Arıtma Çamuru Analizleri

Evsel ve Kentsel atık sularının arıtılması sonucu ortaya çıkan arıtma çamurlarının toprağa, bitkiye, hayvana ve insana zarar vermeyecek şekilde, toprakta kontrollü kullanımına ilişkin ‘Evsel Ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik’ kapsamındaki numune alma, ölçüm ve analizler laboratuvarımızda yapılmaktadır. 

Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Yönelik Ölçüm Ve Analizler 

Toprak kirliliğinin önlenmesi, kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel sahaların ve sektörlerin tespiti, kayıt altına alınması, kirlenmiş toprakların ve sahaların temizlenmesi ve izlenmesine ilişkin ‘Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik’ kapsamındaki numune alma, ölçüm ve analizler laboratuvarımızda yapılmaktadır. 

İlgili yönetmeliklere http://www.artekcevre.com.tr/mevzuat.php ulaşabilirsiniz.

Translate »