HAKKIMIZDABELGELERİMİZİNSAN KAYNAKLARIMÜŞTERİ İLİŞKİLERİMEVZUATŞUBELERİLETİŞİM
replika saat
Çevresel
Ölçüm ve Analizler
İş Sağlığı Güvenliği
Ölçümleri
Akustik - Titreşim
Ölçümleri
Sürekli Emisyon Ölçüm
Sistemleri Kalibrasyonu
Periyodik
Kontroller
REACH
SVHC
Gıdaya Temas Eden
Maddeler
Havuz Suyu
Analizleri
ANASAYFA
saatfake rolex
Toprak Kirliliği ve Tarımsal Analizler /Artek Çevre Laboratuvarlarında, Kontemine olmuş topraklarda ve işlenmiş arıtma çamurlarının kullanımında yönetmelik kapsamında yer alan ölçümler yapılmaktadır.
Su - Atık su, Deniz Suyu, Kullanım Suyu Analizleri /Artek Çevre Laboratuvarları, yetkili numune alma personelleri, portatif cihazlarla, her türlü ölçüm ve analiz(su ve atık su, deniz suyu, kullanım suyu, yüzeysel su) ihtiyacına çözümler üretmektedir.
Tehlikeli Atık ve Arıtma Çamuru Analizleri /Laboratuvarımızda atık su arıtma tesislerinden kaynaklanan arıtma çamurlarının veya prosesten kaynaklanan atıkların, düzenli depolama tesislerinde depolanabilmesi için atık sınıflarının belirlenmesi analizleri yapılmaktadır.
Emisyon ve Hava Kalitesi Analizleri /Artek Çevre Laboratuvarı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ve Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite olmuş, Türkiye’nin en geniş kapsamlı emisyon ölçüm laboratuvarıdır.
Titreşim Ölçümleri /Artek Çevre Laboratuvarlarında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı\'nca yayınlanan Titreşim Yönetmeliği ve İşçi Sağlığı ve İş güvenliği Tüzüğü uyarınca çalışma ortamlarında maruz kalınabilecek titreşim ölçümleri ger
Periyodik Kontrol Hizmetleri /Artek Mühendislik, uzman ekibi ile Basınçlı Kap Periyodik Kontrolü, Kaldırma araçları Periyodik Kontrolü, Elektrik ve Topraklama ölçümleri konusunda hizmet vermektedir.
Hava Kalitesi Ölçüm ve Analizleri /Artek Çevre Laboratuvarları, hava kalitesinin ölçüm, analiz ve modellenmesi konularında, tüm ihtiyaçlarınıza çözümler sunmaktadır.
İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçümleri /Artek Çevre Laboratuvarları, günümüzün önemli bir kısmını harcadığımız çalışma ortamımızdaki koşulların tanımlanmasına yönelik kapsamlı bir ölçüm ve analiz potansiyeline sahiptir.
Çevresel Gürültü Ölçümleri /Artek Çevre Laboratuvarlarında, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlardan alınan A ve B tipi sertifikaya sahip personellerimiz tarafından gürültü ölçümleri yapılmaktadır.
Gıda İle Temas Eden Maddeler /Artek Çevre Laboratuvarlarında, gıdanın temas ettiği ambalaj malzemesinden gıdaya doğru geçiş olan migrasyon testleri gerçekleştirilmektedir.
Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Kalibrasyonu /Artek Çevre Laboratuvarları, Türkiye de Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği kapsamında T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetki almış ilk özel laboratuvardır.

