Metot
Sokslet Ekstraksiyon Metodu
SM 5520 B
SM 5520 D
SuOrganikler/Organik Bileşikler ( 1,2 Dikloretan , Hekzaklorbutadin , Kloroform (Triklormetan) , Triklorobenzen , Perkloroetilen , Trikloretilen
)
Headspace / GC-FID MetoduEPA 5021 A ve EPA 8015
SuOrganik Analizlere Hazırlama TekniğiHeadspace MetoduEPA 5021 A
SuFlorürIC Metodu
Spektrofotometrik Metot
SM 4110 B SM 4500 F ⁻ D
SuNitrat/Nitrat AzotuIC Metodu
Spektrofotometrik Metot
SM 4110 B SM 4500 NO ₃⁻ E
SuBromIC MetoduSM 4110 B
SuSülfatIC Metodu
Spektrofotometrik Metot
SM 4110 B SM 4500 SO ₄ ² ⁻ E
SuKlorürIC Metodu Titrimetrik MetotSM 4110 B
SM 4500 Cl ⁻ B SM 4500 Cl C
SuFosfatIC Metodu Spektrofotometrik MetotSM 4110 B SM 4500 P C
SM 4500 P E
SuMetaller ( Demir , Krom , Çinko , Civa , Bor , Nikel , Kurşun , Kalay , Berilyum , Kobalt , Bakır , Vanadyum , Alüminyum , Kadmiyum , Baryum , Arsenik )ICP-OES MetoduEPA 200.7
SuBulanıklıkIşık Geçirgenliği MetoduSM 2130 B
SuKjeldahl AzotuMakro Kjeldahl MetoduSM 4500 Norg B
Sue- KoliMembran Süzme MetoduTS EN ISO 9308-1
SuSalmonellaSalmonella TayiniISO 19250
TS EN ISO 19250
SuIşık Geçirgenliği / Seki Diski DerinliğiSeki Disk MetoduEPA 841-B-97-003
SuOrganik Ön İşlemSıvı Sıvı Ekstraksiyon MetoduEPA 3510
SuKrom ⁺⁶Spektrofotometrik MetotASTM D1687-A
SM 3500 Cr B
SuRenkSpektrofotometrik MetotSM 2120 C
TS EN ISO 7887
SuBorSpektrofotometrik MetotSM 4500 B B
SM 4500 B C
SuSerbest Klor/Aktif Klor/Bakiye KlorSpektrofotometrik Metot
Titrimetrik Metot
SM 4500 Cl G
SM 4500 Cl F
SuToplam SiyanürSpektrofotometrik MetotSM 4500 CN ⁻ E
SuSiyanürSpektrofotometrik MetotSM 4500 CN ⁻ E
SuAmonyak/ Amonyak Azotu; Amonyum/ Amonyum AzotuSpektrofotometrik MetotSM 4500 NH ₃ F
SuNitrit/Nitrit AzotuSpektrofotometrik MetotSM 4500 NO ₂⁻ B
SuToplam FosforSpektrofotometrik MetotSM 4500 P C
SM 4500 P E
SuSülfürSpektrofotometrik Metot
Titrimetrik Metot ( Spektrofotometrik Metot ile birlikte verilebilir)
SM 4500 S² ⁻ D SM 4500 S² ⁻ F
SuSülfitSpektrofotometrik MetotSM 4500 SO ₃ ² ⁻ C
SuSentetik sülfanat (İyonik)Spektrofotometrik MetotSM 5540 C
SuYüzey Aktif Madde (MBAS)Spektrofotometrik MetotSM 5540 C
SuSentetik sülfanat (İyonik olmayan)Spektrofotometrik MetotSM 5540 D
SuKlorofil-aSpektrofotometrik MetotTS 9092 ISO 10260
SuÇözünmüş Oksijen/Oksijen DoygunluğuTitrimetrik MetotSM 4500 O G
TitreşimÇevresel Titreşim SeviyesiBinalarda Titreşimin Ölçülmesi ve Binalara Etkilerinin Değerlendirilmesi
Madencilik Faaliyetleri Sonucunda Oluşan Hava Şoku ve Yer Titreşiminin Ölçülmesi
TS ISO 4866
TS 10354
ToprakMetaller ( Bakır, Kobalt, Kurşun , Krom , Nikel , Çinko , Kadmiyum )AAS MetoduTS ISO 11047
ToprakMetaller ( Çinko , Kurşun , Nikel , Krom , Kadmiyum , Bakır , Kobalt , Talyum , Gümüş )AAS-Alev MetoduSM 3111 B
ToprakMetaller ( Vanadyum )AAS-Alev MetoduSM 3111 D
ToprakMetaller ( Arsenik , Kurşun , Nikel , Krom , Kadmiyum , Bakır , Selenyum , Kobalt , Antimon , Kalay , Molibden , Talyum , Baryum )AAS-Grafit Fırın MetoduSM 3113 B
ToprakMetaller ( Civa )AAS-Soğuk Buhar MetoduSM 3112 B
ToprakKrom ⁺⁶ Ön IslemAlkali Özütleme MetoduEPA 3060 A
ToprakAOX (Adsorblanabilen Organik Halojenler)AOX (Adsorblanabilen Organik Halojenler)TS EN 16166
ToprakSiyanür Ön İşlemDistilasyon MetoduSM 4500 CN ⁻ C
ToprakİletkenlikElektrometrik MetotISO 11265
TS ISO 11265
ToprakpHElektrometrik MetotTS ISO 10390
ToprakOrganikler/Klorlu Pestisitler ( Klordan , γ-HCH (Lindan) , Hekzaklorosiklopentadien ,
Toksafen , DDE , DDD , DDT , Metoksiklor , Aldrin , Heptaklorepoksit , Heptaklor
, Heptaklor , Hekzaklorobenzen , ß-HCH (ß-BHC) , α-HCH (α-BHC) ,
Endrin , Endosülfan , Endosülfan , Dieldrin )
GC-ECD MetoduEPA 8081
ToprakPCB (Poliklorlubifeniller)GC-ECD MetoduEPA 8082
ToprakPCB (Poliklorlubifeniller) (7
Türdeş) (28, 52, 101, 118,
138, 153, 180)
GC-ECD MetoduEPA 8082
ToprakPCB (Poliklorlubifeniller) (Sadece Aroklor 1016 karisimlari için)GC-ECD MetoduEPA 8082
ToprakPCB (Poliklorlubifeniller) (Aroklor 1016 disinda kalan tüm karisimlar)GC-ECD MetoduEPA 8082
ToprakOrganikler/Klorlu Pestisitler ( MCPA , 2,4-Diklorofenoksi
asetik asit )
GC-ECD MetoduEPA 8151
ToprakstirenGC-FID Headspace MetoduISO 22155
ToprakOrganikler/Organik Bileşikler ( 1,1-Dikloroetan (Etilenklorür) )GC-FID Headspace MetoduISO 22155
ToprakOrganikler/Fenoller ( Fenol
, 2,4-dichlorophenol, 2,4-
dimethylphenol, 2,4
dinitrophenol, 2- chlorophenol, 2-nitrophenol, 4-nitrophenol,
GC-FID MetoduEPA 8041
Toprakpentachlorophenol, 2,4,6
trichlorophenol, 2,4,5- trichlorophenol)
GC-FID MetoduEPA 8041
ToprakKrizen (Chrysene)GC-MS MetoduEPA 8270
ToprakİzoforonGC-MS MetoduEPA 8270
ToprakOrganikler/Klorlu Pestisitler ( Hekzaklorobenzen )GC-MS MetoduEPA 8270
ToprakOrganikler/Organik Bileşikler ( 1,2- difenilhidrazin , Karbaril , 2,4-Dinitrotoluen ,
Hekzakloro-1,3-bütadien , N- Nitrozodifenilamin , p- Kloroanilin , Karbofuran ,
2,6-Dinitrotoluen , Di-n-oktil fitalat , Bis(2-kloroetil)eter ,
GC-MS MetoduEPA 8270
ToprakDi-n-butil fitalat ,
Dimetilfitalat , Butil benzil fitalat , Bis(2-etilhekzil)fitalat
, Karbazol , Dietilfitalat , Nitrobenzen , Hekzakloroetan , Bis(2- kloroetoksi)metan , Pentaklorobenzen , N- Nitrozo-di-N-propilamin , N- Nitrozodimetilamin )
GC-MS MetoduEPA 8270
ToprakOrganikler/PAH (Benzo(a)antrasen , beta- Kloronaftalin , İnden(1,2,3- c,d)piren , Florenten , Antrasen , Piren , Asenaften , Fluoren , Krisen , Naftalin , Dibenz(a,h)antrasen , Benzo(k)floranten , Benzo(b)floranten , Benzo(a)piren )GC-MS MetoduEPA 8270
ToprakAtrazineGC-NPD MetoduEPA 8141
ToprakToplam Petrol Hidrokarbonları (Aromatik)(EC16> - EC35)GC-FID MetoduTNRCC 1005 / TNRCC 1006
ToprakToplam Petrol Hidrokarbonları (Aromatik)(EC9> - EC16)GC-FID MetoduTNRCC 1005 / TNRCC 1006
ToprakToplam Petrol Hidrokarbonları (Alifatik) (EC8> - EC16)GC-FID MetoduTNRCC 1005 / TNRCC 1006
ToprakToplam Petrol Hidrokarbonları (Alifatik) (EC6 - EC8)GC-FID MetoduTNRCC 1005 / TNRCC 1006
ToprakToplam Petrol Hidrokarbonları (Aromatik) (EC6 - EC9)GC-FID MetoduTNRCC 1005 / TNRCC 1006
ToprakYanma KaybıGravimetrik MetotTS EN 12879
ToprakBTEX (Benzene,Toluene, Etilbenzene, Xylene(m,p,o))Headspace / GC-FID MetoduEPA 5021 A ve EPA 8015
ToprakOrganikler/Organik Bileşikler ( Bromoform )Headspace / GC-FID MetoduEPA 5021 A ve EPA 8015
ToprakOrganikler/Organik Bileşikler ( Trikloroetilen , Tetrakloroetilen , 1,2-cis- Dikloroetilen , 1,2-trans- Dikloroetilen , 1,2- Dikloropropan , Metil-tartar- bütileter (MTBE) , Klorobenzen )Headspace / GC-FID MetoduISO 22155
ToprakOrganik Analizlere Hazırlama TekniğiHeadspace MetoduEPA 5021 A
ToprakMetaller ( Arsenik , Bor , Fosfor , Civa , Kurşun , Nikel
, Krom , Çinko , Bakır , Kadmiyum , Baryum ,
ICP-OES MetoduEPA 200.7
ToprakSelenyum , Gümüş , Kobalt ,
Antimon , Kalay , Vanadyum
, Molibden , Berilyum , Titanyum , Talyum )
ICP-OES MetoduEPA 200.7
ToprakC/NKarbon ve Azot İle HesaplamaHesaplama Yöntemi
ToprakMetal Ön İşlemMikrodalga ile Özütleme MetoduEPA 3051 A
ToprakToplam Organik Halojen (TOX)Mikrokolumetri MetoduTS EN 16166
ToprakOrganik Ön İşlemSokslet Ekstraksiyon MetoduEPA 3540
ToprakYağ ve GresSokslet Ekstraksiyon MetoduSM 5520 E
ToprakKrom ⁺⁶Spektrofotometrik MetotEPA 7196 A
ToprakSiyanürSpektrofotometrik MetotISO 11262 SM 4500 CN ⁻ E
ToprakTiyosiyanatSpektrofotometrik Metotİşletme İçi Metot SM 4500 CN ⁻ M
ToprakFosforSpektrofotometrik MetotTS 8338
ToprakToprak BünyesiSuya Doygunluk TayiniTS 8333

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Yeterlik Kapsamı

KapsamParametreİş Hijyeni Ölçüm/ Test / Analiz
Metodunun Adı
Metot Numarası ve Tarihi
Fiziksel Etkenlerİşyeri Ortamı Gürültü ÖlçümleriAkustik - Makina ve donanımdan yayılan gürültü - İhmal edilebilir düzeydeki çevresel düzeltmelerle yansıtıcı bir düzlem üzerinde esas olarak açık bir alandaki iş mahallinde ve belirtilen diğer konumlardaki emisyon ses basınç seviyelerinin tayiniTS EN ISO 11201 – 14.06.2012
Fiziksel Etkenlerİşyeri Ortamı Gürültü ÖlçümleriAkustik - Makina ve donanımdan yayılan gürültü - Bir iş istasyonundaki ve doğru çevresel düzeltmeler uygulanmış belirtilen diğer konumlardaki emisyon ses basınç seviyelerinin tayiniTS EN ISO 11204 – 12.04.2012
Fiziksel Etkenlerİşyeri Ortamı Gürültü ÖlçümüAkustik – Çevre Gürültüsünün Tarifi, Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi – Bölüm:2 Çevresel Gürültü Seviyelerinin TayiniTS ISO 1996-2 – 26.03.2009
Fiziksel EtkenlerEl – Kol Titreşim Maruziyeti ÖlçümüMekanik titreşim-Kişilerin maruz kaldığı elle iletilen titreşimin ölçülmesi ve değerlendirilmesi-Bölüm 1 Genel kurallarTS EN ISO 5349-1 – 27.12.2005
Fiziksel EtkenlerEl – Kol Titreşim Maruziyeti ÖlçümüMekanik titreşim – Kişilerin maruz kaldığı, elden vücuda iletilen titreşimin ölçülmesi ve değerlendirilmesi – Bölüm 2. İş yerlerinde ölçme yapmak için pratik kılavuzTS EN ISO 5349-2 – 29.04.2004
Fiziksel EtkenlerTüm Vücut Titreşim Maruziyeti ÖlçümüMekanik Titreşim – Titreşim Emisyon Değerinin Belirlenmesi Amacıyla Hareketli Makinelerin Deneye Tabi TutulmasıTS EN 1032 + A1 – 22.11.2011
Fiziksel EtkenlerTüm Vücut Titreşim Maruziyeti ÖlçümüMekanik Titreşim ve Şok – Tüm Vücut Titreşime Maruz Kalma Değerlendirilmesi- Bölüm 1: Genel KurallarTS ISO 2631-1 – 25.04.2013
Kimyasal EtkenlerHavadaki Kresol İzomerleri ve Fenol Konsantrasyonu Tayini (Kişisel ve İşyeri Ortamı)Cresol isomers and PhenolNIOSH 2546 – 15.08.1998
Kimyasal EtkenlerHavadaki PAH Bileşikleri Konsantrasyonu Tayini (Kişisel ve İşyeri Ortamı)Polynuclear Aromatic Hydrocarbons by GCNIOSH 5515 – 15.08.1994
Kimyasal EtkenlerHavadaki Azot Oksit ve Azot Dioksit Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı)Nitric Oxide And Nitrogen DioxideNIOSH 6014 – 15.08.1994
Kimyasal EtkenlerHavadaki Formaldehit Konsantrasyonu Tayini ( Kişisel ve İşyeri Ortamı)Formaldehyde by VISNIOSH 3500 - 1994
Kimyasal EtkenlerHavadaki Asit Konsantrasyonu Tayini ( Kişisel ve İşyeri Ortamı)Particulate Fluorides and Hydrofluoric Acid (HF)NIOSH 7906 – 20.05.2014
Fiziksel EtkenlerTermal Konfor ÖlçümüOrta dereceli termal ortamlar- Pmv ve ppd indislerinin tayini termal rahatlık için şartların belirlenmesiTS EN ISO 7730 – 25.04.2006
Fiziksel EtkenlerTermal Konfor ÖlçümüTermal çevrenin ergonomisi - WBGT (ıslak ampul küresel sıcaklık) endeksi (ISO 7243: 2017) kullanılarak ısı stresinin değerlendirilmesiTS EN ISO 7243 – 18.12.2017
Fiziksel EtkenlerAydınlatma ÖlçümüMeasurement of Lighting Levels in the Work PlaceCOHSR 928-1-IPG-039 – 102009
Kimyasal EtkenlerSolunabilir Toz Konsantrasyonu Tayini (Kişisel ve İşyeri Ortamı)General methods for sampling and gravimetric analysis of respirable and inhalable dustMDHS 14/3 – 02.2000
Kimyasal EtkenlerHavadaki Kauçuk Proses Tozu ve Kauçuk Dumanı Konsantrasyonu Tayini (Kişisel ve İşyeri Ortamı)Determination of rubber process dust and rubber fume (measured as cyclohexane-soluble material) in airMDHS 47/3 - 2015
Kimyasal EtkenlerHavadaki Alkali Tozların Konsantrasyonu Tayini (Kişisel ve İşyeri Ortamı)Alkalıne DustNIOSH 7401 – 15.08.1994
Kimyasal EtkenlerHavadaki Ağır Metal Konsantrasyonu Tayini ( Kişisel ve İşyeri Ortamı)Elements by ICP 15.03.2003
Kimyasal EtkenlerHavadaki Ağır Metal Konsantrasyonu Tayini ( Kişisel ve İşyeri Ortamı)Elements by ICPNIOSH 7303- 15.03.2003
Kimyasal EtkenlerToplam Toz Konsantrasyonu Tayini (Kişisel ve İşyeri Ortamı)General methods for sampling and gravimetric analysis of respirable and inhalable dustMDHS 14/3 – 02.2000
Kimyasal EtkenlerRenk Karşılaştırma Metodu ile Gaz ve Buhar Konsantrasyonu TayiniStandard Practice For Measuring The Concentration Of Toxic Gases Or Vapors Using Detector TubesASTM D4490-96 : 2016
Kimyasal EtkenlerKarbon Karası Konsantrasyonu ve Tayini (Kişisel ve İşyeri Ortamı)Carbon BlackOSHA Method ID-196 - 2007
Kimyasal Etkenlerİşyeri Ortamı Havası Aerosol Konsantrasyonu TayiniWorkplace exposure – Guide for the use of direct-reading instruments for aerosol monitoring. Evaluation of airbourne particle concentrations using photometersCEN/TR 16013-3 – 10.2012
Kimyasal EtkenlerHavadaki Asit Konsantrasyonu Tayini ( Kişisel ve İşyeri Ortamı)Volatile Acids by Ion Chromatography (Hydrogen Chloride, Hydrogen Bromide, Nitric Acid) HCl, HBr, HNO3NIOSH 7907 – 20.05.2014
Kimyasal EtkenlerHavadaki Asit Konsantrasyonu Tayini ( Kişisel ve İşyeri Ortamı)Non Volatile Acids ( Sulfiric Acid and Phosphoric Acid) H2SO4, H3PO4NIOSH 7908 – 10.05.2014
Kimyasal EtkenlerToz İçerisindeki Serbest Silis Konsantrasyonu Tayini (Kişisel ve İşyeri Ortamı)Silica, Crystallıne, by VISNIOSH 7601 – 15.03.2003
Kimyasal EtkenlerHavadaki Hidrojen Siyanür Konsantrasyonu Tayini (Kişisel ve İşyeri Ortamı)Hydrogen CyanıdeNIOSH 6010 – 15.08.1994
Kimyasal EtkenlerHavadaki Krom +6 Konsantrasyonu Tayini (Kişisel ve İşyeri Ortamı)Chromıum, HexavalentNIOSH 7600 - 15.08.1994
Kimyasal EtkenlerHavadaki Oksijen Konsantrasyonu Tayini (Kişisel ve İşyeri Ortamı)OxygenNIOSH 6601 – 15.08.1994
Kimyasal EtkenlerHavadaki Karbonmonoksit Konsantrasyonu Tayini (Kişisel ve İşyeri Ortamı)Carbon MonoxideNIOSH 6604 – 15.05.1996
Kimyasal EtkenlerHavadaki Uçucu Organik Birleşik Konsantrasyonu Tayini (Kişisel ve İşyeri Ortamı)İşyeri hava kalitesi-Uçucu organik bileşiklerden numune alma ve çözücü desorpsiyonu/gaz kromatografisiyle analiz-Bölüm 1: Pompa ile numune alma yöntemiTS 16200-1 – 5.03.2003
Kimyasal EtkenlerHavadaki Formik Asit Konsantrasyonu Tayini(Kişisel ve İşyeri Ortamı)Acetic and Formic Acids in Workplace AtmospheresOSHA ID 186SG - 1993
Biyolojik EtkenlerHavadaki Bakteri, Küf ve Maya Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı)Bioaerosol Sampling (Indoor Air)NIOSH 0800 - 1998
Biyolojik EtkenlerHavadaki Bakteri, Küf ve Maya Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı)Havadaki Bakteri, Küf ve Maya Konsantrasyonu AnaliziPR.504.305 (İşletme içi Metot)

Türk Akreditasyon Kurumu Kapsam Listesi

Deneyi Yapılan Malzemeler / ÜrünlerDeney AdıDeney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar, işletme içi metodlar)
Baca GazıSabit Kaynak Emisyonları- PCDDler/PCDFler ve Dioksin Benzeri PCB Bileşikleri Kütle Derişimlerinin Tayini
Bölüm 1: PCDD’ler /PCDF’ler Numune alma Örnekleme: Örnekleme Tüpü (XAD-2)
TS EN 1948-1
Baca GazıSabit Kaynak Emisyonları- PCDDler/PCDFler ve Dioksin Benzeri PCB Bileşiklerinin Kütle Derişimlerinin Tayini
Bölüm 2: PCDD’ler /PCDF’ler Ekstraksiyon ve Temizleme
Bölüm 3: PCDD'ler/PCDF’ler Tanımlama ve Kantitatif Tayin
Ön İşlem: Ekstraksiyon ve Temizleme Ölçüm: HRGC-HRMS Metodu
TS EN 1948-2
TS EN 1948-3
Baca GazıSabit Kaynak Emisyonları- PCDDler/PCDFler ve Dioksin Benzeri PCB Bileşiklerinin Kütle Derişimlerinin Tayini
Bölüm 4: Dioksin Benzeri PCB Bileşiklerinin Numune Alınması ve Analizi
Ön İşlem: Ekstraksiyon ve Temizleme Ölçüm: HRGC-HRMS Metodu
TS EN 1948-4
Baca GazıSabit kaynak emisyonları-Oksijen (O₂) , Karbonmonoksit (CO) ve Karbondioksit (CO₂)Tayini Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre MetoduTS ISO 12039*
Baca GazıSabit Kaynak Emisyonları - Karbon Monoksit (CO) Kütle Derişiminin Tayini - Referans Metot Yayılma Özelliği Olmayan Kızıl Ötesi Spektrometri (NDIR) MetotTS EN 15058*
Baca GazıSabit Kaynak Emisyonları - Oksijenin (O₂) hacim derişiminin tayini - Referans metot Paramanyetik MetotTS EN 14789*
Baca GazıSabit Kaynak Emisyonları - Kükürtdioksidin Kütle Derişiminin (SO₂) Tayini
Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu
TS ISO 7935*
Baca GazıSabit Kaynak Emisyonları - Kükürdioksit (SO₂) Kütle Derişiminin Tayini - Referans Metot
Ölçüm: Titrimetrik (Thorin) Metot
TS EN 14791
Baca GazıSabit Kaynak Emisyonları - Sulfirik Asit (H₂SO₄) Buharı,
Sülfürtrioksit (SO₃) ve Kükürtdioksit (SO₂) Miktarının Tayini
Titrimetrik Metot - (Baryum-Thorin)
EPA Metot 8
Baca GazıSabit Kaynak Emisyonları - Azot monoksit (NO), Azotdioksit (NO₂) ve Azot Oksit (NOx) Emisyonlarının Tayini -
Elektrokimyasal Hücre Metodu
EPA CTM 022*
Baca GazıSabit Kaynak Emisyonları - Azot oksitlerin (NOx) kütle derişiminin tayini - Referans Metot
Kimyasal Işıma Metodu
TS EN 14792*
Baca GazıSabit Kaynak Emisyonları - Duman Yoğunluğunun (İslilik) Tayini
Bacharach Yöntemi
TS 9503*
Baca GazıRingelman Skalası ile İslilik TayiniIC 8333
Baca GazıSabit Kaynak Emisyonları-Baca Dışı Örnekleme İle Toz Emisyon Miktarının Tayini
Gravimetrik Metot
EPA Metot 5
Baca GazıSabit Kaynak Emisyonları-Baca İçi Örnekleme İle Toz Emisyon Miktarının Tayini
Gravimetrik Metot
EPA Metot 17
Baca GazıSabit Kaynak Emisyonları - Tanecikli Maddenin Kütle Derişiminin Tayini (20-1000 mg/m³)
Gravimetrik Metot
TS ISO 9096
Baca GazıSabit Kaynak Emisyonları - Tozun Düşük Aralıktaki Kütle Derişiminin Tayini (5-50 mg/m³) Gravimetrik MetotTS EN 13284-1
Baca GazıSabit Kaynak Emisyonları - Nem Probu ile Nem Tayini ( ≤ 180 °C baca sıcaklığı için)İşletme içi metot (PR.504.11-Rev03)*
Baca GazıSabit Kaynak Emisyonları - Bacagazında Nem Tayini Ölçüm: Volumetrik Metot Ölçüm: Gravimetrik MetotEPA Metot 4
Baca GazıSabit Kaynak Emisyonları -
Bacalarda Nem Tayini - Referans Metot
TS EN 14790
Baca GazıSabit Kaynak Emisyonları - Hidrojen Sülfür Örneklemesi ve Tayini
Ölçüm: Titrimetrik Metot
VDI 3486-2
Baca GazıSabit Kaynak Emisyonları - Bacalarda Gaz Akış Hız ve Debi Tayini
Ölçüm: L Tipi Pitot Tüpü Ölçüm: S Tipi Pitot Tüpü
TS ISO 10780*
Baca GazıSabit Kaynak Emisyonları- Bacalarda Gaz Akış Hız ve Debi Tayini
S Tipi Pitot Tüpü
EPA Metot 2*
Baca GazıSabit Kaynak Emisyonları - Gaz Halindeki Her Bir Organik Bileşiğin Kütle Derişiminin Tayini (Acetonitrile, Allyl chloride, 1,4-Dioxane,
Ethyl methacrylate, Isobutyl alcohol, Methacrylonitrile, Methyl methacrylate, Nitrobenzene, Pentachloroethane, Propionitrile, Pyridine, Etilasetat, Butilasetat, Isopropilasetat, Pentilasetat, Benzyl Chloride)
Örnekleme: Örnekleme Tüpü (Aktif Karbon) Ön İşlem: Çözcü Desorpsiyonu Metodu Ölçüm: GC-FID Metodu
TS EN 13649
EPA Metot 18
Baca GazıSabit Kaynak Emisyonları - Gaz Halindeki Her Bir Organik Bileşiğin Kütle Derişiminin Tayini (1,2:3,4-Diepoxybutane,
Diethyl ether, Nitrobenzene,
2-Nitropropane,1-Chlorobutane,
1-Chlorohexane, Dibromofluoromethane, Methyl acrylate, MTBE, Pentafluorobenzene, o-Toluidin,
n-Propilamin, 2-Picoline,
N-Nitrosodi-n-Butılamin, t-Butanol, 1,3-Dichloro-2-propanol, Isopropanol, Propargyl alcohol, Acetone,
2-Butanone (MEK), Carbon disulfide, 2-Chloroethylvinyl ether, 2-Hexanone, Iodomethane, 4-Methyl-2-pentanone (MIBK), Vinyl acetate)
Örnekleme: Örnekleme Tüpü (Aktif Karbon) Ön İşlem: Çözcü Desorpsiyonu Metodu Ölçüm: GC-FID Metodu
TS EN 13649
EPA Metot 18
Baca GazıSabit Kaynak Emisyonları - Gaz Halindeki Her Bir Organik Bileşiğin Kütle Derişiminin Tayini (Benzene, Bromobenzene, Bromochloromethane, Bromodichloromethane, Bromoform,
n-Butylbenzene, sec-Butylbenzene,
tert-Butylbenzene, Carbon tetrachloride, Chlorobenzene, Chloroform,
2-Chlorotoluene, 4-Chlorotoluene, Dibromochloromethane,
1,2-Dibromo-3-chloropropane,
1,2-Dibromoethane, Dibromomethane, 1,2-Dichlorobenzene,
1,3-Dichlorobenzene, 1,4-Dichlorobenzene, 1,1-Dichloroethane, 1,2-Dichloroethane, 1,1-Dichloroethene,
cis-1,2-Dichloroethene, trans-1,2-Dichloroethene)
Örnekleme: Örnekleme Tüpü (Aktif Karbon) Ön İşlem: Çözcü Desorpsiyonu Metodu Ölçüm: GC-FID Metodu
TS EN 13649
EPA Metot 18
Baca GazıSabit Kaynak Emisyonları - Gaz Halindeki Her Bir Organik Bileşiğin Kütle Derişiminin Tayini
(1,2-Dichloropropane, 1,3-Dichloropropane, 2,2-Dichloropropane, 1,1-Dichloropropene,
cis-1,3-Dichloropropene, trans-1,3-Dichloropropene,
Ethylbenzene, Hexachlorobutadiene, Isopropylbenzene, p-Isopropyltoluene, Dichloromethane, Naphthalene, Propylbenzene, Styrene,
1,1,1,2-Tetrachloroethane, 1,1,2,2-Tetrachloroethane, Tetrachloroethene, Toluene, 1,2,3-Trichlorobenzene, 1,2,4-Trichlorobenzene, 1,1,1-Trichloroethane,
1,1,2-Trichloroethane, Trichloroethene)
Örnekleme: Örnekleme Tüpü (Aktif Karbon) Ön İşlem: Çözcü Desorpsiyonu Metodu Ölçüm: GC-FID Metodu
TS EN 13649
EPA Metot 18
Baca GazıSabit Kaynak Emisyonları - Gaz Halindeki Her Bir Organik Bileşiğin Kütle Derişiminin Tayini
(N,N-Dimethylaniline, Dimethylformamide, Metanol, Etanol, n-Hekzan,
n-Heptan, n-Oktan, n-Nonan, n-Dekan, Propanal, Butanal,
Pentanal, Hekzanal, Siklohekzanon, Heptanal, Oktanal, Benzaldehit, Nonanal, Dekanal, n-Propan,
n-Bütan, n-Pentan, Siklohekzan,
2,3-Dimetilpentan, 2.3-Dimetilheptan, n-Undekan, n-Dodekan, n-Tridekan,
n-Tetradekan, Akrilonitril,
1-Metoksi-2-propanol, Etilenglikol, 1,3-Butadien, 1,3,5-Triklorobenzen)
Örnekleme: Örnekleme Tüpü (Aktif Karbon) Ön İşlem: Çözcü Desorpsiyonu Metodu Ölçüm: GC-FID Metodu
TS EN 13649
EPA Metot 18
