gurultu_titresim_olcumleri_ic

Gürültü ve Titreşim Ölçümleri

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan A ve B tipi sertifikaya sahip personellerimiz tarafından gürültü ölçümleri yapılmakta, izne tabi tesisler için akustik rapor, çevresel gürültü değerlendirmesi raporları, ÇED kapsamına akustik raporları hazırlanmaktadır. Hazırlanan rapor sonuçlarına göre profesyonel programlarla detaylı gürültü haritaları hazırlanmaktadır.

04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ile  11.01.1974 tarih ve 14765 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ( İSİGT ) uyarınca gürültü ölçümleri gerçekleştirilmektedir.

  • Şantiye Alanları
  • Sanayi Tesisleri
  • Rekreasyon ve Eğlence Yerleri
  • Atölyeler
  • İmalathaneler
  • İşyerleri
  • Konutlar
  • Yapı İçindeki Mekanik Sistemler
  • Açık Alanda Kullanılan Teçhizat
  • İstenmeyen ve Zararları Açık Hava Seslerinin Bütünü

titreşim ölçüleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca hazırlanan 23.12.2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Titreşim Yönetmeliği ve 14765 sayı ile 11.01.1974 tarihinde yürürlüğe giren İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ( İSİGT ) uyarınca çalışma ortamlarında maruz kalınabilecek titreşimlerin ölçümleri gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Çerçevesinde Maden Ve Taş Ocakları İle Benzeri Alanlarda Patlatma Titreşim Ölçümleri, İnşaatlarda Kazık Çakma Ve Benzeri Titreşim Ölçümleri, Binalarda, Bina İçindeki Makine Ve Teçhizatın Yaratacağı Titreşimlerin Ölçümleri, Hidroelektrik Santralleri (HES) ve Rüzgar Santrallerinde titreşim ölçümleri gerçekleştirilmektedir.