ÖLÇÜM PARAMETRELERİ 

PARAMETRE

METOT

Madencilik-hava şoku ve yer titreşim ölçümü

TS 10354:1992

 

Mekanik titreşim ve şok-binaların titreşimi-titreşimin ölçülmesi ve binalara etkilerinin değerlendirilmesi için kılavuz

TS ISO 4866:2006

 

Mekanik titreşim-Titreşim emisyon değerinin belirlenmesi amacıyla hareketli makinelerin deneye tabi tutulması

EN 1032:2003 + A1:2009

 

 

Mekanik titreşim-kişilerin maruz kaldığı elle iletilen titreşimin ölçülmesi ve değerlendirilmesi-bölüm1: genel kurallar

TS EN ISO 5349-1:2005

 

İnsanın tüm vücut titreşimine maruz kalmasının değerlendirilmesi-bölüm 2: binalarda sürekli ve darbe ile meydana gelen titreşim(1 Hz ila 8 Hz)

TS ISO 2631-2:2001

 

 

Mekanik titreşim-dönmeyen parçaların ölçümü ile makinenin titreşimini değerlendirmesi-bölüm 5: hidrolik güç üretme ve pompalama tesislerindeki makine setleri

ISO 10816-5:2000

 

 

Akustik-iş yerinde maruz kalınan gürültünün tayini ve bu gürültünün sebep olduğu işitme kaybının tahmini

TS 2607 ISO1999:2005

 

Akustik- makine ve donanımlardan yayılan gürültü- Bir iş mahalinde ve belirtilen diğer konumlarda yayılan ses basınç seviyelerinin tayini ile ilgili temel standartların kullanılması için kılavuzlar

EN ISO 11200:2009

 

 

Akustik- makine ve donanımlardan yayılan gürültü- Bir iş mahalinde ve belirtilen diğer konumlarda yayılan ses basınç seviyelerinin ölçülmesi-Esas olarak bir yansıtma düzlemi boyunca açık bir alanda kullanılan mühendislik metodu

EN ISO 11201:2009

 

Akustik- makine ve donanımlardan yayılan gürültü- Bir iş mahalinde ve belirtilen diğer konumlarda yayılan ses basınç seviyelerinin ölçülmesi-Çevresel düzeltmeler gerektiren metot

EN ISO 11204:2009

 

Çoklu gürültü kaynağına sahip sanayi tesislerinde çevredeki ses basınç seviyelerinin değerlendirilmesi için ses güç seviyelerinin tayini-mühendislik metodu

TS ISO 8297:2006

 

Sesin dışarıda yayılırken azalması-genel hesaplama yöntemi

TS ISO 9613-2:2006

 

Ses basıncı kullanılarak gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin tayini-mühendislik metodu

TS EN ISO 3744:1997

 

Ses basıncı kullanılarak gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin tayini-gözlem metodu

EN ISO 3746

 

Çevre gürültüsünün tarifi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi

TS ISO 1996-2:2009

 

TS 9315 ISO 1996-1:2005

 

Kişisel Titreşim Maruziyeti (El - Kol Titreşim Maruziyeti Ölçümü) Mekanik Titreşim - Kişilerin Maruz Kaldığı, Elden Vücuda İletilen Titreşimin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi -
Bölüm 2: İşyerlerinde Ölçme Yapmak için Pratik Kılavuz

TS EN ISO 5349-2 - 29.04.2004

   

Kişisel Titreşim Maruziyeti - Tüm Vücut Titreşim Maruziyeti Ölçümü 

TS  ISO 2631-1 - 25.04.2013

   

Lüksmetre ile Ortam Işık Şiddetinin (Aydınlatma) ölçülmesi

COHSR 928-1-IPG-039 - 2009

   

 

Termal Konfor Sıcak Ortamlar - WBGT (Yaş Hazne Küre Sıcaklığı) İndeksine Göre
Isının Çalışan Üzerindeki Baskısının Tahmini

 

 TS EN 27243 - 24.04.2002    
 İşyeri Ortamı Havasında Süspansiyon 

Halinde Bulunan Maddelerin Konsantrasyonu

 CEN/TR 16013-3 - 10.2012    
 Havadaki Ağırmetal Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı) 

ICP ile Bor, Sodyum Tayini

 NIOSH 7303- 2003    
 Termal Konfor Orta Dereceli Termal Ortamlar PMV ve PPD İndislerinin Tayini, Termal Rahatlık İçin Şartların Belirlenmesi  TS EN ISO 7730 -25.04.2006    
 Havadaki Formaldehit Konsantrasyonu (kişisel ve işyeri ortamı)

