Balık Çiftlikleri

Denizlerde yapılacak balık yetiştiriciliği faaliyetlerinden kaynaklanan veya kaynaklanabilecek kirliliğin izlenmesine yönelik ilke ve esasların belirlenmek amacı ile yayınlanan Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliği kapsamındaki tüm analizler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkisi dahilinde laboratuvarımız tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Yine denizlerde yapılacak balık çiftliklerinin kurulamayacağı ötrofikasyon riski yüksek olan hassas alan niteliğindeki kapalı koy ve körfez alanlarının belirlenmesine yönelik ilke ve esasların oluşturmak amacı ile yayınlanan ‘Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ’ kapsamındaki tüm analizler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkisi dahilinde laboratuvarımız tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Translate »