Baca GazıSabit Kaynak Emisyonları - Gaz Halindeki Her Bir Organik Bileşiğin Kütle Derişiminin Tayini
(1,2,3-Trichloropropane, 1,2,4-Trimethylbenzene, 1,3,5-Trimethylbenzene, o-Xylene, p/m-Xylene,
Bromomethane, Chloroethane, Chloromethane, Dichlorodifluoromethane, Trichlorofluoromethane,
Vinyl chloride, Metilmerkaptan, Etilmerkaptan, 2-Butanol,
2-Methyl-2-butanol, 1-Butanol, 2-Pentanol, 3-Pentanol,
3-Methyl-1-butanol, 2-Kloroetanol, 2-Methyl-1-butanol, 1-Pentanol, Isopropyalchol, 1-Propilalkol, Aniline, N,N-Dimethylacetamide)
Örnekleme: Örnekleme Tüpü (Aktif Karbon) Ön İşlem: Çözcü Desorpsiyonu Metodu Ölçüm: GC-FID Metodu
TS EN 13649
EPA Metot 18
Baca GazıSabit Kaynak Emisyonları - Hidrojen halid ve Halojenlerin (HCl, HF, HBr, Cl₂, Br₂) Tayini Örnekleme: İsokinetik Metot
Ölçüm:IC Metodu
EPA Metot 26A
Baca GazıSabit Kaynak Emisyonları - HCl Olarak Tanımlanan Gaz Halindeki Klorürlerin Kütle Konsantrasyonunun Tayini
Ölçüm: Titrasyon Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot
TS EN 1911
Baca GazıSabit Kaynak Emisyonları - Yarı Uçucu Organik (SVOC)
Bileşik Tayini
(N-nitrozdimetilamin,
N-nitrozo-di-n-propilamin, N-nitrosodifenilamin,
1,2-difenilhidrazin, Karbofuran, Karbaril,1,3-dinitrobenzen,
Bis-(2-kloroetil)eter, Hegzakloroetan, Nitrobenzen, İzoforon,
Bis (2-kloroetoksi) metan,
p-kloroanilin, Hegzaklorobutadien, 1.2.4.5-tetraklorobenzen,
2-kloronaftalen, 1-kloronaftalen, Dimetilftalat, 2,6-dinitrotoluen, 2,4-dinitrotoluen, Dietil ftalat, Hegzaklorobenzen, Karbazol, Dibutilftalat, Benzilbutil ftalat,
Bis (2-etilhegzil) ftalat, Di-n-oktil ftalat, Pentachlorobenzene)
Ölçüm: GC-MS Metodu
EPA Metot 0010 EPA Metot 3542 A EPA Metot 8270 D
Baca GazıSabit Kaynak Emisyonları - Gaz Halindeki Florürlerin Kütle Konsantrasyonunun Tayini
İyon Seçici Elektrot Metodu
ISO 15713
Baca GazıSabit Kaynak Emisyonları -Gaz ve Partikül Fazında Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların (PAH) Bileşiklerinin Kütle Derişiminin Tayini için Numune Alma
Örnekleme: Örnekleme Tüpü (XAD-2)
ISO 11338-1
Baca GazıSabit Kaynak Emisyonları - Gaz ve Partikül Fazında Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların (PAH) Kütle Derişiminin Tayini Analizi
Ön İşlem: Ekstraksiyon ve Temizleme Ölçüm: GC-MS Metodu
ISO 11338-2
Baca GazıSabit Kaynak Emisyonları - Amonyak Tayini IC MetoduEPA Metot CTM 027
Baca GazıSabit Kaynak Emisyonları - Hidrojen Siyanür (HCN) Tayini
Ölçüm: Titrimetrik Metot
Ölçüm: Spektrofotometrik Metot
CARB 426
Baca GazıSabit Kaynak Emisyonları - Baca Gazlarında Düşük Derişimlerde Bulunan Gaz Halindeki Toplam Organik Karbonun Kütle Derişiminin Tayini
FID Analizörü
TS EN 12619*
Baca GazıSabit Kaynak Emisyonları - Doğal Gaz Kullanan Sabit Kaynaklarda Formaldehit Tayini
Ölçüm: Spektrofotometrik Yöntem
EPA Metot 323
Baca GazıSabit Kaynak Emisyonları -
Gümüş (Ag), Arsenik (As), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Kadmiyum (Cd),
Kobalt (Co), Krom (Cr), Bakır (Cu), Civa (Hg), Mangan (Mn), Nikel (Ni), Fosfor (P), Kurşun (Pb), Antimon (Sb),
Selenyum (Se), Talyum (Tl), Çinko (Zn) Tayini Ön İşlem: Özütleme
Ölçüm: ICP-OES Metodu Ölçüm: AAS Metodu
EPA Metot 29
Baca GazıSabit Kaynak Emisyonları - Vanadyum (V) Tayini Ön İşlem: Özütleme
Ölçüm: ICP-OES Metodu
İşletme İçi Metot (PR.504.180 / rev.04)
(EPA Metot 29)
Baca GazıSabit Kaynak Emisyonları - Arsenik (As), Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr), Bakır (Cu),
Mangan (Mn), Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Antimon (Sb), Talyum (Tl),
Vanadyum (V) Tayini Ön İşlem: Özütleme
Ölçüm: ICP-OES Metodu Ölçüm: AAS Metodu
TS EN 14385
Baca GazıMetal Örneklemesi ve Tayini (CaO, MgO) Ön işlem: Özütleme
Ölçüm:ICP OES Metodu Ölçüm: AAS Metodu
İşletme içi Metot (PR.504.180-rev04)
Baca GazıSabit Kaynak Emisyonları - Krom VI (Cr⁺⁶) Tayini Ölçüm: Spektrofotometrik YöntemCARB Metot 425
Baca GazıDinamik Oflaktometre İle Koku Derişiminin TayiniTS EN 13725
VDI 3880
Baca GazıSabit Kaynak Emisyonları - Fosforik Asit (H₃PO₄) Örnekleme ve Tayini
Ölçüm: Spektrofotometrik Yöntem
NMX-AA-90-1986
Baca GazıSabit Kaynak Emisyonları - Azot Monoksit (NO), Azot Dioksit (NO2) ve
Azot Oksit (NOx) Tayini
Alkalin Permanganat IC Metodu
EPA Metot 7D
Baca GazıPCB (Poliklorlu Bifeniller) Örneklemesi ve Tayini PCB18, PCB31, PCB28, PCB20, PCB52, PCB44, PCB101, PCB149, PCB118, PCB153, PCB105, PCB138, PCB180, PCB170, PCB194
Örnekleme: Örnekleme Tüpü (XAD-2) Ön İşlem: Katı-sıvı Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: GC ECD Metodu
EPA Metot 0010 EPA Metot 3542A EPA Metot 8082A
Baca GazıSabit Kaynak Emisyonları- Bacalarda Gaz Akış Hız ve Debi Tayini
Ölçüm: S Tipi Pitot Tüpü
TS EN ISO 16911-1*
Sürekli Emisyon Ölçüm SistemleriOtomatik Ölçüm Sistemlerinde Kalite Güvencesi (KGS2) ve Yıllık Gözetim Testleri (YGT)TS EN 14181 (QAL 2 - AST)
(Sabit Kaynak Emisyonları - Otomatik Ölçüm Sistemlerinin Kalite Güvencesi)
Sürekli Emisyon Ölçüm SistemleriSabit Kaynak Emisyonları - Karbon Monoksit (CO) Kütle Derişiminin Tayini- Referans Metot
Yayılma Özelliği Olmayan Kızıl Ötesi Spektrofotometrik (NDIR) Metot
TS EN 15058*
Sürekli Emisyon Ölçüm SistemleriSabit Kaynak Emisyonları - Oksijenin (O2) Hacim Derişiminin Tayini -Referans Metot Paramanyetik MetotTS EN 14789*
Sürekli Emisyon Ölçüm SistemleriSabit Kaynak Emisyonları - Kükürdioksit (SO₂) Kütle Derişiminin Tayini - Referans Metot
Ölçüm: Titrimetrik (Thorin) Metot
TS EN 14791
Sürekli Emisyon Ölçüm SistemleriSabit Kaynak Emisyonları - Azot oksitlerin (NOx) kütle derişiminin tayini - Referans Metot
Kimyasal Işıma Metodu
TS EN 14792*
Sürekli Emisyon Ölçüm SistemleriSabit kaynak emisyonları-Tozun düşük aralıktaki Kütle Derişiminin Tayini (5-50 mg/m3) Gravimetrik MetotTS EN 13284-1
Sürekli Emisyon Ölçüm SistemleriSabit Kaynak Emisyonları Hidrojen Florür (HF) Örneklenmesi ve Gaz Halindeki Florürlerin Kütle Konsantrasyonunun Tayini
İyon Seçici Elektrot Metodu
ISO 15713
Sürekli Emisyon Ölçüm SistemleriSabit Kaynak Emisyonları HCl Olarak Tanımlanan Gaz Halindaki Klorürlerin Örneklenmesi ve Kütle Konsantrasyonunun Tayini
Ölçüm: Titrrimetrik Metot Ölçüm: Spektrofotometrik Metot
TS EN 1911
Sürekli Emisyon Ölçüm SistemleriSabit Kaynak Emisyonları - Baca Gazlarında Düşük Derişimlerde Bulunan Gaz Halindeki Toplam Organik Karbonun Kütle Derişiminin Tayini
FID Analizörü
TS EN 12619*
Sürekli Emisyon Ölçüm SistemleriSabit Kaynak Emisyonları - Bacalarda Nem Tayini- Referans MetotTS EN 14790
Sürekli Emisyon Ölçüm SistemleriSabit Kaynak Emisyonları - Bacalarda Gaz Akış Hız ve Debi Tayini
Ölçüm: LTipi Pitot Tüpü Ölçüm: S Tipi Pitot Tüpü
TS ISO 10780*
Sürekli Emisyon Ölçüm SistemleriSabit kaynak emisyonları - Tanecikli maddenin kütle derişiminin tayini (20-1000 mg/m3 )
Gravimetrik Metot
TS ISO 9096
Sürekli Emisyon Ölçüm SistemleriSabit Kaynak Emisyonları- Bacalarda Gaz Akış Hız ve Debi Tayini
Ölçüm: S Tipi Pitot Tüpü
TS EN ISO 16911-1*
İmisyon (Çevre Havası)PCDD/PCDF’lerin (Poliklorludibenzodioksin/ dibenzofuranlar)
Kütle Derişimlerinin Tayini
EPA TO-9A
İmisyon (Çevre Havası)Atmosferde Merkaptan Tayini Spektrofotometrik MetotTS 9628
İmisyon (Çevre Havası)Askıdaki Tanecikli Maddenin PM 10 Kesrinin Tayini Gravimetrik YöntemEPA 40 CFR 50 AppJ
İmisyon (Çevre Havası)Askıdaki Tanecikli Maddelerin PM 10 veya PM 2,5 Kütle Derişimlerinin Tayini
Gravimetrik Yöntem
TS EN 12341
İmisyon (Çevre Havası)PM 10'da Aluminyum (Al), Arsenik (As), Berilyum (Be), Kalsiyum (Ca), Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co),
Krom (Cr), Bakır (Cu), Demir (Fe), Potasyum (K), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Sodyum (Na), Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Antimon (Sb),
Vanadyum (V), Çinko (Zn) Tayini Ölçüm: ICP-OES Metodu
VDI 2267 Part 1
İmisyon (Çevre Havası)PM 10'da Arsenik (As), Kadmiyum (Cd),
Kobalt (Co), Krom (Cr), Bakır (Cu), Mangan (Mn), Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Antimon (Sb), Talyum (Tl) Tayini Ölçüm: GF-AAS Metodu
VDI 2267 Part 1
İmisyon (Çevre Havası)Çöken Toz Tayini Gravimetrik YöntemTS 2341
İmisyon (Çevre Havası)Çöken Tozda Alüminyum (Al), Arsenik (As), Kalsiyum (Ca),
Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr), Bakır (Cu), Demir (Fe), Potasyum (K), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Sodyum (Na), Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Vanadyum (V), Çinko (Zn), Talyum (Tl) Tayini Ölçüm: GF-AAS Metodu
Ölçüm: ICP-OES Metodu
VDI 2267 Part 2
İmisyon (Çevre Havası)Çöken Tozda Arsenik (As), Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr), Bakır (Cu),
Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Antimon (Sb), Vanadyum (V), Çinko (Zn) Tayini
AAS Metodu
VDI 2267 Part 16
İmisyon (Çevre Havası)Atmosferde Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini için Numune Alma
Örnekleme: Aktif Karbon Tüpü
ASTM D 3686
İmisyon (Çevre Havası)Atmosferde Uçucu Organik Bileşiklerin Analizi (Acetonitrile, Allyl chloride, 1,4-Dioxane, Ethyl methacrylate, Isobutyl alcohol, Methacrylonitrile, Methyl methacrylate, Nitrobenzene, Pentachloroethane, Propionitrile, Pyridine, Etilasetat,
Butilasetat, Isopropilasetat, Pentilasetat, Benzyl Chloride,
1,2:3,4-Diepoxybutane, Diethyl ether) Ön İşlem: Çözücü Desorpsiyonu Metodu Ölçüm: GC-FID Metodu
ASTM D 3687
İmisyon (Çevre Havası)Atmosferde Uçucu Organik Bileşiklerin Analizi (Nitrobenzene, 2-Nitropropane,
1-Chlorobutane, 1-Chlorohexane, Dibromofluoromethane, MTBE, Methyl acrylate, o-Toluidin, Pentafluorobenzene, 2-Picoline,
n-Propilamin, t-Butanol, Isopropanol, N-Nitrosodi-n-Butılamin,
1,3-Dichloro-2-propanol,
Propargyl alcohol, Carbon disulfide, Acetone, 2-Butanone (MEK),
2-Chloroethylvinyl ether)
Ön İşlem: Çözücü Desorpsiyonu Metodu Ölçüm: GC-FID Metodu
ASTM D 3687
İmisyon (Çevre Havası)Atmosferde Uçucu Organik Bileşiklerin Analizi (2-Hexanone, Iodomethane,
4-Methyl-2-pentanone(MIBK),
Vinyl acetate, Benzene, Bromoform, Bromobenzene, Bromochloromethane, Bromodichloromethane,
n-Butylbenzene, sec-Butylbenzene, tert-Butylbenzene, Chlorobenzene, Carbon tetrachloride, Chloroform, 2-Chlorotoluene, 4-Chlorotoluene, Dibromochloromethane, Dibromomethane,
1,2-Dibromo-3-chloropropane, 1,2-Dibromoethane,
1,2-Dichlorobenzene, 1,3-Dichlorobenzene, 1,4-Dichlorobenzene, 1,1-Dichloroethane)
Ön İşlem: Çözücü Desorpsiyonu Metodu Ölçüm: GC-FID Metodu
ASTM D 3687
İmisyon (Çevre Havası)Atmosferde Uçucu Organik Bileşiklerin Analizi (1,2-Dichloroethane,
1,1-Dichloroethene,
cis-1,2-Dichloroethene, trans-1,2-Dichloroethene, 1,2-Dichloropropane,
1,3-Dichloropropane, 2,2-Dichloropropane, 1,1-Dichloropropene,
cis-1,3-Dichloropropene, trans-1,3-Dichloropropene,
Ethylbenzene, Hexachlorobutadiene, Isopropylbenzene, p-Isopropyltoluene, Dichloromethane, Naphthalene, Propylbenzene, Styrene)
Ön İşlem: Çözücü Desorpsiyonu Metodu Ölçüm: GC-FID Metodu
ASTM D 3687
İmisyon (Çevre Havası)Atmosferde Uçucu Organik Bileşiklerin Analizi (Tetrachloroethene, Toluene,
1,1,1,2-Tetrachloroethane, 1,1,2,2-Tetrachloroethane, 1,2,3-Trichlorobenzene, 1,2,4-Trichlorobenzene, 1,1,1-Trichloroethane, 1,1,2-Trichloroethane, 1,2,3-Trichloropropane, 1,2,4-Trimethylbenzene, 1,3,5-Trimethylbenzene,
Trichloroethene, Bromomethane,
o-Xylene, p/m-Xylene, Vinyl chloride, Chloroethane, Chloromethane, Dichlorodifluoromethane, Trichlorofluoromethane, Metilmerkaptan, Etilmerkaptan)
Ön İşlem: Çözücü Desorpsiyonu Metodu Ölçüm: GC-FID Metodu
ASTM D 3687
İmisyon (Çevre Havası)Atmosferde Uçucu Organik Bileşiklerin Analizi Benzaldehit, Nonanal, Dekanal,
n-Propan, n-Bütan, n-Pentan, Siklohekzan, 2,3-Dimetilpentan, 2.3-Dimetilheptan, n-Undekan,
n-Dodekan, n-Tridekan, n-Tetradekan, Akrilonitril, 1-Metoksi-2-propanol, Etilenglikol, 1,3-Butadien,
1,3,5-Triklorobenzen)
Ön İşlem: Çözücü Desorpsiyonu Metodu Ölçüm: GC-FID Metodu
ASTM D 3687
İmisyon (Çevre Havası)Atmosferde Uçucu Organik Bileşiklerin Analizi (2-Butanol, 2-Methyl-2-butanol,
1-Butanol, 2-Pentanol, 3-Pentanol,
3-Methyl-1-butanol, 2-Methyl-1-butanol, 1-Pentanol, Isopropyalchol,
1-Propilalkol, 2-Kloroetanol, Aniline, N,N-Dimethylacetamide, N,N-Dimethylaniline,
Dimethylformamide, Metanol, Etanol, n-Hekzan, n-Heptan, n-Oktan,
n-Nonan, n-Dekan, Propanal, Butanal, Pentanal, Hekzanal, Siklohekzanon, Heptanal, Oktanal)
Ön İşlem: Çözücü Desorpsiyonu Metodu Ölçüm: GC-FID Metodu
ASTM D 3687
İmisyon (Çevre Havası)Ortam Havasında NO₂, SO₂, BTEX, VOC, Ozon (O₃), HF, HCl , H₂S, NH₃ Örnekleme ve Tayini
BTEX,VOC Ölçüm: GC-FID Metodu
NO2, Ozon (O3), H2S, NH3 Analizi: Spektrofotometrik Metot
SO2, HF, HCl Analizi: IC Metodu
TS EN 13528 - 1, 2 , 3
İşletme içi metot- (PR.504.175.Rev.00)
İşletme içi metot- (PR.504.172.Rev.03)
İşletme içi metot- (PR.504.304.Rev.00)
Akustik- GürültüGözlem Yöntemi Kullanılarak Gürültü Kaynaklarından Yapılan
Ses Basıncı Düzeyi Ölçümlerinden Ses Gücü Düzeyinin (Lpeq,T, ΔLs, K₁, K₂, Lpf, LW) Tespiti
TS EN ISO 3746
Akustik- GürültüGürültü Kaynaklarının mühendislik metodu Kullanılarak yapılan
Ses Basıncı Düzeyi Ölçümlerinden Ses Gücü Düzeyinin (LW, LWA) Tayini
TS EN ISO 3744
Akustik- GürültüÇoklu Gürültü Kaynağına Sahip Sanayi Tesislerinde Yapılan
Ses Basıncı Düzeyi Ölçümlerinden Ses Gücü Düzeyinin (ΔLs, ΔLF, ΔLM, ΔLα , LpA, Lw) Tespiti
TS ISO 8297
Akustik- GürültüÇevresel Gürültü Düzeyinin (Laeq, Laeqt, Lregt, Lday, Lden, Levening, LAFNT, LE, Lafmax, Lcenmax, Lrdn, Lrden) TespitiTS 9315 ISO 1996-1
TS 9315 ISO 1996-1/T1
Akustik- GürültüÇevresel Gürültü Düzeyinin (Laeq, Laeqt, Lregt, Lday, Lden,
Levening, LAFNT, LE, Lafmax, Lcenmax, Lrdn, Lrden) Tespiti
TS ISO 1996-2
TS ISO 1996-2/ T1
Akustik- GürültüSesin Dışarıda Yayılırken Azalması Bölüm 2: Genel Hesaplama YöntemiTS ISO 9613-2
TitreşimMadencilik Faaliyetleri Sonucunda Oluşan Hava Şoku ve Yer Titreşiminin Ölçülmesi (a, v)TS 10354
TitreşimBinalarda Titreşimin Ölçülmesi ve Yapı Hasarının Tespiti (Τr, A, V)TS ISO 4866
İş Hijyeni
Çalışma Ortamında Ağır Metal Analizleri
Ağır Metallerin Tayini Alüminyum (Al), Kalsiyum (Ca), Lantanyum (La), Nikel (Ni), Stronsiyum (Sr), Tungsten (W),
Antimon (Sb), Krom (Cr), Lityum (Li), Potasyum (K), Tellür (Te), Vanadyum (V), Arsenik (As), Kobalt (Co),
Magnezyum (Mg), Fosfor (P), Kalay (Sn), Yittriyum (Y), Baryum (Ba), Bakır (Cu), Mangan (Mn), Selenyum (Se),
Talyum (Tl), Çinko (Zn), Berilyum (Be), Demir (Fe), Molibden (Mo), Gümüş (Ag), Titanyum (Ti), Zirkonyum (Zr), Kadmiyum (Cd), Kurşun (Pb)
Örnekleme: Pompa ile filtreye numune alma Analiz: Nitrik Asit/Perklorik Asit ile yakma sonrası ICP-AES
NIOSH - NMAM 7300
İş Hijyeni
Çalışma Ortamında Ağır Metal Analizleri
Ağır Metallerin Tayini (Bor (B), Sodyum (Na)) Örnekleme: Pompa ile filtreye numune alma Analiz: Hidroklorik Asit /Nitrik Asit ile
yakma sonrası ICP-OES
NIOSH - NMAM 7303
İş Hijyeni
Anlık Gaz Ölçümü
Oksijen (O₂)Tayini
Örnekleme ve Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu
NIOSH-NMAM 6601
İş Hijyeni Hidrojen SiyanürHidrojen Siyanür (HCN) Tayini
Örnekleme : Pompa ile sorbent tüpe numune alma Analiz: Görünür Bölge (VIS) Spektrofotometresi
NIOSH-NMAM 6010
İş Hijyeni Alkalin TozlarıAlkalin Tozlarının Tayini (Sodyum Hidroksit (NaOH), Potasyum Hidroksit (KOH), Lityum Hidroksit (LiOH))
Örnekleme: Pompa ile filtreye numune alma Analiz: Titrasyon
NIOSH-NMAM 7401
İş Hijyeni Krom VIKrom VI Tayini Önişlem: Ekstraksiyon
Analiz: Spektrofotometre
NIOSH 7600
İş Hijyeni FenolFenol Tayini
Örnekleme: Pompa ile sorbent tüpe numune alma Analiz: GC Metot
NIOSH 2546
İş Hijyeni Formaldehit AnalizFormaldehit Tayini
Örnekleme: Pompa ile filtre+impingera numune alma Analiz: Görünür Bölge (VIS) Spektrofotometresi
NIOSH 3500
İş Hijyeni AzotoksitlerAzot Oksit (NO) ve Azotdioksit (NO₂) Tayini Örnekleme: Pompa ile sorbent tüpe numune alma Analiz: SpektrofotometreNIOSH 6014
İş Hijyeni PAHPAH Tayini
Örnekleme: Pompa ile sorbent tüpe numune alma Analiz: GC-FID
NIOSH 5515
İş Hijyeni
Uçucu Organik Bileşikler
Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini (Acetonitrile, Allyl chloride,
1,4-Dioxane, Ethyl methacrylate, Isobutyl alcohol, Methacrylonitrile,
Methyl methacrylate, Pentachloroethane, Propionitrile, Pyridine, Etilasetat, Butilasetat, Isopropilasetat, Pentilasetat, Benzyl Chloride, 1,2:3,4-Diepoxybutane, Diethyl ether, Nitrobenzene,
2-Nitropropane, 1-Chlorobutane,
1-Chlorohexane, Dibromofluoromethane, Methyl acrylate, MTBE)
Örnekleme: Pompa ile sorbent tüpe numune alma Analiz: Çözücü desorbsiyonu sonrası Gaz Kromotografi (GC)
TS ISO 16200-1
İş Hijyeni
Uçucu Organik Bileşikler
Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini; (Pentafluorobenzene, o-Toluidin, n-Propilamin, 2-Picoline,
N-Nitrosodi-n-Butılamin, t-Butanol, 1,3-Dichloro-2-propanol, Isopropanol, Propargyl alcohol, Acetone,
2-Butanone (MEK), Carbon disulfide, 2-Chloroethylvinyl ether, 2-Hexanone, Iodomethane, 4-Methyl-2-pentanone (MIBK), Vinyl acetate)
Örnekleme: Pompa ile sorbent tüpe numune alma
Analiz: Çözücü desorbsiyonu sonrası Gaz Kromotografi (GC)
TS ISO 16200-1
İş Hijyeni
Uçucu Organik Bileşikler
Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini; (Benzene, Bromobenzene, Bromochloromethane, Bromoform, Bromodichloromethane,
n-Butylbenzene, sec-Butylbenzene,
tert-Butylbenzene, Carbon tetrachloride, Chlorobenzene, Chloroform,
2-Chlorotoluene, 4-Chlorotoluene, Dibromochloromethane,
1,2-Dichlorobenzene, 1,3-Dichlorobenzene, 1,4-Dichlorobenzene, 1,1-Dichloroethane, 1,2-Dichloroethane, 1,1-Dichloroethene)
Örnekleme: Pompa ile sorbent tüpe numune alma Analiz: Çözücü desorbsiyonu sonrası Gaz Kromotografi (GC)
TS ISO 16200-1
İş Hijyeni
Uçucu Organik Bileşikler
Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini; (cis-1,2-Dichloroethene,
trans-1,2-Dichloroethene, 1,2-Dichloropropane,
1,3-Dichloropropane, 2,2-Dichloropropane, 1,1-Dichloropropene,
cis-1,3-Dichloropropene, trans-1,3-Dichloropropene,
Ethylbenzene, Hexachlorobutadiene, Isopropylbenzene, p-Isopropyltoluene, Dichloromethane, Naphthalene, Propylbenzene, Styrene,)
Örnekleme: Pompa ile sorbent tüpe numune alma
Analiz: Çözücü desorbsiyonu sonrası Gaz Kromotografi (GC)
TS ISO 16200-1
İş Hijyeni
Uçucu Organik Bileşikler
Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini; (1,1,1,2-Tetrachloroethane, 1,1,2,2-Tetrachloroethane, Tetrachloroethene, Toluene, 1,2,3-Trichlorobenzene,
1,2,4-Trichlorobenzene, 1,1,1-Trichloroethane, 1,1,2-Trichloroethane, Trichloroethene,
1,2,3-Trichloropropane, 1,2,4-Trimethylbenzene, 1,3,5-Trimethylbenzene, o-Xylene, p/m-Xylene)
Örnekleme: Pompa ile sorbent tüpe numune alma
Analiz: Çözücü desorbsiyonu sonrası Gaz Kromotografi (GC)
TS ISO 16200-1
İş Hijyeni
Uçucu Organik Bileşikler
Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini; (Bromomethane, Chloroethane, Chloromethane, Dichlorodifluoromethane, Trichlorofluoromethane, Vinyl chloride, Aniline, N,N-Dimethylacetamide,
N,N-Dimethylaniline, Dimethylformamide, n-Hekzan, n-Heptan, n-Oktan, n-Nonan,
n-Dekan, Metilmerkaptan, Etilmerkaptan, 2-Butanol, 2-Methyl-2-butanol, 1-Butanol, 2-Pentanol, 3-Pentanol)
Örnekleme: Pompa ile sorbent tüpe numune alma
Analiz: Çözücü desorbsiyonu sonrası Gaz Kromotografi (GC)
TS ISO 16200-1
İş Hijyeni
Uçucu Organik Bileşikler
Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini;
(3-Methyl-1-butanol, 2-Methyl-1-butanol, 1-Pentanol, Metanol, Etanol, Propana, Butanal, Pentanal, Hekzanal, Oktanal, Siklohekzanon, Heptanal, Benzaldehit, Nonana, Dekanal, n-Propan, n-Bütan,
n-Pentan, Siklohekzan, n-Undekan
2,3-Dimetilpentan, 2.3-Dimetilheptan, n-Dodekan, n-Tridekan, n-Tetradekan, Akrilonitril, 1-Metoksi-2-propanol, Etilenglikol, 1,3-Butadien,
1,3,5-Triklorobenzen, 2-Kloroetanol) Örnekleme: Pompa ile sorbent tüpe numune alma
Analiz: Çözücü desorbsiyonu sonrası Gaz Kromotografi (GC)
TS ISO 16200-1
İş Hijyeni Lastik BuharıLastik Buharı Tayini Ön İşlem: Ekstraksiyon
Analiz: Gravimetrik Metot
MDHS 47/2
İş Hijyeni
Anlık Gaz Ölçümü
Karbon Monoksit (CO) Tayini
Örnekleme ve Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu
NIOSH-NMAM 6604
İş Hijyeni Toz ÖlçümüÇalışma Ortamında Bulunan Aerosollerin Tayini Analiz: Doğrudan Fotometrik OkumaCEN/TR 16013-3
İş Hijyeni Toz ÖlçümüToplam ve Solunabilir Tozun Tayini Örnekleme: Pompa ile filtreye numune alma Analiz: GravimetrikHSE-MDHS 14/3
İş Hijyeni MikrobiyolojiBakteri, Küf Maya Örneklemesi ve TayiniNIOSH 0800
İş Hijyeni GürültüKişilerin maruz kaldığı gürültü düzeyinin ölçülmesi ve işitme kayıplarının tespitiTS 2607 ISO 1999
(*09.11.2020 tarihinde yürürlükten kalkmış ancak kuruluşun talebine istinaden geçici bir süre ile akreditasyon kapsamında yer verilmiştir.)