UV-VIS Spektroskopi ile Formaldehit Tayini

 NIOSH NMAM - 3500 - 1994    
 Havadaki Sülfürik Asit Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı)   NIOSH 7903 - 1994    
 Havadaki İnorganik Asitlerin Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı   NIOSH 7903 - 1994    
 Kişisel Toplam Tozların Konsantrasyonu   MDHS 14/3 : 2000    
 Kişisel Solunabilir Tozların Konsantrasyonu   MDHS 14/3 : 2000    
 İşyeri Ortamı Solunabilir  Tozların Konsantrayonu   MDHS 14/3 : 2000    
 İşyeri Ortamı ve Toplam Tozların Konsantrayonu   MDHS 14/3 : 2000    
 Havadaki Poliaromatik Hidrokarbonların Konsantrasyonu 

(Kişisel ve İşyeri Ortamı)

 NIOSH 5515 - 1994    
 İşyeri Ortamı Havasında Süspansiyon Halinde Bulunan Maddelerin Konsantrasyonu   NIOSH 6604 - 1996    
 Havadaki Bakteri Küf ve Maya Konsantrasyonu

(Kişisel ve İşyeri Ortamı)
Bakteri, Küf Maya Örneklemesi ve Tayini
Bioaerosol Örnekleme (iç ortam havası)

 NIOSH 0800 - 1998    
Lastik Buharı Örneklemesi ve Tayini  MDHS 47/2 - 1999    
 (Kişisel ve İşyeri Ortamı)

Karbon Siyahı Örneklemesi ve Tayini

 NIOSH 5000 - 1994    
 Havadaki Nitrik Oksit ve Nitrojen Dioksit Konsantrasyonu 

(Kişisel ve İşyeri Ortamı)

 NIOSH 6014 - 1994    
 Havadaki Ksilen - Hekzan - Uçucu Organik bileşik konsantrastonu 

(Kişisel ve İşyeri Ortamı)

 TS 16200-1: 03.2003    
 Havadaki Benzen ve Toluen Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı)

İşyeri Hava Kalitesi - Uçucu Organik Bileşiklerden numune alma ve Çözücü Desorpsiyonu / Gaz Kromatografisi ile analiz bölüm 1 : Pompa ile numune alma Yöntemi

 TS 16200-1: 03.2003    
 Havadaki Ağırmetal konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı)

ICP ile Bazı Elementlerin Tayini
(Al, Ca, La, Ni, Sr, W, Sb, Cr, Li, K, Te, V, , Co, Mg, P, Sn, Y, Ba,
Cu, Mn, Se, Tl, Zn, Be, Fe, Mo, Ag, Ti, Zr, Cd, )

 NIOSH 7300 - 2003    
 Havadaki Kurşun Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı)  NIOSH 7300 - 2003    
 Havadaki Arsenik Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı)  NIOSH 7300 - 2003    
İşyeri Ortamı Gürültü Maruziyeti Ölçümü 

Akustik Çevre Gürültüsünün Tarifi, Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi
Bölüm : 2 Çevresel Gürültü Seviyelerinin Tayini

 TS ISO 1996-2 : 26.03.2009    
Havadaki Bakteri Küf ve Maya Konsantrasyonu Analizi 

(kişisel ve işyeri ortamı)

 PR.504.305 (İşletme içi metot)    

 

 

İlgili yönetmeliklere http://www.artekcevre.com.tr/mevzuat.php adresinden ulaşabilirsiniz.

 

 

 

 

artek laboratuarı Akredite Çevre ve İş
Sağlığı Ölçüm - Analiz
Laboratuvarı
Çevresel Ölçümler | İş Sağlığı Güvenliği | Akustik - Titreşim Ölçümleri | Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Kalibrasyonu | Periyodik Kontroller | REACH / SVHC | Gıdaya Temas Eden Maddeler | Havuz suyu Analizleri
Copyright © 2011 Artek Mühendislik