HAKKIMIZDABELGELERİMİZİNSAN KAYNAKLARIMÜŞTERİ İLİŞKİLERİMEVZUATŞUBELERİLETİŞİM
Çevresel
Ölçüm ve Analizler
İş Sağlığı Güvenliği
Ölçümleri
Akustik - Titreşim
Ölçümleri
Sürekli Emisyon Ölçüm
Sistemleri Kalibrasyonu
Periyodik
Kontroller
REACH
SVHC
Gıdaya Temas Eden
Maddeler
Havuz Suyu
Analizleri
ANASAYFA
Çevresel Gürültü Ölçümleri /Artek Çevre Laboratuvarlarında, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlardan alınan A ve B tipi sertifikaya sahip personellerimiz tarafından gürültü ölçümleri yapılmaktadır.
Tehlikeli Atık ve Arıtma Çamuru Analizleri /Laboratuvarımızda atık su arıtma tesislerinden kaynaklanan arıtma çamurlarının veya prosesten kaynaklanan atıkların, düzenli depolama tesislerinde depolanabilmesi için atık sınıflarının belirlenmesi analizleri yapılmaktadır.
Toprak Kirliliği ve Tarımsal Analizler /Artek Çevre Laboratuvarlarında, Kontemine olmuş topraklarda ve işlenmiş arıtma çamurlarının kullanımında yönetmelik kapsamında yer alan ölçümler yapılmaktadır.
Su - Atık su, Deniz Suyu, Kullanım Suyu Analizleri /Artek Çevre Laboratuvarları, yetkili numune alma personelleri, portatif cihazlarla, her türlü ölçüm ve analiz(su ve atık su, deniz suyu, kullanım suyu, yüzeysel su) ihtiyacına çözümler üretmektedir.
Hava Kalitesi Ölçüm ve Analizleri /Artek Çevre Laboratuvarları, hava kalitesinin ölçüm, analiz ve modellenmesi konularında, tüm ihtiyaçlarınıza çözümler sunmaktadır.
Titreşim Ölçümleri /Artek Çevre Laboratuvarlarında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı\'nca yayınlanan Titreşim Yönetmeliği ve İşçi Sağlığı ve İş güvenliği Tüzüğü uyarınca çalışma ortamlarında maruz kalınabilecek titreşim ölçümleri ger
Gıda İle Temas Eden Maddeler /Artek Çevre Laboratuvarlarında, gıdanın temas ettiği ambalaj malzemesinden gıdaya doğru geçiş olan migrasyon testleri gerçekleştirilmektedir.
Emisyon ve Hava Kalitesi Analizleri /Artek Çevre Laboratuvarı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ve Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite olmuş, Türkiye’nin en geniş kapsamlı emisyon ölçüm laboratuvarıdır.
Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Kalibrasyonu /Artek Çevre Laboratuvarları, Türkiye de Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği kapsamında T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetki almış ilk özel laboratuvardır.
Periyodik Kontrol Hizmetleri /Artek Mühendislik, uzman ekibi ile Basınçlı Kap Periyodik Kontrolü, Kaldırma araçları Periyodik Kontrolü, Elektrik ve Topraklama ölçümleri konusunda hizmet vermektedir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçümleri /Artek Çevre Laboratuvarları, günümüzün önemli bir kısmını harcadığımız çalışma ortamımızdaki koşulların tanımlanmasına yönelik kapsamlı bir ölçüm ve analiz potansiyeline sahiptir.
  Artek Çevre
  E-Katalog & E-Bültenler
  Canlı Destek
  E-Bülten Üye Olun
E-Bülten ve Mevzuat Değişikliklerinden haberdar olmak istiyorsanız e-bültenimize üye olun.

E-Posta Adresiniz
  
  Duyurular
  2015 - T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Asgari Fiyat Tarifesi

20.02.2015 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2015 yılı asgari fiyat listesi revizesi yayınlanmıştır. 

 

  Koku Laboratuvarımızı Kurduk

“Kokuya Sebep Olan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği” doğrultusunda yürüttüğümüz kapsam genişletme çalışmaları çerçevesinde koku laboratuvarımız kurulmuştur.

  Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği Kapsamında YETKİ BELGEMİZ Yayınlanmıştır.

14.06.2012 tarihi itibariyle T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri tebliğine göre Yeterlilik Belgemiz yayınlanmıştır.

  ISG Tebliğinde Değişiklik

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ yayımlandı.

  Su-Atık Su, Kullanım Suyu ve Yüzeysel Su Analizleri

Artek Çevre Laboratuvarlarında, çevre mevzuatlarında yer alan tüm parametrelerin ölçüm ve analiz işlemleri geniş laboratuvar altyapısı ve uzman kadrosu ile titizlikle yapmaktadır.

  ÇED ve Danışmanlık Hizmetleri

Firmamız, ulusal ve uluslararası mevzuata ve standartlara göre, Çevresel Etki Değerlendirme, Çevresel Yatırım Yükümlülükleri, Özelleştirme Kapsamındaki Projelerin danışmanlık işleri gibi pek çok konuda çalışmaktadır.

  Havuz Suyu Analizleri

6 Mart 2011 tarihli ve 27866 sayılı resmi gazetede “Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Ve Şartları Hakkında Yönetmelik” yayınlanmıştır.

  Tehlikeli Maddelerin Suda Neden Olduğu Kirlilik Analizleri

26/11/2005 tarih ve 26005 sayılı resmi gazetede “Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği” yayınlanmıştır.

1 | 2 |
artek laboratuarı Akredite Çevre ve İş
Sağlığı Ölçüm - Analiz
Laboratuvarı
Çevresel Ölçümler | İş Sağlığı Güvenliği | Akustik - Titreşim Ölçümleri | Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Kalibrasyonu | Periyodik Kontroller | REACH / SVHC | Gıdaya Temas Eden Maddeler | Havuz suyu Analizleri
Copyright © 2011 Artek Mühendislik