İş Hijyeni GürültüBir İş İstasyonunda Ve Belirtilen Diğer Konumlarda Emisyon Ses Basınç Seviyelerinin Ölçülmesi -
Çevresel Düzeltmeler Gerektiren Yöntemi
TS EN ISO 11204
İş Hijyeni Gürültüİhmal Edilebilir Düzeydeki Çevresel Düzeltmelerle Yansıtıcı Bir Düzlem Üzerinde Esas Olarak Açık Bir Alandaki
İş Mahallinde Ve Belirtilen Diğer Konumlardaki Emisyon Ses Basınç Seviyelerinin Tayini
TS EN ISO 11201
İş Hijyeni TitreşimHareketli Makinaların Deneye Tâbi Tutulması ile Titreşim Emisyon Değerinin TespitiTS EN 1032+A1
İş Hijyeni TitreşimKişilerin Maruz Kaldığı, Elle İletilen Titreşimin Ölçülmesi Ve DeğerlendirilmesiTS EN ISO 5349-1 TS EN ISO 5349-2
İş Hijyeni TitreşimTüm Vücudun Titreşime Maruz Kalmasının Ölçülmesi ve DeğerlendirilmesiTS ISO 2631-1
(TS EN 1032+A1 ile birlikte)
İş Hijyeni Aydınlatmaİş Yerlerindeki Aydınlatma/Işık Şiddeti Düzeyinin ÖlçümüCOHSR 928-1-IPG-039
İş Hijyeni Termal KonforOrta Dereceli Termal Ortamlar için PMV ve PPD
İndislerinin Tayini,
Termal Rahatlık Şartlarının Belirlenmesi
TS EN ISO 7730
İş Hijyeni Termal KonforTermal Çevrenin Ergonomisi - WBGT (Islak Ampul Küresel Sıcaklık) Endeksi Kullanılarak Isı Stresinin DeğerlendirilmesiTS EN ISO 7243
İş Hijyeni
Silis-Silika Kristalleri
Kristal Silika (SiO₂) Tayini
Örnekleme: Pompa ile filtreye numune alma Analiz: Görünür Bölge (VIS) Absorbsiyon Spektrofotometresi
NIOSH-NMAM 7601
İş Hijyeni
İnorganik Asit
Partikül Florür ve Hidroflorik Asit (HF) TayiniNIOSH 7906
İş Hijyeni
İnorganik Asit
Hidroklorik Asit (HCl), Hidrobromik Asit (HBr), Nitrik Asit (HNO₃) TayiniNIOSH 7907
İş Hijyeni
İnorganik Asit
Sülfürik Asit (H₂SO₄), Fosforik Asit (H₃PO₄) TayiniNIOSH 7908
İş Hijyeni
Dedektör Tüple Anlık Gaz Ölçümü
Zehirli Gaz veya Buhar Konsantrasyonlarının Tayini (Amonyak, Yağ Buharı, Vinil Klorür, Ozon, Sülfürdioksit, Klor, Karbondioksit, Karbonmonoksit, Hidrojen, Nitrik Oksit, Nitrojen Dioksit)
Örnekleme ve Ölçüm: Dedektör Tüple Anlık Ölçüm
ASTM D 4490-96
İş HijyeniKarbon Siyahı Tayini Gravimetrik MetotOSHA-ID-196
İş Hijyeni
Katı Malzeme ve Ürünler
İçerisindeki Asbest
Katı Malzemelerde Asbest Tür Tayini (Krizotil, Amosit, Krosidolit, Aktinolit, Antofilit, Tremolit, Amfibolün) Örnekleme: Katı Malzemeden Temsil Edici Parça Örnekleme (Elle Numune Alma)
Analiz: Polarize Işık Mikroskobu (PLM) Tekniğ
NIOSH-NMAM 9002
SuNehirlerden ve Akarsulardan Numune AlmaTS EN ISO 5667-6
SuYeraltı Sularından Numune AlmaTS ISO 5667-11
SuGöl ve Göletlerden Numune AlmaTS ISO 5667-4
SuMikrobiyolojik Analizler İçin Numune AlmaTS EN ISO 19458
SupH Tayini Elektrometrik MetotSM 4500-H⁺ B
SupH Tayini Elektrometrik MetotTS EN ISO 10523
SuSıcaklık Tayini
Laboratuvar ve Saha Metodu
SM 2550 B
SuBulanıklık Tayini
Ölçüm: Nefelometrik Metot Öçüm: Türbidimetrik Metot
TS EN ISO 7027-1
SuBulanıklık Tayini Nefelometrik MetotSM 2130 B
Suİletkenlik Tayini Laboratuvar MetoduSM 2510 B
Suİletkenlik Tayini Elektrometrik MetoduTS 9748 EN 27888
SuDebi Ölçümü Debi MetoduEPA 841-B-97-003
SuIşık Geçirgenliği/Seki Diski Derinliği Tayini Ölçüm: Disk MetoduEPA 841-B-97-003
SuRenk Tayini Spektrofotometrik MetotSM 2120 C
SuRenk Tayini Spektrofotometrik MetotTS EN ISO 7887
SuTuzluluk Tayini
Elektriksel İletkenlik Metodu
SM 2520 B
SuYağ ve Gres Tayini
Ön İşlem: Solvent Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: Gravimetrik Metot
SM 5520 B
SuYağ ve Gres Tayini
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: Gravimetrik Metot
SM 5520 D
SuYağ ve Gres Tayini
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: Gravimetrik Metot
TS 8312
SuHidrokarbonlar Tayini
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: Gravimetrik Metot
SM 5520 D ve F
SuHidrokarbon Yağ İndeksi Tayini
(Toplam Petrol Hidrokarbonları (TPH) - (Katran ve Petrol Kökenli Yağların Tayini,
Ham Petrol ve Petrol Türevleri, Mineral Yağlar)) Ön İşlem: Solvent Ekstraksiyon
Ölçüm: GC-FID Metodu
TS EN ISO 9377-2
SuKimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Açık Reflaks - Titrimetrik MetotSM 5220 B
SuKimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Açık Reflaks - Titrimetrik MetotTS 2789
SuKimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Kapalı Reflaks-Titrimetrik MetotSM 5220 C
SuBiyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini 5 Günlük BOİ TestiSM 5210 B
SuBiyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini 5 Günlük BOİ Test MetoduTS EN ISO 10707
SuÇözünmüş Oksijen, Oksijen Doygunluğu Tayini
Membran Elektrot Metodu
SM 4500-O G
SuÇözünmüş Oksijen, Oksijen Doygunluğu Tayini
Elektrokimyasal Sonda Metodu
TS EN ISO 5814
SuFenol Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot
SM 5530 B
SM 5530 C
SuFenol Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot
SM 5530 B
SM 5530 D
SuFenol Tayini Spektrofotometrik MetotTS 6227 ISO 6439
SuHidrazin Tayini Spektrofotometrik MetotASTM D1385
SuToplam Krom (Cr) Tayini Spektrofotometrik MetotTS 3654
SuAskıda Katı Madde (AKM) Tayini Gravimetrik MetotSM 2540 D
SuAskıda Katı Madde (AKM) Tayini Gravimetrik MetotTS EN 872
SuÇökebilir Katı Madde Tayini Hacimsel-Gravimetrik MetotSM 2540 F
SuÇökebilir Katı Madde Tayini Hacimsel-Gravimetrik MetotTS 7092
SuToplam Katı Madde Tayini Gravimetrik MetotSM 2540 B
SuToplam Çözünmüş Madde Tayini Gravimetrik MetotSM 2540 C
SuSabit ve Uçucu Katı Madde Tayini Gravimetrik MetotSM 2540 E
SuAsidite Tayini Titrimetrik MetotSM 2310 B
SuAlkalinite Tayini Titrimetrik MetotSM 2320 B
SuSerbest Karbondioksit ve Alkalinite Çeşitleri Tayini Titrimetrik MetotSM 4500-CO₂ C SM 4500-CO₂ D
SuKarbonat ve Bikarbonat Tayini Titrimetrik Metot
Hesaplama Metodu
SM 2320 B
SM 4500-CO₂ D
SuKalsiyum (Ca) Tayini EDTA Titrimetrik MetotSM 3500-Ca B
SuMagnezyum (Mg) Tayini Hesaplama MetoduSM 3500-Mg B
SuSertlik Tayini Hesaplama MetoduSM 2340 B
SuSertlik Tayini
EDTA Titrimetrik Metot
SM 2340 C
SuPermanganat İndeksi Tayini Titrimetrik MetotTS 6288 EN ISO 8467
SuYüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini
Ön İşlem:Sublation Aparatı İle Ayırma Ölçüm: Spektrofotometrik Metot
SM 5540 C
Suİyonik Olmayan Yüzey Aktif Madde (CTAS) Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 5540 D
SuToplam, Serbest Siyanür Tayini Ön işlem: Distilasyon
Ölçüm: Spektrofotometrik Metot
SM 4500-CN⁻ C SM 4500-CN⁻ E
SuAdsorblanabilen Organik Bağlı Halojenler (AOX) Tayini
Ölçüm: Mikrokolumetrik Metot
ISO 9562
SuToplam Organik Halojenler(TOX)Tayini Ölçüm: Mikrokolumetrik YöntemEPA 9020B
SuToplam Organik Karbon (TOK) / Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) Tayini Yüksek Sıcaklıkta Yakma MetotlarıSM 5310 B
SuToplam Organik Karbon (TOK) / Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) Tayini Yükseltgenme MetoduTS 8195 EN 1484
SuKlorofil-a Tayini Spektrofotometrik MetotTS 9092 ISO 10260
SuSülfit Tayini Titrimetrik MetotSM 4500-SO₃²⁻ B
SuSülfit Tayini Spektrofotometrik MetotSM 4500-SO₃²⁻ C
SuSülfat Tayini Spektrofotometrik MetotSM 4500-SO₄²⁻ E
SuSülfür Tayini Spektrofotometrik MetoduSM 4500-S²⁻ D
SuSülfür Tayini Titrimetrik MetotSM 4500-S²⁻ F
SuHidrojen Sülfür Hesaplama MetoduSM 4500-S²⁻ D SM 4500-S²⁻ H
SuKlorür Tayini Titrimetrik MetotSM 4500-Cl⁻ B
SuKlorür Tayini Titrimetrik MetotSM 4500-Cl⁻ C
SuFlorür Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: SPADNS Metodu
SM 4500-F⁻ B SM 4500-F⁻ D
SuSerbest Klor, Bağlı Klor, Toplam Klor Tayini Titrimetrik MetotSM 4500-Cl F
SuSerbest Klor, Bağlı Klor, Toplam Klor Tayini Spektrofotometrik MetotSM 4500-Cl G
SuAmonyum/Amonyum Azotu Amonyak/Amonyak Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm:Titrimetrik MetotSM 4500-NH₃ B SM 4500-NH₃ C
SuAmonyum/Amonyum Azotu Amonyak/Amonyak Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm:Spektrofotometrik MetotSM 4500-NH₃ B SM 4500-NH₃ F
SuNitrat/Nitrat Azotu Tayini Spektrofotometrik MetotSM 4500-NO₃ B
SuNitrat/Nitrat Azotu Tayini Spektrofotometrik MetotSM 4500-NO₃ E
SuNitrit/Nitrit Azotu Tayini Spektrofotometrik MetotSM 4500-NO₂ B
SuToplam Kjeldahl Azotu Tayini Makro Kjeldahl MetoduSM 4500-Norg B
SuFlorür, Klorür, Nitrit/Nitrit Azotu, Nitrat/Nitrat Azotu, Fosfat/Fosfat Fosforu, Bromür ve Sülfat Tayini
IC Metodu
SM 4110 B
SuFlorür, Klorür, Nitrit/Nitrit Azotu, Nitrat/Nitrat Azotu, Fosfat/Fosfat Fosforu, Bromür ve Sülfat Tayini
IC Metodu
TS EN ISO 10304-1
SuToplam Fosfor Tayini
Ön İşlem: Özütleme Metodu Ölçüm:Spektrofotometrik Metot
SM 4500-P B SM 4500-P C
SuToplam Fosfor Tayini
Ön İşlem: Özütleme Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot
SM 4500-P B SM 4500-P E
SuFosfat/Fosfat Fosforu Tayini (Reaktif Fosfor) Spektrofotometrik MetotSM 4500-P E
SuFosfat/Fosfat Fosforu Tayini (Reaktif Fosfor) Spektrofotometrik MetotSM 4500-P C
SuÇözünmüş İnorganik Fosfor
Ön İşlem: H₂SO₄ ile Hidroliz Metodu Ölçüm:Spektrofotometrik Metot
SM 4500-P B SM 4500-P E
SuKrom (VI) Tayini Spektrofotometrik MetotSM 3500-Cr B
SuKrom (VI) Tayini Spektrofotometrik MetotASTM D1687-A
SuBor (B) Tayini Spektrofotometrik MetotSM 4500-B B
SuBor (B) Tayini Spektrofotometrik MetotSM 4500-B C
SuDemir II (Fe⁺²), Demir III (Fe⁺³), Toplam Demir (Fe),
Çözünmüş Demir Tayini Spektrofotometrik Metot
SM 3500-Fe B
SuGümüş (Ag), Kalsiyum (Ca),
Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr), Bakır (Cu), Demir (Fe), Potasyum (K), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Sodyum (Na), Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Talyum (Tl), Çinko (Zn) Tayini
Ön İşlem:Asitle Özütleme Metotları
Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metotları Ölçüm: AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev Metodu
SM 3030 B, D-K SM 3111 B
SuAlüminyum (Al), Molibden (Mo), Silisyum (Si), Vanadyum (V) Tayini Ön İşlem:Asitle Özütleme Metotları
Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metotları Ölçüm: AAS-Doğrudan Nitroz Oksit Asetilen Alev Metodu
SM 3030 B, D-K SM 3111 D
SuCiva (Hg) Tayini
Ön İşlem:Asitle Özütleme Metotları
Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metotları Ölçüm: AAS-Soğuk Buhar Metodu
SM 3030 B, D-K SM 3112 B
SuGümüş (Ag), Alüminyum (Al), Arsenik (As), Baryum (Ba),
Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr), Bakır (Cu), Demir (Fe), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Antimon (Sb), Selenyum (Se),
Kalay (Sn) Tayini
Ön İşlem:Asitle Özütleme Metotları
Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metotları Ölçüm: AAS-Grafit Fırın Metodu
SM 3030 B, D-K SM 3113 B
SuGümüş (Ag), Alüminyum (Al), Arsenik (As), Bor (B), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Kalsiyum (Ca),
Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr), Bakır (Cu), Demir (Fe), Civa (Hg), Potasyum (K), Lityum (Li),
Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Sodyum (Na),
Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Antimon (Sb), Selenyum (Se), Silika (SiO2),
Kalay (Sn), Stronsiyum (Sr), Titanyum (Ti), Talyum (Tl), Vanadyum (V), Çinko (Zn), Fosfor (P) Tayini
Analiz: ICP-OES Metodu
EPA 200.7
SuPCDD/PCDF (Poliklorlu Dibenzo Dioksin/Poliklorlu Dibenzo Furan) Tayini
2,3,7,8-TCDD, 1,2,3,7,8-PeCDD
1,2,3,4,7,8-HxCDD, 1,2,3,6,7,8-HxCDD
1,2,3,7,8,9-HxCDD, 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD
OCDD, 2,3,7,8-TCDF, 1,2,3,7,8-PeCDF, 2,3,4,7,8-PeCDF,
1,2,3,4,7,8-HxCDF, 1,2,3,6,7,8-HxCDF
1,2,3,7,8,9-HxCDF, 2,3,4,6,7,8-HxCDF
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF, 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF OCDF
İzotop Seyreltme Tekniğiyle Ön İşlem: Sıvı-Sıvı Ektraksiyon
Ön İşlem: Sülfürik Asit Temizleme
Ön İşlem: Silika (Asidik/Bazik/AgNO3) Temizleme Ön İşlem: Florisil Temizleme
Ön İşlem: DMSO Temizleme Ölçüm: HRGC-HRMS Metodu
EPA 1613 B
SuDioksin Benzeri Poliklorlu Bifenillerin (dl_PCB) Tayini 3,3´,4,4´-tetraCB (PCB 77), 3,4,4´,5-tetraCB (PCB 81),
2,3,3´,4,4´-pentaCB (PCB 105), 2,3,4,4´,5-pentaCB (PCB
114), 2,3´,4,4´,5-pentaCB (PCB 118), 2´,3,4,4´,5
-pentaCB (PCB 123), 3,3´,4,4´,5-pentaCB (PCB 126)
2,3,3´,4,4´,5-hexaCB (PCB 156)
2,3,3´,4,4´,5´-hexaCB (PCB 157)
2,3´,4,4´,5,5´-hexaCB (PCB 167)
3,3´,4,4´,5,5´-hexaCB (PCB 169)
2,3,3´,4,4´,5,5´-heptaCB (PCB 189)
Ön İşlem: Sıvı-Sıvı Ektraksiyon
Ön İşlem: Sülfürik Asit Temizleme
Ön İşlem: Silika (Asidik/Bazik/AgNO3) Temizleme Ön İşlem: Florosil Temizleme
Ön İşlem: DMSO Temizleme Ölçüm: HRGC-HRMS Metodu
EPA 1668
SuToplam Petrol Hidrokarbonlar (TPH) Tayini Alifatik Hidrokarbonlar
(C6-C8, C8>-C16, C16>-C35
Aromatik Hidokarbonlar (C6-C9, C9>-C16, C16>-C35)
Ön İşlem: Solvent Ekstraksiyonu Ön işlem: Silikajel Temizleme Ölçüm: GC-FID Metodu
İşletme İçi Metot (PR.504.231 Rev04) (TNRCC 1005, TNRCC 1006)
SuUçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Tayini (Benzen, Toluen, Etilbenzen, m-Ksilen, p-Ksilen, o-Ksilen, Butilbenzen)
Ön İşlem: Headspace Metodu Ölçüm: GC-FID Metodu
EPA 5021 A
EPA 8015 D
SuUçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Tayini (Bromodichloromethane, Bromoform, Chloroform, Carbontetrachloride, Dibromochloromethane, Styrene, Trichloroethene, Bromomethane, Chloromethane, Vinyl chloride, Methylene chloride (Dichloromethane), Hexachlorobutadiene, Tetrachloroethene, Chlorobenzene, n-propylbenzene,
Methyl tert-butyl ether (MTBE),
İsopropylbenzene, 1,2-Dichlorobenzene, 1,3-Dichlorobenzene, 1,4-Dichlorobenzene, 1,1-Dichloroethene, 1,2-Dichloroethane, 1,3-Dichloropropene,
1,1,2,2-Tetrachloroethane, 1,2,4-Trichlorobenzene, 1,2,3-Trichlorobenzene, 1,3,5-Trichlorobenzene, 1,1,1-Trichloroethane, 1,1,2-Trichloroethane,
1,1-dichloroethane,
cis-1,2-dichloroethene, trans-1,2-dichloroethene, 1,2-dichloropropane, 1,3,5-trimethylbenzene, 1,2,4- trimethylbenzene) Ön işlem: Headspace Ölçüm: GC-FID Metodu
EPA 5021A EPA 8015D
SuFenollerin Tayini;
(4-Chloro-3-methylphenol,
2-Chlorophenol (o-Chlorophenol) 3-Chlorophenol (m-Chlorophenol), 4-Chlorophenol (p-Chlorophenol), 2-Cyclohexyl-4,6-dinitrophenol,
2,4-Dichlorophenol, 2,6-Dichlorophenol, 2,4-Dimethylphenol, 2,4-Dinitrophenol, 2-Methyl-4,6-dinitrophenol,
2-Methylphenol (o-Cresol), 3-Methylphenol (m-Cresol), 4-Methylphenol (p-Cresol),
2-Nitrophenol, 4-Nitrophenol, Phenol, Pentachlorophenol, 2,3,4,6-Tetrachlorophenol, 2,3,4,5-Tetrachlorophenol, 2,3,5,6-Tetrachlorophenol, 2,4,5-Trichlorophenol,
2,4,6-Trichlorophenol, 2, 3,6-trichlorophenol,
Dinoseb, 2-amino-4-chloro phenol)
Ön İşlem: Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon Metodu Ön İşlem: Silika jel Temizleme
Ölçüm: GC-FID Metodu
EPA 3510 C
EPA 3630 C
EPA 8041 A
SuNonilfenollerin ve Nonilfenoletoksilatların Tayini Nonyl phenols, Octylphenols,
Nonyl phenol monoethoxylate, Nonylphenol diethoxylate, Bisphenol A Ölçüm: GC-MS Metodu
ASTM D 7065
SuHerbisitlerin Tayini;
2,4-D (ester), 2,4-D (non-ester), Bentazon, mecoprop (MCPP), MCPA GC-ECD Metodu
EPA 8151 A
SuPCB (Poliklorlu Bifeniller) TayiniEPA 3510 C
Su(18, 31, 28, 20, 52, 44, 101, 149,EPA 3620 C
Su118, 153, 105, 138, 180, 170, 194)EPA 3630 C
SuÖn İşlem: Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon MetoduEPA 8082 A
SuÖn İşlem: Florisil TemizlemeEPA 8082 A
SuÖn İşlem: Silikajel TemizlemeEPA 8082 A
SuÖlçüm: GC-ECD MetoduEPA 8082 A
SuYarı Uçucu Organik Bileşiklerin (SVOC) Tayini; Bis(2-chloroethoxy) methane,
Bis(2-chloroethyl) ether,
Diethyl phthalate, Dimethyl phthalate,
Di-n-butyl phthalate,Di-n-octyl phthalate, Bis(2-ethylhexyl) phthalate,
Butyl benzyl phthalate,
N-Nitrosodimethylamine,
N-Nitrosodi-n-propylamine, N-Nitrosodiphenylamine,
2-Chloronaphthalene,
2,4-Dinitrotoluene, 2,6-Dinitrotoluene, Hexachlorobenzene, Hexachloroethane, Hexachlorobutadiene, Isophorone, Nitrobenzene, 1,3-dinitrobenzene
4-Chloroaniline, 1,2-Diphenylhydrazine, Carbazole, Carbofuran, Carbaryl, Pentachlorobenzene,1-Kloronaftalen, 1,2,4,5 -tetrachlorobenzene)
Ön İşlem: Sıvı-sıvı Ekstraksiyon Metodu Ön İşlem: Florisil Temizleme
Ön İşlem: Kükürt Temizleme Ölçüm: GC/MS Metodu
EPA 3510 C
EPA 3620 C
EPA 3660 B
EPA 8270 E
SuPAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar) Tayini; Acenaphthene,
Acenaphthylene, Anthracene,
Benz (a) anthracene, Benzo(a)pyrene, Benzo(b) fluoranthene, Benzo(g,h,i)perylene, Benzo(k) fluoranthene, Chrysene,
Dibenz (a,h) anthracene, Fluoranthene,
Fluorene,
Indeno (1,2,3-cd)pyrene, Naphthalene, Phenanthrene,
Pyrene)
Ön İşlem: Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon Metodu Ön İşlem: Silika jel Temizleme
Ölçüm: GC-MS Metodu
EPA 3510 C
EPA 3630 C
EPA 8270 E
SuKloroasetik Asitlerin Tayini: (Monochloroacetic Acid (MCAA), Bromochloroacetic Acid (BCAA), Bromodichloroacetic Acid (BDCAA), Chlorodibromoacetic Acid (CDBAA), Dibromoacetic Acid (DBAA), Dichloroacetic Acid (DCAA), Monobromoacetic Acid (MBAA), Tribromoacetic Acid (TBAA), Trichloroacetic Acid)
Ölçüm: GC-ECD Metodu
EPA 552.2
SuOrganoklorlu Pestisitlerin Tayini;EPA 3510 C
SuAldrin, α-BHC, β-BHC, γ-BHC(Lindane),EPA 3630 C
Suδ-BHC, α-Chlordane, γ-Chlordane,EPA 3620 C
SuChlorobenzilate, Chlordane, DBCP,EPA 8081 B
Su4,4'-DDD, 4,4'-DDE, 4,4'-DDT,EPA 8081 B
Suo,p'-DDT, Toplam DDT, Diallate,EPA 8081 B
SuDieldrin, Endosulfan I, Endosulfan II,EPA 8081 B
SuEndosulfan sulfate, Endrin,EPA 8081 B
SuEndrin aldehyde, Endrin ketone,EPA 8081 B
SuHeptachlor, Heptachlor epoxide,EPA 8081 B
SuHexachlorobenzene,EPA 8081 B
SuHexachlorocyclopentadiene,EPA 8081 B
SuIsodrin, Methoxychlor, Toxaphene,EPA 8081 B
SuAlachlor, Trifluralin, Kepone (Merex),EPA 8081 B
SuDicofol, MirexEPA 8081 B
SuÖn İşlem: Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon MetoduEPA 8081 B
SuÖn İşlem: Silikajel TemizlemeEPA 8081 B
SuÖn İşlem: Florisil TemizlemeEPA 8081 B
SuÖlçüm: GC-ECD MetoduEPA 8081 B
SuKlorlu Hidrokarbonlar; (Benzal chloride,EPA 3510 C
EPA 3620 C
SuBenzotrichloride,EPA 3660 B
SuBenzyl chloride,EPA 8121
Su2-Chloronaphthalene,EPA 8121
Su1,2-Dichlorobenzene,EPA 8121
Su1,3-Dichlorobenzene,EPA 8121
Su1,4-Dichlorobenzene,EPA 8121
SuHexachlorobenzeneEPA 8121
SuHexachlorocyclopentadiene,EPA 8121
SuHexachloroethane,EPA 8121
SuPentachlorobenzeneEPA 8121
Su1,2,3,4-TetrachlorobenzeneEPA 8121
Su1,2,4,5-TetrachlorobenzeneEPA 8121
Su1,2,3,5-TetrachlorobenzeneEPA 8121
Su1, 2, 4-TrichlorobenzeneEPA 8121
Su1, 2, 3-TrichlorobenzeneEPA 8121
Su1, 3, 5-Trichlorobenzene)EPA 8121
SuÖn İşlem: Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon MetoduEPA 8121
SuÖn İşlem: Florisil TemizlemeEPA 8121
SuÖn İşlem: Kükürt TemizlemeEPA 8121
SuÖlçüm: GC-ECD MetoduEPA 8121
SuOrganofosforlu Pestisitlerin Tayini (Aspon, Atrazine, Azinphos-ethyl,EPA 3510 C
EPA 3620 C
SuAzinphos-methyl, Bolstar (Sulprofos),EPA 3630 C
SuCarbophenothion, Chlorfenvinphos,EPA 8141 B
SuChlorpyrifos, Chlorpyrifos methyl,EPA 8141 B
SuCoumaphos, Crotoxyphos, Demeton-O,EPA 8141 B
SuDemeton-S, Diazinon,EPA 8141 B
SuDichlorvos (DDVP), Dicrotophos,EPA 8141 B
SuDimethoate, Dioxathion, Disulfoton,EPA 8141 B
SuEPTC, Ethion, Ethoprop, Famphur,EPA 8141 B
SuFenitrothion, Fensulfothion, Fenthion,EPA 8141 B
SuFonophos,Dichlorofenthion,EPA 8141 B
SuHexamethyl phosphoramide (HMPA),EPA 8141 B
SuLeptophos, Malathion, Merphos,EPA 8141 B
SuMevinphose, Monocrotophos, Naled,EPA 8141 B
SuParathion-ethyl, Parathion-methyl,EPA 8141 B
SuPhorate, Phosmet, Phosphamidon,EPA 8141 B
SuRonnel, Simazine, Sulfotepp,EPA 8141 B
SuStirophos (Tetrachlorvinphos), Terbufos,EPA 8141 B
SuTetraethyl pyrophosphate (TEPP),EPA 8141 B
SuThionazin (Zinophos),EPA 8141 B
