İş Hijyeni Test ve Analizleri

Laboratuvarımız, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ‘İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik’ hükümleri çerçevesinde ‘Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’ kapsamında aşağıdaki fiziksel, kimyasal ve biyolojik ölçüm ve analizleri gerçekleştirilmektedir.


İŞYERİ ORTAM HAVASINDAKİ ÖLÇÜMLER

 

Fiziksel Etkenler

 • Gürültü Ölçümleri 
 • Titreşim Ölçümleri 
 • Termal Konfor Ölçümleri (ısı, nem) 
 • Aydınlatma (Işık şiddeti) Ölçümleri 

 

Kimyasal Etkenler

 • Toz Ölçümleri 
 • Lastik Buharı
 • Karbon Siyahı
 • İnorganik Asitler
 • Organik Bileşikler (VOC, PAH)
 • Ağır Metaller
 • Formaldehit
 • Karbon Monoksit (CO)

 

Biyolojik Etkenler

 • Bakteri
 • Küf
 • Maya

 

 Asbest Ölçümleri 

 

KİŞİSEL MARUZİYET ÖLÇÜMLERİ

 

Fiziksel Etkenler

 • Gürültü Ölçümleri 
 • Titreşim Ölçümleri (Tüm Vücut, El-Kol)

 

Kimyasal Etkenler

 • Toz Ölçümleri 
 • Karbon Siyahı
 • İnorganik Asitler
 • Organik Bileşikler (VOC, PAH)
 • Ağır Metaller
 • Formaldehit
 • Karbon Monoksit (CO)

 

Biyolojik Etkenler

 • Bakteri
 • Küf
 • Maya

 

ASBEST ÖRNEKLEME VE ANALİZLERİ

 

Laboratuvarımızda çalışma ortamında maruz kalınabilecek asbest örnekleme ve analizleri Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak uluslararası metodlara göre gerçekleştirilmektedir.
Asbestle çalışılan iş yerlerinde çalışma ortamında risk analizleri yapılması, ortamda ve malzemeden kaynaklanan risklerin ölçüm ve analizlerle desteklenmesi zorunludur.
Ülkemizde asbest ile ilgili yasal mevzuat, çalışanların asbest tozuna maruziyetlerinin önlenmesi ve  bu  maruziyetten doğacak  sağlık  risklerinden korunması   amacı ile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen ve 26.12.2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik ölçümleri Hakkında Yönetmelik’tir. 

Translate »