İMİSYON - HAVA KALİTESİ ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ

Artek Çevre laboratuvarları, imisyon – hava kalitesi ölçüm ve analiz modellenmesi konularında, tüm ihtiyaçlarınıza çözümler sunmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Yönetmeliği ve Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamındaki imisyon ölçümleri laboratuvarlarımızca gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca yönetmelik tarafından istenen Uluslararası kabul gören modellere kısa ve uzun vadeli modelleme ( Calpuff, Aermod EPA ISCLT ve EPA ISCST ) çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Hava Kalitesi Ölçümleri Kapsamında gerçekleştirilen imisyon ölçüm parametreleri aşağıdaki gibidir.

  • Partikül Madde (PM10, PM2,5) Ölçümü
  • Partikül Maddede Metal Ölçümü (Arsenik, Kadminyum, Kurşun, Nikel)
  • Çöken Toz Ölçümü
  • Çöken Tozda Ağırmetal Ölçümü (Kadminyum, Kurşun, Talyum)
  • Ortam Havasında Pasif Örnekleme ile Ölçümleri (BTEX, H2S, HCl, HF, NH3, NO2, SO2, Ozon Merkaptanlar, VOC)
  • Ortam Havasında Aktif Örnekleme ile Merkaptan ölçümü
Translate »