SuTokuthion (Prothiofos),EPA 8141 B
SuTrichlorfon, Trichloronate,EPA 8141 B
SuTri-o-cresyl phosphate (TOCP)EPA 8141 B
SuÖn İşlem: Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon MetoduEPA 8141 B
SuÖn İşlem: Florisil TemizlemeEPA 8141 B
SuÖn İşlem: Silika jel TemizlemeEPA 8141 B
SuÖlçüm: GC/NPD MetoduEPA 8141 B
SuFekal Enterokokların (Fekal Streptokok) Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 7899-2
SuFekal Enterokokların (Fekal Streptokok) Sayımı EMS TekniğiSM 9230 B
SuSülfit İndirgeyen Anaerob Bakteri (Clostridia) Sporlarının Aranması ve Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
TS 8020 EN 26461-2
SuSalmonella spp AranmasıISO 19250
SuFekal Koliform Sayımı Membran Filtrasyon TekniğiSM 9222 D
SuFekal Koliform Sayımı EMS TekniğiSM 9221 E
SuEscherichia coli Sayımı Membran Filtrasyon TekniğiTS EN ISO 9308-1
SuEscherichia coli Sayımı EMS TekniğiSM 9221 F
SuKoliform Bakteri Sayımı Membran Filtrasyon TekniğiTS EN ISO 9308-1
SuKoliform Bakteri Sayımı EMS TekniğiSM 9221 B
SuHeterotrofik Koloni Sayımı Dökme PlakTekniğiSM 9215 B
SuPseudomonas aeruginosa Sayımı Membran Filtrasyon TekniğiTS EN ISO 16266
SuLegionella Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
ISO 11731
Atık SuAtık Sulardan Numune AlmaTS ISO 5667-10
Atık SuMikrobiyolojik Analizler İçin Numune AlmaTS EN ISO 19458
Atık SuJar testiASTM D2035
Atık SupH Tayini Elektrometrik MetotSM 4500-H⁺ B
Atık SupH Tayini Elektrometrik MetotTS EN ISO 10523
Atık SuSıcaklık Tayini
Laboratuvar ve Saha Metodu
SM 2550 B
Atık SuBulanıklık Tayini Nefelometrik MetotSM 2130 B
Atık SuBulanıklık Tayini Türbidimetrik MetotTS EN ISO 7027-1
Atık Suİletkenlik Tayini Laboratuvar MetoduSM 2510 B
Atık Suİletkenlik Tayini Elektrot MetoduTS 9748 EN 27888
Atık SuDebi Ölçümü Debi MetotlarıEPA 841-B-97-003
Atık SuIşık Geçirgenliği Seki Diski Derinliği Tayini Ölçüm: Disk MetoduEPA 841-B-97-003
Atık SuRenk Tayini Spektrofotometrik MetotSM 2120 C
Atık SuRenk Tayini Spektrofotometrik MetotTS EN ISO 7887
Atık SuTuzluluk Tayini
Elektriksel İletkenlik Metodu
SM 2520 B
Atık SuYağ ve Gres Tayini
Ön İşlem: Solvent Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: Gravimetrik Metot
SM 5520 B
Atık SuYağ ve Gres Tayini
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: Gravimetrik Metot
SM 5520 D
Atık SuYağ ve Gres Tayini
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: Gravimetrik Metot
TS 8312
Atık SuHidrokarbonlar Tayini
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: Gravimetrik Metot
SM 5520 D ve F
Atık SuHidrokarbon Yağ İndeksi Tayini
(Toplam Petrol Hidrokarbonları (TPH) - (Katran ve Petrol Kökenli Yağların Tayini,
Ham Petrol ve Petrol Türevleri, Mineral Yağlar)) Ön İşlem: Solvent Ekstraksiyon
Ölçüm: GC-FID Metodu
TS EN ISO 9377-2
Atık SuKimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Açık Reflaks-Titrimetrik MetotSM 5220 B
Atık SuKimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Açık Reflaks-Titrimetrik MetotTS 2789
Atık SuKimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Kapalı Reflaks-Titrimetrik MetotSM 5220 C
Atık SuBiyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini 5 Günlük BOİ TestiSM 5210 B
Atık SuBiyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini 5 Günlük BOİ TestiTS EN ISO 10707
Atık SuÇözünmüş Oksijen, Oksijen Doygunluğu Tayini
Membran Elektrot Metodu
SM 4500-O G
Atık SuÇözünmüş Oksijen, Oksijen Doygunluğu Tayini
Elektrokimyasal Sonda Metodu
TS EN ISO 5814
Atık SuFenol Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot
SM 5530 B
SM 5530 C
Atık SuFenol Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm:Spektrofotometrik Metot
SM 5530 B
SM 5530 D
Atık SuFenol Tayini Spektrofotometrik MetotTS 6227 ISO 6439
Atık SuHidrazin Tayini Spektrofotometrik MetotASTM D1385
Atık SuToplam Krom (Cr) Tayini Spektrofotometrik MetotTS 3654
Atık SuAskıda Katı Madde (AKM) Tayini Gravimetrik MetotSM 2540 D
Atık SuAskıda Katı Madde (AKM) Tayini Gravimetrik MetotTS EN 872
Atık SuÇökebilir Katı Madde (ÇKM) Tayini Hacimsel-Gravimetrik MetotSM 2540 F
Atık SuÇökebilir Katı Madde (ÇKM) Tayini Hacimsel-Gravimetrik MetotTS 7092
Atık SuToplam Katı Madde Tayini Gravimetrik MetotSM 2540 B
Atık SuToplam Çözünmüş Madde (TÇM) Tayini Gravimetrik MetotSM 2540 C
Atık SuSabit ve Uçucu Katı Madde Tayini Gravimetrik MetotSM 2540 E
Atık SuAsidite Tayini Titrimetrik MetotSM 2310 B
Atık SuAlkalinite Tayini Titrimetrik MetotSM 2320 B
Atık SuSerbest Karbondioksit ve Alkalinite Çeşitleri Tayini Titrimetrik MetotSM 4500-CO₂ C SM 4500-CO₂ D
Atık SuKarbonat ve Bikarbonat Tayini Titrimetrik Metot
Hesaplama Metodu
SM 2320 B
SM 4500-CO₂ D
Atık SuKalsiyum (Ca) Tayini EDTA Titrimetrik MetotSM 3500-Ca B
Atık SuMagnezyum (Mg) Tayini Hesaplama MetoduSM 3500-Mg B
Atık SuSertlik Tayini Hesaplama MetoduSM 2340 B
Atık SuSertlik Tayini
EDTA Titrimetrik Metot
SM 2340 C
Atık SuPermanganat İndeksi Tayini Titrimetrik MetotTS 6288 EN ISO 8467
Atık SuYüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini
Ön İşlem:Sublation Aparatı İle Ayırma Ölçüm: Spektrofotometrik Metot
SM 5540 C
Atık Suİyonik Olmayan Yüzey Aktif Madde (CTAS) Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 5540 D
Atık SuToplam Siyanür, Serbest Siyanür Tayini Ön işlem: Distilasyon Metodu
Ölçüm: Spektrofotometrik Metot
SM 4500-CN⁻ C SM 4500-CN⁻ E
Atık SuAdsorblanabilen Organik Bağlı Halojenler (AOX) Tayini
Mikrokolumetrik Yöntem
ISO 9562
Atık SuToplam Organik Halojenler(TOX) Tayini Mikrokolumetrik YöntemEPA 9020B
Atık SuToplam Organik Karbon (TOK)/ Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) Tayini Yüksek Sıcaklıkta Yakma MetotlarıSM 5310 B
Atık SuToplam Organik Karbon (TOK)/ Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) Tayini Yükseltgenme MetotlarıTS 8195 EN 1484
Atık SuBalık biyodeneyi (ZSF) TayiniTS 5676
SKKY Numune Alma ve Analiz MetotlarıTebliği EK-1
Atık SuSülfit Tayini Titrimetrik MetotSM 4500-SO₃²⁻ B
Atık SuSülfit Tayini Spektrofotometrik MetotSM 4500-SO₃²⁻ C
Atık SuSülfat Tayini Spektrofotometrik MetotSM 4500-SO₄⁻² E
Atık SuSülfür Tayini Spektrofotometrik MetoduSM 4500-S²⁻ D
Atık SuSülfür Tayini Titrimetrik MetotSM 4500-S²⁻ F
Atık SuHidrojen Sülfür Hesaplama MetoduSM 4500-S²⁻ D, SM 4500-S²⁻ H
Atık SuKlorür Tayini Titrimetrik MetotSM 4500-Cl⁻ B
Atık SuKlorür Tayini Titrimetrik MetotSM 4500-Cl⁻ C
Atık SuFlorür Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: SPADNS Metodu
SM 4500-F⁻ B SM 4500-F⁻ D
Atık SuSerbest Klor, Bağlı Klor,Toplam Klor Tayini Titrimetrik MetotSM 4500-Cl F
Atık SuSerbest Klor, Bağlı Klor, Toplam Klor Tayini Spektrofotometrik MetotSM 4500-Cl G
Atık SuAmonyum/Amonyum Azotu Amonyak/Amonyak Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm:Titrimetrik MetotSM 4500-NH₃ B SM 4500-NH₃ C
Atık SuAmonyum/Amonyum Azotu Amonyak/Amonyak Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm:Spektrofotometrik MetotSM 4500-NH₃ B SM 4500-NH₃ F
Atık SuNitrat/Nitrat Azotu Tayini Spektrofotometrik MetotSM 4500-NO₃ B
Atık SuNitrat/Nitrat Azotu Tayini Spektrofotometrik MetoduSM 4500-NO₃ E
Atık SuNitrit /Nitrit Azotu Tayini Spektrofotometrik MetotSM 4500-NO₂ B
Atık SuToplam Kjeldahl Azotu (TKN) Tayini Makro Kjeldahl MetoduSM 4500-Norg B
Atık SuFlorür, Klorür, Nitrit/Nitrit Azotu, Nitrat/Nitrat Azotu, Fosfat/Fosfat Fosforu, Bromür ve Sülfat Tayini
IC Metodu
SM 4110 B
Atık SuFlorür, Klorür, Nitrit/Nitrit Azotu, Nitrat/Nitrat Azotu, Fosfat/Fosfat Fosforu, Bromür ve Sülfat Tayini
IC Metodu
TS EN ISO 10304-1
Atık SuToplam Fosfor Tayini
Ön İşlem: Özütleme Metodu Ölçüm:Spektrofotometrik Metot
SM 4500-P B SM 4500-P C
Atık SuToplam Fosfor Tayini
Ön İşlem: Özütleme Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot
SM 4500-P B SM 4500-P E
Atık SuFosfat/Fosfat Fosforu Tayini Spektrofotometrik MetotSM 4500-P C
Atık SuFosfat/Fosfat Fosforu Tayini Spektrofotometrik MetotSM 4500-P E
Atık SuÇözünmüş İnorganik Fosfor
Ön İşlem: H₂SO₄ ile Hidroliz Metodu Ölçüm:Spektrofotometrik Metot
SM 4500-P B SM 4500-P E
Atık SuKrom (VI) Tayini Spektrofotometrik MetotSM 3500-Cr B
Atık SuKrom (VI) Tayini Spektrofotometrik MetotASTM D1687-A
Atık SuBor (B) Tayini Spektrofotometrik MetotSM 4500-B B
Atık SuBor (B) Tayini Spektrofotometrik MetotSM 4500-B C
Atık SuDemir II (Fe⁺²), Demir III (Fe⁺³) Tayini Fenantrolin MetoduSM 3500-Fe B
Atık SuZayıf Asitte Çözünen Siyanür Spektrofotometrik MetotSM 4500- CN I
Atık SuOrganik ve Uçucu Asit İçeriği Distilasyon MetotSM 5560 C
Atık SuToplam Sülfür ICP/OES MetoduTS EN ISO 11885
Atık SuGümüş (Ag), Kalsiyum (Ca),
Kadmiyum (Cd), Cobalt (Co), Krom (Cr), Bakır (Cu), Demir (Fe), Potasyum (K), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Sodyum (Na), Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Talyum (Tl), Çinko (Zn
Ön İşlem:Asitle Özütleme Metodu
Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ölçüm: AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev Metodu
SM 3030 B, D-K SM 3111 B
Atık SuAlüminyum (Al), Molibden (Mo), Silisyum (Si), Vanadyum (V) Tayini Ön İşlem:Asitle Özütleme Metodu
Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ölçüm: AAS-Doğrudan Nitroz Oksit Asetilen Alev Metodu
SM 3030 B, D-K SM 3111 D
Atık SuCiva (Hg) Tayini
Ön İşlem:Asitle Özütleme Metodu
Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ölçüm: AAS-Soğuk Buhar Metodu
SM 3030 B, D-K SM 3112 B
Atık SuGümüş (Ag), Alüminyum (Al), Arsenik (As), Baryum (Ba), Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr), Bakır (Cu), Demir (Fe), Mangan (Mn), Molibden (Mo),
Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Antimon (Sb), Selenyum (Se), Kalay (Sn) Tayini
Ön İşlem:Asitle Özütleme Metodu
Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ölçüm: AAS-Grafit Fırın Metodu
SM 3030 B, D-K SM 3113 B
Atık SuGümüş (Ag), Alüminyum (Al), Arsenik (As), Bor (B), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Kalsiyum (Ca),
Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr), Bakır (Cu), Demir (Fe), Civa (Hg), Potasyum (K), Lityum (Li),
Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Sodyum (Na), Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Antimon (Sb),
Selenyum (Se), Silika (SiO2), Kalay (Sn), Stronsiyum (Sr), Titanyum (Ti),
Talyum (Tl), Vanadyum (V), Çinko (Zn), Fosfor (P) Tayini
Ölçüm: ICP-OES Metodu
EPA 200.7
Atık SuSerbest Kükürt Tayini Ölçüm: ICP-OES MetoduTS EN ISO 11885
Atık SuPCDD/PCDF (Poliklorlu Dibenzo Dioksin/Poliklorlu Dibenzo Furan) Tayini
2,3,7,8-TCDD
1,2,3,7,8-PeCDD
1,2,3,4,7,8-HxCDD
1,2,3,6,7,8-HxCDD
1,2,3,7,8,9-HxCDD
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD OCDD
2,3,7,8-TCDF
1,2,3,7,8-PeCDF
2,3,4,7,8-PeCDF
1,2,3,4,7,8-HxCDF
1,2,3,6,7,8-HxCDF
1,2,3,7,8,9-HxCDF
2,3,4,6,7,8-HxCDF
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF OCDF
İzotop Seyreltme Tekniğiyle Ön İşlem: Sıvı-Sıvı Ektraksiyon
Ön İşlem: Sülfürik Asit Temizleme
Ön İşlem: Silika (Asidik/Bazik/AgNO3) Temizleme Ön İşlem: Florisil Temizleme
Ön İşlem: DMSO Temizleme Ölçüm: HRGC-HRMS Metodu
EPA 1613 B
Atık SuDioksin Benzeri Poliklorlu Bifenillerin (dl_PCB) Tayini 3,3´,4,4´-tetraCB (PCB 77), 3,4,4´,5-tetraCB (PCB 81),
2,3,3´,4,4´-pentaCB (PCB 105), 2,3,4,4´,5-pentaCB (PCB
114), 2,3´,4,4´,5-pentaCB (PCB 118), 2´,3,4,4´,5
-pentaCB (PCB 123), 3,3´,4,4´,5-pentaCB (PCB 126)
2,3,3´,4,4´,5-hexaCB (PCB 156)
2,3,3´,4,4´,5´-hexaCB (PCB 157)
2,3´,4,4´,5,5´-hexaCB (PCB 167)
3,3´,4,4´,5,5´-hexaCB (PCB 169)
2,3,3´,4,4´,5,5´-heptaCB (PCB 189)
Ön İşlem: Sıvı-Sıvı Ektraksiyon
Ön İşlem: Sülfürik Asit Temizleme
Ön İşlem: Silika (Asidik/Bazik/AgNO3) Temizleme Ön İşlem: Florosil Temizleme
Ön İşlem: DMSO Temizleme Ölçüm: HRGC-HRMS Metodu
EPA 1668
Atık SuUçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Tayini (Benzen, Toluen, Etilbenzen, m-Ksilen, p-Ksilen, o-Ksilen, Butilbenzen)
Ön İşlem: Headspace Metodu Ölçüm:GC-FID Metodu
EPA 5021A EPA 8015D
Atık SuUçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Tayini (Bromodichloromethane, Bromoform, Chloroform, Carbontetrachloride, Dibromochloromethane, Styrene, Trichloroethene, Bromomethane, Chloromethane, Vinyl chloride, Methylene chloride (Dichloromethane), Hexachlorobutadiene, Tetrachloroethene, Chlorobenzene, n-propylbenzene,
Methyl tert-butyl ether (MTBE),
İsopropylbenzene, 1,2-Dichlorobenzene, 1,3-Dichlorobenzene, 1,4-Dichlorobenzene, 1,1-Dichloroethene, 1,2-Dichloroethane, 1,3-Dichloropropene,
1,1,2,2-Tetrachloroethane, 1,2,4-Trichlorobenzene, 1,2,3-Trichlorobenzene, 1,3,5-Trichlorobenzene, 1,1,1-Trichloroethane, 1,1,2-Trichloroethane,
1,1-dichloroethane,
cis-1,2-dichloroethene, trans-1,2-dichloroethene, 1,2-dichloropropane, 1,3,5-trimethylbenzene, 1,2,4- trimethylbenzene)
Ön İşlem: Headspace Metodu Ölçüm: GC-FID Metodu
EPA 5021A EPA 8015D
Atık SuFenollerin Tayini;
(4-Chloro-3-methylphenol,
2-Chlorophenol (o-Chlorophenol), 3-Chlorophenol (m-Chlorophenol), 4-Chlorophenol (p-Chlorophenol), 2-Cyclohexyl-4,6-dinitrophenol,
2,4-Dichlorophenol, 2,6-Dichlorophenol, 2,4-Dimethylphenol, 2,4-Dinitrophenol, 2-Methyl-4,6-dinitrophenol,
2-Methylphenol (o-Cresol), 3-Methylphenol (m-Cresol), 4-Methylphenol (p-Cresol),
2-Nitrophenol, 4-Nitrophenol, Phenol, Pentachlorophenol, 2,3,4,6-Tetrachlorophenol, 2,3,4,5-Tetrachlorophenol, 2,3,5,6-Tetrachlorophenol, 2,4,5-Trichlorophenol,
2,4,6-Trichlorophenol, 2,3,6-trichlorophenol,
2-amino-4-chloro phenol, Dinoseb)
Ön İşlem: Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon Metodu Ön İşlem: Silika jel Temizleme
Ölçüm: GC-FID Metodu
EPA 3510 C
EPA 3630 C
EPA 8041 A
Atık SuNonilfenollerin ve Nonilfenoletoksilatların Tayini Nonyl phenols (NP), Nonyl phenol monoethoxylate (NP1EO),
nonylphenol diethoxylate (NP2EO), Octylphenols (OP), bisphenol A (BPA)
Ölçüm: GC/MS Metodu
ASTM D 7065
Atık SuHerbisitlerin Tayini;
2,4-D (ester), 2,4-D (non-ester), Bentazon, Mecoprop (MCPP), MCPA Ölçüm: GC/ECD Metodu
EPA 8151 A
Atık SuPCB (Poliklorlu Bifeniller) (18, 31, 28, 20, 52, 44, 101,EPA 3510 C
Atık Su149EPA 3620 C
Atık Su118, 153, 105, 138, 180, 170, 194)EPA 3630 C
Atık SuÖn İşlem: Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon MetoduEPA 8082 A
Atık SuÖn İşlem: Florisil TemizlemeEPA 8082 A
Atık SuÖn İşlem: Silikajel TemizlemeEPA 8082 A
Atık SuÖlçüm: GC-ECD MetoduEPA 8082 A
Atık SuYarı Uçucu Organik Bileşiklerin (SVOC) Tayini; (Bis(2-chloroethoxy) methane,
Bis(2-chloroethyl) ether,
Diethyl phthalate, Dimethyl phthalate,
Di-n-butyl phthalate,Di-n-octyl phthalate, Bis(2-ethylhexyl) phthalate,
Butyl benzyl phthalate,
N-Nitrosodimethylamine,
N-Nitrosodi-n-propylamine, N-Nitrosodiphenylamine,
2-Chloronaphthalene,
2,4-Dinitrotoluene, 2,6-Dinitrotoluene, Hexachlorobenzene, Hexachloroethane, Hexachlorobutadiene, Isophorone, Nitrobenzene,1,3-dinitrobenzene,
4-Chloroaniline, 1,2-Diphenylhydrazine, Carbazole, Carbofuran, Carbaryl, Pentachlorobenzene,1-Kloronaftalen, 1,2,4,5 -tetrachlorobenzene)
Ön İşlem: Sıvı-sıvı Ekstraksiyon Metodu Ön İşlem: Florisil Temizleme
Ön İşlem: Kükürt Temizleme Ölçüm: GC/MS Metodu
EPA 3510 C
EPA 3620 C
EPA 3660 B
EPA 8270 E
Atık SuPAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar) Tayini (Acenaphthene, Acenaphthylene, Anthracene, Benz(a)anthracene, Benzo(a)pyrene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(g,h,i)perylene, Benzo(k)fluoranthene, Chrysene, Dibenz(a,h)anthracene, Fluoranthene, Fluorene,
Indeno(1,2,3-cd)pyrene, Naphthalene, Phenanthrene, Pyrene)
Ön İşlem: Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon Metodu Ön İşlem: Silika jel Temizleme
Ölçüm: GC-MS Metodu
EPA 3510 C
EPA 3630 C
EPA 8270 E
Atık SuKloroasetik Asitlerin Tayini: (Monochloroacetic Acid (MCAA), Bromochloroacetic Acid (BCAA), Bromodichloroacetic Acid (BDCAA), Chlorodibromoacetic Acid (CDBAA), Dibromoacetic Acid (DBAA), Dichloroacetic Acid (DCAA), Monobromoacetic Acid (MBAA), Tribromoacetic Acid (TBAA), Trichloroacetic Acid)
Ölçüm: GC-ECD Metodu
EPA 552.2
Atık SuOrganoklorlu Pestisitlerin TayiniEPA 3510 C
Atık Su(Aldrin, α-BHC, β-BHC, γ-BHC (Lindane),EPA 3630 C
Atık Suδ-BHC, α-Chlordane, γ-Chlordane,EPA 3620 C
Atık SuChlorobenzilate, Chlordane, DBCP,EPA 8081 B
Atık Su4,4'-DDD, 4,4'-DDE, 4,4'-DDT,EPA 8081 B
Atık Suo,p'-DDT, Toplam DDT, Diallate,EPA 8081 B
Atık SuDieldrin, Endosulfan I, Endosulfan II,EPA 8081 B
Atık SuEndosulfan sulfate, Endrin,EPA 8081 B
Atık SuEndrin aldehyde, Endrin ketone,EPA 8081 B
Atık SuHeptachlor, Heptachlor epoxide,EPA 8081 B
Atık SuHexachlorobenzene,EPA 8081 B
Atık SuHexachlorocyclopentadiene, Isodrin,EPA 8081 B
Atık SuMethoxychlor, Toxaphene,EPA 8081 B
Atık SuAlachlor, Trifluralin, Kepone (Merex),EPA 8081 B
Atık SuDicofol, Mirex)EPA 8081 B
Atık SuÖn İşlem: Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon MetoduEPA 8081 B
Atık SuÖn İşlem: Silika jel TemizlemeEPA 8081 B
Atık SuÖn İşlem: Florisil TemizlemeEPA 8081 B
Atık SuÖlçüm: GC-ECD MetoduEPA 8081 B
Atık SuKlorlu Hidrokarbonlar; (Benzal chlorideEPA 3510 C
EPA 3620 C
Atık SuBenzotrichlorideEPA 3660 B
Atık SuBenzyl chlorideEPA 8121
Atık Su2-ChloronaphthaleneEPA 8121
Atık Su1,2-DichlorobenzeneEPA 8121
Atık Su1,3-DichlorobenzeneEPA 8121
Atık Su1,4-DichlorobenzeneEPA 8121
Atık SuHexachlorobenzeneEPA 8121
Atık SuHexachloroethaneEPA 8121
Atık SuPentachlorobenzeneEPA 8121
Atık Su1,2,3,4-TetrachlorobenzeneEPA 8121
Atık Su1,2,4,5-TetrachlorobenzeneEPA 8121
Atık Su1,2,3,5-TetrachlorobenzeneEPA 8121
Atık Su1, 2, 4-TrichlorobenzeneEPA 8121
Atık Su1, 2, 3-TrichlorobenzeneEPA 8121
Atık Su1, 3, 5-Trichlorobenzene)EPA 8121
Atık SuÖn İşlem: Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon MetoduEPA 8121
Atık SuÖn İşlem: Florisil TemizlemeEPA 8121
Atık SuÖn İşlem: Kükürt TemizlemeEPA 8121
Atık SuÖlçüm: GC-ECD MetoduEPA 8121
Atık SuOrganofosforlu Pestisitlerin Tayini (Aspon, Atrazine, Azinphos-ethyl,EPA 3510 C
EPA 3620 C
Atık SuAzinphos-methyl, Bolstar (Sulprofos),EPA 3630 C
Atık SuCarbophenothion, Chlorfenvinphos,EPA 8141 B
Atık SuChlorpyrifos, Chlorpyrifos methyl,EPA 8141 B
Atık SuCoumaphos, Crotoxyphos,EPA 8141 B
Atık SuDemeton-O, Demeton-S, Diazinon,EPA 8141 B
Atık SuDichlorvos (DDVP), Dicrotophos,EPA 8141 B
Atık SuDimethoate, Dioxathion, Disulfoton,EPA 8141 B
Atık SuEPTC, Ethion, Ethoprop, Famphur,EPA 8141 B
Atık SuFenitrothion, Fensulfothion,EPA 8141 B
Atık SuFenthion, Fonophos,EPA 8141 B
Atık SuHexamethyl phosphoramide (HMPA),EPA 8141 B
Atık SuDichlorofenthion, Leptophos,EPA 8141 B
Atık SuMalathion, Merphos, Mevinphose,EPA 8141 B
Atık SuMonocrotophos, Naled,EPA 8141 B
Atık SuParathion-ethyl, Parathion-methyl,EPA 8141 B
Atık SuPhorate, Phosmet, Phosphamidon,EPA 8141 B
Atık SuRonnel, Simazine, Sulfotepp,EPA 8141 B
Atık SuStirophos (Tetrachlorvinphos), Terbufos,EPA 8141 B
Atık SuTetraethyl pyrophosphate (TEPP),EPA 8141 B
Atık SuThionazin (Zinophos), Trichloronate,EPA 8141 B
Atık SuTokuthion (Prothiofos), Trichlorfon,EPA 8141 B
Atık SuTri-o-cresyl phosphate (TOCP))EPA 8141 B
Atık SuÖn İşlem: Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon MetoduEPA 8141 B
Atık SuÖn İşlem: Florisil TemizlemeEPA 8141 B
Atık SuÖn İşlem: Silika jel TemizlemeEPA 8141 B
Atık SuÖlçüm: GC/NPD MetoduEPA 8141 B
Atık SuFekal Enterokokların (Fekal Streptokok) Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 7899-2
Atık SuFekal Enterokokların (Fekal Streptokok) Sayımı EMS TekniğiSM 9230 B
