Tehlikeli Atık Anazlileri

Tehlikeli atık, katı atık ve arıtma çamuru analizleri

Atık su arıtma tesislerinden kaynaklanan arıtma çamurlarının veya prosesten kaynaklanan tehlikeli atıkların, düzenli depolama tesislerine depolanabilme kriterleri sınıfları:

  • İnert Atık
  • Tehlikesiz Atık
  • Tehlikeli Atık

İle ilgili olarak eluatta ve orijinal numunede, ’Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ek-11 A’ ve Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikkapsamında ‘Ek-2’ yer alan tüm parametrelerin analizleri ve uygunluk testleri modern analitik laboratuvarımızda yapılmaktadır.

  • Atıkların Depolanabilme Kriter Analizleri
  • Tehlikeli Atıkların Atık Yakma Tesisine Alınabilmesi İçin Gerekli Analizler