HAKKIMIZDABELGELERİMİZİNSAN KAYNAKLARIMÜŞTERİ İLİŞKİLERİMEVZUATŞUBELERİLETİŞİM
replika saat
Çevresel
Ölçüm ve Analizler
İş Sağlığı Güvenliği
Ölçümleri
Akustik - Titreşim
Ölçümleri
Sürekli Emisyon Ölçüm
Sistemleri Kalibrasyonu
Periyodik
Kontroller
REACH
SVHC
Gıdaya Temas Eden
Maddeler
Havuz Suyu
Analizleri
ANASAYFA
saatfake rolex
Emisyon ve Hava Kalitesi Analizleri /Artek Çevre Laboratuvarı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ve Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite olmuş, Türkiye’nin en geniş kapsamlı emisyon ölçüm laboratuvarıdır.
Hava Kalitesi Ölçüm ve Analizleri /Artek Çevre Laboratuvarları, hava kalitesinin ölçüm, analiz ve modellenmesi konularında, tüm ihtiyaçlarınıza çözümler sunmaktadır.
Toprak Kirliliği ve Tarımsal Analizler /Artek Çevre Laboratuvarlarında, Kontemine olmuş topraklarda ve işlenmiş arıtma çamurlarının kullanımında yönetmelik kapsamında yer alan ölçümler yapılmaktadır.
Çevresel Gürültü Ölçümleri /Artek Çevre Laboratuvarlarında, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlardan alınan A ve B tipi sertifikaya sahip personellerimiz tarafından gürültü ölçümleri yapılmaktadır.
Titreşim Ölçümleri /Artek Çevre Laboratuvarlarında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı\'nca yayınlanan Titreşim Yönetmeliği ve İşçi Sağlığı ve İş güvenliği Tüzüğü uyarınca çalışma ortamlarında maruz kalınabilecek titreşim ölçümleri ger
Su - Atık su, Deniz Suyu, Kullanım Suyu Analizleri /Artek Çevre Laboratuvarları, yetkili numune alma personelleri, portatif cihazlarla, her türlü ölçüm ve analiz(su ve atık su, deniz suyu, kullanım suyu, yüzeysel su) ihtiyacına çözümler üretmektedir.
Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Kalibrasyonu /Artek Çevre Laboratuvarları, Türkiye de Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği kapsamında T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetki almış ilk özel laboratuvardır.
İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçümleri /Artek Çevre Laboratuvarları, günümüzün önemli bir kısmını harcadığımız çalışma ortamımızdaki koşulların tanımlanmasına yönelik kapsamlı bir ölçüm ve analiz potansiyeline sahiptir.
Gıda İle Temas Eden Maddeler /Artek Çevre Laboratuvarlarında, gıdanın temas ettiği ambalaj malzemesinden gıdaya doğru geçiş olan migrasyon testleri gerçekleştirilmektedir.
Tehlikeli Atık ve Arıtma Çamuru Analizleri /Laboratuvarımızda atık su arıtma tesislerinden kaynaklanan arıtma çamurlarının veya prosesten kaynaklanan atıkların, düzenli depolama tesislerinde depolanabilmesi için atık sınıflarının belirlenmesi analizleri yapılmaktadır.
Periyodik Kontrol Hizmetleri /Artek Mühendislik, uzman ekibi ile Basınçlı Kap Periyodik Kontrolü, Kaldırma araçları Periyodik Kontrolü, Elektrik ve Topraklama ölçümleri konusunda hizmet vermektedir.

Sürekli emisyon ölçüm sistemleri tebliğine göre T.C.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Yetki Belgemiz yayınlamıştır.

TS EN 14181 Nedir ?

Tebliğ sürekli emisyon ölçüm sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve kalite güvence sisteminin oluşturulması ile ilgili uyulması gereken usul ve esasları düzenlemektedir. Tebliğ sürekli emisyon ölçüm cihazı kurulması zorunlu olan tesislerde tabi olunacak hukuki ve teknik sorumlulukları kapsamaktadır. Firmamız tebliğe ilişkin tüm yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde danışmanlık, kalibrasyon, eğitim ve yetkili personel çalıştıran teknik taşeronluk hizmeti vermektedir. Tesis ile ilgili görev şeması ve süreçler aşağıda özetlenmiştir.

TS EN 14181 de Görev Şeması Genel Akım Şeması

 

Hizmetlerimiz

1. Aşama: Kurulum

 • Prosese göre ölçüm aralığı ve özellikleri uygun cihaz seçimi
 • Yer Seçimi için Fizibilite raporlarının hazırlanması
 • Fizibilite raporlarının alınması Bakanlığa sunulması
 • Cihaz için Numune alma noktaları ve platformların hazırlanması

2. Aşama: İkincil Seviye Kalite Güvence Sistemi

 • İşlevsellik testleri ve paralel testlerin yapılması
 • Verilerin Değerlendirilmesi
 • Kalibrasyon fonksiyonu ve geçerliliğin belirlenmesi
 • Değişkenlerin Hesaplanması ve Raporlanması

3. Aşama: Yıllık Geçerlilik Testleri

 • İşlevsellik testleri ve paralel testlerin yapılması
 • Verilerin Değerlendirilmesi
 • Kalibrasyon fonksiyonu ve geçerliliğin belirlenmesi
 • Değişkenlerin Hesaplanması ve Raporlanması

4. Aşama: Kalite Güvence Sisteminin Oluşturulması

 • Kalibrasyon aralığında kalıp kalmadığının kontrolü
 • Sıfır ve Span değerlerinin KGS1 süresince belirlenen özellikler ile tutarlılığın kontrolü
 • Kalite Kontrol Çizelgelerinin oluşturulması ve belirli periyodlarda kontrolü
 • Cihaz operatörlerinin eğitimi

 

Yetki Belgesi için TIKLAYINIZ...

 

 

artek laboratuarı Akredite Çevre ve İş
Sağlığı Ölçüm - Analiz
Laboratuvarı
Çevresel Ölçümler | İş Sağlığı Güvenliği | Akustik - Titreşim Ölçümleri | Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Kalibrasyonu | Periyodik Kontroller | REACH / SVHC | Gıdaya Temas Eden Maddeler | Havuz suyu Analizleri
Copyright © 2011 Artek Mühendislik