Atık SuSalmonella spp AranmasıISO 19250
Atık SuSülfit İndirgeyen Anaerobik Bakteri (Clostridia) Sporlarının Aranması ve Sayımı Membran Filtrasyon TekniğiTS 8020 EN 26461-2
Atık SuFekal Koliform Sayımı Membran Filtrasyon TekniğiSM 9222 D
Atık SuFekal Koliform Sayımı EMS TekniğiSM 9221 E
Atık SuEscherichia coli Sayımı EMS TekniğiSM 9221 F
Atık SuKoliform Bakteri Sayımı EMS TekniğiSM 9221 B
Atık SuHeterotrofik Koloni Sayımı Dökme PlakTekniğiSM 9215 B
Deniz SuyuDeniz Sularından Numune AlmaTS ISO 5667-9
Deniz SuyuMikrobiyolojik Analizler İçin Numune AlmaTS EN ISO 19458
Deniz SuyuRenk Tayini Spektrofotometrik MetotSM 2120 C
Deniz SuyuRenk Tayini Spektrofotometrik MetotTS EN ISO 7887
Deniz SuyuSıcaklık Tayini
Laboratuvar ve Saha Metodu
SM 2550 B
Deniz SuyuIşık Geçirgenliği, Seki Disk Derinliği Tayini Ölçüm: Disk MetoduEPA 841-B-97-003
Deniz SuyupH Tayini Elektrometrik MetotSM 4500-H⁺ B
Deniz SuyupH Tayini Elektrometrik MetotTS EN ISO 10523
Deniz SuyuBulanıklık Tayini Türbidimetrik MetotTS EN ISO 7027-1
Deniz SuyuBulanıklık Tayini Nefelometrik MetotSM 2130 B
Deniz SuyuYağ ve Gres Tayini
Ön İşlem: Solvent Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: Gravimetrik Metot
SM 5520 B
Deniz SuyuYağ ve Gres Tayini
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: Gravimetrik Metot
SM 5520 D
Deniz SuyuYağ ve Gres Tayini
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: Gravimetrik Metot
TS 8312
Deniz SuyuHidrokarbonların Tayini
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: Gravimetrik Metot
SM 5520 D ve F
Deniz SuyuYüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini
Ön İşlem:Sublation Aparatı İle Ayırma Ölçüm: Spektrofotometrik Metot
SM 5540 C
Deniz Suyuİyonik Olmayan Yüzey Aktif Madde (CTAS) Tayini Ölçüm: Spektrofotometrik MetotSM 5540 D
Deniz SuyuFenol Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot
SM 5530 B
SM 5530 C
Deniz SuyuFenol Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot
SM 5530 B
SM 5530 D
Deniz SuyuFenol Tayini Spektrofotometrik MetotTS 6227 ISO 6439
Deniz SuyuÇözünmüş Oksijen, Oksijen Doygunluğu Tayini Membran Elektrot MetoduSM 4500-O G
Deniz SuyuÇözünmüş Oksijen, Oksijen Doygunluğu Tayini Elektrokimyasal Sonda MetoduTS EN ISO 5814
Deniz SuyuAskıda Katı Madde (AKM) Tayini Gravimetrik MetotSM 2540 D
Deniz SuyuAskıda Katı Madde (AKM) Tayini Gravimetrik MetotTS EN 872
Deniz SuyuParçalanabilir Organik Kirleticilerin Tayini 5 Günlük BOİ Testi MetoduSM 5210 B
Deniz SuyuKlorofil-a Tayini Spektrofotometrik MetotTS 9092 ISO 10260
Deniz SuyuBalık biyodeneyi (ZSF) TayiniTS 5676
SKKY Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği Ek-1
Deniz SuyuKrom (VI) Tayini Spektrofotometrik MetotSM 3500-Cr B
Deniz SuyuKrom (VI) Tayini Spektrofotometrik MetotASTM D1687-A
Deniz Suyuİletkenlik Tayini Laboratuvar MetoduSM 2510 B
Deniz Suyuİletkenlik Tayini Elektrot MetoduTS 9748 EN 27888
Deniz SuyuTuzluluk Tayini
Elektriksel İletkenlik Metodu
SM 2520 B
Deniz SuyuAmonyum/Amonyum Azotu Amonyak/Amonyak Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm:Titrimetrik MetotSM 4500-NH₃ B SM 4500-NH₃ C
Deniz SuyuAmonyum/Amonyum Azotu Amonyak/Amonyak Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm:Spektrofotometrik MetotSM 4500-NH₃ B SM 4500-NH₃ F
Deniz SuyuNitrat/Nitrat Azotu Tayini Spektrofotometrik MetotSM 4500-NO₃ B
Deniz SuyuNitrat/Nitrat Azotu Tayini Spektrofotometrik MetotSM 4500-NO₃ E
Deniz SuyuNitrit/Nitrit Azotu Tayini Spektrofotometrik MetotSM 4500-NO₂ B
Deniz SuyuToplam Kjeldahl Azotu Tayini Makro Kjeldahl MetoduSM 4500-Norg B
Deniz SuyuToplam Fosfor Tayini
Ön İşlem: Özütleme Metodu Ölçüm:Spektrofotometrik Metot
SM 4500-P B SM 4500-P C
Deniz SuyuToplam Fosfor Tayini
Ön İşlem: Özütleme Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot
SM 4500-P B SM 4500-P E
Deniz SuyuFosfat/Fosfat Fosforu Tayini (Reaktif Fosfor) Spektrofotometrik MetotSM 4500-P C
Deniz SuyuFosfat/Fosfat Fosforu Tayini (Reaktif Fosfor) Spektrofotometrik MetotSM 4500-P E
Deniz SuyuÇözünmüş İnorganik Fosfor
Ön İşlem: H2SO4 ile Hidroliz Metodu Ölçüm:Spektrofotometrik Metot
SM 4500-P B SM 4500-P E
Deniz SuyuKlorür Tayini Titrimetrik MetotSM 4500-Cl⁻ B
Deniz SuyuKlorür Tayini Titrimetrik MetotSM 4500-Cl⁻ C
Deniz SuyuFlorür Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Ölçüm: SPADNS Metodu
SM 4500-F⁻ B SM 4500-F⁻ D
Deniz SuyuSülfat Tayini Spektrofotometrik MetotSM 4500-SO₄²⁻ E
Deniz SuyuSülfit Tayini Titrimetrik MetotSM 4500-SO₃²⁻ B
Deniz SuyuSülfür Tayini Spektrofotometrik MetotSM 4500-S²⁻ D
Deniz Suyuİyonize Olmayan Hidrojen Sülfür Hesaplama MetoduSM 4500-S²⁻ D SM 4500-S²⁻ H
Deniz SuyuToplam Klor, Serbest Klor, Bağlı Klor Tayini Titrimetrik MetotSM 4500-Cl F
Deniz SuyuToplam Klor, Serbest Klor, Bağlı Klor Tayini Spektrofotometrik MetotSM 4500-Cl G
Deniz SuyuToplam Organik Karbon (TOK) Tayini Yüksek Sıcaklıkta Yakma MetoduSM 5310 B
Deniz SuyuÇözünmüş Organik Karbon (ÇOK) Tayini Yüksek Sıcaklıkta Yakma MetoduSM 5310 B
Deniz SuyuToplam Organik Karbon (TOK) Tayini Yükseltgenme MetoduTS 8195 EN 1484
Deniz SuyuÇözünmüş Organik Karbon (ÇOK) Tayini Yükseltgenme MetoduTS 8195 EN 1484
Deniz SuyuToplam Siyanür, Serbest Siyanür Tayini Ön işlem: Distilasyon Metodu
Ölçüm: Spektrofotometrik Metot
SM 4500-CN⁻ C SM 4500-CN⁻ E
Deniz SuyuKimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Açık Reflaks-Titrimetrik MetotSM 5220 B
Deniz SuyuKimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Açık Reflaks-Titrimetrik MetotTS 2789 - EK A/B
Deniz SuyuGümüş (Ag), Alüminyum (Al), Arsenik (As), Bor (B), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Kalsiyum (Ca),
Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr), Bakır (Cu), Demir (Fe), Civa (Hg),
Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Selenyum (Se), Çinko (Zn), Mangan (Mn), Kalay (Sn), Vanadyum (V) Tayini
Ön İşlem: Özütleme Metodu Ölçüm: ICP-OES Metodu
EPA 200.7
İşletme İçi Metot (PR.504.37 / Rev.09)
(Seawater Analysis Third Extended Willey - VHC Klaus Grasshoff)
Deniz SuyuGümüş (Ag), Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr), Bakır (Cu),
Demir (Fe), Kurşun (Pb), Mangan (Mn), Nikel (Ni), Çinko (Zn) Tayini
AAS-Ekstraksiyon Hava-Asetilen Alev Metodu
SM 3111 A-C
Deniz SuyuCiva (Hg) Tayini
Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ölçüm: AAS-Soğuk Buhar Metodu
SM 3030 K
SM 3112 B
Deniz SuyuArsenik (As), Kadmiyum (Cd) Tayini
Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ölçüm: AAS-Grafit Fırın Metodu
SSM 3030 K
SM 3113 B
Deniz SuyuPCDD/PCDF (Poliklorlu Dibenzo Dioksin/Poliklorlu Dibenzo Furan) Tayini
2,3,7,8-TCDD
1,2,3,7,8-PeCDD
1,2,3,4,7,8-HxCDD
1,2,3,6,7,8-HxCDD
1,2,3,7,8,9-HxCDD
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD OCDD
2,3,7,8-TCDF
1,2,3,7,8-PeCDF
2,3,4,7,8-PeCDF
1,2,3,4,7,8-HxCDF
1,2,3,6,7,8-HxCDF
1,2,3,7,8,9-HxCDF
2,3,4,6,7,8-HxCDF
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF OCDF
İzotop Seyreltme Tekniğiyle Ön İşlem: Sıvı-Sıvı Ektraksiyon
Ön İşlem: Sülfürik Asit Temizleme
Ön İşlem: Silika (Asidik/Bazik/AgNO3) Temizleme Ön İşlem: Florisil Temizleme
Ön İşlem: DMSO Temizleme Ölçüm: HRGC-HRMS Metodu
EPA 1613 B
Deniz SuyuDioksin Benzeri Poliklorlu Bifenillerin (dl_PCB) Tayini 3,3´,4,4´-tetraCB (PCB 77), 3,4,4´,5-tetraCB (PCB 81),
2,3,3´,4,4´-pentaCB (PCB 105), 2,3,4,4´,5-pentaCB (PCB
114), 2,3´,4,4´,5-pentaCB (PCB 118), 2´,3,4,4´,5
-pentaCB (PCB 123), 3,3´,4,4´,5-pentaCB (PCB 126)
2,3,3´,4,4´,5-hexaCB (PCB 156)
2,3,3´,4,4´,5´-hexaCB (PCB 157)
2,3´,4,4´,5,5´-hexaCB (PCB 167)
3,3´,4,4´,5,5´-hexaCB (PCB 169)
2,3,3´,4,4´,5,5´-heptaCB (PCB 189)
Ön İşlem: Sıvı-Sıvı Ektraksiyon
Ön İşlem: Sülfürik Asit Temizleme
Ön İşlem: Silika (Asidik/Bazik/AgNO3) Temizleme Ön İşlem: Florosil Temizleme
Ön İşlem: DMSO Temizleme Ölçüm: HRGC-HRMS Metodu
EPA 1668
Deniz SuyuPAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar) Tayini Naphthalene
Acenaphthylene Acenaphtene Fluorene Anthracene Phenanthrene Carbazole Fluoranthene Pyrene Benz(a)anthracene Chrysene
Benzo(b)fluoranthene Benzo(k)fluoranthene Benzo(a)pyrene Indeno(1,2,3-cd)pyrene Dibenz(a,h)anthracene Benzo(g,h,i)perylene
Önişlem: Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon Metodu Ön İşlem: Silikajel Temizleme
Ölçüm: GC-MS Metodu
EPA 3510 C
EPA 3630 C
EPA 8270 E
Deniz SuyuUçucu Organik Bileşiklerin (VOC) tayini: Hexachlorbutadine (HCBD), Carbontetrachloride,
Triklormethane (chloroform), 1,2 Dichlorethane, Trichlorethylene, Tetrachloroethene,
1,2,4 -Trichlorbenzene,
1,2,3- Trichlorbenzene 1,3,5-Trichlorobenzene, 1,1,1-Trichloroethane, 1,1,2-Trichloroethane
Dichloromethane (Methylene Chloride), Benzene
Toluene, m-Xylene, o-Xylene, p-Xylene,
Ön İşlem: Headspace Metodu Ölçüm: GC FID Metodu
EPA 5021 A
EPA 8015 D
Deniz SuyuYarı Uçucu Organik Bileşiklerin (SVOC) Tayini Di (2-ethylhexyl) phthalat, Pentaklorobenzen Önişlem: Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: GC-MS MetoduEPA 3510 C
EPA 8270 E
Deniz SuyuKloroasetik Asitlerin Tayini: (Monochloroacetic Acid (MCAA), Bromochloroacetic Acid (BCAA), Bromodichloroacetic Acid (BDCAA), Chlorodibromoacetic Acid (CDBAA), Dibromoacetic Acid (DBAA), Dichloroacetic Acid (DCAA), Monobromoacetic Acid (MBAA), Tribromoacetic Acid (TBAA), Trichloroacetic Acid)
Ölçüm: GC-ECD Metodu
EPA 552.2
Deniz SuyuFenollerin Tayini;
(4-Chloro-3-methylphenol, 2-Chlorophenol,
3-Chlorophenol, 4- Chlorophenol,
2-Cyclohexyl-4,6-dinitrophenol, 2,4-Dichlorophenol,
2,6-Dichlorophenol, 2,4-Dimethylphenol, 2,4-Dinitrophenol,
2-Methyl-4,6-dinitrophenol, 2-Methylphenol (o-Cresol), 3-Methylphenol (m-Cresol), 4-Methylphenol (p-Cresol), 2-Nitrophenol,
4-Nitrophenol, Pentachlorophenol, Phenol,
2,3,4,6-Tetrachlorophenol, 2,3,4,5-tetrachlorophenol, 2,3,5,6-tetrachlorophenol, 2,4,5-Trichlorophenol, 2,4,6-Trichlorophenol,
2-amino-4-chloro phenol
Önişlem: Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon Metodu Ön İşlem: Silika jel Temizleme
Ölçüm: GC-FID Metodu
EPA 3510 C
EPA 3630 C
EPA 8041
Deniz SuyuNonlyfenollerin ve Nonilfenoletoksilatların Tayini 4-(para)-nonlyfenoller, Octylphenoller
Para-tert-octylphenol Ölçüm: GC-MS Metodu
ASTM D 7065
Deniz SuyuHerbisitlerin Tayini
2,4-D (ester), 2,4-D (non-ester), Bentazon, mecoprop (MCPP) Ölçüm: GC-ECD Metodu
EPA 8151A
Deniz SuyuHidrokarbon Yağ İndeksi Tayini
(Toplam Petrol Hidrokarbonları (TPH) - (Katran ve Petrol Kökenli Yağların Tayini,
Ham Petrol ve Petrol Türevleri, Mineral Yağlar)) Ön İşlem: Solvent Ekstraksiyon
Ölçüm: GC-FID Metodu
TS EN ISO 9377-2
Deniz SuyuPoliklorlubifenillerin (PCBs) Tayini PCB (18, 31, 28, 20, 52, 44, 101, 149,EPA 3510 C
EPA 3620 C
Deniz Suyu118, 153, 105, 138, 180, 170, 194)EPA 3630 C
Deniz SuyuÖn İşlem: Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon MetoduEPA 8082 A
Deniz SuyuÖn İşlem: Florisil TemizlemeEPA 8082 A
Deniz SuyuÖn İşlem: Silikajel TemizlemeEPA 8082 A
Deniz SuyuÖlçüm: GC-ECD MetoduEPA 8082 A
Deniz SuyuOrganoklorlu Pestisitlerin TayiniEPA 3510 C
Deniz SuyuAldrin, α-BHC, β-BHC, γ-BHC (Lindane),EPA 3630 C
Deniz Suyuδ-BHC, α-Chlordane, γ-Chlordane,EPA 3620 C
Deniz SuyuChlorobenzilate, Chlordane, DBCP,EPA 8081 B
Deniz Suyu4,4'-DDD, 4,4'-DDE, 4,4'-DDT, Diallate,EPA 8081 B
Deniz SuyuDieldrin, Endosulfan I, Endosulfan II,EPA 8081 B
Deniz SuyuEndosulfan sulfate, Endrin,EPA 8081 B
Deniz SuyuEndrin aldehyde, Endrin ketone,EPA 8081 B
Deniz SuyuHeptachlor, Heptachlor epoxide,EPA 8081 B
Deniz SuyuHexachlorobenzene,EPA 8081 B
Deniz SuyuHexachlorocyclopentadiene,EPA 8081 B
Deniz SuyuIsodrin, Methoxychlor, Toxaphene,EPA 8081 B
Deniz SuyuAlachlor, Trifluralin, Mirex)EPA 8081 B
Deniz SuyuÖnişlem: Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon MetoduEPA 8081 B
Deniz SuyuÖn İşlem: Silikajel TemizlemeEPA 8081 B
Deniz SuyuÖn İşlem: Florisil TemizlemeEPA 8081 B
Deniz SuyuÖlçüm: GC-ECD MetoduEPA 8081 B
Deniz SuyuOrganofosforlu Pestisitlerin Tayini; Aspon, Atrazine, Azinphos-ethyl,EPA 3510 C
EPA 3620 C
Deniz SuyuAzinphos-methyl, Bolstar (Sulprofos),EPA 3630 C
Deniz SuyuCarbophenothion, Chlorfenvinphos,EPA 8141 B
Deniz SuyuChlorpyrifos, Chlorpyrifos methyl,EPA 8141 B
Deniz SuyuCoumaphos, Crotoxyphos, Diazinon,EPA 8141 B
Deniz SuyuDemeton-O, Demeton-S, Dicrotophos,EPA 8141 B
Deniz SuyuDichlorvos (DDVP), Dimethoate,EPA 8141 B
Deniz SuyuDioxathion, Disulfoton, EPTC,EPA 8141 B
Deniz SuyuEthion, Ethoprop, Famphur, Fonophos,EPA 8141 B
Deniz SuyuFenitrothion, Fensulfothion, Fenthion,EPA 8141 B
Deniz SuyuHexamethyl phosphoramide (HMPA),EPA 8141 B
Deniz SuyuDichlorofenthion, Leptophos, Malathion,EPA 8141 B
Deniz SuyuMerphos, Mevinphose, Monocrotophos,EPA 8141 B
Deniz SuyuNaled, Parathion-ethyl,Parathion-methyl,EPA 8141 B
Deniz SuyuPhorate, Phosmet, Phosphamidon,EPA 8141 B
Deniz SuyuRonnel, Simazine, Sulfotepp,EPA 8141 B
Deniz SuyuStirophos (Tetrachlorvinphos),EPA 8141 B
Deniz SuyuTerbufos, Thionazin (Zinophos),EPA 8141 B
Deniz SuyuTetraethyl pyrophosphate (TEPP),EPA 8141 B
Deniz SuyuTokuthion (Prothiofos), Trichlorfon,EPA 8141 B
Deniz SuyuTrichloronate,EPA 8141 B
Deniz SuyuTri-o-cresyl phosphate (TOCP)EPA 8141 B
Deniz SuyuÖnişlem: Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon MetoduEPA 8141 B
Deniz SuyuÖn İşlem: Florisil TemizlemeEPA 8141 B
Deniz SuyuÖn İşlem: Silika jel TemizlemeEPA 8141 B
Deniz SuyuÖlçüm: GC/NPD MetoduEPA 8141 B
Deniz SuyuFekal Enterokokların (Fekal Streptokok) Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 7899-2
Deniz SuyuFekal Enterokokların (Fekal Streptokok) Sayımı EMS TekniğiSM 9230 B
Deniz SuyuSülfit İndirgeyen Anaerobik Bakteri (Clostridia) Sporlarının Aranması ve Sayımı Membran Filtrasyon TekniğiTS 8020 EN 26461-2
Deniz SuyuSalmonella spp AranmasıISO 19250
Deniz SuyuFekal Koliform Sayımı Membran Filtrasyon TekniğiSM 9222 D
Deniz SuyuFekal Koliform Sayımı EMS TekniğiSM 9221 E
Deniz SuyuEscherichia coli Sayımı Membran Filtrasyon TekniğiTS EN ISO 9308-1
Deniz SuyuEscherichia coli Sayımı EMS TekniğiSM 9221 F
Deniz SuyuKoliform Bakteri Sayımı Membran Filtrasyon TekniğiTS EN ISO 9308-1
Deniz SuyuKoliform Bakteri Sayımı EMS TekniğiSM 9221 B
Deniz SuyuHeterotrofik Koloni Sayımı Dökme PlakTekniğiSM 9215 B
Deniz SuyuPseudomonas aeruginosa Sayımı Membran Filtrasyon TekniğiTS EN ISO 16266
Havuz SuyuMikrobiyolojik Analizler İçin Numune AlmaTS EN ISO 19458
Havuz SuyupH Tayini Elektrometrik MetotSM 4500-H⁺ B
Havuz SuyupH Tayini Elektrometrik MetotTS EN ISO 10523
Havuz SuyuSıcaklık
Laboratuvar ve Saha Metodu
SM 2550 B
Havuz SuyuBulanıklık Tayini Turbidimetrik MetotTS EN ISO 7027-1
Havuz SuyuBulanıklık Tayini Nefelometrik MetotSM 2130 B
Havuz SuyuRenk Tayini Spektrofotometrik MetotSM 2120 C
Havuz SuyuToplam Alkalinite Tayini Titrimetrik MetotSM 2320 B
Havuz SuyuAmonyum Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm:Spektrofotometrik Metot
SM 4500-NH₃ B SM 4500-NH₃ F
Havuz SuyuNitrit Tayini Spektrofotometrik MetotSM 4500-NO₂ B
Havuz SuyuNitrat Tayini Spektrofotometrik MetotSM 4500-NO₃ B
Havuz SuyuNitrit, Nitrat Tayini IC MetoduSM 4110 B
Havuz SuyuSerbest Klor, Bağlı Klor, Toplam Klor Tayini Titrimetrik MetotSM 4500-Cl F
Havuz SuyuSerbest Klor, Bağlı Klor, Toplam Klor Tayini Spektrofotometrik MetotSM 4500-Cl G
Havuz SuyuSiyanürik Asit Tayini Fotometrik Metotİşletme İçi Metot (PR.504.300/ Rev.01)
(Water Res.Vol.18. No.3 pp.277- 280.1984'den modifiye)
Havuz SuyuAlüminyum (Al), Bakır (Cu) Tayini ICP-OES MetoduEPA 200.7
Havuz SuyuAlüminyum (Al), Bakır (Cu) Tayini AAS-Grafit Fırın MetoduSM 3113 B
Havuz SuyuBakır (Cu) Tayini
AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev Metodu
SM 3111 B
Havuz SuyuAlüminyum (Al) Tayini
AAS-Doğrudan Nitroz Oksit Asetilen Alev Metodu
SM 3111 D
Havuz SuyuHeterotrofik Koloni Sayımı Dökme PlakTekniğiSM 9215 B
Havuz SuyuToplam Koloni Sayısı (22⁰C)TS EN ISO 6222
Havuz SuyuToplam Koloni Sayısı (37⁰C)TS EN ISO 6222
Havuz SuyuEscherichia coli Sayımı Membran Filtrasyon TekniğiTS EN ISO 9308-1
Havuz SuyuKoliform Bakteri Sayımı Membran Filtrasyon TekniğiTS EN ISO 9308-1
Havuz SuyuPseudomonas aeruginosa Sayımı Membran Filtrasyon TekniğiTS EN ISO 16266
SedimentDip Sedimentlerinden Numune AlmaTS 9547 ISO 5667-12
SedimentpH Tayini Elektrometrik MetotTS EN 15933
SedimentC10-C40 Aralığındaki Hidrokarbonların Tayini Ön İşlem: Katı-Sıvı Ekstraksiyon
Ön İşlem: Florisil Temizleme Ölçüm: GC-FID Metodu
TS EN 14039
SedimentUçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Tayini; (Hexachlorobutadiene,
1,2,4-Trichlorobenzene, 1,2,3-Trichlorobenzene,
1,3,5-Trichlorobenzene, Benzen, Toluen, Etilbenzen, Ksilen)
Ön İşlem: Headspace Metodu Ölçüm: GC-FID Metot
EPA 5021 A
EPA 8015 D
SedimentFenollerin Tayini;
4-Chloro-3-methylphenol, 2-Chlorophenol,
3-Chlorophenol (m-chlorophenol), 4-Chlorophenol
(p-chlorophenol), 2-Cyclohexyl-4,6-dinitrophenol, 2,4
-Dichlorophenol,
2,6-Dichlorophenol, 2,4-Dimethylphenol, 2,4
-Dinitrophenol,
2-Methyl-4,6-dinitrophenol, 2-Methylphenol (o-Cresol), 3-Methylphenol (m-Cresol), 4
-Methylphenol (p-Cresol), 2-Nitrophenol,
4-Nitrophenol, Pentachlorophenol, Phenol,
2,3,4,6-Tetrachlorophenol, 2,3,4,5-tetrachlorophenol, 2,3,5,6- tetrachlorophenol, 2,4,5-Trichlorophenol, 2,4,6-Trichlorophenol,
2, 3, 6-trichlorophenol, Dinoseb
Ön işlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu Ön İşlem: Silikajel Temizleme
Ölçüm: GC-FID Metot
EPA 3540 C
EPA 3630 C
EPA 8041 A
SedimentToplam Pestisit Tayini; (Aldrin, α-BHC, β-BHC, γ-BHCEPA 3540 C
Sediment(Lindane), δ-BHC, 4,4'-DDT, 2,4- DDT, 2,4-DDE,EPA 3620 C
Sediment4,4-DDE, 4,4-DDD, Dieldrin,EPA 3630 C
SedimentEndrin, Hexachlorobenzene, α-Chlordane,EPA 3660 B
Sedimentγ-Chlordane, Chlordane, Heptachlor, Endosulfan I,EPA 8081 B
SedimentEndosulfan II, Endosulfan Sülfat, Kepone, Mirex,EPA 8081 B
SedimentToksafen, Dicofol)EPA 8081 B
SedimentÖn işlem: Sokslet Ekstraksiyon MetoduEPA 8081 B
SedimentÖn İşlem: Florisil TemizlemeEPA 8081 B
SedimentÖn İşlem: Silika jel TemizlemeEPA 8081 B
SedimentÖn İşlem: Kükürt TemizlemeEPA 8081 B
SedimentÖlçüm: GC-ECD MetotEPA 8081 B
SedimentUçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Tayini Benzen, Toluen, Etilbenzen, Ksilen
Ön İşlem: Headspace Metodu Ölçüm: GC-FID Metot
ISO 22155
SedimentPAH
(Poliaromatik Hidrokarbonlar) Tayini; Acenaphthene,
Acenaphthylene, Anthracene,
Benz (a) anthracene, Benzo(a)pyrene, Benzo(b) fluoranthene, Benzo(g,h,i)perylene, Benzo(k) fluoranthene, Chrysene,Carbazole
Dibenz (a,h) anthracene, Fluoranthene, Fluorene, Indeno (1,2,3-cd)pyrene, Naphthalene, Phenanthrene, Pyrene)
Önişlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu Ön İşlem: Silikajel Temizleme
Ölçüm: GC/MS Metodu
EPA 3540 C
EPA 3630 C
EPA 8270 E
SedimentPoliklorlubifenillerin (PCBs) Tayini (18, 31, 28, 20,EPA 3540 C
Sediment52, 44, 101, 149, 118,EPA 3620 C
Sediment153, 105, 138, 180, 170, 194)EPA 3630 C
SedimentÖnişlem: Sokslet Ekstraksiyon MetoduEPA 3660 B
SedimentÖn İşlem: Florisil TemizlemeEPA 8082 A
SedimentÖn İşlem: Silika jel TemizlemeEPA 8082 A
SedimentÖn İşlem: Kükürt TemizlemeEPA 8082 A
SedimentÖlçüm: GC-ECD MetoduEPA 8082 A
SedimentCiva (Hg) Tayini
Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ön işlem: Asit ile Özütleme Metodu Ölçüm: AAS-Soğuk Buhar Metodu
EPA 3050 B
EPA 3051 A
TS EN 13656
TS EN 13657
SM 3112 B
SedimentAlüminyum (Al), Arsenik (As), Bor (B), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Kadmiyum (Cd),
