Dioksin - Furan Analizleri

 

Dioxin-Furan analizlerinden; Emisyon, İmisyon, Su, Deniz Suyu, Toprak, Atık ve Arıtma Çamuru matrikslerinden Mayıs 2016’ dan beri akredite olarak hizmet veren laboratuvarımız; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında baca gazında Dioxin-Furan analiz yetkisine sahip ilk özel laboratuvardır.

 

Laboratuvarımız farklı matriksler ve ürünlerde de Dioxin- Furan analizlerini gerçekleştirebilmektedir.

 

Dioxin/Furanlar yapılarında karbon, oksijen, hidrojen ve klor atomları bulunan renksiz, kokusuz aromatik bileşiklerdir.

                                                          

Dioxin/Furanlar, genellikle yanma prossesleri sonucunda oluşan düşük konsantrasyonlarda bile toksik olan kalıcı organik kirleticilerdir (POPs). 75 tane dioksin, 135 tane furan bileşiği mevcut olup, bunlardan klor atomunun 2, 3, 7, 8- konumuna bağlı olan 17 tanesi (7 adet dioxin, 10 adet furan) en toksik olanlardır. Bu 17 bileşik içinden en toksik olan ise 2, 3, 7, 8-Tetraklorodibenzo-p-dioksin bileşiğidir.

 

Bu toksik bileşikler, kimyasal ve ısıl işlemler sırasında açığa çıkar. En yaygın örnekleri; kağıt endüstrisi başta olmak üzere, atık yakma tesisleri, motorlu taşıtlar, kimya endüstrisi, metal endüstrisi, çimento fırınlarıdır. Bunun yanında orman yangınları, volkanik patlamalar gibi doğal olaylar sırasında da açığa çıkmaktadır. Bu bileşikler çoğunlukla hava yolu ile taşınarak toprak, su, bitkiler ve hayvansal dokularda birikirler. Bu bileşiklerin suda çözünürlükleri az ancak yağda çözünürlükleri yüksek olduğu için yoğunlukla organik maddeler, toprak, sediment ve bitkilerde birikirler. Bu bileşikler besin zinciri yolu ile insanlara kadar ulaşır.

 

Bu bileşikler oldukça toksik olduklarından kanser, hormon kesilmesi, bağışıklık sisteminde düzensizlik gibi ciddi sağlık problemleri yaratabilir. Tolore edilebilecek günlük miktar 1 pg/kilogram’ dır.

Bu toksik bileşiklerin çevreye yayılımını azaltmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın yayınladığı yönetmelikler mevcuttur. Bunlar;

 

– Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği,

– Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik, – Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik,

– Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik

Translate »