Su Analizleri

Laboratuvarımızda yüzeysel sular, kullanma suyu, yeraltı ve yerüstü suları gibi tüm su numunelerinin analizleri gerçekleştirilmektedir. Numuneler yetkili numune alma personelleri tarafından alınarak, uygun süre ve saklama koşullarında laboratuvara taşınmakta ve yetkili analistler tarafından analiz edilmektedir.

İlgili Yönetmelikler

  • -Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği
  • -Tehlikeli Maddelerin Su Ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği.
  • -İçme suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik
  • -Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği
  • -Yeraltı Sularının Kirlenmeye Ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik 
  • -Yüzeysel Sular Ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik 

Akreditasyon kapsamımızda bulunan parametrelere buradan ulaşabilirsiniz.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Belgesi kapsamımızda bulunan parametrelere buradan ulaşabilirsiniz.

Translate »