Su Analizleri

Su, atık su, kullanım suyu ve yüzeysel su analizleri

Laboratuvarımızda atık su, deniz suyu, yüzeysel sular, kullanma suyu gibi tüm su numunelerinin analizleri gerçekleştirilmektedir. Numuneleriniz yetkili numune alma personelleri tarafından alınarak, uygun süre ve saklama koşullarında laboratuvara taşınmakta ve yetkili analistler tarafından analiz edilmektedir.

ilgili yönetmelikler

 • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
 • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma Ve Analiz Metotları Tebliği
 • İçme suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik
 • Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği
 • Tehlikeli Maddelerin Su Ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği.

 

 • Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında Yer Alan Tüm Analizler
 • İçme Suyu Elde Edilen Veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalite Analizleri
 • İçme Suyu Analizleri TS 266 Kapsamında Yer Alan Tüm Analizler
 • Kullanma Suyu Analizleri
 • Kaynak Suyu Analizleri
 • Proses Suyu Analizleri
 • Atık Su Arıtma Tesisleri İzleme Çalışmaları
 • Yüzey Ve Yeraltı Suları Kalite Çalışmaları
 • Mikrobiyolojik Analizler
 • Arıtıla Bilirlik Çalışmaları