emisyon_analizleri_ic

Emisyon ölçümleri ve analizleri

Türkiye’nin lider emisyon ölçüm ve analiz laboratuvarı olan Artek, merkez ve şube laboratuvarları ile emisyon ölçümü konusunda en geniş yetki kapsamı, deneyimli kadrosu, gezici ölçüm araçları ile tüm Türkiye çapında hizmet vermektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamındaki analizler laboratuvarımızda gerçekleşmektedir.

Laboratuvarımız tarafından ayrıca Deneme Yakması Ölçümleri, Tehlikeli Atık Yakma Tesisi Ölçümleri, Tıbbi Atık Yakma Tesisleri Ölçümleri hizmetleri de verilmektedir.

29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Kanununca Alınması Gereken izin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik, 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, 6/10/2010 tarihli ve 27721 sayılı Atıkların Yakılmasına ilişkin Yönetmelik ve 8/6/2010 tarihli ve 27605 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliğine dayanılarak Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği hazırlanmıştır. Bu tebliğ kapsamında yer alan tüm analizler laboratuvarımızda yapılmaktadır.