HAKKIMIZDABELGELERİMİZİNSAN KAYNAKLARIMÜŞTERİ İLİŞKİLERİMEVZUATŞUBELERİLETİŞİM
replika saat
Çevresel
Ölçüm ve Analizler
İş Sağlığı Güvenliği
Ölçümleri
Akustik - Titreşim
Ölçümleri
Sürekli Emisyon Ölçüm
Sistemleri Kalibrasyonu
Periyodik
Kontroller
REACH
SVHC
Gıdaya Temas Eden
Maddeler
Havuz Suyu
Analizleri
ANASAYFA
saatfake rolex
Çevresel Gürültü Ölçümleri /Artek Çevre Laboratuvarlarında, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlardan alınan A ve B tipi sertifikaya sahip personellerimiz tarafından gürültü ölçümleri yapılmaktadır.
Toprak Kirliliği ve Tarımsal Analizler /Artek Çevre Laboratuvarlarında, Kontemine olmuş topraklarda ve işlenmiş arıtma çamurlarının kullanımında yönetmelik kapsamında yer alan ölçümler yapılmaktadır.
Tehlikeli Atık ve Arıtma Çamuru Analizleri /Laboratuvarımızda atık su arıtma tesislerinden kaynaklanan arıtma çamurlarının veya prosesten kaynaklanan atıkların, düzenli depolama tesislerinde depolanabilmesi için atık sınıflarının belirlenmesi analizleri yapılmaktadır.
İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçümleri /Artek Çevre Laboratuvarları, günümüzün önemli bir kısmını harcadığımız çalışma ortamımızdaki koşulların tanımlanmasına yönelik kapsamlı bir ölçüm ve analiz potansiyeline sahiptir.
Emisyon ve Hava Kalitesi Analizleri /Artek Çevre Laboratuvarı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ve Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite olmuş, Türkiye’nin en geniş kapsamlı emisyon ölçüm laboratuvarıdır.
Gıda İle Temas Eden Maddeler /Artek Çevre Laboratuvarlarında, gıdanın temas ettiği ambalaj malzemesinden gıdaya doğru geçiş olan migrasyon testleri gerçekleştirilmektedir.
Titreşim Ölçümleri /Artek Çevre Laboratuvarlarında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı\'nca yayınlanan Titreşim Yönetmeliği ve İşçi Sağlığı ve İş güvenliği Tüzüğü uyarınca çalışma ortamlarında maruz kalınabilecek titreşim ölçümleri ger
Hava Kalitesi Ölçüm ve Analizleri /Artek Çevre Laboratuvarları, hava kalitesinin ölçüm, analiz ve modellenmesi konularında, tüm ihtiyaçlarınıza çözümler sunmaktadır.
Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Kalibrasyonu /Artek Çevre Laboratuvarları, Türkiye de Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği kapsamında T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetki almış ilk özel laboratuvardır.
Su - Atık su, Deniz Suyu, Kullanım Suyu Analizleri /Artek Çevre Laboratuvarları, yetkili numune alma personelleri, portatif cihazlarla, her türlü ölçüm ve analiz(su ve atık su, deniz suyu, kullanım suyu, yüzeysel su) ihtiyacına çözümler üretmektedir.
Periyodik Kontrol Hizmetleri /Artek Mühendislik, uzman ekibi ile Basınçlı Kap Periyodik Kontrolü, Kaldırma araçları Periyodik Kontrolü, Elektrik ve Topraklama ölçümleri konusunda hizmet vermektedir.
  Artek Çevre
  ALS Artek
Artek bir ALS grup şirketidir.
www.alsglobal.com | www.alsglobal.com.tr
  E-Katalog & E-Bültenler
  Canlı Destek
  
  Duyurular
  2015 - T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Asgari Fiyat Tarifesi

20.02.2015 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2015 yılı asgari fiyat listesi revizesi yayınlanmıştır. 

 

  Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik, 08.06.2015 tarihinde yürürlüğe girecektir.

  2015 Yaz Stajına Kabul Edilenler Listesi
2015 YIlı Yaz Dönemi Staj Başvuruları tamamlanmıştır.Staja kabul edilen öğrenci listesine buradan ulaşabilirsiniz.

  Koku Laboratuvarımızı Kurduk

“Kokuya Sebep Olan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği” doğrultusunda yürüttüğümüz kapsam genişletme çalışmaları çerçevesinde koku laboratuvarımız kurulmuştur.

  Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği Kapsamında YETKİ BELGEMİZ Yayınlanmıştır.

14.06.2012 tarihi itibariyle T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri tebliğine göre Yeterlilik Belgemiz yayınlanmıştır.

  Su-Atık Su, Kullanım Suyu ve Yüzeysel Su Analizleri

Artek Çevre Laboratuvarlarında, çevre mevzuatlarında yer alan tüm parametrelerin ölçüm ve analiz işlemleri geniş laboratuvar altyapısı ve uzman kadrosu ile titizlikle yapmaktadır.

  Havuz Suyu Analizleri

6 Mart 2011 tarihli ve 27866 sayılı resmi gazetede “Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Ve Şartları Hakkında Yönetmelik” yayınlanmıştır.

  ÇED ve Danışmanlık Hizmetleri

Firmamız, ulusal ve uluslararası mevzuata ve standartlara göre, Çevresel Etki Değerlendirme, Çevresel Yatırım Yükümlülükleri, Özelleştirme Kapsamındaki Projelerin danışmanlık işleri gibi pek çok konuda çalışmaktadır.

1 | 2 |
artek laboratuarı Akredite Çevre ve İş
Sağlığı Ölçüm - Analiz
Laboratuvarı
Çevresel Ölçümler | İş Sağlığı Güvenliği | Akustik - Titreşim Ölçümleri | Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Kalibrasyonu | Periyodik Kontroller | REACH / SVHC | Gıdaya Temas Eden Maddeler | Havuz suyu Analizleri
Copyright © 2011 Artek Mühendislik