Koku Ölçüm ve Analizi

Koku ölçümü veya emisyonu, noktasal veya alansal bir kaynaktan havaya atılan veya yayılan kokulu gazları ifade eder. Koku, insanda koku alma duyusunu harekete geçiren ve kokunun algılanmasına neden olan uçucu maddelerin yarattığı etkidir.  

Kokuya sebep olan emisyonların kontrolü ve azaltılması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2013 yılında ‘Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik’ yayınlanmıştır. Aynı yıl Koku Laboratuvarını kurarak Bakanlık yetki belgesini alan firmamız sizlere koku ölçümü konusunda hizmet vermektedir.

Koku yönetmeliği;

  1. a) Çevresel etki değerlendirilmesi mevzuatı kapsamında, 
    b) Çevre denetim mevzuatı kapsamında, 
    c) Şikâyetin değerlendirilmesi kapsamında, 

Koku Ölçümü ve analizi sonrasında koku sorunlarının belirlenmesi ve çözümü ile ilgili işlemleri ve yaptırımları kapsamaktadır.

Laboratuvarımızda kaynakta, ortamda olmak üzere her türlü koku ölçümü Olfaktometre cihazı ile gerçekleştirilmektedir. Olfaktometre ile kokulu bir gaz numunesi nötral hava ile belirli ve farklı oranlarda seyreltilerek, ölçüm panelistlerine koklatılır ve koku konsantrasyonu tayin edilir.

Translate »