Kobalt (Co), Krom (Cr), Bakır (Cu), Demir (Fe), Civa (Hg), Molibden (Mo), Sodyum (Na), Nikel (Ni), Fosfor (P), Kurşun (Pb), Antimon (Sb),
Selenyum (Se), Kalay (Sn), Talyum (Tl), Titanyum (Ti), Çinko (Zn), Vanadyum (V) Tayini Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ön işlem: Asit ile Özütleme Metodu
Ölçüm: ICP-OES Metodu
EPA 3050 B
EPA 3051 A
TS EN 13656
TS EN 13657
EPA 200.7
SedimentCiva (Hg)
Ön işlem: Mikrodalgaile Özütleme Metodu Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ön işlem: Asit ile Özütleme Metodu Ölçüm: ICP-OES Hidrür Metodu
EPA 3050 B
EPA 3051 A
TS EN 13656
TS EN 13657
İşletme içi Metot (PR.504.105/ Rev.08)
(EPA 200.7’den modifiye)
SedimentKadmiyum (Cd) Tayini
Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ön işlem: Asit ile Özütleme Metodu
Ölçüm: AAS-Grafit Fırın (Elektrotermal) Metot
EPA 3050 B
EPA 3051 A
TS EN 13656
TS EN 13657
SM 3113 B
SedimentToplam Organik Karbon Tayini Yüksek Sıcaklıkta Yakma MetoduBS EN 13137
SedimentDioksin Benzeri Poliklorlu Bifenillerin (dl_PCB) Tayini 3,3´,4,4´-tetraCB (PCB 77), 3,4,4´,5-tetraCB (PCB 81),
2,3,3´,4,4´-pentaCB (PCB 105), 2,3,4,4´,5-pentaCB (PCB
114), 2,3´,4,4´,5-pentaCB (PCB 118), 2´,3,4,4´,5
-pentaCB (PCB 123), 3,3´,4,4´,5-pentaCB (PCB 126)
2,3,3´,4,4´,5-hexaCB (PCB 156)
2,3,3´,4,4´,5´-hexaCB (PCB 157)
2,3´,4,4´,5,5´-hexaCB (PCB 167)
3,3´,4,4´,5,5´-hexaCB (PCB 169)
2,3,3´,4,4´,5,5´-heptaCB (PCB 189)
Ön İşlem: Modifiye Soxhalet Ektraksiyon Ön İşlem: Sülfürik Asit Temizleme
Ön İşlem: Silika (Asidik/Bazik/AgNO3) Temizleme Ön İşlem: Florosil Temizleme
Ön İşlem: DMSO Temizleme Ölçüm: HRGC-HRMS Metodu
EPA 1668
SedimentPCDD/PCDF (Poliklorlu Dibenzo Dioksin/Poliklorlu Dibenzo Furan) Tayini
2,3,7,8-TCDD
1,2,3,7,8-PeCDD
1,2,3,4,7,8-HxCDD
1,2,3,6,7,8-HxCDD
1,2,3,7,8,9-HxCDD
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD OCDD
2,3,7,8-TCDF
1,2,3,7,8-PeCDF
2,3,4,7,8-PeCDF
1,2,3,4,7,8-HxCDF
1,2,3,6,7,8-HxCDF
1,2,3,7,8,9-HxCDF
2,3,4,6,7,8-HxCDF
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF OCDF
İzotop Seyreltme Tekniğiyle
Ön İşlem: Modifiye Soxhalet Ektraksiyon Ön İşlem: Sülfürik Asit Temizleme
Ön İşlem: Silika (Asidik/Bazik/AgNO3) Temizleme Ön İşlem: Florisil Temizleme
Ön İşlem: DMSO Temizleme Ölçüm: HRGC-HRMS Metodu
EPA 1613
BiotaC10-C40 Aralığındaki Hidrokarbonların Tayini Ön İşlem: Katı-Sıvı Ekstraksiyon
Ön İşlem: Florisil Temizleme Ölçüm: GC-FID Metot
TS EN 14039
BiotapH Tayini Elektrometrik MetotTS ISO 10390
BiotaUçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Tayini; (Hexachlorobutadiene,
1,2,4-Trichlorobenzene, 1,2,3-Trichlorobenzene,
1,3,5-Trichlorobenzene, Benzen, Toluen, Etilbenzen, Ksilen))
Ön İşlem: Headspace Metodu Ölçüm: GC-FID Metot
EPA 5021 A
EPA 8015 D
BiotaFenollerin Tayini; 4-Chloro-3-methylphenol,
2-Chlorophenol, 3-Chlorophenol (m-chlorophenol), 4-Chlorophenol (p-chlorophenol),
2-Cyclohexyl-4,6-dinitrophenol, 2,4-Dichlorophenol, 2,6-Dichlorophenol, 2,4-Dimethylphenol,
2,4-Dinitrophenol, 2-Methyl-4,6-dinitrophenol, 2-Methylphenol (o-Cresol), 3-Methylphenol
(m-Cresol), 4-Methylphenol (p-Cresol), 2-Nitrophenol, 4-Nitrophenol, Pentachlorophenol,Phenol,
2,3,4,6-Tetrachlorophenol, 2,3,4,5-tetrachlorophenol, 2,3,5,6- tetrachlorophenol, 2,4,5-Trichlorophenol, 2,4,6-Trichlorophenol,
2, 3, 6-trichlorophenol, Dinoseb
Ön işlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu Ön İşlem: Silika jel Temizleme
Ölçüm: GC-FID Metot
EPA 3540 C
EPA 3630 C
EPA 8041 A
BiotaToplam Pestisit Tayini; (Aldrin, α-BHC, β-BHC, γ-BHCEPA 3540 C
Biota(Lindane), δ-BHC, 4,4'-DDT, 2,4- DDT, 2,4-DDE,EPA 3630 C
Biota4,4-DDE,EPA 3620 C
Biota4,4-DDD, Dieldrin, Endrin, Hexachlorobenzene,EPA 8081 B
Biotaα-Chlordane, γ-Chlordane, Chlordane, Heptachlor,EPA 8081 B
BiotaEndosulfan I,EPA 8081 B
BiotaEndosulfan II, Endosulfan Sülfat, Kepone, Mirex,EPA 8081 B
BiotaToksafen, Dicofol)EPA 8081 B
BiotaÖn işlem: Sokslet Ekstraksiyon MetoduEPA 8081 B
BiotaÖn İşlem: Florisil TemizlemeEPA 8081 B
BiotaÖn İşlem: Silika jel TemizlemeEPA 8081 B
BiotaÖlçüm: GC-ECD MetotEPA 8081 B
BiotaUçucu Organik Bileşiklerin (VOC) TayiniBenzen, Toluen, Etilbenzen, Ksilen
Ön İşlem: Headspace Metodu Ölçüm: GC-FID/ ECD Metot
ISO 22155
BiotaPAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar) Tayini; Acenaphthene,
Acenaphthylene, Anthracene,
Benz (a) anthracene, Benzo(a)pyrene, Benzo(b) fluoranthene, Benzo(g,h,i)perylene, Benzo(k) fluoranthene, Chrysene,Carbazole
Dibenz (a,h) anthracene, Fluoranthene, Fluorene, Indeno (1,2,3-cd)pyrene, Naphthalene, Phenanthrene, Pyrene)
Önişlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu Ön İşlem: Silika jel Temizleme
Ölçüm: GC/MS Metodu
EPA 3540 C
EPA 3630 C
EPA 8270 E
BiotaPoliklorlubifenillerin (PCBs) Tayini (18, 31, 28, 20,EPA 3540 C
Biota52, 44, 101, 149, 118,EPA 3620 C
Biota153, 105, 138, 180, 170, 194)EPA 3630 C
BiotaÖnişlem: Sokslet Ekstraksiyon MetoduEPA 8082 A
BiotaÖn İşlem: Florisil TemizlemeEPA 8082 A
BiotaÖn İşlem: Silikajel TemizlemeEPA 8082 A
BiotaÖlçüm: GC-ECD MetoduEPA 8082 A
BiotaCiva (Hg) Tayini
Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ön işlem: Asit ile Parçalama Metodu Ölçüm: AAS-Soğuk Buhar Metodu
EPA 3050 B
EPA 3051 A
TS EN 13656
TS EN 13657
SM 3112 B
BiotaAlüminyum (Al), Arsenik (As), Bor (B), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Kadmiyum (Cd),
Kobalt (Co), Krom (Cr), Bakır (Cu), Demir (Fe), Civa (Hg), Molibden (Mo), Sodyum (Na), Nikel (Ni), Fosfor (P), Kurşun (Pb), Antimon (Sb),
Selenyum (Se), Kalay (Sn),
Talyum (Tl), Titanyum (Ti), Çinko (Zn), Vanadyum (V) Tayini
Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ön işlem: Asit ile Özütleme Metodu Ölçüm: ICP-OES Metodu
EPA 3050 B
EPA 3051 A
TS EN 13656
TS EN 13657
EPA 200.7
BiotaKadmiyum (Cd) Tayini
Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ön işlem: Asit ile Özütleme Metodu
Ölçüm: AAS-Grafit Fırın (Elektrotermal) Metot
EPA 3050 B
EPA 3051 A
TS EN 13656
TS EN 13657
SM 3113 B
BiotaToplam Organik Karbon Tayini Yüksek Sıcaklıkta Yakma MetoduBS EN 13137
BiotaDioksin Benzeri Poliklorlu Bifenillerin (dl_PCB) Tayini 3,3´,4,4´-tetraCB (PCB 77), 3,4,4´,5-tetraCB (PCB 81),
2,3,3´,4,4´-pentaCB (PCB 105), 2,3,4,4´,5-pentaCB (PCB
114), 2,3´,4,4´,5-pentaCB (PCB 118), 2´,3,4,4´,5
-pentaCB (PCB 123), 3,3´,4,4´,5-pentaCB (PCB 126)
2,3,3´,4,4´,5-hexaCB (PCB 156)
2,3,3´,4,4´,5´-hexaCB (PCB 157)
2,3´,4,4´,5,5´-hexaCB (PCB 167)
3,3´,4,4´,5,5´-hexaCB (PCB 169)
2,3,3´,4,4´,5,5´-heptaCB (PCB 189)
Ön İşlem: Modifiye Soxhalet Ektraksiyon Ön İşlem: Sülfürik Asit Temizleme
Ön İşlem: Silika (Asidik/Bazik/AgNO3) Temizleme Ön İşlem: Florosil Temizleme
Ön İşlem: DMSO Temizleme Ölçüm: HRGC-HRMS Metodu
EPA 1668
BiotaPCDD/PCDF (Poliklorlu Dibenzo Dioksin/Poliklorlu Dibenzo Furan) Tayini
2,3,7,8-TCDD
1,2,3,7,8-PeCDD
1,2,3,4,7,8-HxCDD
1,2,3,6,7,8-HxCDD
1,2,3,7,8,9-HxCDD
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD OCDD
2,3,7,8-TCDF
1,2,3,7,8-PeCDF
2,3,4,7,8-PeCDF
1,2,3,4,7,8-HxCDF
1,2,3,6,7,8-HxCDF
1,2,3,7,8,9-HxCDF
2,3,4,6,7,8-HxCDF
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF OCDF
İzotop Seyreltme Tekniğiyle Ön İşlem: Asit Parçalama
Ön İşlem: Modifiye Soxhalet Ektraksiyon Ön İşlem: Sülfürik Asit Temizleme
Ön İşlem: Silika (Asidik/Bazik/AgNO3) Temizleme Ön İşlem: Florisil Temizleme
Ön İşlem: DMSO Temizleme Ölçüm: HRGC-HRMS Metodu
EPA 1613
Atık YağPetrol Sıvıları - Elle Numune AlmaTS 900-1 EN ISO 3170
Atık YağKlorür Tayini
Ön İşlem: Oksijen-Kalorimetre Metodu Ölçüm: IC Metodu
EPA 5050
EPA 9056 A
Atık YağKlorür Tayini
Ön İşlem: Oksijen-Kalorimetre Metodu Ölçüm: Titrimetrik Metot
EPA 5050
EPA 9253
Atık YağToplam Halojenlerin Tayini
Ön İşlem: Oksijen-Kalorimetre Metodu Ölçüm: IC Metodu
EPA 5050
EPA 9056 A
Atık YağParlama Noktası Tayini Kapalı Kap MetoduASTM D93
Atık YağArsenik (As) Tayini
Önişlem: Asitle Özütleme Metodu Önişlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ölçüm: AAS-Grafit Fırın Metodu
EPA 3031
EPA 3051 A
SM 3113 B
Atık YağKadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kurşun (Pb) Tayini
Önişlem: Asitle Özütleme Metodu Önişlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu
Ölçüm: AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev Metodu
EPA 3031
EPA 3051 A
SM 3111 B
Atık YağArsenik (As), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kurşun (Pb) Tayini Önişlem: Asitle Özütleme Metodu
Önişlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ölçüm: ICP-OES Metodu
EPA 3031
EPA 3051 A
EPA 200.7
Atık YağPoliklorlubifenillerin (PCB) TayiniTS EN 12766-1
Atık YağPCB (18, 31, 28, 52, 44, 101, 149,TS EN 12766-1
Atık Yağ118, 153, 138, 180, 170, 194)TS EN 12766-2
Atık YağÖn İşlem: Sülfürik Asit TemizlemeTS EN 12766-2
Atık YağÖlçüm: GC-ECD MetoduTS EN 12766-2
Atık YağPoliklorlubifenillerin (PCB) TayiniEPA 3580 A
Atık YağPCB (18, 31, 28, 52, 44, 101, 149,EPA 3580 A
Atık Yağ118, 153, 138, 180, 170, 194)EPA 3580 A
Atık YağÖn işlem: Seyreltme MetoduEPA 8082 A
Atık YağÖlçüm: GC-ECD MetoduEPA 8082 A
Atık YağPoliklorluterfeniller (PCT) Ölçüm: GC-ECD MetoduTS EN 12766-3
Atık YağFtalat Esterlerinin Tayini Önişlem: Seyreltme Metodu Ölçüm: GC/MS MetoduEPA 3580 A
EPA 8270 E
EPA 8061 A
Atık Yağ (İzolasyon Sıvıları)Yalıtım Sıvıları için Numune AlmaEN 60475
Atık Yağ (İzolasyon Sıvıları)Poliklorlubifenillerin (PCB) Tayini PCB (18, 31, 28, 52, 44, 101, 149,
118, 153, 138, 180, 170, 194)
Ön işlem: Seyreltme Metodu Ölçüm: GC-ECD Metodu
TS EN 61619
AtıkKatı Atıklardan Numune AlmaTS 12090
AtıkpH Tayini Elektrometrik MetotTS ISO 10390
AtıkKuru Madde (%) Muhtevası/Nem Tayini (%) Gravimetrik MetotTS 9546 EN 12880
AtıkElektriksel İletkenlik Tayini Elektrometrik MetotTS ISO 11265
AtıkKuru Kütlenin Kızdırma Kaybının Tayini Gravimetrik MetotTS EN 12879
AtıkYanma Kaybı (LOI) (775 ᵒC’ de) Tayini Gravimetrik Metotİşletme İçi Metot (PR.504.223/ Rev.0)
(ASTM D7348'den modifiye)
AtıkToplam, Sabit, Uçucu Katı Tayini Gravimetrik MetotSM 2540 G
AtıkToplam Çözünmüş Madde Tayini
Ön işlem: Katıdan Özütleme Metodu Ölçüm: Gravimetrik Metot
TS EN 12457-4
SM 2540 C
AtıkKlorür, Florür, Bromür, Sülfat Tayini Ön işlem: Katıdan Özütleme Metodu Ölçüm: IC MetoduTS EN 12457-4
SM 4110 B
AtıkKlorür Tayini
Ön işlem: Katıdan Özütleme Metodu Ölçüm: Titrimetrik Metot
TS EN 12457-4 SM 4500-Cl⁻ B
AtıkKlorür Tayini
Ön işlem: Katıdan Özütleme Metodu Ölçüm: Titrimetrik Metot
TS EN 12457-4 SM 4500-Cl⁻ C
AtıkFlorür Tayini
Ön işlem: Katıdan Özütleme Metodu + Distilasyon Ölçüm: İyon Seçici Elektrot Metodu
TS EN 12457-4 SM 4500-F⁻ B SM 4500-F⁻ C
AtıkFlorür Tayini
Ön işlem: Katıdan Özütleme Metodu + Distilasyon Ölçüm: SPADNS Metodu
TS EN 12457-4 SM 4500-F⁻ B SM 4500-F⁻ D
AtıkSülfat Tayini
Ön işlem: Katıdan Özütleme Metodu Ölçüm: Türbidimetrik Metot
TS EN 12457-4 SM 4500-SO₄⁻² E
AtıkToplam Organik Karbon (TOK) ve Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) Tayini
Ön işlem: Katıdan Özütleme Metodu Ölçüm: Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu
TS EN 12457-4
SM 5310 B
AtıkToplam Organik Karbon (TOK) ve Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) Tayini
Ön işlem: Katıdan Özütleme Metodu Ölçüm: Yükseltgenme Metodu
TS EN 12457-4
TS 8195 EN 1484
AtıkToplam Organik Karbon (TOK) Tayini Yüksek Sıcaklıkta Yakma MetoduBS EN 13137
AtıkFenol İndeksi Tayini
Ön işlem: Katıdan Özütleme Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot
TS EN 12457-4
TS 6227 ISO 6439
AtıkAdsorblanabilen Organik Halojenlerin (AOX) Tayini
Arjantometrik Metot
EN 16166
AtıkToplam Organik Halojenlerin (TOX) Tayini Mikrokolumetri MetoduEPA 9020 B
AtıkHidrokarbonlar Tayini
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: Ekstraksiyon Sonrası Silika Jel Metodu
SM 5520 E
SM 5520 F
AtıkToplam Azot Tayini Geliştiirlmiş Kjeldahl MetoduTS 8337 ISO 11261
AtıkOrganik Madde Tayini Titrimetrik MetoduTS 8336
AtıkOrganik Madde Tayini Gravimetrik metotASTM D2974
AtıkKrom VI Tayini
Ön İşlem: Alkali Parçalama Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot
EPA 3060 A
EPA 7196 A
AtıkAsit Potansiyeli ve Nötralleşme Potansiyeli Titrimetrik Metotİşletme İçi Metot (PR.504.325/ Rev.02)
(Mend manuel Volume 3 den modifiye)
AtıkSülfür Tayini
ICP-OES Metodu
İşletme içi Metot (PR.504.105/ Rev.08)
AtıkKadmiyum (Cd), Toplam Krom (Cr), Bakır (Cu), Demir (Fe), Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Çinko (Zn) Tayini
Ön işlem: Katıdan Özütleme Metodu Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme
Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ölçüm: AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev Metodu
TS EN 12457-4
EPA 3051 A
EPA 3050 B
SM 3111 B
AtıkMolibden (Mo) Tayini
Ön işlem: Katıdan Özütleme Metodu
Ölçüm: AAS-Doğrudan Nitroz Oksit Asetilen Alev Metodu
TS EN 12457-4
SM 3111 D
AtıkCiva (Hg) Tayini
Ön işlem: Katıdan Özütleme Metodu Ölçüm: AAS-Soğuk Buhar Metodu
TS EN 12457-4
SM 3112 B
AtıkArsenik (As), Baryum (Ba), Kadmiyum (Cd), Toplam Krom (Cr),
Bakır (Cu), Demir (Fe), Molibden (Mo),
Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Kalay (Sn), Antimon (Sb), Selenyum (Se) Tayini
Ön işlem: Katıdan Özütleme Metodu
Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ölçüm: AAS-Grafit Fırın Metodu
TS EN 12457-4
EPA 3051 A
EPA 3050 B
SM 3113 B
AtıkArsenik (As), Bor (B), Baryum (Ba),TS EN 12457-4
AtıkBerilyum (Be), Kadmiyum (Cd),EPA 3051 A
AtıkToplam Krom (Cr), Bakır (Cu),EPA 3050 B
AtıkDemir (Fe), Civa (Hg), Molibden (Mo),EPA 200.7
AtıkNikel (Ni), Kurşun (Pb), Kalay (Sn), Antimon (Sb),EPA 200.7
AtıkSelenyum (Se), Titanyum (Ti),EPA 200.7
AtıkÇinko (Zn) TayiniEPA 200.7
AtıkÖn işlem: Katıdan Özütleme MetoduEPA 200.7
AtıkÖn işlem: Mikrodalga ile Özütleme MetoduEPA 200.7
AtıkÖn İşlem: Mikrodalga ile Özütleme MetoduEPA 200.7
AtıkÖlçüm: ICP-OES MetoduEPA 200.7
AtıkCiva (Hg)
Ön İşlem: Katıdan Özütleme
Ön İşlem:Mikrodalga ile Özütleme
Ön İşlem: Mikrodalga İle Özütleme Metodu Ölçüm: ICP-OES Hidrür Metodu
TS EN 12457-4
EPA 3050 B
EPA 3051 A
İşletme içi Metot (PR.504.105/ Rev.08)
(EPA 200.7’den modifiye)
AtıkC10-C40 Aralığındaki Hidrokarbonların Tayini Ön İşlem: Katı-Sıvı Ekstraksiyon
Ön İşlem: Florisil Temizleme Ölçüm: GC-FID Metodu
TS EN 14039
AtıkBTEX Tayini (Benzen, Toluen, Etilbenzen, Ksilen) Ön işlem: Headspace Metodu
Ölçüm: GC-FID Metodu
EPA 5021 A
EPA 8015 D
AtıkPoliklorlubifenillerin (PCBs) TayiniEPA 3540 C
Atık(18, 31, 28, 20, 52, 44, 101, 149, 118,EPA 3620 C
Atık153, 105, 138, 180, 170, 194)EPA 3630 C
AtıkÖnişlem: Sokslet Ekstraksiyon MetoduEPA 3661 B
AtıkÖn İşlem: Florisil TemizlemeEPA 8082 A
AtıkÖn İşlem: Silika jel TemizlemeEPA 8082 A
AtıkÖn İşlem: Kükürt TemizlemeEPA 8082 A
AtıkÖlçüm: GC-ECD MetoduEPA 8082 A
AtıkPCDD/PCDF (Poliklorlu Dibenzo Dioksin/Poliklorlu Dibenzo Furan) Tayini
2,3,7,8-TCDD
1,2,3,7,8-PeCDD
1,2,3,4,7,8-HxCDD
1,2,3,6,7,8-HxCDD
1,2,3,7,8,9-HxCDD
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD OCDD
2,3,7,8-TCDF
1,2,3,7,8-PeCDF
2,3,4,7,8-PeCDF
1,2,3,4,7,8-HxCDF
1,2,3,6,7,8-HxCDF
1,2,3,7,8,9-HxCDF
2,3,4,6,7,8-HxCDF
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF OCDF
İzotop Seyreltme Tekniğiyle
Ön İşlem: Modifiye Soxhalet Ektraksiyon Ön İşlem: Sülfürik Asit Temizleme
Ön İşlem: Silika (Asidik/Bazik/AgNO3) Temizleme Ön İşlem: Florisil Temizleme
Ön İşlem: DMSO Temizleme Ölçüm: HRGC-HRMS Metodu
EPA 1613 B
AtıkDioksin Benzeri Poliklorlu Bifenillerin (dl_PCB) Tayini 3,3´,4,4´-tetraCB (PCB 77), 3,4,4´,5-tetraCB (PCB 81),
2,3,3´,4,4´-pentaCB (PCB 105), 2,3,4,4´,5-pentaCB (PCB
114), 2,3´,4,4´,5-pentaCB (PCB 118), 2´,3,4,4´,5
-pentaCB (PCB 123), 3,3´,4,4´,5-pentaCB (PCB 126)
2,3,3´,4,4´,5-hexaCB (PCB 156)
2,3,3´,4,4´,5´-hexaCB (PCB 157)
2,3´,4,4´,5,5´-hexaCB (PCB 167)
3,3´,4,4´,5,5´-hexaCB (PCB 169)
2,3,3´,4,4´,5,5´-heptaCB (PCB 189)
Ön İşlem: Modifiye Soxhalet Ektraksiyon Ön İşlem: Sülfürik Asit Temizleme
Ön İşlem: Silika (Asidik/Bazik/AgNO3) Temizleme Ön İşlem: Florosil Temizleme
Ön İşlem: DMSO Temizleme Ölçüm: HRGC-HRMS Metodu
EPA 1668
AtıkPAH
(Poliaromatik Hidrokarbonlar) Tayini; Acenaphthene,
Acenaphthylene, Anthracene, Benz(a)anthracene, Benzo(a)pyrene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(g,h,i)perylene, Benzo(k)fluoranthene, Carbazole,
Chrysene, Dibenz(a,h)anthracene, Fluoranthene, Fluorene,
Indeno(1,2,3-cd)pyrene, Naphthalene, Phenanthrene,
Pyrene
Önişlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu Ön İşlem: Silikajel Temizleme
Ölçüm: GC/MS Metodu
EPA 3540 C
EPA 3630 C
EPA 8270 E
AtıkUçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Tayini; Bromodichloromethane, Bromoform, Carbon tetrachloride, Chloroform, Dibromochloromethane, Hexachlorobutadiene, Vinyl chloride, Tetrachloroethene, Trichloroethene, Methylene chloride (Dichloromethane), Bromomethane, Chloromethane, Chlorobenzene, MTBE, Styrene,
n-propylbenzene, Isopropylbenzene, 1,2-Dichlorobenzene
1,3-Dichlorobenzene, 1,4-Dichlorobenzene, 1,1-dichloroethene, 1,2-Dichloroethane, 1,3-dichloroprophene,
1,1,2,2-Tetrachloroethane, 1,2,4-Trichlorobenzene, 1,2,3-trichlorobenzene, 1,3,5-Trichlorobenzene, 1,1,1-Trichloroethane, 1,1,2-Trichloroethane,
1,1-dichloroethane,
cis-1,2-dichloroethene, trans-1,2-dichloroethene, 1,2-dichloropropane, 1,3,5-trimethylbenzene,
1,2,4- trimethylbenzene Tayini Ön işlem: Headspace Metodu Ölçüm: GC FID Metodu
EPA 5021 A
EPA 8015 D
AtıkKlorlu Hidrokarbonların Tayini; Benzal chloride,EPA 3540 C
EPA 3620 C
AtıkBenzotrichloride,EPA 3660 B
AtıkBenzyl chloride,EPA 8121
Atık2-Chloronaphthalene,EPA 8121
Atık1,2-DichlorobenzeneEPA 8121
Atık1,3-Dichlorobenzene,EPA 8121
Atık1,4-DichlorobenzeneEPA 8121
AtıkHexachlorobenzene,EPA 8121
AtıkHexachlorocyclopentadieneEPA 8121
AtıkHexachloroethane,EPA 8121
AtıkPentachlorobenzeneEPA 8121
Atık1,2,3,4-TetrachlorobenzeneEPA 8121
Atık1,2,4,5-TetrachlorobenzeneEPA 8121
Atık1,2,3,5-TetrachlorobenzeneEPA 8121
Atık1,2,4-TrichlorobenzeneEPA 8121
Atık1,2,3-TrichlorobenzeneEPA 8121
Atık1,3,5-Trichlorobenzene)EPA 8121
AtıkÖnişlem: Sokslet Ekstraksiyon MetoduEPA 8121
AtıkÖn İşlem: Florisil TemizlemeEPA 8121
AtıkÖn İşlem: Kükürt TemizlemeEPA 8121
AtıkÖlçüm: GC-ECD MetoduEPA 8121
AtıkFenollerin Tayini;
4-Chloro-3-methylphenol,
2-Chlorophenol (o-chlorophenol) 3-Chlorophenol (m-chlorophenol), 4-Chlorophenol (p-chlorophenol), 2-Cyclohexyl-4,6-dinitrophenol,
2,4-Dichlorophenol, 2,6-Dichlorophenol, 2,4-Dimethylphenol, 2,4-Dinitrophenol, 2-Methyl-4,6-dinitrophenol,
2-Methylphenol (o-Cresol), 3-Methylphenol (m-Cresol), 4-Methylphenol (p-Cresol),
2-Nitrophenol, 4-Nitrophenol, Phenol, Pentachlorophenol, 2,3,4,6-Tetrachlorophenol, 2,3,4,5-tetrachlorophenol, 2,3,5,6- tetrachlorophenol, 2,4,5-Trichlorophenol,
2,4,6-Trichlorophenol,
2,3,6-trichlorophenol, Dinoseb Önişlem:Sokslet Ekstraksiyon Metodu Ön İşlem: Silikajel Temizleme
Ölçüm: GC-FID Metodu
EPA 3540 C
EPA 3630 C
EPA 8041 A
AtıkYarı Uçucu Organik Bileşiklerin (SVOC) Tayini;EPA 3540 C
EPA 3620 C
AtıkBis (2-chloroethoxy) methane,EPA 3660 B
AtıkBis(2-chloroethyl) ether,EPA 8270 E
AtıkDiethyl phthalate, Dimethyl phthalate,EPA 8270 E
AtıkDi-n-butyl phthalate,Di-n-octyl phthalate,EPA 8270 E
AtıkButyl benzyl phthalate,EPA 8270 E
AtıkBis(2-ethylhexyl) phthalate,EPA 8270 E
AtıkN-Nitrosodimethylamine,EPA 8270 E
AtıkN-Nitrosodi-n-propylamine,EPA 8270 E
