EMİSYON ÖLÇÜMLERİ

Türkiye’ nin lider baca gazı emisyon ölçüm ve analiz laboratuvarı olan Artek Çevre, merkez ve şube laboratuvarları ile baca gazı emisyon ölçümü konusunda en geniş yetki kapsamı, deneyimli kadrosu, gezici ölçüm araçları ile tüm Türkiye çapında hizmet vermektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmenliği, Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik ve Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmenliği gibi baca gazı emisyon ölçümleri gerektiren yönetmeliklerdeki tüm parametrelerin ölçüm ve analiz yetkisi bulunmaktadır.

Baca gazı emisyon ölçümleri kapsamında aşağıdaki parametrelerde ölçümler yapılmaktadır.

 • Yanma Gazları (CO, O2, SO2, NO, NO2, NOx) Ölçümü
 • Toz Ölçümü
 • İslilik Ölçümü
 • Nem Ölçümü
 • Sıcaklık, Hız ve Debi Ölçümü
 • Uçucu Organik Bileşikler (VOC) Ölçümü
 • Toplam Organik Karbon (TOC) Ölçümü
 • Ağır Metal Ölçümü ( Arsenik, Antimon, Bakır, Baryum, Berilyum, Çinko, Fosfor, Gümüş, Kadmiyum, Kobalt, Krom, Kurşun, Mangan, Nikel, Selenyum, Talyum, Vanadyum)
 • Klor (HCl) ve Flor (HF) Ölçümü
 • Halojenli Bileşikler (HCl, HF, HBr) Ölçümü
 • Poliaromatik Hidrokarbonlar (PAH) Ölçümü
 • Dioksin ve Furan Ölçümü
 • Sülfürik Asit (H2SO4) Ölçümü
 • Formaldehit Ölçümü
 • Hidrojen Sülfür (H2S) Ölçümü
 • Siyanür Ölçümü
 • Krom+6 Ölçümü
 • Amonyak (NH3) Ölçümü

Yarı Uçucu Organik Bileşikler Ölçümü

Translate »