SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ KALİBRASYONU (SEÖS)

Türkiye’nin lider emisyon ölçüm ve analiz laboratuvarı olan Artek Çevre, Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri (SEÖS) konusunda ilk yetki alan laboratuvarlardandır. SEÖS (Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri) ölçümü konusunda yetki kapsamı, deneyimli kadrosu, gezici ölçüm araçları ile tüm Türkiye çapında hizmet vermektedir.

Firmamız Sürekli Ölçüm Sistemleri konusunda KGS-2 ve YGT ölçümleri konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkili ve Türk Akreditasyon kurumundan akredite bir şekilde hizmet vermektedir.

Ayrıca Kurulum, Fizibilite ve KGS-3 konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri (SEÖS) Ölçüm ve Analizleri aşağıdaki metotlar kapsamında yapılmaktadır.

ParametreMetot AdıMetot Numarası
Sabit Kaynak Emisyonları- Otomatik Ölçüm Sistemlerinin Kalite GüvencesiOtomatik Ölçüm Sistemlerinin Kalite GüvencesiTS EN 14181
Hız DebiPitot Tüp ileTS ISO 10780
Su Buharı (Nem)Gravimetrik MetotEN 14790
O₂Paramanyetizma MetoduTS EN 14789
CONDIR MetoduTS EN 15058
SO₂Titrimetrik MetotEN 14791
NOₓ (NO₂ cinsinden)Kemulisans MetoduEN 14792
HCISpektrofotometrik MetotTS EN 1911
HFİyon Seçici Elektrot MetoduISO/FDIS 15713
Toz (Partikül Madde)Gravimetrik MetotTS ISO 9096
TS EN 13284-1
Toplam Organik Bileşikler (TOC)Alev İyonizasyon Analizör MetoduTS EN 12619

 

Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği

 

29/04/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Kanununca Alınması Gereken izin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik, 03/07/2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, 06/10/2010 tarihli ve 27721 sayılı Atıkların Yakılmasına ilişkin Yönetmelik ve 08/06/2010 tarihli ve 27605 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliğine dayanılarak Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği hazırlanmıştır. 12.10.2011 tarih ve 28082 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi Tebliği kapsamında sürekli emisyon ölçümü yapan cihazlarda referans yöntemle paralel ölçümler yaparak fonksiyon oluşturulması çalışması ve raporlanması hizmeti veriyoruz. Bu tebliğ kapsamında yer alan tüm ölçüm ve analizler laboratuvarımızda yapılmaktadır.

 

Kurulum ve Fizibilite

 

 • Firmamız tarafından Kurulum ve Fizibilite süreçlerinde danışmanlık hizmeti verilmektedir. Ayrıca Sürekli Emisyon Sistemleri Tebliğ Ek-2 de belirtilen şablona göre hazırlanmış raporun incelenmesi ve onaylanması hizmeti vermekteyiz.
 • Sürekli emisyon ölçüm cihazlarının kurlumu performans kriterleri ve test yöntemlerinin TS EN 15267-3 standardına, belirsizlik hesaplarının ise TS EN ISO 14956 standardına göre hesaplanmasının sağlandığı TS EN 14181 standardında yer alan QAL1 yöntemidir.
 • Fizibilite Raporu işletme tarafından hazırlandıktan sonra Sürekli Emisyon Ölçüm sistemlerinden yetkili labortuvarın onaynın ardından yetkili merciye sunulan Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliğin Ek 2’sinde yeralan SEÖS’ün uygulanabilirlik raporudur.

 

KGS-2 (2. Seviye Kalite Güvence Sistemi) Ölçümleri

 

 • SEÖS’ün uygun kurulumundan sonra işletmeye alınmadan önce, SRM’lerle yapılan paralel ölçümler sonucu kalibrasyon fonksiyonu oluşturma yöntemidir.
 • İkinci seviye kalite güvence sistemi, SEÖS’ün kurulumundan sonra, SRM’ler ile paralel ölçümlerin yapıldığı, SEÖS’ün kalibrasyon fonksiyonunun ve geçerliliğinin belirlendiği iş ve işlemleri kapsar
 • KGS2 en az beş yılda bir yapılır. Ancak, Bakanlığın gerekli görmesi halinde bu süre kısaltılabilir.

KGS-2 Ölçümleri aşağıdaki aşamaları kapsamaktadır.

 1. a) İşlevsellik testi,
 2. b) SRM’ler ile paralel ölçümler,
 3. c) Verilerin değerlendirilmesi,

ç) SEÖS’ün kalibrasyon fonksiyonu ve geçerliliğinin belirlenmesi,

 1. d) Değişkenliğin hesaplanması,
 2. e) Değişkenlik testi,
 3. f) Raporlama

 

YGT (Yıllık Geçerlilik Testi) Ölçümleri

 

 • SEÖS’ün yıllık olarak SRM’lerle yapılan paralel ölçümler sonucu KGS2’de oluşturulan kalibrasyon fonksiyonunun geçerli olduğunun doğrulanmasıdır.
 • YGT, yılda bir kere on iki ay ara ile yapılır. KGS2’de tespit edilen kalibrasyon fonksiyonunun geçerli olup olmadığı kontrol edilir.

YGT Ölçümleri aşağıdaki aşamalarda Yapılmaktadır.

 1. a) İşlevsellik testi,
 2. b) SRM ile paralel ölçümler,
 3. c) Verilerin değerlendirilmesi,

ç) SEÖS’ün kalibrasyon fonksiyonu ve geçerliliğinin belirlenmesi,

 1. d) Değişkenliğin hesaplanması,
 2. e) Değişkenlik testi,
 3. f) Raporlama

 

KGS-3 ( 3. Seviye Kalite Güvence Sistemi)

 

 • SEÖS’ün normal çalışma koşullarında sıfır ve span ölçümlerle yapılan fonksiyon kontrolleri sonucu KGS2’de oluşturulan kalibrasyon fonksiyonunun geçerliliğinin kontrol edilmesidir.

Üçüncü seviye kalite güvence sistemi, ikinci seviye kalite güvence sistemi yöntemiyle SEÖS’ün kalibrasyon fonksiyonu belirlendikten sonra, işletme süresince SEÖS’ün geçerli olan kalibrasyon aralığında kalıp kalmadığının kontrol edilmesi maksadıyla uygulanan yöntemdir.

Translate »