AtıkN-Nitrosodiphenylamine,EPA 8270 E
Atık2-Chloronaphthalene, 2,4-Dinitrotoluene,EPA 8270 E
Atık2,6-Dinitrotoluene, Hexachlorobenzene,EPA 8270 E
AtıkHexachloroethane, Isophorone,EPA 8270 E
AtıkHexachlorobutadiene, Nitrobenzene,EPA 8270 E
Atık4-Chloroaniline,1,2-Diphenylhydrazine,EPA 8270 E
AtıkCarbazole, Carbofuran, Carbaryl,EPA 8270 E
AtıkPentaklorobenzen,1-Kloronaftalen,EPA 8270 E
Atık1,3-dinitrobenzene,EPA 8270 E
Atık1,2,4,5 -tetrachlorobenzene,EPA 8270 E
AtıkÖnişlem: Sokslet Ekstraksiyon MetoduEPA 8270 E
AtıkÖn İşlem: Florisil TemizlemeEPA 8270 E
AtıkÖn İşlem: Kükürt TemizlemeEPA 8270 E
AtıkÖlçüm: GC/MS MetotEPA 8270 E
AtıkOrganoklorlu Pestisit Tayini;
Aldrin,α-BHC, β-BHC, γ-BHC (Lindane), δ-BHC,
EPA 3540 C
EPA 3620 C
Atıkα-Chlordane, γ-Chlordane, Chlordane, 4,4'-DDD,EPA 3630 C
Atık4,4'-DDE, 4,4'-DDT, o,p'-DDT, Toplam DDT, Dieldrin,EPA 3660 B
AtıkEndosulfan I, Endosulfan II, Endosulfan sulfate,EPA 8081 B
AtıkEndrin, Endrin aldehyde, Endrin ketone, Heptachlor,EPA 8081 B
AtıkHeptachlor epoxide, Hexachlorobenzene,EPA 8081 B
AtıkHexachlorocyclopentadiene, Isodrin, Methoxychlor,EPA 8081 B
AtıkToxaphene, Alachlor, Trifluralin, KeponeEPA 8081 B
Atık(Chlordekone), Dicofol, Pentachlorobenzene, MirexEPA 8081 B
AtıkÖnişlem: Sokslet Ekstraksiyon MetoduEPA 8081 B
AtıkÖn İşlem: Florisil TemizlemeEPA 8081 B
AtıkÖn İşlem: Silika jel TemizlemeEPA 8081 B
AtıkÖn İşlem: Kükürt TemizlemeEPA 8081 B
AtıkÖlçüm: GC-ECD MetoduEPA 8081 B
AtıkEscherichia Coli Sayımı EMS TekniğiSM 9221 A, F
ToprakYüzey Topraktan Numune Alma, Numuneleri Taşıma ve MuhafazasıTS 9923
ToprakToprak Kalitesi - Numune Alma - Kısım 1: Numune Alma Teknikleri İle İlgili KılavuzTS ISO 10381-2
ToprakpH Tayini Elektrometrik MetotTS ISO 10390
ToprakKuru Madde (%) Muhtevası/ Nem (%) Tayini
Gravimetrik Metot
TS 9546 EN 12880
ToprakElektriksel İletkenlik Tayini Elektrometrik MetotTS ISO 11265
ToprakToplam Tuz Miktarı TayiniTS 8334
ToprakKızdırma Kaybı Tayini (55⁰±25)⁰C Gravimetrik MetotTS EN 12879
ToprakToplam, Sabit, Uçucu Katı Tayini Gravimetrik MetotSM 2540 G
ToprakToprak Bünyesi (Suyla Doygunluk) TayiniTS 8333
ToprakAdsorblanabilen Organik Halojenlerin
(AOX), Toplam Organik Halojenlerin (TOX) Tayini Mikrokolumetri Metodu
EN 16166
ToprakToplam Organik Halojenlerin (TOX) Tayini Mikrokolumetri MetoduEPA 9020 B
ToprakYağ ve Gres Tayini
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: Gravimetrik Metot
SM 5520 E
ToprakHidrokarbonlar Tayini
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu Ölçüm: Ekstraksiyon Sonrası Silika Jel Metodu
SM 5520 E
SM 5520 F
ToprakToplam Azot Tayini Geliştiirlmiş Kjeldahl MetoduTS 8337 ISO 11261
ToprakFosfor Tayini
Modifiye Bray ve Kurtz Metodu
TS 8338
ToprakOrganik Madde Tayini Gravimetrik metotASTM D2974
ToprakOrganik Madde Tayini Titrimetrik MetotTS 8336
ToprakKrom VI Tayini
Ön İşlem: Alkali Özütleme Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot
EPA 3060 A
EPA 7196 A
ToprakKrom III Tayiniİşletme İçi Metot (PR.504.302/ Rev.02)
ToprakToplam Krom ve Krom VI Tayini Ön İşlem: Suya Geçirme Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Tayinİşletme İçi Metot (PR.504.301/ Rev.0)
(TS 10308 ISO 11464'den modifiye) SM 3500-Cr B
ToprakTiyosiyanat Tayini
Ön İşlem: Suya Geçirme Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Tayin
İşletme İçi Metot (PR.504.301/ Rev.0)
(TS 10308 ISO 11464'den modifiye) SM 4500-CN M
ToprakLAS (Lineer Alkilbenzin Sülfonat) Tayini Ön İşlem: Suya Geçirme Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metotİşletme İçi Metot (PR.504.301/ Rev.0)
(TS 10308 ISO 11464'den modifiye) SM 5540 C
ToprakKlorür, Florür, Bromür, Sülfat Tayini Ön İşlem: Suya Geçirme Metodu Ölçüm: IC Metoduİşletme İçi Metot (PR.504.301/ Rev.0)
(TS 10308 ISO 11464'den modifiye) SM 4110 B
ToprakSülfat Tayini
Ön İşlem: Suya Geçirme Metodu Ölçüm: Türbidimetrik Metot
İşletme İçi Metot (PR.504.301/ Rev.0)
(TS 10308 ISO 11464'den modifiye) SM 4500-SO₄²⁻ E
ToprakSülfür Tayini
Ön İşlem: Suya Geçirme Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot
İşletme İçi Metot (PR.504.301/ Rev.0)
(TS 10308 ISO 11464'den modifiye) SM 4500-S²⁻ D
ToprakKlorür Tayini
Ön İşlem: Suya Geçirme Metodu Ölçüm: Titrimetrik Metot
İşletme İçi Metot (PR.504.301/ Rev.0)
(TS 10308 ISO 11464'den modifiye) SM 4500-Cl C
ToprakKlorür Tayini
Ön İşlem: Suya Geçirme Metodu Ölçüm: Argentometrik Metot
İşletme İçi Metot PR.504.301/ Rev.0)
(TS 10308 ISO 11464'den modifiye) SM 4500-Cl B
ToprakFlorür Tayini
Ön İşlem: Suya Geçirme Metodu Önişlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: İyon Seçici Elektrot Metodu
İşletme İçi Metot (PR.504.301/ Rev.0)
(TS 10308 ISO 11464'den modifiye) SM 4500-F⁻ B
SM 4500-F⁻ C
ToprakFlorür Tayini
Ön İşlem: Suya Geçirme Metodu Önişlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: SPADNS Metodu
İşletme İçi Metot (PR.504.301/ Rev.0)
(TS 10308 ISO 11464'den modifiye) SM 4500-F⁻ B
SM 4500-F⁻ D
ToprakÇözünmüş Organik Karbon (ÇOK) Tayini Ön İşlem : Suya Geçirme Metodu Ölçüm: Yükseltgenme Metoduİşletme İçi Metot (PR.504.301/ Rev.0)
(TS 10308 ISO 11464'den modifiye) TS 8195 EN 1484
ToprakÇözünmüş Organik Karbon (ÇOK) Tayini Ön İşlem : Suya Geçirme Metodu
Ölçüm: Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metotları
İşletme İçi Metot (PR.504.301/ Rev.0)
(TS 10308 ISO 11464'den modifiye) SM 5310 B
ToprakToplam Organik Karbon (TOK) TayiniBS EN 13137
ToprakToplam Çözünmüş Madde (TÇK) Tayini Ön İşlem : Suya Geçirme Metodu Ölçüm: Gravimetrik Metotİşletme İçi Metot (PR.504.301/ Rev.0)
(TS 10308 ISO 11464'den modifiye) SM 2540 C
ToprakToplam Siyanür Tayini
Ön İşlem: Destilasyon Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot
SM 4500-CN⁻ C SM 4500-CN⁻ E
ToprakSiyanür Tayini Spektrofotometrik MetotISO 11262
ToprakFenol İndeksi Tayini
Ön İşlem : Suya Geçirme Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot
İşletme İçi Metot (PR.504.301/ Rev.0)
(TS 10308 ISO 11464'den modifiye) TS 6227 ISO 6439
ToprakKadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr), Bakır (Cu), Mangan (Mn), Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Çinko (Zn) Tayini
Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ön İşlem: Asitle Özütleme Metodu
Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ölçüm: GF-AAS/F-AAS Metodu
TS EN 13656
TS EN 13657
EPA 3051 A
EPA 3050 B
TS ISO/DIS 11047
ToprakGümüş (Ag), Kalsiyum (Ca),
Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr), Bakır (Cu), Demir (Fe), Potasyum (K), Magnezyum (Mg), Sodyum (Na),
Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Talyum (Tl), Çinko (Zn) Tayini
Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ön İşlem: Asitle Özütleme Metodu
Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu
Ölçüm: AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev Metodu
TS EN 13656
TS EN 13657
EPA 3051 A
EPA 3050 B
SM 3111 B
ToprakAluminyum (Al), Molibden (Mo), Silisyum (Si), Vanadyum (V) Tayini
Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ön İşlem: Asitle Özütleme Metodu
Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu
Ölçüm: AAS-Doğrudan Nitroz Oksit Asetilen Alev Metodu
TS EN 13656
TS EN 13657
EPA 3051 A
EPA 3050 B
SM 3111 D
ToprakCiva (Hg) Tayini
Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Ön İşlem: Asitle Özütleme Metodu
Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ölçüm: AAS-Soğuk Buhar Metodu
TS EN 13656
TS EN 13657
EPA 3051 A
EPA 3050 B
SM 3112 B
ToprakArsenik (As), Baryum (Ba), Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr), Bakır (Cu), Demir (Fe),
Molibden (Mo), Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Antimon (Sb), Selenyum (Se),
Kalay (Sn), Talyum (Tl) Tayini
Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ön İşlem: Asitle Özütleme Metodu
Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ölçüm: AAS-Grafit Fırın Metodu
TS EN 13656
TS EN 13657
EPA 3051 A
EPA 3050 B
SM 3113 B
ToprakAluminyum (Al), Arsenik (As), Gümüş (Ag), Bor (B), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Kalsiyum (Ca), Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr), Bakır (Cu), Demir (Fe), Civa (Hg), Potasyum (K), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn),
Molibden (Mo), Sodyum (Na), Nikel (Ni), Fosfor (P), Kurşun (Pb), Antimon (Sb), Selenyum (Se), Silisyum (Si),
Kalay (Sn), Talyum (Tl), Titanyum (Ti), Çinko (Zn), Vanadyum (V) Tayini
Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ön İşlem: Asitle Özütleme Metodu
Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ölçüm: ICP-OES Metodu
TS EN 13656
TS EN 13657
EPA 3051 A
EPA 3050 B
EPA 200.7
ToprakCiva (Hg)
Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ön İşlem: Asitle Özütleme Metodu
Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Metdou Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ölçüm: ICP-OES Hidrür Sistemi Metodu
TS EN 13656
TS EN 13657
EPA 3051 A
EPA 3050 B
İşletme içi Metot (PR.504.105/ Rev.08)
(EPA 200.7’den modifiye)
ToprakPCDD/PCDF (Poliklorlu Dibenzo Dioksin/Poliklorlu Dibenzo Furan) Tayini
2,3,7,8-TCDD
1,2,3,7,8-PeCDD
1,2,3,4,7,8-HxCDD
1,2,3,6,7,8-HxCDD
1,2,3,7,8,9-HxCDD
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD OCDD
2,3,7,8-TCDF
1,2,3,7,8-PeCDF
2,3,4,7,8-PeCDF
1,2,3,4,7,8-HxCDF
1,2,3,6,7,8-HxCDF
1,2,3,7,8,9-HxCDF
2,3,4,6,7,8-HxCDF
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF OCDF
İzotop Seyreltme Tekniğiyle
Ön İşlem: Modifiye Soxhalet Ektraksiyon Ön İşlem: Sülfürik Asit Temizleme
Ön İşlem: Silika (Asidik/Bazik/AgNO3) Temizleme Ön İşlem: Florisil Temizleme
Ön İşlem: DMSO Temizleme Ölçüm: HRGC-HRMS Metodu
EPA 1613 B
ToprakDioksin Benzeri Poliklorlu Bifenillerin (dl_PCB) Tayini 3,3´,4,4´-tetraCB (PCB 77), 3,4,4´,5-tetraCB (PCB 81),
2,3,3´,4,4´-pentaCB (PCB 105), 2,3,4,4´,5-pentaCB (PCB
114), 2,3´,4,4´,5-pentaCB (PCB 118), 2´,3,4,4´,5
-pentaCB (PCB 123), 3,3´,4,4´,5-pentaCB (PCB 126)
2,3,3´,4,4´,5-hexaCB (PCB 156)
2,3,3´,4,4´,5´-hexaCB (PCB 157)
2,3´,4,4´,5,5´-hexaCB (PCB 167)
3,3´,4,4´,5,5´-hexaCB (PCB 169)
2,3,3´,4,4´,5,5´-heptaCB (PCB 189)
Ön İşlem: Modifiye Soxhalet Ektraksiyon Ön İşlem: Sülfürik Asit Temizleme
Ön İşlem: Silika (Asidik/Bazik/AgNO3) Temizleme Ön İşlem: Florosil Temizleme
Ön İşlem: DMSO Temizleme Ölçüm: HRGC-HRMS Metodu
EPA 1668
ToprakToplam Petrol Hidrokarbonları (TPH) Tayini Alifatik Hidrokarbonlar
(C6-C8, C8>-C16, C16>-C35
Aromatik Hidokarbonlar (C6-C9, C9>-C16, C16>-C35)
Ön İşlem: Solvent Ekstraksiyonu Ön işlem: Silikajel Temizleme Ölçüm: GC-FID Metodu
TNRCC 1005
TNRCC 1006
ToprakC10-C40 aralığındaki Hidrokarbonların Tayini Ön İşlem: Katı-Sıvı Ekstraksiyon
Ön İşlem: Florisil Temizleme Ölçüm: GC-FID Metodu
TS EN 14039
ToprakBTEX ve Butil benzenTayini; Benzen, Toluen, Etilbenzen, o-ksilen, p-ksilen, m-ksilen
Ön İşlem: Headspace Metodu Ölçüm: GC-FID Metodu
EPA 5021 A
EPA 8015 D
ToprakPoliklorlubifenillerin (PCBs) TayiniEPA 3540 C
ToprakPCB (18, 31, 28, 20, 52, 44, 101, 149,EPA 3620 C
Toprak118, 153, 105, 138, 180, 170, 194)EPA 3630 C
ToprakAroklor (1016, 1221, 1232, 1242,EPA 3661 B
Toprak1248, 1254, 1260)EPA 8082 A
ToprakÖnişlem: Sokslet Ekstraksiyon MetoduEPA 8082 A
ToprakÖn İşlem: Florisil TemizlemeEPA 8082 A
ToprakÖn İşlem: Silika jel TemizlemeEPA 8082 A
ToprakÖn İşlem: Kükürt TemizlemeEPA 8082 A
ToprakÖlçüm: GC-ECD MetoduEPA 8082 A
ToprakUçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Tayini; Bromodichloromethane, Bromoform, Carbon tetrachloride, Chloroform, Dibromochloromethane, Hexachlorobutadiene,Tetrachloroethene, Methylene chloride (Dichloromethane), Trichloroethene, Bromomethane, Chloromethane, Vinyl chloride, Chlorobenzene, MTBE, Styrene,
n-propylbenzene, İsopropylbenzene, 1,2-Dichlorobenzene,
1,3-Dichlorobenzene, 1,4-Dichlorobenzene, 1,1-dichloroethene, 1,2-Dichloroethane, 1,3-dichloroprophene,
1,1,2,2-Tetrachloroethane, 1,2,4-Trichlorobenzene, 1,2,3-trichlorobenzene, 1,3,5-Trichlorobenzene 1,1,1-Trichloroethane, 1,1,2-Trichloroethane,
1,1-dichloroethane,
cis-1,2-dichloroethene, trans-1,2-dichloroethene, 1,2-dichloropropane, 1,3,5-trimethylbenzene,
1,2,4- trimethylbenzene Tayini Ön İşlem: Headspace Metodu Ölçüm: GC-FID Metodu
EPA 5021 A
EPA 8015 D
ToprakUçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Tayini
Metil tersiyer-bütil eter (MTBE), 1,1-Dikloroetan, 1,2-cis-Dikloroetilen, 1,2-trans-Dikloroetilen, 1,2
-Dikloropropan, Klorobenzen,
Stiren, Tetrakloroetilen, Trikloroetilen, Benzen, Toluene, Ethylbenzene, o-Xylene, m-xylene, p-xylene, 1,2-dichlorobenzene, 1,2-dichloroethane, Dichloromethane (Methylene Chloride), Trichloromethane (Chloroform), Tetrachloromethane (Carbontetrachloride), 1,1,1-thrichloroethane, 1,1,2
-thrichloroethane, cis-1,3-dichloropropene, trans-1,3
-dichloropropene)
Ön İşlem:Headspace Metodu Ölçüm: GC-FID Metot
ISO 22155
ToprakKlorlu Hidrokarbonların Tayini;EPA 3540 C
ToprakBenzal chloride,EPA 3620 C
ToprakBenzotrichlorideEPA 3660 B
ToprakBenzyl chloride,EPA 8121
Toprak2-ChloronaphthaleneEPA 8121
Toprak1,2-Dichlorobenzene,EPA 8121
Toprak1,3-DichlorobenzeneEPA 8121
Toprak1,4-Dichlorobenzene,EPA 8121
ToprakHexachlorobenzeneEPA 8121
ToprakHexachlorocyclopentadiene,EPA 8121
ToprakHexachloroethaneEPA 8121
ToprakPentachlorobenzeneEPA 8121
Toprak1,2,3,4-TetrachlorobenzeneEPA 8121
Toprak1,2,4,5-TetrachlorobenzeneEPA 8121
Toprak1,2,3,5-TetrachlorobenzeneEPA 8121
Toprak1,2,4-TrichlorobenzeneEPA 8121
Toprak1,2,3-TrichlorobenzeneEPA 8121
Toprak1,3,5-TrichlorobenzeneEPA 8121
ToprakÖn işlem: Sokslet Ekstraksiyon MetoduEPA 8121
ToprakÖn İşlem: Florisil TemizlemeEPA 8121
ToprakÖn İşlem: Kükürt TemizlemeEPA 8121
ToprakÖlçüm: GC-ECD MetoduEPA 8121
ToprakFenollerin Tayini;
4-Chloro-3-methylphenol, 2-Chlorophenol,
3-Chlorophenol (m-chlorophenol), 4-Chlorophenol (p-chlorophenol), 2-Cyclohexyl-4,6-dinitrophenol, 2,4-Dichlorophenol,
2,6-Dichlorophenol, 2,4-Dimethylphenol, 2,4-Dinitrophenol,
2-Methyl-4,6-dinitrophenol, 2-Methylphenol (o-Cresol), 3-Methylphenol (m-Cresol), 4-Methylphenol (p-Cresol), 2-Nitrophenol,
4-Nitrophenol, Pentachlorophenol, Phenol,
2,3,4,6-Tetrachlorophenol, 2,3,4,5-tetrachlorophenol, 2,3,5,6- tetrachlorophenol, 2,4,5-Trichlorophenol, 2,4,6-Trichlorophenol,
2, 3, 6-trichlorophenol, Dinoseb
Önişlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu Ön İşlem: Silikajel Temizleme
Ölçüm: GC-FID Metodu
EPA 3540 C
EPA 3630 C
EPA 8041 A
ToprakHerbisitlerin Tayini; 2,4-D (ester),
2,4-D (non-ester), Bentazon, Mecoprop (MCPP), MCPA
Ölçüm: GC-ECD Metodu
EPA 8151 A
ToprakYarı Uçucu Organik Bileşiklerin (SVOC) Tayini; Bis (2-chloroethoxy) methane,EPA 3540 C
EPA 3620 C
ToprakBis(2-chloroethyl) ether,EPA 3660 B
ToprakDiethyl phthalate, Dimethyl phthalate,EPA 8270 E
ToprakDi-n-butyl phthalate,Di-n-octyl phthalate,EPA 8270 E
ToprakButyl benzyl phthalate,EPA 8270 E
ToprakBis(2-ethylhexyl) phthalate,EPA 8270 E
ToprakN-Nitrosodimethylamine,EPA 8270 E
ToprakN-Nitrosodi-n-propylamine,EPA 8270 E
ToprakN-Nitrosodiphenylamine,EPA 8270 E
Toprak2-Chloronaphthalene, 2,4-Dinitrotoluene,EPA 8270 E
Toprak2,6-Dinitrotoluene, Hexachlorobenzene,EPA 8270 E
ToprakHexachloroethane,Hexachlorobutadiene,EPA 8270 E
ToprakIsophorone, Nitrobenzene,EPA 8270 E
Toprak4-Chloroaniline,1,2-Diphenylhydrazine,EPA 8270 E
ToprakCarbazole, Carbofuran, Carbaryl,EPA 8270 E
Toprak1-Kloronaftalen, Pentaklorobenzen,EPA 8270 E
Toprak1,3-dinitrobenzene,EPA 8270 E
Toprak1,2,4,5 -tetrachlorobenzene,EPA 8270 E
ToprakÖnişlem: Sokslet Ekstraksiyon MetoduEPA 8270 E
ToprakÖn İşlem: Florisil TemizlemeEPA 8270 E
ToprakÖn İşlem: Kükürt TemizlemeEPA 8270 E
ToprakÖlçüm: GC/MS MetotEPA 8270 E
ToprakNonil fenol ile nonil fenol etoksilatların (NP ve NPE) Tayini
Nonyl phenols (NP),
Nonyl phenol monoethoxylate (NP1EO), nonylphenol diethoxylate (NP2EO), Octylphenols (OP), Bisphenol A (BPA) Ön işlem: Katı-Sıvı Ekstraksiyon
Ölçüm: GC-MS Metodu
CEN/TS 16182
ToprakPAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar) Tayini; Acenaphthene,
Acenaphthylene, Anthracene, Benz(a)anthracene, Benzo(a)pyrene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(g,h,i)perylene, Benzo(k)fluoranthene, Carbazole,
Chrysene, Dibenz(a,h)anthracene, Fluoranthene, Fluorene,
Indeno(1,2,3-cd)pyrene, Naphthalene, Phenanthrene,
Pyrene
Önişlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu Ön İşlem: Silikajel Temizleme
Ölçüm: GC/MS Metodu
EPA 3540 C
EPA 3630 C
EPA 8270 E
ToprakOrganoklorlu Pestisit Tayini;EPA 3540 C
ToprakAldrin,α-BHC, β-BHC, γ-BHC (Lindane),EPA 3620 C
Toprakδ-BHC, α-Chlordane, γ-Chlordane,EPA 3630 C
ToprakChlorobenzilate, Chlordane, DBCP,EPA 3660 B
Toprak4,4'-DDD, 4,4'-DDE, 4,4'-DDT, o,p'-DDT,EPA 8081 B
ToprakToplam DDT, Diallate, Dieldrin,EPA 8081 B
ToprakEndosulfan I, Endosulfan II,EPA 8081 B
ToprakEndosulfan sulfate, Endrin,EPA 8081 B
ToprakEndrin aldehyde, Endrin ketone,EPA 8081 B
ToprakHeptachlor, Heptachlor epoxide,EPA 8081 B
ToprakHexachlorobenzene,EPA 8081 B
ToprakHexachlorocyclopentadiene, Isodrin,EPA 8081 B
ToprakMethoxychlor, Toxaphene, Alachlor,EPA 8081 B
ToprakTrifluralin, Kepone (Merex), Dicofol, MirexEPA 8081 B
ToprakÖnişlem: Sokslet Ekstraksiyon MetoduEPA 8081 B
ToprakÖn İşlem: Florisil TemizlemeEPA 8081 B
ToprakÖn İşlem: Silika jel TemizlemeEPA 8081 B
ToprakÖn İşlem: Kükürt TemizlemeEPA 8081 B
ToprakÖlçüm: GC-ECD MetoduEPA 8081 B
ToprakOrganofosforlu Pestisitlerin Tayini; Aspon, Atrazine, Azinphos-ethyl,EPA 3540 C
EPA 3620 C
ToprakAzinphos-methyl, Bolstar (Sulprofos),EPA 3630 C
ToprakCarbophenothion, Chlorfenvinphos,EPA 3660 B
ToprakChlorpyrifos, Chlorpyrifos methyl,EPA 8141 B
ToprakCoumaphos, Crotoxyphos,EPA 8141 B
ToprakDemeton-O, Demeton-S, Diazinon,EPA 8141 B
ToprakDichlorvos (DDVP), Dicrotophos,EPA 8141 B
ToprakDimethoate, Dioxathion, Disulfoton,EPA 8141 B
ToprakEPTC, Ethion, Ethoprop, Famphur,EPA 8141 B
ToprakFenitrothion, Fensulfothion, Fenthion,EPA 8141 B
ToprakFonophos, Dichlorofenthion,EPA 8141 B
ToprakHexamethyl phosphoramide (HMPA),EPA 8141 B
ToprakLeptophos, Malathion, Merphos,EPA 8141 B
ToprakMevinphose, Monocrotophos,EPA 8141 B
ToprakNaled, Parathion-ethyl,EPA 8141 B
ToprakParathion-methyl, Phorate, Phosmet,EPA 8141 B
ToprakPhosphamidon, Ronnel, Simazine,EPA 8141 B
ToprakSulfotepp, Stirophos (Tetrachlorvinphos),EPA 8141 B
ToprakTerbufos, Thionazin (Zinophos),EPA 8141 B
ToprakTetraethyl pyrophosphate (TEPP),EPA 8141 B
ToprakTokuthion (Prothiofos), Trichlorfon,EPA 8141 B
ToprakTrichloronate, Tri-o-cresyl phosphate (TOCP)EPA 8141 B
ToprakÖnişlem: Sokslet Ekstraksiyon MetoduEPA 8141 B
ToprakÖn İşlem: Florisil TemizlemeEPA 8141 B
ToprakÖn İşlem: Silika jel TemizlemeEPA 8141 B
ToprakÖn İşlem: Kükürt TemizlemeEPA 8141 B
ToprakÖlçüm: GC-NPD MetoduEPA 8141 B
ToprakEscherichia coli Sayımı EMS TekniğiSM 9221 A, F
Arıtma ÇamuruKanalizasyon ve Su Arıtma Tesislerinden Çamur Numunesi AlmaTS EN ISO 5667-13
Arıtma ÇamurupH Tayini Elektrometrik MetotTS ISO 10390
Arıtma ÇamuruKuru Madde (%) Muhtevası/ Nem (%) Tayini
Gravimetrik Metot
TS 9546 EN 12880
Arıtma ÇamuruElektriksel İletkenlik Tayini Elektrometrik MetotTS ISO 11265
Arıtma ÇamuruToplam Tuz Miktarı TayiniTS 8334
Arıtma ÇamuruKuru Kütlenin Kızdırma Kaybının Tayini Gravimetrik MetotTS EN 12879
Arıtma ÇamuruYanma Kaybı (LOI) (775 ᵒC’ de) Tayini Gravimetrik Metotİşletme İçi Metot (PR.504.223/ Rev.0)
(ASTM D7348'den modifiye)
