Mikrobiyolojik Analizler

Mikrobiyoloji Laboratuvarımızda su, havuz suyu, atık su, deniz suyu, balık çiftlikleri, atık, çalışma ortamında aşağıda belirtilen mikro-biyolojik analizler membran filtrasyon ve çoklu tüp yöntemleri ile gerçekleştirilmektedir. 

 •  Toplam Koliform Bakterileri
  •    Fekal Koliform Bakterileri
  •    Escherichia Coli 
  •    Fekal Enterekokların (Fekal Streptokok)
  •    Sülfit İndirgeyen Anaerobik Bakteri Sporları
  •    Clostridium perfringens 
  •    Salmonella spp 
  •    Koloni (22 ◦C ve 37 ◦C’ de)
  •    Toplam Bakteri
  •    Pseudomonas aeruginosa
  •    Legionella
  •    Küf-Maya
Translate »