Arıtma ÇamuruToplam, Sabit, Uçucu Katı Tayini Gravimetrik MetotSM 2540 G
Arıtma ÇamuruToprak Bünyesi Tayini Suyla Doygunluk TayiniTS 8333
Arıtma ÇamuruAdsorblanabilen Organik Halojenlerin (AOX) Tayini
Arjantometrik Metot
EN 16166
Arıtma ÇamuruToplam Azot Tayini Geliştirilmiş Kjeldahl MetoduTS 8337 ISO 11261
Arıtma ÇamuruOrganik MaddeTayini Titrimetrik MetotTS 8336
Arıtma ÇamuruFosfor Tayini
Modifiye Bray ve Kurtz Metodu
TS 8338
Arıtma ÇamuruOrganik Madde Tayini Gravimetrik MetotASTM D2974
Arıtma ÇamuruKrom VI Tayini
Ön işlem: Alkali Parçalama Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot
EPA 3060 A
EPA 7196 A
Arıtma ÇamuruLAS (Lineer Alkilbenzin Sülfonat) Tayini Ön İşlem: Suya Geçirme Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metotİşletme İçi Metot (PR.504.301/ Rev.0) SM 5540 C
Arıtma ÇamuruKlorür, Florür, Bromür, Sülfat Tayini Ön işlem: Katıdan Özütleme Ölçüm: IC MetoduTS EN 12457-4
SM 4110 B
Arıtma ÇamuruKlorür Tayini
Ön işlem: Katıdan Özütleme Metodu Ölçüm:Titrimetrik Metot
TS EN 12457-4 SM 4500-Cl⁻ C
Arıtma ÇamuruKlorür Tayini
Ön işlem: Katıdan Özütleme Metodu Ölçüm: Argentometrik Metot
TS EN 12457-4 SM 4500-Cl⁻ B
Arıtma ÇamuruFlorür Tayini
Ön işlem: Katıdan Özütleme + Distilasyon Ölçüm: İyon Seçici Elektrot Metodu
TS EN 12457-4 SM 4500-F⁻ B SM 4500-F⁻ C
Arıtma ÇamuruFlorür Tayini
Ön işlem: Katıdan Özütleme + Distilasyon Ölçüm: SPADNS Metodu
TS EN 12457-4 SM 4500-F⁻ B SM 4500-F⁻ D
Arıtma ÇamuruSülfat Tayini
Ön işlem: Katıdan Özütleme Metodu Ölçüm: Türbidimetrik Metot
TS EN 12457-4 SM 4500-SO₄²⁻ E
Arıtma ÇamuruÇözünmüş Organik Karbon (ÇOK) Tayini Ön işlem: Katıdan Özütleme Metodu Ölçüm: Yüksek Sıcaklıkta Yakma MetoduTS EN 12457-4
SM 5310 B
Arıtma ÇamuruÇözünmüş Organik Karbon (ÇOK) Tayini Ön işlem: Katıdan Özütleme Metodu Ölçüm: Yükseltgenme MetoduTS EN 12457-4
TS 8195 EN 1484
Arıtma ÇamuruToplam Organik Karbon (TOK) Tayini Yüksek Sıcaklıkta Yakma MetoduBS EN 13137
Arıtma ÇamuruToplam Çözünmüş Madde Tayini
Ön işlem: Katıdan Özütleme Metodu Ölçüm: Gravimetrik Metot
TS EN 12457-4
SM 2540 C
Arıtma ÇamuruFenol İndeksi Tayini
Ön işlem: Katıdan Özütleme Metodu Analiz: Spektrofotometrik Metot
TS EN 12457-4
TS 6227 ISO 6439
Arıtma ÇamuruHidrokarbonlar Tayini Sokslet Ekstraksiyon Metodu
Ekstraksiyon Sonrası Silika Jel Metodu
SM 5520 E
SM 5520 F
Arıtma ÇamuruC10 - C40 aralığındaki Hidrokarbonların Tayini Ön İşlem: Katı-Sıvı Ekstraksiyon
Ön İşlem: Florisil Temizleme Ölçüm: GC-FID Metodu
TS EN 14039
Arıtma ÇamuruToplam Siyanür Tayini Ölçüm: Destilasyon Metodu
Ölçüm: Spektrofotometrik Metot
SM 4500-CN⁻ C SM 4500-CN⁻ E
Arıtma ÇamuruSiyanür Tayini Spektrofotometrik MetotISO 11262
Arıtma ÇamuruSülfür Tayini
Ön İşlem: Suya Geçirme Metodu Ölçüm: Spektrofotometrik Metot
İşletme İçi Metot (PR.504.301/ Rev.0)
(TS 10308 ISO 11464'den modifiye) SM 4500-S²⁻ D
Arıtma ÇamuruKadmiyum (Cd), Toplam Krom (Cr), Bakır (Cu), Demir (Fe), Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Çinko (Zn) Tayini
Ön işlem: Katıdan Özütleme
Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu
Ölçüm: AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev Metodu
TS EN 12457-4
EPA 3051 A
EPA 3050 B
SM 3111 B
Arıtma ÇamuruGümüş (Ag), Kalsiyum (Ca), Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr), Bakır (Cu), Demir (Fe), Potasyum (K), Magnezyum (Mg),
Sodyum (Na), Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Talyum (Tl), Çinko (Zn) Tayini
Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ön İşlem: Asitle Özütleme Metodu
Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ölçüm: AAS Alev Metodu
TS EN 13656
TS EN 13657
EPA 3051 A
EPA 3050 B
SM 3111 B
Arıtma ÇamuruMolibden (Mo) Tayini
Ön işlem: Katıdan Özütleme Metodu
Ölçüm: AAS-Doğrudan Nitroz Oksit Asetilen Alev Metodu
TS EN 12457-4
SM 3111 D
Arıtma ÇamuruCiva (Hg) Tayini
Ön işlem: Katıdan Özütleme Metodu Ölçüm: AAS-Soğuk Buhar Metodu
TS EN 12457-4
SM 3112 B
Arıtma ÇamuruCiva (Hg) Tayini
Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ön İşlem: Asitle Özütleme Metodu
Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ölçüm: AAS-Soğuk Buhar Metodu
TS EN 13656
TS EN 13657
EPA 3051 A
EPA 3050 B
SM 3112 B
Arıtma ÇamuruArsenik (As), Baryum (Ba), Kadmiyum (Cd), Toplam Krom (Cr),
Bakır (Cu), Demir (Fe), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Antimon (Sb), Selenyum (Se) Tayini
Ön işlem: Katıdan Özütleme Metodu
Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ölçüm: AAS-Grafit Fırın Metodu
TS EN 12457-4
EPA 3051 A
EPA 3050 B
SM 3113 B
Arıtma ÇamuruArsenik (As), Baryum (Ba),
Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr), Bakır (Cu), Demir (Fe), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Antimon (Sb), Selenyum (Se), Kalay (Sn),
Talyum (Tl) Tayini
Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ön İşlem: Asitle Özütleme Metodu
Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ölçüm: AAS-Grafit Fırın Metodu
TS EN 13656
TS EN 13657
EPA 3051 A
EPA 3050 B
SM 3113 B
Arıtma ÇamuruArsenik (As), Bor (B), Baryum (Ba),TS EN 12457-4
Arıtma ÇamuruBerilyum (Be), Kadmiyum (Cd),EPA 3051 A
Arıtma ÇamuruToplam Krom (Cr), Bakır (Cu),EPA 3050 B
Arıtma ÇamuruDemir (Fe), Civa (Hg), Molibden (Mo),EPA 200.7
Arıtma ÇamuruNikel (Ni), Kurşun (Pb), Antimon (Sb),EPA 200.7
Arıtma ÇamuruSelenyum (Se), Titanyum (Ti),EPA 200.7
Arıtma ÇamuruÇinko (Zn) TayiniEPA 200.7
Arıtma ÇamuruÖn işlem: Katıdan Özütleme MetoduEPA 200.7
Arıtma ÇamuruÖn işlem: Mikrodalga ile Özütleme MetoduEPA 200.7
Arıtma ÇamuruÖn İşlem: Mikrodalga ile Özütleme MetoduEPA 200.7
Arıtma ÇamuruÖlçüm: ICP-OES MetoduEPA 200.7
Arıtma ÇamuruCiva (Hg)
Ön İşlem: Katıdan Özütleme
Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ön İşlem: Mikrodalga İle Özütleme Metodu Ölçüm: ICP-OES Hidrür Metodu
TS EN 12457-4
EPA 3050 B
EPA 3051 A
İşletme içi Metot (PR.504.105/ Rev.08)
(EPA 200.7’den modifiye)
Arıtma ÇamuruAluminyum (Al), Arsenik (As), Gümüş (Ag), Bor (B), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Kalsiyum (Ca),
Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr), Bakır (Cu), Demir (Fe), Civa (Hg), Potasyum (K), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Sodyum (Na), Nikel (Ni), Fosfor (P), Kurşun (Pb), Antimon (Sb),
Selenyum (Se), Silisyum (Si),
Kalay (Sn), Talyum (Tl), Titanyum (Ti), Çinko (Zn), Vanadyum (V) Tayini
Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ön İşlem: Asitle Özütleme Metodu
Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ölçüm: ICP-OES Metodu
TS EN 13656
TS EN 13657
EPA 3051 A
EPA 3050 B
EPA 200.7
Arıtma ÇamuruCiva (Hg)
Ön işlem: Mikrodalga ile Özütleme Ön İşlem: Asitle Özütleme Metodu
Ön İşlem: Mikrodalga İle Özütleme Metodu Ön İşlem: Mikrodalga İle Özütleme Metodu Ölçüm: ICP-OES Hidrür Metodu
TS EN 13656
TS EN 13657
EPA 3050 B
EPA 3051 A
İşletme içi Metot (PR.504.105/ Rev.08)
(EPA 200.7’den modifiye)
Arıtma ÇamuruPCDD/PCDF (Poliklorlu Dibenzo Dioksin/Poliklorlu Dibenzo Furan) Tayini
2,3,7,8-TCDD
1,2,3,7,8-PeCDD
1,2,3,4,7,8-HxCDD
1,2,3,6,7,8-HxCDD
1,2,3,7,8,9-HxCDD
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD OCDD
2,3,7,8-TCDF
1,2,3,7,8-PeCDF
2,3,4,7,8-PeCDF
1,2,3,4,7,8-HxCDF
1,2,3,6,7,8-HxCDF
1,2,3,7,8,9-HxCDF
2,3,4,6,7,8-HxCDF
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF OCDF
İzotop Seyreltme Tekniğiyle
Ön İşlem: Modifiye Soxhalet Ektraksiyon Ön İşlem: Sülfürik Asit Temizleme
Ön İşlem: Silika (Asidik/Bazik/AgNO3) Temizleme Ön İşlem: Florisil Temizleme
Ön İşlem: DMSO Temizleme Ölçüm: HRGC-HRMS Metodu
EPA 1613 B
Arıtma ÇamuruDioksin Benzeri Poliklorlu Bifenillerin (dl_PCB) Tayini 3,3´,4,4´-tetraCB (PCB 77), 3,4,4´,5-tetraCB (PCB 81),
2,3,3´,4,4´-pentaCB (PCB 105), 2,3,4,4´,5-pentaCB (PCB
114), 2,3´,4,4´,5-pentaCB (PCB 118), 2´,3,4,4´,5
-pentaCB (PCB 123), 3,3´,4,4´,5-pentaCB (PCB 126)
2,3,3´,4,4´,5-hexaCB (PCB 156)
2,3,3´,4,4´,5´-hexaCB (PCB 157)
2,3´,4,4´,5,5´-hexaCB (PCB 167)
3,3´,4,4´,5,5´-hexaCB (PCB 169)
2,3,3´,4,4´,5,5´-heptaCB (PCB 189)
Ön İşlem: Modifiye Soxhalet Ektraksiyon Ön İşlem: Sülfürik Asit Temizleme
Ön İşlem: Silika (Asidik/Bazik/AgNO3) Temizleme Ön İşlem: Florosil Temizleme
Ön İşlem: DMSO Temizleme Ölçüm: HRGC-HRMS Metodu
EPA 1668
Arıtma ÇamuruToplam Petrol Hidrokarbonları (TPH) Tayini Alifatik Hidrokarbonlar
(C6-C8, C8>-C16, C16>-C35
Aromatik Hidokarbonlar (C6-C9, C9>-C16, C16>-C35)
Ön İşlem: Solvent Ekstraksiyonu Ön işlem: Silikajel Temizleme Ölçüm: GC-FID Metodu
TNRCC 1005
TNRCC 1006
Arıtma ÇamuruBTEX (Benzen, Toluen, Etilbenzen, Ksilen) Tayini; Ön işlem: Headspace Metodu
Ölçüm: GC-FID Metodu
EPA 5021 A
EPA 8015 D
Arıtma ÇamuruPoliklorlubifenillerin (PCBs) Tayini (18, 31, 28, 20, 52, 44, 101, 149, 118,
153, 105, 138, 180, 170, 194)
Önişlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu Ön İşlem: Florisil Temizleme
Ön İşlem: Silika jel Temizleme Ön İşlem: Kükürt Temizleme Ölçüm: GC-ECD Metodu
EPA 3540 C
EPA 3620 C
EPA 3630 C
EPA 3661 B
EPA 8082 A
Arıtma ÇamuruPAH
(Poliaromatik Hidrokarbonlar) Tayini; Acenaphthene, Acenaphthylene, Anthracene, Benz(a)anthracene, Benzo(a)pyrene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(g,h,i)perylene, Benzo(k)fluoranthene, Carbazole, Chrysene, Dibenz(a,h)anthracene, Fluoranthene, Fluorene,
Indeno(1,2,3-cd)pyrene, Naphthalene, Phenanthrene, Pyrene
Önişlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu Ön İşlem: Silikajel Temizleme
Ölçüm: GC/MS Metodu
EPA 3540 C
EPA 3630 C
EPA 8270 E
Arıtma ÇamuruYarı Uçucu Organik Bileşiklerin (SVOC) Tayini; Bis (2-chloroethoxy) methane,EPA 3540 C
EPA 3620 C
Arıtma ÇamuruBis(2-chloroethyl) ether,EPA 3660 B
Arıtma ÇamuruDiethyl phthalate, Dimethyl phthalate,EPA 8270 E
Arıtma ÇamuruDi-n-butyl phthalate,Di-n-octyl phthalate,EPA 8270 E
Arıtma ÇamuruButyl benzyl phthalate,EPA 8270 E
Arıtma ÇamuruBis(2-ethylhexyl) phthalate,EPA 8270 E
Arıtma ÇamuruN-Nitrosodimethylamine,EPA 8270 E
Arıtma ÇamuruN-Nitrosodi-n-propylamine,EPA 8270 E
Arıtma ÇamuruN-Nitrosodiphenylamine,EPA 8270 E
Arıtma Çamuru2-Chloronaphthalene,EPA 8270 E
Arıtma Çamuru2,4-Dinitrotoluene, 2,6-Dinitrotoluene,EPA 8270 E
Arıtma ÇamuruHexachlorobenzene, Hexachloroethane,EPA 8270 E
Arıtma ÇamuruHexachlorobutadiene, Isophorone,EPA 8270 E
Arıtma ÇamuruNitrobenzene, 4-Chloroaniline,EPA 8270 E
Arıtma Çamuru1,2-Diphenylhydrazine, Carbazole,EPA 8270 E
Arıtma ÇamuruCarbofuran, Carbaryl,EPA 8270 E
Arıtma ÇamuruPentaklorobenzen, 1-Kloronaftalen,EPA 8270 E
Arıtma Çamuru1,2,4,5 -tetrachlorobenzene,EPA 8270 E
Arıtma Çamuru1,3-dinitrobenzeneEPA 8270 E
Arıtma ÇamuruÖnişlem: Sokslet Ekstraksiyon MetoduEPA 8270 E
Arıtma ÇamuruÖn İşlem: Florisil TemizlemeEPA 8270 E
Arıtma ÇamuruÖn İşlem: Kükürt TemizlemeEPA 8270 E
Arıtma ÇamuruÖlçüm: GC/MS MetotEPA 8270 E
Arıtma ÇamuruNonil fenol ile nonil fenol etoksilatların (NP ve NPE) Tayini
Nonyl phenols (NP),
Nonyl phenol monoethoxylate (NP1EO), nonylphenol diethoxylate (NP2EO), Octylphenols (OP),
Bisphenol A (BPA)
Ön işlem: Katı-Sıvı Ekstraksiyon Ölçüm: GC-MS Metodu
CEN/TS 16182
Arıtma ÇamuruUçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Tayini; Bromodichloromethane, Bromoform, Carbon tetrachloride, Chloroform, Dibromochloromethane, Hexachlorobutadiene,
Methylene chloride (Dichloromethane), Trichloroethene, Tetrachloroethene, Bromomethane, Chloromethane,
Vinyl chloride, Chlorobenzene, MTBE, Styrene, n-propylbenzene, Isopropylbenzene,
1,2-Dichlorobenzene, 1,3-dichlorobenzene, 1,4-Dichlorobenzene, 1,1-Dichloroethene, 1,2-Dichloroethane, 1,3-dichloroprophene,
1,1,2,2-Tetrachloroethane, 1,2,4-Trichlorobenzene, 1,2,3-trichlorobenzene, 1,3,5-Trichlorobenzene 1,1,1-Trichloroethane, 1,1,2-Trichloroethane,
1,1-dichloroethane,
cis-1,2-dichloroethene, trans-1,2-dichloroethene, 1,2-dichloropropane, 1,3,5-trimethylbenzene,
1,2,4- trimethylbenzene Tayini Ön işlem: Headspace Metodu Ölçüm: GC-FID Metod
EPA 5021 A
EPA 8015 D
Arıtma ÇamuruUçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Tayini
Metil tersiyer-bütil eter (MTBE), 1,1-Dikloroetan, 1,2-cis-Dikloroetilen, 1,2-trans-Dikloroetilen, 1,2
-Dikloropropan, Klorobenzen,
Stiren, Tetrakloroetilen, Trikloroetilen Ön işlem: Headspace Metodu
Ölçüm: GC-FID Metot
ISO 22155
Arıtma ÇamuruKlorlu Hidrokarbonların Tayini; Benzal chloride,EPA 3540 C
EPA 3620 C
Arıtma ÇamuruBenzotrichlorideEPA 3660 B
Arıtma ÇamuruBenzyl chloride,EPA 8121
Arıtma Çamuru2-ChloronaphthaleneEPA 8121
Arıtma Çamuru1,2-Dichlorobenzene,EPA 8121
Arıtma Çamuru1,3-DichlorobenzeneEPA 8121
Arıtma Çamuru1,4-Dichlorobenzene,EPA 8121
Arıtma ÇamuruHexachlorobenzeneEPA 8121
Arıtma ÇamuruHexachlorocyclopentadiene,EPA 8121
Arıtma ÇamuruHexachloroethaneEPA 8121
Arıtma ÇamuruPentachlorobenzeneEPA 8121
Arıtma Çamuru1,2,3,4-TetrachlorobenzeneEPA 8121
Arıtma Çamuru1,2,4,5-TetrachlorobenzeneEPA 8121
Arıtma Çamuru1,2,3,5-TetrachlorobenzeneEPA 8121
Arıtma Çamuru1,2,4-TrichlorobenzeneEPA 8121
Arıtma Çamuru1,2,3-TrichlorobenzeneEPA 8121
Arıtma Çamuru1,3,5-TrichlorobenzeneEPA 8121
Arıtma ÇamuruÖn işlem: Sokslet Ekstraksiyon MetoduEPA 8121
Arıtma ÇamuruÖn İşlem: Florisil TemizlemeEPA 8121
Arıtma ÇamuruÖn İşlem: Kükürt TemizlemeEPA 8121
Arıtma ÇamuruÖlçüm: GC-ECD MetoduEPA 8121
Arıtma ÇamuruFenollerin Tayini;
4-Chloro-3-methylphenol,
2-Chlorophenol (o-chlorophenol), 3-Chlorophenol (m-chlorophenol), 4-Chlorophenol (p-chlorophenol), 2-Cyclohexyl-4,6-dinitrophenol,
2,4-Dichlorophenol, 2,6-Dichlorophenol, 2,4-Dimethylphenol, 2,4-Dinitrophenol, 2-Methyl-4,6-dinitrophenol,
2-Methylphenol (o-Cresol), 3-Methylphenol (m-Cresol), 4-Methylphenol (p-Cresol),
2-Nitrophenol, 4-Nitrophenol, Phenol, Pentachlorophenol, 2,3,4,6-Tetrachlorophenol, 2,3,4,5-tetrachlorophenol, 2,3,5,6- tetrachlorophenol, 2,4,5-Trichlorophenol,
2,4,6-Trichlorophenol,
2, 3, 6-trichlorophenol, Dinoseb Önişlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu Ön İşlem: Silikajel Temizleme
Ölçüm: GC-FID Metodu
EPA 3540 C
EPA 3630 C
EPA 8041 A
Arıtma ÇamuruOrganoklorlu Pestisit Tayini;EPA 3540 C
Arıtma ÇamuruAldrin,α-BHC, β-BHC, γ-BHC (Lindane),EPA 3620 C
Arıtma Çamuruδ-BHC, α-Chlordane, γ-Chlordane,EPA 3630 C
Arıtma ÇamuruChlorobenzilate, Chlordane, DBCP,EPA 3660 B
Arıtma Çamuru4,4'-DDD, 4,4'-DDE, 4,4'-DDT,EPA 8081 B
Arıtma Çamuruo,p'-DDT, Toplam DDT, Diallate,EPA 8081 B
Arıtma ÇamuruDieldrin, Endosulfan I, Endosulfan II,EPA 8081 B
Arıtma ÇamuruEndosulfan sulfate, Endrin,EPA 8081 B
Arıtma ÇamuruEndrin aldehyde, Endrin ketone,EPA 8081 B
Arıtma ÇamuruHeptachlor, Heptachlor epoxide,EPA 8081 B
Arıtma ÇamuruHexachlorobenzene,EPA 8081 B
Arıtma ÇamuruHexachlorocyclopentadiene,EPA 8081 B
Arıtma ÇamuruIsodrin, Methoxychlor, Toxaphene,EPA 8081 B
Arıtma ÇamuruAlachlor, Trifluralin, Kepone (Merex),EPA 8081 B
Arıtma ÇamuruDicofol,EPA 8081 B
Arıtma ÇamuruÖnişlem: Sokslet Ekstraksiyon MetoduEPA 8081 B
Arıtma ÇamuruÖn İşlem: Florisil TemizlemeEPA 8081 B
Arıtma ÇamuruÖn İşlem: Silika jel TemizlemeEPA 8081 B
Arıtma ÇamuruÖn İşlem: Kükürt TemizlemeEPA 8081 B
Arıtma ÇamuruÖlçüm: GC-ECD MetoduEPA 8081 B
Arıtma ÇamuruOrganofosforlu Pestisitlerin Tayini; Aspon, Atrazine, Azinphos-ethyl,EPA 3540 C
EPA 3620 C
Arıtma ÇamuruAzinphos-methyl, Bolstar (Sulprofos),EPA 3630 C
Arıtma ÇamuruCarbophenothion, Chlorfenvinphos,EPA 3660 B
Arıtma ÇamuruChlorpyrifos, Chlorpyrifos methyl,EPA 8141 B
Arıtma ÇamuruCoumaphos, Crotoxyphos,EPA 8141 B
Arıtma ÇamuruDemeton-O, Demeton-S, Diazinon,EPA 8141 B
Arıtma ÇamuruDichlorvos (DDVP), Dicrotophos,EPA 8141 B
Arıtma ÇamuruDimethoate, Dioxathion, Disulfoton,EPA 8141 B
Arıtma ÇamuruEPTC, Ethion, Ethoprop, Famphur,EPA 8141 B
Arıtma ÇamuruFenitrothion, Fensulfothion, Fenthion,EPA 8141 B
Arıtma ÇamuruHexamethyl phosphoramide (HMPA),EPA 8141 B
Arıtma ÇamuruFonophos,Dichlorofenthion, Leptophos,EPA 8141 B
Arıtma ÇamuruMalathion, Merphos, Mevinphose,EPA 8141 B
Arıtma ÇamuruMonocrotophos, Naled, Parathion-ethyl,EPA 8141 B
Arıtma ÇamuruParathion-methyl, Phorate, Phosmet,EPA 8141 B
Arıtma ÇamuruPhosphamidon, Ronnel, Simazine,EPA 8141 B
Arıtma ÇamuruSulfotepp, Stirophos (Tetrachlorvinphos),EPA 8141 B
Arıtma ÇamuruTerbufos, Thionazin (Zinophos),EPA 8141 B
Arıtma ÇamuruTokuthion (Prothiofos)EPA 8141 B
Arıtma ÇamuruTetraethyl pyrophosphate (TEPP),EPA 8141 B
Arıtma ÇamuruTrichlorfon, Trichloronate,EPA 8141 B
Arıtma ÇamuruTri-o-cresyl phosphate (TOCP)EPA 8141 B
Arıtma ÇamuruÖnişlem: Sokslet Ekstraksiyon MetoduEPA 8141 B
Arıtma ÇamuruÖn İşlem: Florisil TemizlemeEPA 8141 B
Arıtma ÇamuruÖn İşlem: Silika jel TemizlemeEPA 8141 B
Arıtma ÇamuruÖn İşlem: Kükürt TemizlemeEPA 8141 B
Arıtma ÇamuruÖlçüm: GC-NPD MetoduEPA 8141 B
Arıtma ÇamuruEscherichia coli Sayımı EMS TekniğiSM 9221 A, F
Arıtma ÇamuruSalmonella spp. Aranmasıİşletme İçi Metot (PR.504.337 / rev.02) (ISO 6579-1)
Boyalar ve VerniklerUçucu Organik Bileşenler (VOC) İçeriğinin Tayini - Bölüm 2:
Gaz Kromatografi Yöntemii
TS EN ISO 11890-2
KompostAerobik Koloni Sayımı Dökme Plak Tekniğiİşletme İçi Metot (PR.504.336 /Rev.0) (ISO 4833-1)
KompostEscherichia coli Sayımı Koloni Sayım tekniğiİşletme İçi Metot (PR.504.339/ Rev.01) (TS ISO 16649-2)
KompostClostridium Perfringens Sayımı Koloni Sayım Tekniğiİşletme İçi Metot (PR.504.342 /Rev.0) (TS EN ISO 7937)
KompostSülfit İndirgeyen Anaerobik Bakteri Sayımı Koloni Sayım Tekniğiİşletme İçi Metot (PR.504.334 /Rev.01) (BS ISO 15213)
KompostSalmonella spp Aranmasıİşletme İçi Metot (PR.504.337 /Rev.02) (ISO 6579-1)
KompostToplam Maya ve Küf Koloni Sayım Tekniğiİşletme içi Metot (PR.504.335 /Rev.0) (TS ISO 21527-1)
KompostEnterobactericea Sayımı Koloni Sayım Tekniğiİşletme içi Metot (PR.504.341 /Rev.02) (ISO 21528-2)
KompostKoagülaz Pozitif Stafilokokların Sayımı- (Staphylococcus aureus ve diğer türler) Koloni Sayım Tekniğiİşletme içi Metot (PR.504.340 /Rev.0)
(TS 6582-1 EN ISO 6888-1)
KompostpH Tayiniİşletme İçi Metot (PR.504.88 / Rev.03) TS ISO 10390
KompostNem Tayiniİşletme İçi Metot (PR.504.111 / Rev.01) (TS 9546 EN 12880)
KompostToplam Organik Karbon Tayiniİşletme İçi Metot (PR.504.44 / Rev.01) (BS EN 13137)
KompostToplam Azot Tayini Kjeldahl Metoduİşletme İçi Metot (PR.504.86 / Rev.04) (TS 8337 ISO 11261)
KompostOrganik Madde Tayiniİşletme İçi Metot (PR.504.107 / Rev.02) (TS 8336)
Kompostİletkenlik Tayiniİşletme İçi Metot (PR.504.182 / Rev.01) (TS ISO 11265)
KompostKızdırma Kaybı Tayiniİşletme İçi Metot (PR.504.71/Rev.04) (TS EN 12879)
KompostArsenik (Sb), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Bakır (Cu), Civa (Hg),
Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Çinko (Zn), Kalay (Sn), Fosfor
(P) Tayini
Ön İşlem: Mikrodalga Asidik Özütleme Ölçüm: ICP-OES Metodu
İşletme İçi Metot (PR.504.37 /Rev.09) (PR.504.105 /Rev.07)
(EPA 3051 A ve EPA 200.7)
Mineral KumlarAlüminyum (Al), Arsenik (As), Gümüş (Ag),
Bor (B), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Kalsiyum (Ca), Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr), Bakır (Cu), Demir (Fe), Civa (Hg); Potasyum (K), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn); Molibden (Mo), Sodyum (Na), Nikel (Ni),
Forsfor (P), Kurşun (Pb), Antimon (Sb), Selenyum (Se), Silisyum (Si), Kalay (Sn), Talyum (Tl), Titanyum (Ti), Çinko (Zn),
Vanadyum (V)
Ön işlem: Mikrodalga Asidik Özütleme Ölçüm: ICP-OES Metodu
İşletme İçi Metot (PR.504.37 /Rev.09) (PR.504.105 /Rev.07)
(EPA 3051 A ve EPA 200.7)
Translate »